Tason sekoitustila määrittää, kuinka tason pikselit sekoittuvat kuvassa alla oleviin pikseleihin. Sekoitustiloja käyttämällä voit luoda erilaisia erikoistehosteita.

Yleisten ja täytön peittävyysasetusten määrittäminen

Tason yleinen peittävyys määrittää, kuinka paljon se peittää tai paljastaa alla olevaa tasoa. Jos peittävyys on 1 %, taso näyttää lähes läpinäkyvältä. Jos peittävyys on 100 %, taso näyttää täysin peittävältä.

Tason kaikkiin tasotyyleihin ja sekoitustiloihin vaikuttavan yleisen peittävyyden lisäksi voidaan määrittää täytön peittävyys. Täytön peittävyys vaikuttaa vain tason pikseleihin, muotoihin tai tekstiin, ei varjojen ja muiden tasotehosteiden peittävyyteen.

Huomautus:

Taustatason tai lukitun tason peittävyyttä ei voi muuttaa. Jos haluat muuntaa taustatason vakiotasoksi, jonka läpinäkyvyyttä voidaan säätää, katso Taustan ja tasojen muuntaminen.

 1. Valitse Tasot-paneelista yksi tai usea taso tai ryhmä.
 2. Vaihda Peittävyyden ja Täytön arvoja. (Jos valitsit ryhmän, vain Peittävyys on käytettävissä.)

  Huomautus:

  Voit tarkastella kaikkia sekoitusvaihtoehtoja valitsemalla Tasot-paneelin alaosassa olevasta Lisää tasotyyli -kuvakkeesta  Sekoitusasetukset.

Tason tai ryhmän sekoitustilan määrittäminen

Tasoryhmän sekoitustila on normaalisti Läpiohjaus. Tämä merkitsee sitä, että ryhmällä ei ole omia sekoitusasetuksia. Kun valitset ryhmää varten toisenlaisen sekoitustilan, muutat samalla järjestystä, jossa kuvan osat kootaan yhteen. Ensin ryhmän kaikki tasot kootaan yhteen. Yhdistettyä ryhmää käsitellään yhtenä kuvana, ja se sekoitetaan muuhun kuvaan valittua sekoitustilaa käyttäen. Jos ryhmän sekoitustilaksi siis valitaan muu kuin Läpiohjaus, mikään ryhmän säätötasoista tai sekoitustiloista ei vaikuta ryhmän ulkopuolella oleviin tasoihin.

Huomautus:

Tasoja varten ei ole Pyyhi-sekoitustilaa. Lab-kuvissa ei voida käyttää seuraavia tiloja: Värivarjostus, Värilisävalotus, Tummentava, Vaalentava, Erottava, Poistava ja Pilko osiin. Jos kyseessä ovat HDR-kuvat, katso 32 bittiä/kanava -tyyppisiä HDR-kuvia tukevat toiminnot.

 1. Valitse Tasot-paneelista taso tai ryhmä.
 2. Valitse sekoitustila:
  • Valitse haluamasi vaihtoehto Tasot-paneelin avattavasta Sekoitustila-valikosta.

  • Valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset ja valitse sitten vaihtoehto Sekoitustila-valikosta.

  Huomautus:

  Kun selaat avautuvassa Sekoitustila-valikossa eri vaihtoehtoja, näet, miltä ne näyttävät kuvassasi. Sekoitustilojen esikatselu näkyy automaattisesti Photoshopin piirtoalueella.

Tilojen kuvaukset ja esimerkit ovat artikkelissa Sekoitustilat.

Sekoitustehosteiden ryhmittäminen

Rajaavan maskin tasot sekoitetaan alempiin tasoihin tavallisesti käyttäen ryhmän alimman tason sekoitustilaa. Alimman tason sekoitustila voidaan kuitenkin määrittää koskemaan vain kyseistä tasoa niin, että leikattujen tasojen alkuperäinen sekoitettu ulkoasu säilyy ennallaan. (Katso Tasojen paljastaminen rajaavilla maskeilla.)

Voit myös käyttää tason sekoitustilaa tasotehosteissa, jotka muokkaavat peittäviä pikseleitä (esimerkiksi Sisäinen hehku ja Väripeitto). Tämä on mahdollista muuttamatta niitä tasotehosteita, jotka muokkaavat vain läpinäkyviä pikseleitä (esimerkiksi Ulkoinen hehku ja Varjo).

 1. Valitse taso, johon haluat asetuksen vaikuttavan.
 2. Kaksoisnapsauta tason miniatyyriä ja valitse Tasot-paneelin valikosta Sekoitusasetukset tai valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset.

  Huomautus:

  Jos haluat tarkastella tekstitason sekoitusasetuksia, valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset tai valitse Tasot-paneelin valikon alaosassa olevasta Lisää tasotyyli -painikkeesta Sekoitusasetukset.

 3. Sekoitusasetusten vaikutuksen laajuuden määrittäminen:
  • Valitsemalla Sekoita sisätehosteet ryhmänä -asetuksen voit käyttää tason sekoitustilaa tasotehosteissa, jotka muokkaavat peittäviä pikseleitä, esimerkiksi Sisäinen hehku, Satiini, Väripeitto ja Liukuväripeitto.

  • Valitse Sekoita leikatut tasot ryhmänä -vaihtoehto, jos haluat käyttää perustason sekoitustilaa rajaavan maskin kaikilla tasoilla. Tämä vaihtoehto on normaalisti valittu. Jos valinta poistetaan, kunkin ryhmässä olevan tason alkuperäinen sekoitustila ja ulkoasu säilyvät.

  Photoshopin sekoituksen lisäasetukset
  Sekoituksen lisäasetukset

  • Läpinäkyvyys muotoilee tasot -vaihtoehdon valitseminen rajoittaa tasotehosteet ja syrjäytykset tason peittäviin alueisiin. Tämä vaihtoehto on normaalisti valittu. Jos valinta poistetaan, tehosteet vaikuttavat koko tasoon.

  • Tasomaski piilottaa tehosteet -vaihtoehdon valitseminen rajoittaa tasotehosteet tasomaskin määrittämälle alueelle.

  • Vektorimaski piilottaa tehosteet -vaihtoehdon valitseminen rajoittaa tasotehosteet vektorimaskin määrittämälle alueelle.

 4. Valitse OK.

Kanavien sekoittamisen estäminen

Tasoa tai ryhmää sekoitettaessa sekoitustehosteet voidaan rajoittaa määritettyyn kanavaan. Sekoittaminen koskee normaalisti kaikkia kanavia. Esimerkiksi RGB-kuvaa käsiteltäessä Punainen-kanava voidaan rajata pois sekoituksesta. Silloin yhdistelmäkuvassa ainoastaan Vihreä- ja Sininen-kanavien sisältämät tiedot muuttuvat.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta tason miniatyyria

  • Valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset.

  • alitse Tasot-paneelin alaosassa olevasta Lisää tasotyyli -kuvakkeesta  Sekoitusasetukset.

  Huomautus:

  Jos haluat tarkastella tekstitason sekoitusasetuksia, valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset tai valitse Tasot-paneelin valikon alaosassa olevasta Lisää tasotyyli -painikkeesta Sekoitusasetukset.

 2. Poista Tasotyyli-valintaikkunan Sekoituksen lisäasetukset -osassa niiden kanavien valinta, joita et halua ottaa mukaan tason sekoitukseen.

Sävyalueen määrittäminen tasojen sekoittamista varten

Sekoitusasetukset-valintaikkunan liukusäätimillä voidaan määrittää, mitkä aktiivisen tason pikselit ja alla olevien näkyvien tasojen pikselit näkyvät valmiissa kuvassa. Esimerkiksi aktiivisen tason tummat pikselit voidaan jättää pois tai alla olevien tasojen kirkkaat pikselit voidaan saada näkymään läpi. Lisäksi voidaan määrittää osittain sekoitettujen pikselien alue niin, että sekoitetut ja sekoittamattomat alueet sulautuvat toisiinsa.

 1. Kaksoisnapsauta tason miniatyyriä ja valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset tai valitse Tasot-paneelin valikosta Lisää tasotyyli > Sekoitusasetukset.

  Huomautus:

  Jos haluat tarkastella tekstitason sekoitusasetuksia, valitse Taso > Tasotyyli > Sekoitusasetukset tai valitse Tasot-paneelin valikon alaosassa olevasta Lisää tasotyyli -painikkeesta Sekoitusasetukset.

 2. Valitse Tasotyyli-valintaikkunan Sekoituksen lisäasetukset -osassa haluamasi vaihtoehto Sekoita jos -valikosta.
  • Valitse Harmaa, kun haluat määrittää sekoitusalueen kaikille kanaville.

  • Valitse yksi värikanava (esimerkiksi RGB-kuvassa punainen, vihreä tai sininen), kun haluat määrittää kyseisen kanavan sekoituksen.

 3. Voit määrittää sekoitettujen pikseleiden kirkkauden Tämä taso- ja Alla oleva taso -liukusäätimillä. Säätöalue ulottuu arvosta 0 (musta) arvoon 255 (valkoinen). Määritä alueen suurin arvo valkoisella liukusäätimellä. Määritä alueen pienin arvo mustalla liukusäätimellä.

  Huomautus:

  Voit määrittää osittain sekoitettavien pikseleiden alueen pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä liukusäädinkolmion toista puoliskoa. Jaetun liukusäätimen yläpuolella olevat arvot ilmaisevat osittain sekoitettujen pikseleiden alueen.

  Muista seuraavat ohjeet, kun määrität sekoitusalueita:

  • Tämä taso -liukusäätimillä määritetään aktiivisen tason pikseleiden alue, joka sekoitetaan ja joka siksi näkyy valmiissa kuvassa. Jos esimerkiksi valkoisen liukusäätimen arvoksi määritetään 235, kirkkausarvoltaan arvoa 235 suurempia pikseleitä ei sekoiteta eli ne jätetään pois valmiista kuvasta.

  • Alla oleva taso -liukusäätimillä määritetään alla olevien näkyvien tasojen niiden pikseleiden alue, jotka sekoitetaan valmiissa kuvassa. Sekoitetut pikselit yhdistetään aktiivisen tason pikseleihin niin, että saadaan yhdistelmäpikseleitä. Sen sijaan sekoittamattomat pikselit näkyvät aktiivisen tason läpi. Jos esimerkiksi mustan liukusäätimen arvoksi määritetään 19, kirkkausarvoltaan arvoa 19 pienempiä pikseleitä ei sekoiteta eli ne näkyvät aktiivisen tason läpi valmiissa kuvassa.

Uusien tasojen täyttäminen neutraalilla värillä

Et voi käyttää tiettyjä suotimia (esimerkiksi Valaistustehosteet-suodinta) tasoilla, joilla ei ole pikseleitä. Ongelma voidaan ratkaista valitsemalla Uusi taso -valintaikkunasta Täytä (tila) neutraalilla värillä. Ohjelma täyttää tason valmiiksi määritetyllä neutraalilla värillä. Tätä näkymätöntä, neutraalia väriä käytetään tason sekoitustilan mukaisella tavalla. Jos mitään tehostetta ei valita, neutraalilla värillä täyttäminen ei vaikuta mitenkään muihin tasoihin. Täytä neutraalilla värillä -asetus ei ole valittavissa, jos tasolla käytetään Normaali-, Roiskiva-, Kova sekoitus-, Sävy-, Kylläisyys-, Väri- tai Värin kirkkaus -tilaa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö