Pintakuvioidun siveltimen asetukset

Pintakuvioidun siveltimen vedot näyttävät siltä, kuin ne olisi maalattu epätasaiselle kankaalle.

Photoshopin siveltimen veto pintakuvion kanssa ja ilman
Siveltimen vetoja, joissa käytetään pintakuviota (vasemmalla) tai ei käytetä pintakuviota (oikealla)

Valitse pintakuvionäyte ja valitse kuvio avattavasta paneelista. Valitse haluamasi seuraavista asetuksista:

Käänteinen

Muuttaa käänteisiksi pintakuvion korkeat ja matalat kohdat, jotka perustuvat kuvion värisävyihin. Kun Käänteinen-asetus on valittu, kuvion vaaleimmat alueet ovat pintakuvion matalia kohtia ja maalaustyökalut lisäävät niihin vähiten väriä. Kuvion tummimmat alueet ovat puolestaan pintakuvion korkeita kohtia, ja niihin lisätään eniten väriä. Kun Käänteinen-asetusta ei ole valittu, vaaleimpien alueiden väritys on voimakkainta ja varjostettujen alueiden väritys vähäisintä maalaustyökaluja käytettäessä.

Skaala

Määrittää kuvion koon. Kirjoita luku tai määritä liukusäätimellä prosenttiosuus kuvion koosta.

Pintakuvioi jokainen kärki

Lisää valitun pintakuvion jokaiseen siveltimen jälkeen siveltimen vedossa eikä koko siveltimen vetoon (siveltimen veto koostuu monesta siveltimen jäljestä, joita lisätään koko ajan sivellintä vedettäessä). Tämä asetus täytyy valita, jotta jälkien syvyyden vaihtelu olisi käytettävissä.

Tila

Määrittää siveltimen ja kuvion yhdistämisessä käytettävän sekoitustilan. (Katso kohta Sekoitustilat.)

Syvyys

Määrittää, kuinka syvälle maali tunkeutuu pintakuvioon. Kirjoita luku tai määritä arvo liukusäätimellä. Jos arvoksi määritetään 100 %, pintakuvion mataliin kohtiin ei tule lainkaan väriä. Jos arvoksi määritetään 0 %, pintakuvion kaikkiin kohtiin tulee saman verran väriä eli kuvio peittyy.

Vähimmäissyvyys

Määrittää maalin tunkeutumisen vähimmäissyvyyden, kun Syvyys Säädin -asetukseksi on määritetty Häivytä, Kynän paine, Kynän kallistus tai Piirtimen pyörä ja Pintakuvioi jokainen kärki -asetus on valittu.

Syvyys Värinä ja Säädin

Määrittää syvyyden vaihtelun, kun Pintakuvioi jokainen kärki -asetus on valittu. Määritä suurin värinäprosentti kirjoittamalla arvo. Jos haluat vaikuttaa siveltimen siveltimen jälkien syvyyden vaihteluun, valitse asetus avattavasta Säädin-valikosta:

Ei käytössä

Ei muuta siveltimen jälkien syvyyttä.

Häivytä

Häivyttää siveltimen jäljen Syvyys Värinä -prosenttiarvosta Vähimmäissyvyys-prosenttiarvoon käyttäen valittua häivytysaskelten määrää.

Kynän paine, Kynän kallistus, Piirtimen pyörä, Kääntö

Muuttaa syvyyttä kynän paineen, kallistuksen, säätöpyörän asennon ja kääntökulman mukaan.

Pintakuvioiden kopioiminen työkalusta toiseen

Kun olet määrittänyt nykyisen työkalun pintakuvion, voit kopioida pintakuvion ja sen koon kaikkiin pintakuvioita tukeviin työkaluihin. Voit esimerkiksi kopioida sivellintyökalun pintakuvion ja sen koon kynä-, kloonaava leimasin-, kuvioleimasin-, historiasivellin-, taidehistoriasivellin-, pyyhekumi-, varjostus-, lisävalotus- tai pesusienityökaluun.

  1. Valitse Sivellin-paneelin valikosta Kopioi pintakuvio muihin työkaluihin.

Kaksoissiveltimet

Kaksoissiveltimessä on yhdistetty kaksi kärkeä maalaamista varten. Toinen sivellinkuvio lisätään ensisijaisen siveltimen vetoon; ohjelma maalaa vain ne alueet, joilla molemmat siveltimen vedot risteävät. Ensisijaisen kärjen asetukset määritetään Sivellin-paneelin Siveltimen kärjen muoto -osiosta. Valitse Sivellin-paneelin Kaksoissivellin-osasta toinen kärki ja määritä haluamasi seuraavista asetuksista:

Ensisijainen, toissijainen, kaksoissivellin Photoshopissa
A. Ensisijainen siveltimen kärki (kova pyöreä 55). B. Toinen siveltimen kärki (ruoho). C. Kaksoissivellin (molemmat käytössä). 

Tila

Valitse, mitä sekoitustilaa käytetään yhdistettäessä ensisijaisen ja toissijaisen kärjen jälkiä. (Katso kohta Sekoitustilat.)

Halkaisija

Määrittää kaksoiskärjen koon. Kirjoita halkaisijan arvo pikseleinä, määritä arvo liukusäätimellä tai valitse Käytä näytekokoa -asetus, jos haluat käyttää kärjen alkuperäistä halkaisijaa. (Käytä näytekokoa -asetus on käytettävissä vain, jos siveltimen kärjen muoto on luotu kuvasta otetun pikselinäytteen perusteella.)

Väli

Määrittää kaksoissiveltimen jälkien välisen etäisyyden siveltimen vedossa. Kirjoita luku tai määritä liukusäätimellä arvo, joka ilmaisee prosenttiosuuden kärjen halkaisijasta.

Hajonta

Määrittää, miten kaksoissiveltimen jäljet jakautuvat siveltimen vedossa. Kun Molemmat akselit -asetus on valittu, kaksoissiveltimen jäljet jakautuvat säteittäin osoittimen keskipisteestä. Kun Molemmat akselit -asetusta ei ole valittu, kaksoissiveltimen jäljet jakautuvat kohtisuorasti siveltimen vedon suuntaan nähden. Jos haluat määrittää hajonnan enimmäisprosentin, kirjoita luku tai käytä liukusäädintä.

Lukumäärä

Määrittää siveltimen vedon väleissä käytettävien kaksoissiveltimen jälkien määrän. Kirjoita luku tai määritä arvo liukusäätimellä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö