Tasojen ja kanavien sekoittaminen

Voit yhdistää kuvien sisältämiä ja kuvien välisiä kanavia uusiksi kuviksi käyttämällä tasoihin liittyviä sekoitustehosteita. Voit käyttää joko Käytä kuvaa ‑komentoa (yksittäisissä ja yhdistelmäkanavissa) tai Laskenta-komentoa (yksittäisissä kanavissa). Näissä komennoissa on kaksi sekoitustapaa, jotka puuttuvat Tasot-paneelista: Lisää ja Vähennä. Vaikka on mahdollista luoda uusia kanavien yhdistelmiä kopioimalla kanavia Tasot-paneelin tasoille, kanavien tiedot on ehkä helpompi yhdistää laskentakomennoilla.

Laskentakomennot valitsevat kahdesta kanavasta toisiaan vastaavat pikselit (joiden sijainti on täsmälleen sama), suorittavat niiden välillä laskutoimituksen ja kirjoittavat tuloksen yhteen kanavaan. Sinun on tärkeä tuntea kaksi käsitettä, jotta ymmärtäisit laskentakomentojen toiminnan:

 • Kanavan kullakin pikselillä on kirkkausarvo. Laskenta- ja Käytä kuvaa -komennot käsittelevät näitä arvoja ja tuottavat yhdistettyjä pikseleitä.

 • Nämä komennot sijoittavat kahden tai useamman kanavan pikselit päällekkäin. Näin ollen laskutoimituksissa käytettävien kuvien pikselimittojen on oltava samat.

Kanavien sekoittaminen Käytä kuvaa -komennolla

Käytä kuvaa -komennolla sekoitetaan yhden kuvan taso ja kanava (lähde) aktiivisen kuvan tasoon ja kanavaan kohteeseen.

 1. Avaa lähde- ja kohdekuva ja valitse kohdekuvasta oikea taso ja kanava. Kuvien pikselimittojen on oltava samat, jotta kuvien nimet näkyisivät Käytä kuvaa -valintaikkunassa.

  Huomautus:

  Jos kuvat ovat eri väritiloissa (esimerkiksi toinen on RGB-kuva ja toinen CMYK-kuva), voit käyttää yhtä kanavaa (mutta et lähdekuvan yhdistelmäkanavaa) kohdetason yhdistelmäkanavassa.

 2. Valitse Kuva > Käytä kuvaa.
 3. Valitse lähdekuva, taso ja kanava, jotka yhdistetään kohteeseen. Jos haluat käyttää lähdekuvan kaikkia tasoja, valitse Yhdistetty tasolle -asetus.
 4. Valitse Esikatselu, jos haluat tarkastella tuloksia kuvaikkunassa.
 5. Valitse Käännä, jos haluat käyttää laskutoimituksessa kanavan sisällön negatiivista arvoa.
 6. Valitse Sekoitus-asetukseksi haluamasi sekoitustila.

  Lisätietoja Lisää- ja Vähennä-asetuksistä on kohdassa Lisää- ja Vähennä-sekoitustilat. Lisätietoja muista sekoitusmahdollisuuksista on kohdassa Sekoitustilojen kuvaukset.

 7. Määritä tehosteen voimakkuus määrittämällä Peittävyys-asetukselle arvo.
 8. Jos haluat käyttää tuloksia vain tason läpinäkyviin alueisiin, valitse Säilytä läpinäkyvyys.
 9. Jos haluat käyttää sekoitusta maskin läpi, valitse Maski. Valitse sitten maskin sisältävä kuva ja taso. Valitse Kanava-asetukseksi mikä tahansa maskina toimiva väri- tai alfakanava. Voit käyttää myös maskia, joka perustuu aktiiviseen valintaan tai valitun tason rajoihin (Läpinäkyvyys). Valitse Käännä, jos haluat vaihtaa kanavan maskatut ja maskaamattomat alueet keskenään.

Kanavien sekoittaminen Laskenta-komennolla

Laskenta-komennolla sekoitetaan kaksi erillistä kanavaa vähintään kahdesta lähdekuvasta. Tulokset tallentuvat joko uuteen kuvaan tai uuteen kanavaan tai valintaan aktiivisessa kuvassa. Laskenta-komennolla ei voi käsitellä yhdistelmäkanavia.

 1. Avaa lähdekuva tai lähdekuvat.

  Huomautus:

  Jos käytät vähintään kahta lähdekuvaa, kuvien pikselimittojen on oltava samat.

 2. Valitse Kuva > Laskenta.
 3. Valitse Esikatselu, jos haluat tarkastella tuloksia kuvaikkunassa.
 4. Valitse ensimmäinen lähdekuva, taso ja kanava. Jos haluat käyttää lähdekuvan kaikkia tasoja, valitse Yhdistetty tasolle -asetus.
 5. Valitse Käännä, jos haluat käyttää laskutoimituksessa kanavan sisällön negatiivista arvoa. Valitse Kanava-arvoksi Harmaa, jos haluat kopioida vaikutelman, joka syntyy kuvan muuntamisesta harmaasävyiseksi.
 6. Valitse toinen lähdekuva, taso ja kanava ja määritä asetukset.
 7. Valitse Sekoitus-asetukseksi haluamasi sekoitustila.

  Lisätietoja Lisää- ja Vähennä-asetuksistä on kohdassa Lisää- ja Vähennä-sekoitustilat. Lisätietoja muista sekoitusmahdollisuuksista on kohdassa Sekoitustilojen kuvaukset.

 8. Määritä tehosteen voimakkuus määrittämällä Peittävyys-asetukselle arvo.
 9. Jos haluat käyttää sekoitusta maskin läpi, valitse Maski. Valitse sitten maskin sisältävä kuva ja taso. Valitse Kanava-asetukseksi mikä tahansa maskina toimiva väri- tai alfakanava. Voit käyttää myös maskia, joka perustuu aktiiviseen valintaan tai valitun tason rajoihin (Läpinäkyvyys). Valitse Käännä, jos haluat vaihtaa kanavan maskatut ja maskaamattomat alueet keskenään.
 10. Määritä Tulos-asetuksella, sijoitetaanko sekoittamisen tulokset uuteen kuvaan vai uuteen kanavaan tai valintaan aktiivisessa kuvassa.

Lisää- ja Vähennä-sekoitustilat

Lisää- ja Vähennä-sekoitustilat ovat käytettävissä vain Käytä kuvaa- ja Laskenta-toiminnoissa.

Lisää

Laskee kahden kanavan pikseliarvot yhteen. Tämä on hyvä tapa yhdistää kahden kanavan kuvat, jotka eivät ole päällekkäin.

Koska suuret pikseliarvot edustavat vaaleita värejä, kanavien päällekkäisten pikseleiden arvojen laskeminen yhteen vaalentaa kuvaa. Kummankin kanavan mustat alueet pysyvät mustina (0 + 0 = 0). Jos toisessa kanavassa on valkoista, tulos on valkoinen (255 + mikä tahansa arvo = 255 tai suurempi).

Lisää-tilassa ohjelma jakaa pikseliarvojen summan Skaalaus-arvolla ja lisää osamäärään Siirtymä-arvon. Jos esimerkiksi haluat tietää kahden kanavan pikseleiden keskiarvon, laske pikselit yhteen, jaa summa kahdella ja määritä Siirtymä-arvoksi nolla.

Skaalaus-arvo voi olla mikä tahansa arvo väliltä 1 000 ja 2 000. Jos Skaalaus-arvoksi määritetään tätä suurempi arvo, tuloksena on tumma kuva.

Siirtymä-arvoa käyttäen vaalennetaan tai tummennetaan kohdekanavan pikselit mihin tahansa kirkkausarvoon –255–+255. Negatiiviset arvot tummentavat kuvaa; positiiviset arvot vaalentavat kuvaa.

Vähennä

Vähentää lähdekanavan pikseliarvot kohdekanavan vastaavista pikseliarvoista. Tulos jaetaan Skaalaus-arvolla ja osamäärään lisätään Siirtymä-arvo samoin kuin Lisää-asetusta käytettäessä.

Skaalaus-arvo voi olla mikä tahansa arvo väliltä 1 000 ja 2 000. Siirtymä-arvoa käyttäen vaalennetaan tai tummennetaan kohdekanavan pikselit mihin tahansa kirkkausarvoon –255–+255.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö