Tulostamisen perusteet

Oli sitten kysymys kuvan tulostamisesta pöytätulostimella tai kuvan lähettämisestä tulostuspalveluun, perustiedot tulostamisesta helpottavat tulostustyötä ja takaavat, että lopullinen kuva vastaa odotuksia.

Tulostusmenetelmät

Yleensä kun Photoshop-käyttäjät tulostavat tiedoston, kuva lähetetään mustesuihkutulostimeen. Photoshop voi lähettää kuvan erilaisiin tulostuslaitteisiin, jotka tulostavat sen suoraan paperille tai muuntavat sen filmille tulostettavaksi positiivi- tai negatiivikuvaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa filmistä voidaan tehdä painolevyt mekaanista painokonetta varten.

Kuvatyypit

Yksinkertaisimmissa kuvissa, esimerkiksi viivapiirroksissa, käytetään vain yhden värin yhtä sävyä. Monipuolisemmissa kuvissa, esimerkiksi valokuvissa, on vaihtelevia värisävyjä. Tätä kuvatyyppiä kutsutaan sävykuvaksi.

Värierottelu

Piirrokset, jotka on tarkoitettu painettaviksi ja jotka sisältävät useita värejä, on tulostettava painolevyille. Kutakin väriä varten on oma levynsä. Tämä värierotteluksi kutsuttu menetelmä edellyttää yleensä syaanin, keltaisen, magentan ja mustan (CMYK) väriaineen käyttämistä. Photoshopissa voidaan ohjata painolevyjen tuottamista.

Yksityiskohtien laatu

Tulostetun kuvan yksityiskohtaisuuden määrittävät kuvan resoluutio (pikseliä tuumalla) ja tulostimen resoluutio (pistettä tuumalla). Useimpien PostScript-lasertulostimien resoluutio on 600 dpi, mutta PostScript imagesetter -laitteissa resoluutio on vähintään 1 200 dpi. Mustesuihkutulostimet tuottavat pisteiden sijaan mikroskooppisen pienen mustesuihkun, ja tulosteen resoluutio on suunnilleen 300–720 dpi.

Tietoja työpöytätulostuksesta

Ellet ole töissä kirjapainossa tai tulostuspalvelussa, tulostat kuvat painokoneen sijasta todennäköisesti pöytätulostimella, esimerkiksi mustesuihku-, sublimaatio- tai lasertulostimella. Photoshopissa on mahdollista vaikuttaa kuvan tulostukseen.

Näyttö esittää kuvan käyttämällä valoa, kun taas pöytätulostimet muodostavat kuvat käyttämällä musteita, väriaineita tai pigmenttejä. Tämän vuoksi pöytätulostin ei pysty tuottamaan kaikkia näytössä nähtäviä värejä. Voit kuitenkin saada aikaan ennustettavia tuloksia, kun sovellat työpöytätulostuksessa tiettyjä menetelmiä (esimerkiksi värinhallintajärjestelmää). Muista seuraavat seikat, kun käsittelet tulostettavaksi tarkoitettua kuvaa:

 • Jos kuva on RGB-tilassa ja aiot tulostaa sen pöytätulostimella, älä muunna sitä CMYK-tilaan. Toimi koko ajan RGB-tilassa. Useimmat pöytätulostimet lukevat RGB-muotoisia tietoja ja muuntavat ne CMYK-muotoon sisäisen ohjelmistonsa avulla. Jos lähetät tulostimeen CMYK-muotoisia tietoja, tulostin todennäköisesti tekee muunnoksen joka tapauksessa eivätkä tulokset vastaa odotuksia.

 • Jos haluat esikatsella kuvaa sellaisena kuin se tulostuu laitteella, jota varten tietokoneessa on profiili, käytä Vedosvärit-komentoa.

 • Sinun täytyy käyttää värinhallintaa, jos haluat tulostetun sivujen värien vastaavan tarkasti näytön värejä. Käytä näyttöä, joka on kalibroitu ja jonka ominaisuudet on määritetty. Kannattaa luoda myös tulostimelle ja tulostuspaperille räätälöity profiili, vaikka tulostimen omat profiilit saattavatkin tuottaa kelvollisen lopputuloksen.

Photoshopin Tiedosto-valikossa on seuraavat tulostuskomennot:

Tulosta

Tuo näkyviin Tulosta-valintaikkunan, jossa voi esikatsella tulostetta ja määrittää asetuksia. (Mukautetut asetukset tallennetaan oletusarvoiksi Valmis- tai Tulosta-painiketta napsautettaessa.)

Tulosta yksi kopio

Tulostaa tiedostosta yhden kopion tuomatta valintaikkunaa näyttöön.

Huomautus:

Työskentelyä voi tehostaa sisällyttämällä Tulosta-komennon makroihin. (Photoshopissa kaikki tulostusasetukset ovat samassa valintaikkunassa.)

Photoshopin tulostusasetusten määrittäminen ja tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse tulostin, kopioiden määrä ja asettelun suunta.

 3. Säädä vasemmanpuoleisella esikatselualueella kuvan sijaintia ja kokoa suhteessa valittuun paperikokoon ja tulostussuuntaan. Oikealta voit määrittää myös esimerkiksi Sijainti ja koko-, Värinhallinta- ja Tulostusmerkit-asetukset.

  Lisätietoja on kohdissa Kuvien sijainnin ja koon muuttaminen ja Tulostaminen Photoshopista värinhallintaa käyttäen.

  Huomautus:

  Laajenna Mac OS -käyttöjärjestelmässä Värinhallinta-osio ja valitse Lähetä 16-bittiset tiedot, jos haluat parantaa heikkojen asteittaisten sävyjen, kuten kirkkaan taivaan, laatua.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Tulosta kuva valitsemalla Tulosta.
  • Sulje valintaikkuna tallentamatta asetuksia valitsemalla Peruuta.
  • Sulje valintaikkuna ja tallenna asetukset valitsemalla Valmis.

Kuvien sijainnin ja koon muuttaminen

Voit muuttaa kuvan sijaintia ja skaalausta käyttämällä Tulosta-valintaikkunan asetuksia. Varjostettu reunaviiva kuvaa valitun paperin reunuksia. Tulostusalue on valkoinen.

Kuvan perustulostuskoko määräytyy Kuvan koko -valintaikkunassa määritettyjen kokoasetusten mukaan. Kuvan skaalaaminen Tulosta-valintaikkunassa muuttaa ainoastaan tulostettavan kuvan koon ja resoluution. Jos esimerkiksi 72 ppi:n kuva skaalataan 50 prosenttiin Tulosta-valintaikkunassa, tulostusresoluutioksi tulee 144 ppi. Kuvan koko -valintaikkunassa olevat kokoasetukset eivät kuitenkaan muutu. Tulostusikkunan Sijainti ja koko -osion alaosassa olevassa Tulostusresoluutio-kohdassa näkyy tulostusresoluutio, kun käytössä on nykyinen skaalausasetus.

Monet kolmansien osapuolten tulostinohjaimet tuovat skaalausasetukset tulostusasetusten valintaikkunaan. Skaalaus vaikuttaa sivun kaikkeen sisältöön, myös leikkausmerkkeihin, kuvateksteihin ja muihin sivulle lisättyihin merkintöihin. Sen sijaan Tulosta-valintaikkunan skaalausprosentti vaikuttaa ainoastaan tulostetun kuvan kokoon (ei sivun merkintöihin).

Huomautus:

Jotta skaalaus tapahtuisi oikein, määritä skaalausasetus Tulosta-valintaikkunassa tulostusasetusten valintaikkunan asemesta. Älä siis kirjoita skaalausprosenttia molempiin valintaikkunoihin.

Kuvan siirtäminen paperilla

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta ja laajenna oikealla olevaa Sijainti ja koko -osiota. Tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Sijoita kuva keskelle tulostusaluetta valitsemalla Keskitä kuva.
  • Sijoita kuva numeerisesti poistamalla Keskitä kuva -asetuksen valinta ja kirjoittamalla sitten Ylä- ja Vasen-asetusten arvot.
  • Poista Keskitä kuva -asetuksen valinta ja vedä kuvaa esikatselualueella.

Kuvan tulostuskoon muuttaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta ja laajenna oikealla olevaa Sijainti ja koko -osiota. Tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Sijoita kuva valitun paperin tulostusalueelle valitsemalla Skaalaa materiaalin kokoon.
  • Skaalaa kuva uudelleen numeerisesti poistamalla Skaalaa materiaalin kokoon ‑valintaruudun valinta ja kirjoittamalla arvot Skaalaus-, Korkeus- ja Leveys-ruutuihin.
  • Määritä haluamasi skaalaus vetämällä muokkausalueen kahvaa esikatselualueella.

  Huomautus:

  Jos näyttöön tulee varoitus siitä, että kuva on paperin tulostusaluetta suurempi, valitse Peruuta. Valitse sitten Tiedosto > Tulosta, laajenna oikealla olevaa Sijainti ja koko -osiota ja valitse Skaalaa materiaalin kokoon -valintaruutu.

 1. Valitse suorakulmaisella valintatyökalulla kuvan osa, jonka haluat tulostaa.
 2. Valitse Tiedosto > Tulosta ja valitse Tulosta valittu alue.
 3. Voit tarvittaessa säätää valittua aluetta vetämällä tulostusalueen reunoilla olevista kolmionmuotoisista kahvoista.
 4. Valitse Tulosta.

Jos kuvassa on vektorigrafiikkaa, kuten kuvioita ja tekstiä, Photoshop voi lähettää vektoritiedot PostScript-tulostimeen. Jos vektoritiedot sisällytetään tulostukseen, Photoshop lähettää erillisen kuvan jokaista tekstitasoa ja vektorikuviotasoa varten. Nämä lisäkuvat tulostuvat peruskuvan päälle, ja ne rajataan vektoriääriviivojen mukaan. Tämän vuoksi vektorigrafiikan reunat tulostuvat tulostimen täydellä tarkkuudella, vaikka kunkin tason sisällön tarkkuus vastaa kuvatiedoston tarkkuutta.

Huomautus:

Joidenkin sekoitustilojen ja tasotehosteiden käyttöön tarvitaan rasteroitua vektoritietoa.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Vieritä oikealle olevan asetusruudun alareunaan ja laajenna PostScript-asetukset.

 3. Valitse Sisällytä vektoritiedot.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö