Photoshopissa on useita asetuksia kiinalaisen, japanilaisen ja korealaisen tekstin käsittelemistä varten. Aasialaisten kirjasinten merkkejä sanotaan usein kaksitavuisiksi merkeiksi.

Huomautus:

Käyttöjärjestelmän on tuettava kieliä, joita haluat käyttää. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä käyttöjärjestelmän valmistajaan.

Aasialaisen tekstin asetusten näyttäminen ja määrittäminen

Photoshopin muissa kuin kiinan-, japanin- ja koreankielisissä versioissa aasialaisen tekstin asetukset eivät normaalisti näy Merkki- ja Kappale-paneelissa. Jos haluat tarkastella tai määrittää kiinalaisen, japanilaisen tai korealaisen tekstin asetuksia Photoshopin näissä versioissa, sinun on valittava Oletusarvot-valintaikkunasta Näytä aasialaisen tekstin asetukset. Voit myös valita, näkyvätkö kirjasinten nimet englanniksi vai alkuperäiskielellä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Teksti (Windows) tai Photoshop > Oletusarvot > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse seuraavista asetuksista:

  Näytä kirjasinten nimet englanniksi

  Näyttää aasialaisten kirjasinten nimet englanniksi.

  Itä-Aasia (Photoshop, esimerkiksi CC ja CS6) tai Näytä aasialaisen tekstin asetukset (CS5)

  Näyttää aasialaisen tekstin asetukset Merkki-paneelissa ja Kappale-paneelissa.

Aasialaisen tekstin merkkejä ympäröivän tilan pienentäminen

Tsume-asetus pienentää merkin ympärillä olevaa tilaa määritetyn prosenttiarvon verran. Merkki itse ei levene eikä kapene. Sen sijaan merkin muokkausalueen ja em-ruudun välinen etäisyys pienenee. Kun merkkiin lisätään tsume, merkin kummallakin puolella oleva väli pienenee yhtä paljon.

 1. Valitse käsiteltävät merkit.
 2. Kirjoita Merkki-paneelissa tsume-prosenttiarvo tai valitse se luettelosta. Mitä suurempi prosentti, sitä tiheämpään merkit sijoittuvat. Kun arvo on 100 % (suurin mahdollinen), merkin muokkausalueen ja em-ruudun välissä ei ole yhtään tilaa.

Aasialaisen tekstin rivivälistyksen mittaamisen määrittäminen

 1. Valitse käsiteltävät kappaleet.
 2. Valitse Kappale-paneelivalikosta rivivälistysasetus.

  Rivivälistys yläreunasta yläreunaan

  Mittaa tekstirivien etäisyydet rivin yläreunasta seuraavan rivin yläreunaan. Kun käytät rivivälistystä yläreunasta yläreunaan, kappaleen ensimmäinen tekstirivi tasataan samaan tasoon muokkausalueen yläreunan kanssa.

  Rivivälistys alareunasta alareunaan

  Vaakasuorassa tekstissä mitataan tekstirivien ja peruslinjan välinen etäisyys. Kun käytät rivivälistystä alareunasta alareunaan, ensimmäisen tekstirivin ja muokkausalueen yläreunan väliin jää vähän tilaa. Valintamerkki osoittaa, mikä asetus on valittu.

  Huomautus:

  Valittu rivivälistysasetus ei vaikuta rivien välisiin etäisyyksiin, vaan ainoastaan rivivälistyksen mittaustapaan.  

Tate-chu-yokon käyttäminen

Tate-chu-yoko (eli kumimoji tai renmoji) on vaakasuoraa tekstiä, joka on sijoitettu pystysuorille viivoille. Tate-chu-yoko helpottaa puolileveiden merkkien, kuten numeroiden, päivämäärien ja lyhyiden vieraskielisten nimien, lukemista pystysuorassa tekstissä.

Tate-chu-yoko Photoshopissa
Numeroita, kun tate-chu-yoko ei ole käytössä, (vasemmalla) verrattuna tate-chu-yokolla pystysuoraan käännettyihin numeroihin (oikealla)

 1. Valitse kierrettävät merkit.
 2. Valitse Merkki-paneelin valikosta Tate-chu-yoko. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

  Huomautus:

  Tate-chu-yokon käyttäminen ei estä tekstin muokkaamista ja muotoilemista. Voit muokata pystysuoraan käännettyä tekstiä ja valita muotoiluasetuksia samoin kuin muussa tekstissä.

Aasialaisten merkkien kohdistaminen mojisoroe-toiminnolla

Mojisoroe-toiminnolla säädetään aasialaisen tekstin tasausta. Kun tekstirivillä on erikokoisia merkkejä, voit määrittää tavan, jolla teksti tasataan rivin suurimpien merkkien mukaan: em-ruudussa ylös, keskelle tai alas (pystysuorissa kehyksissä oikealle, keskelle ja vasemmalle), roman-peruslinjaan tai ICF-ruudussa ylös tai alas (pystysuorissa kehyksissä oikealle tai vasemmalle). ICF (Ideographic Character Space) tarkoittaa keskimääräistä korkeutta ja leveyttä, joita kirjasimen suunnittelija on käyttänyt kirjasimeen kuuluvien sanamerkkien suunnittelussa.

Photoshopin merkkien kohdistamisen määritykset
Merkkien kohdistamisen määritykset

A. Pienet merkit tasataan alas B. Pienet merkit tasataan keskelle C. Pienet merkit tasataan ylös 
 1. Valitse asetus Merkki-paneelin Merkkien kohdistaminen -alivalikosta:

  Roman Baseline

  Tasaa pienet merkit samaan linjaan suuren merkin kanssa.

  Em-ruutu ylhäällä/oikealla, em-ruutu keskellä tai em-ruutu alhaalla/vasemmalla

  Tasaa pienet merkit samaan linjaan suuren merkin em-ruudun määritetyn sijainnin kanssa. Pystysuorissa tekstikehyksissä em-ruutu oikealla/ylhäällä tasaa tekstin em-ruudun oikealle puolelle ja em-ruutu alhaalla/vasemmalla tasaa tekstin em-ruudun vasemmalle puolelle.

  ICF-ruutu oikealla/ylhäällä ja ICF-ruutu alhaalla/vasemmalla

  Tasaa pienet merkit samaan linjaan suurten merkkien ICF-määrityksen kanssa. Pystysuorissa tekstikehyksissä ICF-ruutu oikealla/ylhäällä tasaa tekstin ICF:n oikealle puolelle ja ICF-ruutu alhaalla/vasemmalla tasaa tekstin ICF:n vasemmalle puolelle.

Vasemman ja oikean alleviivauksen määrittäminen aasialaisessa tekstissä

 1. Valitse pystysuora teksti.
 2. Valitse Merkki-paneelin valikosta joko Alleviivaa vasen tai Alleviivaa oikea.

Aasialaisen OpenType-kirjasimen määritteiden valitseminen

Aasialaisissa OpenType-kirjasimissa voi olla monia ominaisuuksia, jotka puuttuvat nykyisistä PostScript- ja TrueType-kirjasimista. Tavallisesti on parasta käyttää mitä tahansa KozMinPro- ja KozGoPro OpenType -merkkien paksuuksia. Niissä on laajin valikoima merkkejä verrattuna muihin Adoben valmistamiin aasialaisiin kirjasimiin.

 1. Valitse tekstityökalu ja tee jokin seuraavista:
  • Valitse tekstitasolta merkit tai tekstikohteet, joihin haluat kohdistaa asetuksen.

  • Luo uusi tekstitaso napsauttamalla kuvaa.

 2. Varmista, että Merkki-paneelista on valittu Asian OpenType Pro -kirjasin.
 3. Valitse Merkki-paneelin valikosta jokin OpenType -asetuksista.
 4. Valitse merkkien syöttömenetelmäksi MSIME (Windows) tai Kotoeri (Mac OS). Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat > Apuohjelmat > Järjestelmätyökalut > Merkistö.

  • (Mac OS) Valitse valikkorivin oikeassa reunassa olevasta Syöttö-valikosta Näytä merkki -näkymä.

  Huomautus:

  (Mac OS) Jos Syöttö-valikko ei tule näkyviin valikkoriville, valitse omenavalikko > Järjestelmäasetukset > Kieli ja teksti, osoita Syöttölähteet ja valitse Näppäimistö & Merkki -katseluikkuna.

 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse Merkistö-valintaikkunasta Näytä lisätiedot -valintaruutu, valitse Ryhmitys-asetukseksi Kaikki ja valitse sitten Merkit-asetukseksi Unicode.

  Photoshopin merkistö
  Merkistö

  • (Mac OS) Valitse Kotoeri-merkki-paneelin Näytä-valikosta Kuvio.

  Photoshopin Kotoeri-merkki-paneeli
  Kotoeri-merkki-paneeli

  A. Näytä-valikko B. Kirjasin-valikko C. Merkin tiedot D. Lisää myös kirjasin -painike 
 6. Valitse Kirjasin-valikosta jokin aasialainen OpenType-kirjasin.
 7. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse tarvitsemasi merkki, napsauta Valitse, napsauta Kopioi ja liitä sitten merkki Photoshopiin.

  • (Mac OS) Kaksoisosoita merkkiä, jonka haluat lisätä dokumenttiin.

Aasialaisen OpenType-kirjasimen määritykset

Kirjasimen mukaisesti valittavana on muitakin OpenType-asetuksia.

Japanese 78

Korvaa vakiomerkin jp78-muunnelmamerkillä.

Japanese Expert

Korvaa vakiomerkin Expert-muunnelmamerkillä.

Japanese Traditional

Korvaa vakiomerkin perinteisellä muunnelmamerkillä.

Suhteellinen mittajärjestelmä

Korvaa puolileveän tai täysileveän merkin suhteellisella merkillä.

Kana

Korvaa normaalin kana-merkin vaakasuorassa optimoidulla kana-merkillä vaakasuorassa asettelussa. Erot ovat usein hyvin pieniä.

Roman kursivoitu

Korvaa tavallisen suhteellisen merkin kursivoidulla merkillä.

Katso lisätietoja kohdasta OpenType-ominaisuuksien käyttäminen.

Mojikumi-joukon valitseminen

Mojikumi määrittää japaninkielisen tekstin koostamisessa japanin merkkien, latinalaisten merkkien, välimerkkien, erikoismerkkien, rivin alun, rivin lopun ja numeroiden välistyksen. Photoshop sisältää useita mojikumi-joukkoja, jotka perustuvat JIS-standardiin (Japanese Industrial Standard) X 4051-1995.

 1. Valitse asetus Kappale-paneelin Mojikumi-valikosta:

  Ei mitään

  Poistaa mojikumin käytöstä.

  Mojikumi-joukko 1

  Käyttää välimerkeissä puolileveää välistystä.

  Mojikumi-joukko 2

  Käyttää täysleveää välistystä rivin useimmissa merkeissä viimeistä merkkiä lukuun ottamatta.

  Photoshop Mojikumi-joukot 1 ja 2
  Mojikumi-joukko 1 ja Mojikumi-joukko 2

  Mojikumi-joukko 3

  Käyttää täysleveää välistystä rivin useimmissa merkeissä ja myös viimeisessä merkissä.

  Mojikumi-joukko 4

  Käyttää täysleveää välistystä kaikissa merkeissä.

  Photoshop Mojikumi-joukot 3 ja 4
  Mojikumi-joukko 3 ja Mojikumi-joukko 4

Kinsoku Shori -asetusten määrittäminen

Kinsoku shori määrittää japaninkielisen tekstin rivikatkot. Merkkejä, jotka eivät saa olla rivin alussa tai lopussa, kutsutaan kinsoku-merkeiksi. Photoshop sisältää heikot ja vahvat kinsoku-merkkijoukot, jotka perustuvat JIS-standardiin (Japanese Industrial Standard) X 4051-1995. Heikoissa kinsoku-merkkijoukoissa jätetään pois pitkät vokaalimerkit ja pienet hiragana-merkit.

Kinsoku Shorin poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön kappaleessa

 1. Valitse asetus Kappale-paneelin Kinsoku Shori -valikosta:

  Ei mitään

  Poistaa kinsoku shorin käytöstä.

  JIS Weak tai JIS Maximum

  Estää seuraavien merkkien esiintymisen rivin alussa tai lopussa:

  JIS Weak -joukko

  Merkit, jotka eivät voi aloittaa riviä

   

  Merkit, jotka eivät voi lopettaa riviä

   

  JIS Maximum -joukko

  Merkit, jotka eivät voi aloittaa riviä

   

  Merkit, jotka eivät voi lopettaa riviä

   

Kinsoku-rivinvaihtoasetuksen määrittäminen

Kinsoku Shori tai Mojikumi pitää valita, jos halutaan käyttää seuraavia rivinvaihtoasetuksia.

 1. Valitse Kappale-paneelivalikosta Kinsoku Shori Type ja valitse sitten jokin seuraavista menetelmistä:

  Siirrä ensin taaksepäin

  Siirtää merkkejä edelliselle riville, jotta kielletyt merkit eivät voi lopettaa tai aloittaa riviä.

  Siirrä ensin eteenpäin

  Siirtää merkkejä seuraavalle riville, jotta kielletyt merkit eivät voi lopettaa tai aloittaa riviä.

  Pelkkä siirto eteenpäin

  Siirtää merkkejä aina seuraavalle riville, jotta kielletyt merkit eivät voi lopettaa tai aloittaa riviä. Sisään työntöä ei yritetä.

  Valintamerkki osoittaa, mikä menetelmä on valittu.

Burasagari-asetuksen määrittäminen

Burasagari-asetus sallii yksitavuisten ja kaksitavuisten pisteiden sekä yksitavuisten ja kaksitavuisten pilkkujen sijoittamisen kappaleen muokkausalueen ulkopuolelle.

 1. Valitse Kappale-paneelin paneelivalikosta Burasagari.
 2. Valitse vaihtoehto alivalikosta.

  Ei mitään

  Ottaa riippuvat välimerkit pois käytöstä.

  Tavallinen

  Ottaa riippuvat välimerkit pois käytöstä pakottamatta käyttää liehuvia rivinloppuja muokkausalueen reunassa.

  Pakota

  Pakottaa välimerkit muokkausalueen ulkopuolelle levittämällä rivejä, jotka päättyvät muokkausalueen sisällä ja sisältävät jonkin riippuvan välimerkin.

  Huomautus:

  Burasagari-asetuksia ei voi valita, kun Kinsoku shori -asetus on Ei mitään.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö