Sijoita-komennolla lisätään kuvaan valokuva, piirros tai mikä tahansa Photoshopin tuntema tiedosto älykkäänä objektina. Älykkäitä objekteja voidaan skaalata, siirtää, vinouttaa, kääntää tai käyristää heikentämättä kuvan laatua.

Tiedoston sijoittaminen Photoshopiin

 1. Avaa Photoshop-tiedosto, josta tulee sijoitettavan piirroksen tai valokuvan kohde.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Photoshop) Valitse Tiedosto > Sijoita, valitse sijoitettava tiedosto ja valitse Sijoita.

  Huomautus:

  Voit myös vetää kuvan Windows- tai Mac OS -käyttöjärjestelmästä avoimeen Photoshop-kuvaan.

  • (Bridge) Valitse tiedosto ja sitten Tiedosto > Sijoita > Photoshopiin.
 3. Jos sijoitat PDF- tai Illustrator (AI) -tiedostoa, Sijoita PDF -valintaikkuna avautuu. Valitse sijoitettava sivu tai kuva, määritä rajausasetukset ja valitse OK. Lisätietoja Sijoita PDF -valintaikkunan asetuksista on kohdassa PDF- tai Illustrator-tiedostojen sijoittaminen Photoshopiin.

  Sijoitettu kuvitus näkyy Photoshop-kuvan keskellä olevalla muokkausalueella. Kuvituksen alkuperäiset mittasuhteet säilyvät, mutta jos kuvitus on suurempi kuin Photoshop-kuva, ohjelma muuttaa kuvituksen kokoa tarpeen mukaan.

  Huomautus:

  Sijoita-komennon käyttämisen lisäksi voit lisätä Adobe Illustrator -kuvan älykkäänä objektina kopioimalla ja liittämällä sen Illustratorista Photoshop-tiedostoon. Katso Adobe Illustrator -kuvien liittäminen Photoshopiin.

 4. (Valinnainen) Sijoita sijoitettu kuva uudelleen tai muunna sitä tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Voit sijoittaa sijoitetun kuvan uudelleen siirtämällä kohdistimen sijoitetun kuvan muokkausalueen sisäpuolelle ja vetämällä tai kirjoittamalla asetusriville X-arvon, joka määrittää sijoitetun kuvan keskipisteen ja kuvan vasemman reunan välisen etäisyyden. Määritä Asetukset-paletissa Y-arvo, joka määrittää sijoitetun kuvituksen keskikohdan etäisyyden kuvan yläreunasta.

  • Voit skaalata sijoitettua kuvaa vetämällä muokkausalueen mitä tahansa kulmakahvaa tai kirjoittamalla leveys- ja korkeusarvot asetusriville. Pidä vaihtonäppäintä painettuna, jos haluat säilyttää mittasuhteet vetämisen aikana.

  • Jos haluat kiertää sijoitettua kuvaa, siirrä osoitin muokkausalueen ulkopuolelle (osoitin muuttuu kaarevaksi nuoleksi) ja vedä hiirtä tai kirjoita arvo (asteina) asetusrivin Kierto-ruutuun . Sijoitettu kuva kääntyy keskipisteensä ympäri. Voit siirtää keskipistettä vetämällä sitä tai napsauttamalla asetusrivillä olevaa keskipistekuvakkeen kahvaa.

  • Voit vinouttaa sijoitettua kuvaa pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä muokkausalueen sivukahvaa.

  • Voit käyristää sijoitettua kuvaa valitsemalla Muokkaa > Muunna > Käyristä ja valitsemalla sitten vaihtoehdon asetusrivin Käyristystyyli-kohovalikosta.

   Jos valitset käyristystyylivalikosta Mukautettu-asetuksen, käyristä kuvaa vetämällä säätöpisteitä, muokkausalueen osaa tai verkkoa tai verkon sisäpuolella olevaa aluetta.

 5. Jos sijoitat PDF-, EPS- tai Adobe Illustrator -tiedostoa, valitse asetusriviltä haluamasi pehmennysasetukset. Voit sekoittaa reunan pikselit rasteroinnin aikana valitsemalla Pehmennä-asetuksen. Jos haluat selvän siirtymän reunan pikseleiden välillä rasteroinnin aikana, poista Pehmennä-asetuksen valinta.
 6. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta tai paina Enter- (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS), jotta sijoitettu kuva asettuu uudelle tasolle.

  • Voit peruuttaa sijoittamisen napsauttamalla asetusrivin Peruuta-painiketta tai painamalla Esc-näppäintä.

PDF- tai Illustrator-tiedostojen sijoittaminen Photoshopiin

Kun sijoitat PDF- tai Adobe Illustrator -tiedoston, määritä kuvan sijoittamisen asetukset Sijoita PDF -valintaikkunan avulla.

 1. Sijoita PDF-tiedosto tai Illustrator-tiedosto, kun kohteena oleva Photoshopin dokumentti on avoinna.
 2. Valitse Sijoita PDF -valintaikkunan Valitse-kohdasta Sivu tai Kuva sen mukaan, mitkä PDF-tiedoston osat haluat tuoda. Jos PDF-tiedostossa on useita sivuja tai kuvia, napsauta sijoitettavan sivun tai tiedoston miniatyyriä.

  Huomautus:

  Miniatyyrin koko -valikon avulla voit säätää esikatseluikkunan miniatyyrinäkymän kokoa. Sovita sivulle -asetus sovittaa esikatseluikkunaan yhden miniatyyrin. Jos kohteita on useita, ikkunaan tulee vierityspalkki.

 3. Valitse Sivun asetukset -kohdassa Rajaa kohteeseen -valikosta, mikä PDF- tai Illustrator (AI) -dokumentin kohta sisällytetään:

  Kehikko

  Rajaa pienimmän suorakulmaisen alueen, johon sivun kaikki teksti ja grafiikka sopii. Tämä vaihtoehto poistaa ylimääräisen valkoisen tilan.

  Mediakehys

  Rajaa sivun alkuperäiseen kokoon.

  Rajausalue

  Rajaa PDF-tiedoston leikkausalueelle (leikkausreunukseen) asti.

  Leikkausvara

  Rajaa PDF-tiedostossa määritetylle alueelle, joka ottaa huomioon tuotantoprosessin väistämättömät rajoitukset, esimerkiksi leikkauksen, taittamisen ja siistimisen.

  Viimeistelyalue

  Rajaa viimeistellyn sivun lopulliseksi kooksi määritellylle alueelle.

  Kuvat

  Rajaa alueelle, joka on PDF-tiedostossa määritetty PDF-tietojen toisiin sovelluksiin viemistä varten.

 4. Sulje Sijoita PDF -valintaikkuna valitsemalla OK.
 5. Määritä tarvittaessa sijoituksen, skaalauksen, vinouttamisen, kiertämisen, käyristämisen tai pehmennyksen asetukset asetusrivillä.
 6. Valitse Vahvista , jotta kuva sijoittuu kohdetiedoston uudelle tasolle älykkäänä objektina.

Adobe Illustrator -kuvien liittäminen Photoshopiin

Voit kopioida kuvia Adobe Illustratorista ja liittää sen Photoshop-dokumenttiin.

 1. Määritä Adobe Illustratorissa oletusarvot, jotka vaikuttavat kopioimiseen ja liittämiseen:
  • Kun kuva liitetään Photoshop-dokumenttiin, voit rasteroida sen automaattisesti poistamalla käytöstä Adobe Illustratorin tiedostonkäsittelyn ja leikepöydän asetukset PDF ja AICB (Ei läpinäkyvyyden tukea).

  • Voit liittää kuvan älykkäänä objektina, rasteroituna kuvana, reittinä tai muototasona ottamalla käyttöön Adobe Illustratorin tiedostonkäsittelyn ja leikepöydän asetukset PDF ja AICB (Ei läpinäkyvyyden tukea).

 2. Avaa tiedosto Adobe Illustratorilla, valitse kopioitava kuva ja valitse Muokkaa > Kopioi.
 3. Avaa Photoshopilla tiedosto, johon haluat liittää Adobe Illustrator -kuvan, ja valitse sitten Muokkaa > Liitä.

  Huomautus:

  Jos PDF- ja AICB (Ei läpinäkyvyyden tukea) -asetukset on poistettu käytöstä Adobe Illustratorin tiedoston käsittelyn ja leikepöydän asetuksista, kuva rasteroidaan automaattisesti, kun se liitetään Photoshop-dokumenttiin. Voit ohittaa tämän toimintosarjan muut vaiheet.

 4. Valitse Liitä-valintaikkunassa, kuinka Adobe Illustrator -kuva liitetään, ja valitse sitten OK.

  Älykäs objekti

  Liittää kuvan älykkäänä vektoriobjektina, jota voidaan skaalata, muuntaa tai siirtää heikentämättä kuvan laatua. Kun kuva sijoitetaan, sen tiedot sisällytetään Photoshop-tiedoston erilliselle tasolle.

  Pikselit

  Liittää kuvan pikseleinä, joita voidaan skaalata, muuntaa tai siirtää ennen kuvan rasteroimista ja sijoittamista omaan tasoonsa Photoshop-dokumentissa.

  Reitti

  Liittää kuvan reittinä, jota voidaan muokata kynätyökaluilla, reitinvalintatyökalulla tai suunnanvalintatyökalulla. Reitti liitetään Tasot-paneelissa valittuna olevaan kerrokseen.

  Muototaso

  Liittää kuvan uutena muototasona (tasona, joka sisältää piirtovärillä täytetyn reitin).

 5. Jos valitsit Liitä-valintaikkunasta Älykäs objekti tai Pikselit, tee haluamasi muunnokset ja sijoita sitten kuva painamalla Enter tai Return.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö