Yhden tai usean osan valitseminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse osanvalintatyökalu ja napsauta kuvassa olevaa osaa. Kun käsittelet päällekkäisiä osia, voit valita alempana olevan osan napsauttamalla sen näkyvää aluetta.
 • Valitse ositustyökalu ja lisää valintaan osia vaihto-napsauttamalla.
 • Valitse osanvalintatyökalu Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunasta, napsauta automaattista osaa tai kuva-alueen ulkopuolta ja valitse osat vetämällä osoitin niiden yli. (Jos napsautat käyttäjän osaa ja vedät, osa siirtyy.)
 • Valitse Tiedosto > Tallenna Webiä ja laitteita varten. Valitse valintaikkunasta osa osanvalintatyökalulla.

Huomautus:

Kun käytät ositus- tai osanvalintatyökalua, voit siirtyä työkalusta toiseen pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna.

Käyttäjän osien siirtäminen, koon muuttaminen ja kohdistaminen

Voit muuttaa käyttäjän osien paikkaa ja kokoa Photoshopissa, mutta et Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa.

Käyttäjän osan siirtäminen tai koon muuttaminen

 1. Valitse yksi tai useita käyttäjän osia.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos aiot muuttaa osan sijaintia, siirrä osoitin osan valinnan reunaviivan sisäpuolelle ja vedä osa uuteen paikkaan. Paina vaihtonäppäintä, jos haluat osan siirtyvän vaaka- tai pystysuorassa tai 45°:n kulmassa.

  • Jos haluat muuttaa osan kokoa, tartu osan sivu- tai kulmakahvaan ja vedä sitä. Jos valitset vierekkäisiä osia ja muutat niiden kokoa, osien yhteisten reunojen pituudet muuttuvat yhtä paljon.

Käyttäjän osan siirtäminen tai koon muuttaminen koordinaattien mukaan

 1. Valitse yksi tai useita käyttäjän osia.
 2. Napsauta asetusrivin Asetukset-painiketta. Voit tuoda asetukset näkyviin myös kaksoisnapsauttamalla osaa.
 3. Muuta seuraavia Osan asetukset -valintaikkunan Mitat-osan asetuksia:

  X

  Tarkoittaa pikseleinä ilmaistua etäisyyttä osan vasemmasta reunasta viivaimen nollakohtaan dokumentti-ikkunassa.

  Y

  Tarkoittaa pikseleinä ilmaistua etäisyyttä osan yläreunasta viivaimen nollakohtaan dokumentti-ikkunassa.

  Huomautus:

  Viivaimen nollakohta on normaalisti kuvan vasemmassa yläkulmassa.

  W

  Määrittää osan leveyden.

  H

  Määrittää osan korkeuden.

Osien kohdistaminen apulinjaan, käyttäjän osaan tai muuhun kohteeseen

 1. Valitse haluamasi asetukset Näytä > Kohdista -alivalikosta.
 2. Valitse Näytä > Kohdista. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.
 3. Siirrä valitut osat haluamaasi paikkaan. Osat kohdistuvat mihin tahansa valituista kohteista 4 pikselin etäisyydeltä.

Käyttäjän osien ja automaattisten osien jakaminen

Jaa osa -valintaikkunan toiminnoilla osia voi jakaa vaaka- tai pystysuuntaisesti tai kummankin suuntaisesti. Jaetut osat ovat aina käyttäjän osia riippumatta siitä, oliko alkuperäinen osa käyttäjän osa vai automaattinen osa.

Huomautus:

Tasoon perustuvia osia ei voi jakaa.

 1. Valitse yksi tai useita osia.
 2. Valitse ositustyökalulla  asetusriviltä Jaa.
 3. Valitse Jaa osa -valintaikkunasta Esikatselu, jotta voit tarkistaa muutokset.
 4. Valitse Jaa osa -valintaikkunasta toinen tai molemmat seuraavista asetuksista:

  Pilko vaakasuunnassa

  Jakaa osan pituussuuntaisesti.

  Pilko pystysuunnassa

  Jakaa osan leveyssuuntaisesti.

 5. Määritä, miten kukin valittu osa jaetaan:
  • Valitse Osat alhaalla ja Osat poikittain ja määritä arvot niin, että kukin osa jakautuu tasaisesti määritettyyn määrään osia.

  • Valitse Pikseliä/osa ja määritä luotavien osien pikselien määrä. Ellei osaa voida jakaa tasan annetulla pikselimäärällä, loppuosasta tehdään vielä yksi osa. Jos esimerkiksi jaat 100 pikseliä leveän osan kolmeksi uudeksi osaksi, jotka ovat 30 pikseliä leveitä, jäljelle jäävästä 10 pikseliä leveästä alueesta tulee neljäs osa.

 6. Valitse OK.

Osien monistaminen

Voit tehdä osasta kopion, jolla on samat mitat ja optimointiasetukset kuin alkuperäisellä. Jos alkuperäinen on linkitetty käyttäjän osa, kopio on linkitetty samaan linkitettyjen osien joukkoon. Monistetut osat ovat aina käyttäjän osia riippumatta siitä, oliko alkuperäinen osa tasoon perustuva, automaattinen vai käyttäjän osa.

 1. Valitse yksi tai useita osia.
 2. Alt-vedä (Windows) tai optio-vedä (Mac OS) alkaen valinnan sisäpuolelta.

Osan kopioiminen ja liittäminen

Voit kopioida ja liittää valitun osan kuvan sisällä, toiseen kuvaan tai toiseen sovellukseen, kuten Dreamweaveriin. Kun osa kopioidaan, kaikki sen rajojen sisällä olevat tasot kopioituvat (aktiivisen tason lisäksi).

 1. Valitse osanvalintatyökalulla yksi tai useita osia .
 2. Valitse Muokkaa > Kopioi.

  Huomautus:

  Osaa ei voi kopioida, jos kuvassa on aktiivinen valinta (valintakehyksen ympäröimiä pikseleitä tai valittu reitti).

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat liittää osan toiseen kuvaan, avaa ja näytä kuva.

  • Jos liität tiedot Dreamweaveriin, valitse Dreamweaver-tiedosto aktiiviseksi ikkunaksi.

 4. Valitse Muokkaa > Liitä. Kun osa liitetään Photoshop-kuvaan, sitä varten luodaan uusi taso.

  Huomautus:

  Dreamweaveriin kopioitu osa sisältää alkuperäisen Photoshop-lähdetiedoston nimen ja polun. Jos haluat nähdä nämä tiedot Dreamweaverissa, napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl+osoita (Mac OS) kuvaa, valitse Design Notes ja katso All Info -välilehden FilePathSrc-ruutua.

Osien yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi tai useampia osia yhdeksi. Photoshop määrittää yhdistetyn osan mitat ja sijainnin suorakulmiosta, joka saadaan liittämällä yhdistettävien osien ääriviivat toisiinsa. Jos yhdistettävät osat eivät ole vierekkäin tai niiden mittasuhteet tai kohdistukset ovat erilaiset, uusi yhdistetty osa voi sijoittua muiden osien päälle.

Yhdistetyssä osassa käytetään samoja optimointiasetuksia kuin ensiksi valitussa osassa. Yhdistetty osa on aina käyttäjän osa riippumatta siitä, onko alkuperäisten osien joukossa automaattisia osia.

Huomautus:

Tasoon perustuvia osia ei voi yhdistää.

 1. Valitse kaksi tai useampia osia.
 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta (Windows) tai Ctrl-osoita (Mac OS) ja valitse Yhdistä osat.

Osien pinoamisjärjestyksen muuttaminen

Kun osat ovat limittäin, viimeksi luotu osa sijoittuu pinoamisjärjestyksessä ylimmäksi. Muuta pinoamisjärjestystä, jotta voit käsitellä alla olevia osia. Voit määrittää, mikä osa on pinossa päällimmäisenä tai alimmaisena sekä siirtää osia pinoamisjärjestyksessä ylös tai alas.

Huomautus:

Automaattisten osien pinoamisjärjestystä ei voi muuttaa.

 1. Valitse yksi tai useita osia.
 2. Valitse osanvalintatyökalu  ja valitse sitten asetusriviltä pinoamisjärjestysasetus.
  Pinoamisjärjestysasetukset Photoshopissa
  Pinoamisjärjestysasetukset

  A. Tuo eteen B. Tuo eteenpäin C. Vie taakse D. Vie taaksepäin 

Käyttäjän osien tasaaminen ja jakaminen tasavälein

Voit kohdistaa käyttäjän osat reunojen tai keskipisteiden mukaan tai jakaa osat tasavälein vaaka- tai pystyakselille. Kun käyttäjän osat kohdistetaan tai jaetaan tasavälein, tarpeettomat automaattiset osat voidaan poistaa. Näin HTML-tiedostosta tulee pienempi ja tehokkaampi.

Huomautus:

Jos haluat tasata tai jakaa tasavälein tasoon perustuvia osia, tasaa tai jaa tasojen sisältö.

 1. Valitse tasattavat käyttäjän osat.
 2. Valitse osanvalintatyökalu  ja valitse sitten asetusriviltä asetus.
  Photoshopin tasausasetukset
  Tasausasetukset

  A. Yläreunat B. Pystykeskipisteet C. Alas D. Vasemmat reunat E. Vaakakeskipisteet F. Oikealle 
  Photoshopin jakoasetukset
  Jakoasetukset

  A. Yläreunat B. Pystykeskipisteet C. Alas D. Vasemmat reunat E. Vaakakeskipisteet F. Oikealle 

Osan poistaminen

Kun poistat käyttäjän osan tai tasoon perustuvan osan, ohjelma täyttää dokumentin alueen luomalla automaattisia osia.

Tasoon perustuvan osan poistaminen ei vaikuta tasoon, josta osa on luotu. Jos taas poistetaan taso, josta osa on luotu, myös tasoon perustuva osa katoaa.

Huomautus:

Automaattisia osia ei voi poistaa. Jos poistat kuvasta kaikki käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat, jäljelle jää yksi koko kuvan sisältävä automaattinen osa.

 1. Valitse yksi tai useita osia.
 2. Valitse ositus- tai osanvalintatyökalu ja paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä.
 3. Kun haluat poistaa kaikki käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat, valitse Näytä > Pyyhi osat.

Kaikkien osien lukitseminen

Jos osat lukitaan, niitä ei voi esimerkiksi siirtää eikä niiden kokoa muuttaa vahingossa.

 1. Valitse Näytä > Lukitse osa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö