Huomautus:

Eräiden suotimien täydelliset tiedot ovat muissa kohdissa. Etsi Adoben ohjeesta tietoja, jotka koskevat terävöittämistä, sumentamista sekä Linssikorjaus-, Linssisumennus-, Vähennä kohinaa-, Sulata- ja Pakopiste-suotimia.

Suotimet, jotka tukevat 16 bittiä/kanava- ja 32 bittiä/kanava -tyypin dokumentteja

Seuraavat suotimet tukevat 16 bittiä/kanava- ja 32 bittiä/kanava -tyypin dokumentteja:

 • kaikki Sumenna-suotimet (paitsi Linssisumennus ja Älykäs sumennus)
 • kaikki Vääristä-suotimet
 • Kohina-suodin nimeltä Lisää kohinaa
 • kaikki Pikselöinti-suotimet
 • kaikki Muodosta-suotimet (paitsi Valaistus-tehosteet)
 • kaikki Terävöitys-suotimet (paitsi Terävöitä reunoja)
 • kohdan Suodin > Tyylittele seuraavat suotimet:
  • Hajota
  • Korkokuva
  • Piirrä korkeuskäyrät
 • kaikki Video-suotimet
 • kaikki kohdan Suodin > Muu suotimet.

Video | Arkaluontoisten tietojen piilottaminen kuvista

Video | Arkaluontoisten tietojen piilottaminen kuvista
Photoshopin vastaava tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo tässä Photoshop Playbookin osassa, kuinka arkaluontoisia tietoja voi piilottaa sumennuksella ja suotimilla.
Bryan O'Neil Hughes

Taiteellinen-suotimet

Voit käyttää Taiteellinen-alivalikon suotimia maalausmaisten ja taiteellisten tehosteiden tuottamiseen taiteellisia tai kaupallisia töitä varten. Esimerkiksi Avaus-suodinta voi käyttää kollaaseissa tai tekstin muotoilussa. Nämä suotimet jäljittelevät luonnollisia tai perinteisiä tehosteita. Kaikkia Taiteellinen-suotimia voi käyttää Suodinvalikoimasta.

Värikynä

Tämä suodin piirtää kuvan värikynillä tasaväriselle taustalle. Reunat säilytetään ja niihin lisätään karkea ristiviivoitus. Tasavärinen tausta näkyy tasaisten alueiden läpi.

Huomautus:

Pergamenttivaikutelman saa aikaan muuttamalla taustaväriä juuri ennen Värikynä-suotimen käyttöä valitulla alueella.

Aukaisu

Kuva näyttää siltä, kuin se olisi tehty karkeasti leikellyistä, värillisistä paperin palasista. Suurikontrastiset kuvat näkyvät varjokuvina ja värilliset kuvat muodostuvat useista väripaperikerroksista.

Kuiva sivellin

Tämä suodin maalaa kuvan reunat kuiva sivellin -tekniikalla (öljyvärimaalauksen ja vesivärimaalauksen välimuoto). Tämä suodin yksinkertaistaa kuvaa pienentämällä sen värivalikoimaa, sillä harvinaiset värit poistetaan käytöstä.

Filmin rakeisuus

Suodin lisää tasaisen kuvion varjostussävyihin ja keskisävyihin. Kuvan vaaleisiin osiin lisätään pehmeämpi ja kylläisempi kuvio. Tällä suotimella voi poistaa raidoituksen sekoituksista ja yhtenäistää eri lähteistä peräisin olevia osia

Fresko

Tämä suodin maalaa kuvan karkealla tyylillä käyttäen lyhyitä, pyöristettyjä ja nopeasti tehtyjä siveltimen vetoja.

Neonvalo

Suodin lisää erityyppisiä hehkuja kuvan kohteisiin. Tämä suodin saa väritettäessä kuvan vaikuttamaan pehmeämmältä. Voit valita hehkuvärin napsauttamalla Hehkun väri -ruutua ja käyttämällä värivalitsinta.

Töherrys

Tässä suotimessa voi valita erilaisia sivellinkokoja (1–50) ja sivellintyyppejä maalaustehostetta varten. Sivellintyyppejä ovat Yksinkertainen, Vaalea karkea, Tumma karkea, Leveä terävä, Leveä epätarkka ja Kimallus.

Palettiveitsi

Tämä suodin vähentää kuvan yksityiskohtia, jolloin saadaan aikaan vaikutelma kevyesti maalatusta kankaasta, jonka alta näkyy kankaan kuvio.

Muovipakkaus

Tämä suodin peittää kuvan kiiltävällä muovilla, joka korostaa pinnan yksityiskohtia.

Porrasta reunat

Tämä suodin vähentää kuvan värien määrää (porrastus) valitun porrastusasetuksen mukaisesti, etsii kuvasta reunaviivat ja vahvistaa ne mustalla. Suurissa ja leveissä alueissa on yksinkertainen varjostus, ja tummat yksityiskohdat jakautuvat koko kuvalle.

Karkeat pastellit

Suodin lisää pastelliliidun vetoja kuviolliselle taustalle. Kirkkaanvärisissä alueissa liitua näyttää olevan paksulti ja kuviota ei juuri näy. Tummissa alueissa liitua on ohuelti ja kuvio näkyy sen läpi.

Hankaustikku

Tämä suodin pehmentää kuvaa lyhyillä vinoviivoilla, jotka tahrivat tummia alueita. Vaaleista alueista tulee entistä kirkkaampia ja epätarkempia.

Pesusieni

Suodin muodostaa kuvaan kontrastiväreillä suurpiirteisiä kuvioita, mikä luo vaikutelman sienellä painettavista kuvioista.

Allemaalaus

Tämä suodin maalaa kuvan ensin kuviolliselle taustalle ja lisää sitten lopullisen kuvan sen päälle.

Vesiväri

Kuva maalataan vesivärityyliin keskikokoisella siveltimellä, jossa on vettä ja vesiväriä. Yksityiskohtia häivytetään. Jos reunoissa on merkittäviä sävymuutoksia, suodin kyllästää värin.

Sumenna-suotimet

Sumenna-suotimet pehmentävät valintaa tai koko kuvan, ja niitä voi käyttää retusointiin. Ne pehmentävät siirtymiä tasoittamalla reunaviivojen ja varjoalueiden jyrkkien reunojen vieressä olevia pikseleitä.

Photoshopin sumennussuotimet
Kuva ennen Linssisumennus-suotimen käyttämistä (vasemmalla) ja käyttämisen jälkeen (oikealla). Tausta on sumentunut, mutta edusta säilyy terävänä.

Huomautus:

Jos käytät Sumenna-suodinta tason reunoilla, poista Tasot-paneelin Lukitse läpinäkyvät pikselit -asetuksen valinta.

Keskiarvo

Suodin etsii kuvasta tai valinnasta keskiarvovärin ja täyttää kuvan tai valinnan tällä värillä, jolloin syntyy pehmeä vaikutelma. Jos esimerkiksi valitset ruohikkoa, suodin muuttaa alueen pehmeäksi, yhtenäiseksi, vihreäksi matoksi.

Sumenna ja Sumenna lisää

Näillä suotimilla voi poistaa kohinan, kun kuvassa on merkittäviä värisiirtymiä. Sumenna-suotimet pehmentävät siirtymiä tasoittamalla määritettyjen viivojen ja varjostettujen alueiden kovien reunojen vieressä olevia pikseleitä. Sumenna lisää -suotimen vaikutus on kolme tai neljä kertaa voimakkaampi kuin Sumenna-suotimen.

Ruutusumennus

Suodin sumentaa kuvan vierekkäisten pikselien keskimääräisen väriarvon perusteella. Tämä suodin on hyödyllinen erikoistehosteiden luomisessa. Voit säätää tietyn pikselin keskiarvon laskemiseen käytettävää arvoa; mitä suurempi säde, sitä suurempi sumennus.

Gauss-sumennus

Tämä suodin sumentaa alueen nopeasti valitun arvon mukaan. Gauss viittaa kellomaiseen käyrään, jota Photoshop käyttää laskiessaan pikseleille painotetun keskiarvon. Gauss-sumennus -suodin lisää kuvaan satunnaisia yksityiskohtia ja voi luoda häilyvän vaikutelman.

Huomaa: Joskus kuvan valittuun alaan käytetty Gauss-sumennus, Ruutusumennus, Liike-epäterävyys tai Muotosumennus tuottaa visuaalisesti odottamattomia tuloksia valinnan reuna-alueilla. Tämä johtuu siitä, että nämä sumennussuotimet käyttävät valitun alueen ulkopuolelta saatavia kuvatietoja valitulla alueella olevien uusien, sumennettujen pikselien tuottamiseen. Jos valinta on esimerkiksi taustan alue, jonka haluat sumentaa samalla, kun pidät etualan terävänä, sumennetun taustan reunoihin sekoittuu etualan värejä, jolloin etualan ympärille tulee epätarkka reunus. Voit välttää tämän valitsemalla näissä tapauksissa Älykkään sumennuksen tai Linssisumennuksen.

 

Linssisumennus

Lisää kuvaan sumennusta kapeamman syvyysvaikutelman aikaansaamiseksi, joten kuvan jotkin kohteet säilyvät tarkkoina, kun taas toiset alueet sumennetaan. Katso Linssisumennuksen lisääminen.

Liike-epäterävyys

Tämä suodin tekee sumennuksen tietyssä suunnassa (–360º – +360º) ja tietyllä voimakkuudella (1–999). Suotimen vaikutus on sama kuin tilanteessa, jossa liikkuvasta kohteesta otetaan valokuva kiinteällä valotusajalla.

Säteittäinen sumennus

Tämä suodin tuottaa pehmeän sumennuksen jäljittelemällä zoomaavan tai pyörivän kameran sumennusta. Valitsemalla Pyöritä voit sumentaa pitkin samankeskisiä pyöreitä linjoja ja määrittää sitten pyörimisen astemäärän. Valitsemalla Zoom voit sumentaa pitkin säteittäisiä linjoja, aivan kuin zoomaisit kuvaan tai siitä pois, ja määrittää arvon väliltä 1–100. Sumennuksen laatu vaihtelee välillä Vedos (tämä tuottaa nopean mutta rakeisen tuloksen) tai Hyvä tai Paras, jotka tuottavat tasaisemman tuloksen, eikä näitä kahta voi erottaa toisistaan kuin ainoastaan suurissa valinnoissa. Määritä sumennuksen alkuperä vetämällä kuvio Sumennuksen keskipiste -ruutuun.

Muotosumennus

Suotimessa käytetään määritettyä ydintä sumennuksen luomiseen. Valitse ydin mukautettujen muotojen esiasetusten joukosta ja säädä sen kokoa sädeliukusäätimen avulla. Voit ladata erilaisia muotokirjastoja napsauttamalla kolmiota ja valitsemalla luettelosta. Säde määrittää ytimen koon: mitä suurempi ydin, sitä suurempi sumennus.

Älykäs sumennus

Suodin sumentaa kuvan täsmällisesti. Voit määrittää säteen, kynnyksen ja sumennuksen laadun. Säteen arvo määrittää alueen, jolta erilaisia pikseleitä etsitään. Kynnysarvo määrittää, kuinka erilaisia pikselien on oltava, ennen kuin niihin vaikutetaan. Voit myös valita koko valinnan tilan (Normaali) tai värisiirtymien reunojen tilan (Vain reuna ja Peitä reuna). Jos kontrasti on suuri, Vain reuna -asetus koskee mustavalkoisia reunoja ja Peitä reuna -asetus valkoisia.

Pintasumennus

Suodin sumentaa kuvan sen reunaviivat säilyttäen. Tämä suodin on hyödyllinen erikoistehosteita luotaessa sekä kohinan ja rakeisuuden poistamisessa. Säde-asetus määrittää sumennusta varten näytteistettävän alueen koon. Kynnys-arvo ohjaa, kuinka paljon vierekkäisten pikselien sävyarvojen on erottava keskipikselin arvosta, ennen kuin siitä tehdään sumennuksen osa. Jos pikselin sävyarvojen erot ovat pienempiä kuin kynnysarvo, pikseli jätetään pois sumennuksesta.

Siveltimen piirto -suotimet

Taiteellinen-suotimien tavoin Siveltimen piirto -suotimet tuottavat taiteellisen vaikutelman eri sivellin- ja väriviivatehosteilla. Jotkin suotimet lisäävät rakeisuutta, maalia, kohinaa, reunojen yksityiskohtia tai kuviointia. Kaikkia Siveltimen piirto -suotimia voi käyttää Suodinvalikoimasta.

Korostetut reunat

Tämä suodin korostaa kuvan reunoja. Kun reunan kirkkauden arvo on suuri, korostukset muistuttavat valkoista liitua. Kun tämä arvo on pieni, korostukset muistuttavat mustaa mustetta.

Vinot viivat

Suodin maalaa kuvan uudelleen käyttämällä vinoja siveltimen vetoja siten, että vaaleat ja tummat vedot kulkevat eri suuntiin.

Ristiviivoitus

Tämä suodin säilyttää alkuperäisen kuvan yksityiskohdat, mutta lisää pintakuvioita ja karhentaa värillisten alueiden reunoja lyijykynällä tehtyä ristiviivoitusta jäljittelemällä. Voimakkuusasetus (1–3) määrittää ristiviivoitusvetojen määrän.

Tummat viivat

Suodin maalaa tummat alueet lyhyillä, tiukoilla, tummilla vedoilla ja vaaleat alueet pitkillä, vaaleilla vedoilla.

Musteääriviivat

Tämä suodin maalaa kuvan uudelleen siten, että alkuperäisten yksityiskohtien päälle tulee kapeat, mustekynän piirtoa muistuttavat viivat.

Roiskutus

Tämä suodin jäljittelee roiskuttavaa retussiruiskua. Asetusten kasvattaminen yksinkertaistaa kokonaisvaikutelmaa.

Suihkeviivat

Tämä suodin maalaa kuvan uudelleen sen pääväreillä. Suihkemaiset vedot suuntautuvat kulmasta kulmaan.

Sumi‑e

Suodin maalaa kuvan japanilaiseen tyyliin, aivan kuin riisipaperille käytetyllä, täysin kyllästetyllä siveltimellä. Sumi‑e tuottaa pehmeät, sumennetut reunat ja kylläiset, musteiset mustat alueet.

Vääristä-suotimet

Vääristä-suotimet vääristävät kuvaa geometrisesti, ja tuloksena on kolmiulotteinen tai muu uudelleenmuotoilutehoste. Huomaa, että nämä suotimet voivat viedä hyvin paljon muistia. Diffuusiohohde-, Lasi- ja Meren väreily -suotimia voi käyttää Suodinvalikoimasta.

Diffuusiohohde

Tämä suodin saa kuvan näyttämään siltä, kuin sitä katseltaisiin pehmeän diffuusiosuotimen läpi. Suodin lisää kuvaan läpinäkyvää valkoista kohinaa, ja hohde häipyy valinnan keskeltä.

Poikkeuta

Tämä suodin käyttää valinnan vääristystavan määrittämiseen kuvaa, jota kutsutaan poikkeutuspohjaksi. Jos esimerkiksi käytössä on paraabelin muotoinen poikkeutuspohja, voit luoda kuvan, joka näyttää siltä, kuin se olisi painettu kulmistaan kiinnitetylle kankaalle.

Lasi

Tämä suodin saa kuvan näyttämään siltä, kuin sitä katsottaisiin erityyppisten lasien läpi. Voit valita lasitehosteen tai luoda oman lasipinnan Photoshop-tiedostona ja käyttää sitä. Käytettävissä on skaalaus-, vääristys- ja tasaisuusasetukset. Kun tiedostossa käytetään pinnan ohjaimia, noudata Poikkeuta-suotimen ohjeita.

Meren väreily

Suodin lisää satunnaisin välein sijoitettuja väreitä kuvan pinnalle siten, että kuva vaikuttaa olevan veden alla.

Paina kuopalle

Tämä suodin painaa valintaa. Positiivinen arvo (enintään 100 %) siirtää valintaa keskipistettään kohti ja negatiivinen arvo (enintään –100 %) siirtää valintaa ulospäin.

Napakoordinaatit

Tämä suodin muuntaa valinnan suorakulmaiset koordinaatit napakoordinaateiksi ja päinvastoin. Tällä suotimella voi luoda sylinterianamorfoosin (1700-luvulla suosittu taidesuuntaus), jossa vääristynyt kuva näkyy normaalina, kun sitä katsellaan sylinteripeilin avulla.

Väreily

Tämä suodin luo valintaan aaltokuvion, joka muistuttaa lammikon pinnan väreilyä. Voit hallita tehostetta paremmin käyttämällä Aalto-suodinta. Käytettävissä on väreilyn määrän ja koon asetukset.

Taivuta

Tämä suodin aiheuttaa kuvaan käyrämäisen vääristymän. Määritä käyrä vetämällä ruudussa olevaa linjaa. Mitä tahansa käyrän pistettä voi säätää. Jos haluat palauttaa käyrän suoraksi viivaksi, valitse Oletus. Tämän lisäksi määritetään, miten käsitellään vääristymättömiä alueita.

Pullista

Tämä suodin tekee kohteista kolmiulotteisen näköisiä kiertämällä valinnan pallomaisen muodon ympäri, vääristämällä kuvan ja venyttämällä sen valitun käyrän mukaisesti.

Pyöräytä

Tämä suodin pyörittää valintaa jyrkemmin keskikohdasta kuin reunoilta. Pyörityskuvio määritetään Kulma-säätimellä.

Aalto

Toimii samantapaisesti kuin Väreily-suodin, mutta tässä suotimessa on enemmän asetuksia. Asetuksiin kuuluvat aallon luontiohjelmien määrä, aallonpituus (etäisyys aallonharjasta seuraavaan), aallon korkeus ja aallon tyyppi: siniaalto (rullaava), kolmiomainen tai neliömäinen. Satunnainen-asetus tuottaa sattumanvaraisia arvoja. Myös vääristymättömät alueet voidaan määrittää.

Siksak

Tämä suodin vääristää valintaa säteittäisesti valinnassa olevien pikselien säteen mukaisesti. Renkaat-asetuksella voi määrittää siksak-liikkeen suunnanmuutosten määrän lähtien valinnan keskiosasta ja päättyen sen reunaan. Voit myös määrittää, kuinka pikseleitä siirretään: Vesirenkaat siirtää pikseleitä ylävasemmalle tai alaoikealle, Keskeltä ulos siirtää pikseleitä valinnan keskipistettä kohti tai siitä poispäin ja Keskeltä ympäri kiertää pikseleitä keskipisteen ympäri.

Kohina-suotimet

Kohina-suotimet lisäävät tai poistavat kohinaa eli pikseleitä, joiden väritaso vaihtelee sattumanvaraisesti. Tämä toiminto auttaa sulauttamaan valinnan ympäröiviin pikseleihin. Kohina-suotimilla voi luoda epätavallisia pintakuvioita tai poistaa kuvasta ongelma-alueita, kuten pölyä ja naarmuja.

Lisää kohinaa

Tämä suodin lisää kuvaan sattumanvaraisia pisteitä. Tulos muistuttaa kuvien ottamista erittäin herkällä filmillä. Voit käyttää Lisää kohinaa -suodinta myös nauhoittumisen vähentämiseen häivytetyissä valinnoissa tai vaiheittaisissa täytöissä tai realistisemman ulkoasun tuottamiseen runsaasti käsitellyillä alueilla. Tasainen ja Gauss ovat kohinan jakautumisen asetuksia. Tasainen-asetus levittää kohinan väriarvot käyttämällä satunnaisia 0:n ja plus tai miinus määritetyn arvon välissä olevia arvoja, mikä tuottaa pehmeän tehosteen. Gauss levittää kohinan väriarvot kellonmuotoiselle käyrälle, mikä tuottaa täplikkään tehosteen. Monokromaattinen-vaihtoehto kohdistaa suotimen vain kuvan sävyelementteihin muuttamatta itse värejä.

Poista pilkut

Tämä suodin tunnistaa kuvan reunat (alueet, joissa esiintyy suuria värimuutoksia) ja sumentaa koko valinnan reunoja lukuun ottamatta. Sumennus poistaa kohinan yksityiskohdat säilyttäen.

Pöly ja naarmut

Tämä suodin vähentää kohinaa muuttamalla toisistaan eroavia pikseleitä. Sopivan välitilan löytämiseksi kuvan terävöittämisen ja puutteiden piilottamisen välillä kannattaa kokeilla eri säteiden ja kynnysarvojen yhdistelmiä. Suodinta voi myös käyttää vain valituissa kuva-alueissa. Katso myös Pöly ja naarmut -suotimen käyttäminen.

Mediaani

Tämä suodin vähentää kuvassa olevaa kohinaa sekoittamalla pikselien kirkkauden valitussa alueessa. Suodin etsii pikselivalinnan säteen alalta samanlaisen kirkkausarvon pikseleitä. Se poistaa pikseleitä, jotka eroavat liian paljon ympäröivistä pikseleistä, ja korvaa keskipikselin haettujen pikselien kirkkauden mediaaniarvolla. Tällä suotimella voi poistaa liikkeen vaikutuksen kuvaan tai vähentää sitä.

Vähennä kohinaa

Vähentää kohinaa säilyttäen reunaviivat käyttäjän asetusten perusteella ja vaikuttaa koko kuvaan tai erillisiin kanaviin. Katso Kuvan kohinan ja JPEG-häiriöiden vähentäminen.

Pikselöinti-suotimet

Pikselöinti-alivalikon suotimet määrittävät valinnan selvästi kokoamalla samanlaisen väriarvon pikselit soluihin.

Värirasterointi

Tämä suodin jäljittelee suuren rasterin käyttöä kussakin kuvan kanavassa. Kussakin kanavassa suodin jakaa kuvan suorakulmioihin ja korvaa kunkin suorakulmion ympyrällä. Ympyrän koko on verrannollinen suorakulmion kirkkauteen. Katso Värirasterointi-suotimen käyttäminen.

Kiteytä

Tämä suodin kokoaa pikselit monikulmion muotoiseksi tasaväriksi.

Fasetti

Tämä suodin kokoaa samat tai samanlaiset värit samanväristen pikselien lohkoiksi. Tällä suotimella muutetaan skannerilla luettu kuva käsinmaalattua muistuttavaksi tai realistinen kuva abstraktia maalausta muistuttavaksi.

Fragmentoi

Tämä suodin luo neljä kopiota valinnan pikseleistä, laskee niiden keskiarvon ja poikkeuttaa ne toisistaan.

Mezzotinto

Tämä suodin muuntaa kuvan satunnaisten mustavalkoisten alueiden tai täysin kyllästettyjen värien kuvioksi. Suotimen käyttämiseksi on valittava pistekuvio Mezzotinto-valintaikkunan Tyyppi-valikosta.

Mosaiikki

Tämä suodin kokoaa pikselit neliömäisiin lohkoihin. Tietyn lohkon pikselit ovat samanvärisiä, ja lohkojen värit edustavat valinnan värejä.

Pistemaalaus

Tämä suodin hajottaa kuvassa olevan värin sattumanvaraisesti sijoitetuiksi pisteiksi (kuten pistemaalauksessa) ja käyttää taustaväriä pisteiden välisenä kankaana.

Muodosta-suotimet

Muodosta-suotimilla voi luoda kuvaan kolmiulotteisia muotoja, pilvikuvioita, taittumiskuvioita ja jäljiteltyjä valon heijastumia. Kohteita voi myös käsitellä kolmiulotteisessa avaruudessa. Lisäksi voit luoda kolmiulotteisia kohteita (kuutioita, palloja ja sylintereitä). Samoin voit luoda harmaasävytiedostoista pintakuviotäyttöjä kolmiulotteisen valaistusvaikutelman aikaansaamiseksi.

Pilvet

Tämä suodin muodostaa pehmeän pilvikuvion piirto- ja taustavärin välisistä satunnaisluvuista. Selvemmän pilvikuvion saa aikaan pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna valittaessa Tiedosto/Arkisto > Muodosta > Pilvet. Kun käytät Pilvet-suodinta, aktiivisen tason kuvatiedot korvataan.

Erottavat pilvet

Tämä suodin muodostaa pilvikuvion käyttämällä piirto- ja taustavärin välisiä satunnaislukuja. Suodin sekoittaa pilvitiedot olemassa oleviin pikseleihin samalla tavalla kuin Erottava-tila sekoittaa värejä. Kun suodinta käytetään ensimmäisen kerran, osia kuvasta muuntuu pilvikuvioksi. Kun suodinta käytetään useita kertoja, kuvaan tulee marmoria muistuttava kuvio. Kun käytät Erottavat pilvet -suodinta, aktiivisen tason kuvatiedot korvataan.

Kuidut

Tämä suodin saa aikaan kuitukudoksen vaikutelman käyttämällä edustan ja taustan värejä. Vaihtelun liukusäätimen avulla voit määrittää, kuinka värit vaihtelevat (matala arvo tuottaa pitkiä värin viiruja ja korkea arvo tuottaa erittäin lyhyitä kuituja, joiden värien jakautuminen on vaihtelevampi). Voimakkuus-liukusäädin ohjaa kuitujen ulkonäköä. Pieni asetus tuottaa löyhän kudoksen ja korkea asetus tuottaa lyhyitä, kireitä kuituja. Voit muuttaa kuvion ulkoasua napsauttamalla Satunnainen-painiketta. Voit napsauttaa painiketta useita kertoja, kunnes kuvio vastaa toiveitasi. Kun käytät Kuidut-suodinta, aktiivisen tason kuvatiedot korvataan.

Huomautus:

Kokeile kuitujen värittämistä lisäämällä liukuvärikartan säätötaso.

Linssiheijastus

Tämä suodin jäljittelee kirkkaan valon taittumista kameran linssistä. Määritä valon keskikohta napsauttamalla miniatyyrikuvan sisällä tai vetämällä sen hiusristikkoa.

Video | Linssiheijastuksen lisääminen ja poistaminen

Video | Linssiheijastuksen lisääminen ja poistaminen
Photoshopin vastaava tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo tässä Photoshop Playbookin osassa, kuinka linssiheijastus lisätään tai poistetaan.
Adobe Photoshop

Valaistus-tehosteet

Tällä suotimella voidaan tuottaa RGB-kuviin monenlaisia valaistustehosteita yhdistelemällä seitsemäätoista valotyyliä, kolmea valotyyppiä ja neljää valo-ominaisuusjoukkoa. Harmaasävytiedostoista tehdyillä pintakuvioilla (ns. poikkeutuskartoilla) voi myös luoda kolmiulotteisia tehosteita, ja omat tyylit voi tallentaa muissa kuvissa käytettäviksi. Lisätietoja on oppaassa Valaistustehosteiden lisääminen.

Huomaa: valaistustehosteet eivät ole käytettävissä Mac OS -käyttöjärjestelmän 64-bittisessä versiossa.

Terävöitä-suotimet

Terävöitys-suotimet tarkentavat sumeaa kuvaa lisäämällä vierekkäisten pikseleiden kontrastia.

Terävöitys ja Terävöitä lisää

Näillä suotimilla voi terävöittää valintaa. Terävöitä lisää -suodin tuottaa voimakkaamman terävöityksen kuin Terävöitys-suodin.

Terävöitä reunoja ja Epäterävä maski

Nämä suotimet etsivät kuvasta ne alueet, joissa esiintyy merkittäviä värimuutoksia, ja terävöittävät ne. Terävöitä reunoja -suodin terävöittää vain reunat mutta säilyttää kuvan yleisen tasaisuuden. Tällä suotimella voi terävöittää reunat määrää valitsematta. Ammattimaisessa värikorjailutyössä käytetään Epäterävä maski -suodinta, jolla korjataan reunojen yksityiskohtien kontrastia ja saadaan reunan kummallekin puolelle vaaleampi ja tummempi viiva. Tämä korostaa reunaa ja luo vaikutelman entistä terävämmästä kuvasta.

Älykäs terävöinti

Suodin terävöittää kuvaa. Voit joko määrittää terävöintialgoritmin tai ohjata itse tummissa ja vaaleissa kohdissa käytettävän terävöittämisen määrän. Tämä on suositeltava terävöintitapa, jos et ole ajatellut käyttää jotakin erityistä terävöintisuodinta. Katso Terävöittäminen käyttämällä älykästä terävöintiä.

Photoshopin parannetulla Älykäs terävöinti -suotimella saat aikaan laadukkaan lopputuloksen, sillä sen mukautuva terävöintitekniikka minimoi kohinan ja kehämäiset ilmiöt. Suotimen yhtenäistetyssä käyttöliittymässä on tarkkaan terävöintiin optimoidut säätimet. Voit tehdä säätöjä nopeasti liukusäätimillä ja hienosäätää arvoja lisävalinnoilla.

Photoshopin Älykäs terävöinti tukee CMYK-muotoa. Lisäksi voit terävöittää valitsemiasi kanavia. Voit esimerkiksi terävöittää vain sinisen tai vihreän kanavan tai vaikkapa alfakanavan.

Photoshopin parannettu Älykäs terävöinti -suodin
Älykäs terävöinti -suotimen parannettu käyttöliittymä

 

Here is a recommended approach to sharpening images with Photoshop:

 1. Aseta aluksi suuri Määrä-arvo.
 2. Suurenna Säteen arvoa niin, että kuvaan muodostuu kehämäinen ilmiö.
 3. Pienennä Säteen arvoa, kunnes kehä katoaa. Säteen arvo on nyt optimaalinen.
 4. Nyt voit pienentää Määrä-arvoa tarpeen mukaan.
 5. Siirrä Vähennä kohinaa -liukusäädintä niin, että kuvan kohina näyttää samalta kuin ennen terävöintiä. Jos kohinaa vähennetään liikaa, lopputulos saattaa vaikuttaa muoviselta. Jos Määrän arvo on suuri, myös kohinaa on vähennettävä enemmän.

Luonnostele-suotimet

Luonnostele-alivalikon suotimet lisäävät kuviin pintakuvion, jolloin tuloksena on usein kolmiulotteinen tehoste. Näillä suotimilla voi myös luoda taiteellisen tai käsinpiirretyn vaikutelman. Monet Luonnostele-suotimista käyttävät kuvan uudelleenpiirtämisessä piirto- ja taustaväriä. Kaikkia Luonnostele-suotimia voi käyttää Suodinvalikoimasta.

Reliefi

Tämä suodin saa kuvan näyttämään siltä, kuin se olisi kaiverrettu matalaksi reliefiksi ja valaistu vaihtelevan pinnan korostamiseksi. Kuvan tummissa alueissa käytetään piirtoväriä ja vaaleissa kohdissa taustaväriä.

Liitu ja hiili

Tämä suodin piirtää uudelleen korostukset ja keskisävyt karkealla hiilellä piirretyllä yhtenäisellä keskisävyisellä harmaalla. Varjoisat alueet korvataan mustilla hiilellä piirretyillä vinoviivoilla. Hiilen värin määrittää piirtoväri ja liidun värin taustaväri.

Hiili

Suodin luo porrasmaisen, tahritun tehosteen. Tärkeimmät reunat vedetään selkein vedoin, kun taas keskisävyt luonnostellaan vinoviivoin. Hiili piirretään piirtovärillä ja tausta on paperin värinen.

Kromi

Tämä suodin saa kuvan muistuttamaan kiillotettua kromipintaa. Vaaleat kohdat ovat heijastavassa pinnassa korkealla ja varjoisat kohdat matalalla. Kun olet käyttänyt suodinta, lisää kuvaan kontrastia Tasot-valintaikkunan avulla.

Väriliidut

Tämä suodin muodostaa kuvaan tummia ja puhtaanvalkoisia kohtia, jotka näyttävät väriliiduilla piirretyiltä. Väriliidut-suodin käyttää piirtoväriä tummissa kohdissa ja taustaväriä vaaleissa kohdissa. Vaikuttavamman lopputuloksen saa aikaan muuttamalla piirtovärin joksikin yleisistä väriliituväreistä (musta, seepia tai punainen) ennen suotimen käyttöä. Saat vaimeamman tehosteen vaihtamalla taustavärin valkoiseksi, lisäämällä jotakin piirtoväriä valkoiselle taustalle ja käyttämällä sitten suodinta.

Graafinen kynä

Suodin lisää hienoja, suoria musteviivoja, joilla korostetaan alkuperäisen kuvan yksityiskohtia. Tehoste on erityisen vaikuttava skannattujen kuvien kanssa. Tämä suodin korvaa alkuperäisen kuvan värit siten, että piirtoväri edustaa mustetta ja taustaväri paperia.

Rasterikuvio

Tämä suodin jäljittelee rasteria mutta säilyttää värisävyt.

Muistilappu

Tämä suodin saa kuvan näyttämään siltä, kuin se olisi käsintehdyllä paperilla. Tämä suodin yksinkertaistaa kuvaa ja yhdistää Tyylittele > Korkokuva -suotimen sekä Kuvio > Rakeisuus -suotimen. Kuvan tummat kohdat näyttävät paperin yläkerroksessa olevilta rei'iltä, joiden läpi näkyy taustaväri.

Valokopio

Tämä suodin jäljittelee kuvan valokopiointia. Laajat tummat alueet kopioituvat vain reunoiltaan, ja keskisävyt kopioituvat joko täysin mustina tai valkoisina.

Rappaus

Tämä suodin muovaa kuvion kolmiulotteisesta laastista ja värittää sitten tuloksen piirto- ja taustavärillä. Tummat alueet ovat korkealla ja vaaleat alueet matalalla.

Verkko

Tämä suodin jäljittelee ohjattua filmin kutistamista ja vääristämistä, jolloin tuloksena saadaan kuva, joka näyttää varjokohdissa kokkareiselta ja vaaleissa kohdissa hieman rakeiselta.

Leimasin

Suodin yksinkertaistaa kuvaa siten, että se vaikuttaa kumi- tai puuleimalla luodulta. Tämä suodin sopii parhaiten mustavalkoisten kuvien kanssa käytettäväksi.

Revityt reunat

Suodin luo kuvan uudelleen siten, että se vaikuttaa revityistä, repaleisista paperipaloista kootulta, ja värittää sitten kuvan käyttäen piirto- ja taustavärejä. Tämä suodin on erityisen hyödyllinen tekstille tai suurikontrastisille kohteille.

Vesipaperi

Tämä suodin näyttää siltä, kuin laikukkaita vetoja olisi vedetty kuituiselle, kostealle paperille, jolloin värit valuvat ja sekoittuvat.

Tyylittele-suotimet

Tyylittele-suotimet tuottavat maalatun tai impressionistisen vaikutelman valittuun alueeseen poikkeuttamalla pikseleitä sekä etsimällä ja lisäämällä kuvan kontrasteja. Jos reunoja korostetaan esimerkiksi suotimilla Etsi ääriviivat ja Piirrä korkeuskäyrät, värikuvan voi kehystää värillisillä viivoilla tai harmaasävykuvan valkoisilla viivoilla käyttämällä Negatiivi-komentoa.

Hajota

Suodin siirtää valinnan pikseleitä tarkennuksen pehmentämiseksi valitun asetuksen mukaisesti: Normaali siirtää pikseleitä satunnaisesti (väriarvot ohittaen), Tummenna korvaa vaaleat pikselit tummemmilla ja Vaalenna korvaa tummat pikselit vaaleammilla. Anisotrooppinen sekoittaa pikselit suuntaan, jossa on vähiten värimuutosta.

Korkokuva

Tämä suodin saa valinnan näyttämään kohotetulta tai leimatulta muuntamalla sen täytevärin harmaaksi ja rajaamalla reunat alkuperäisellä täyttövärillä. Käytettävissä oleviin asetuksiin kuuluu korkokuvan kulma (–360°–+360°, lähtien pinnan laskemisesta ja päätyen pinnan nostamiseen), korkeus ja valinnan sisältämä värimäärä prosentteina (1–500 %). Värit ja yksityiskohdat voi säilyttää käyttämällä Korkokuva-suotimen jälkeen Häivytä-komentoa.

Pursota

Tämä suodin lisää valintaan tai tasoon kolmiulotteisen kuvion. Katso Pursota-suotimen käyttäminen.

Etsi ääriviivat

Tämä suodin havaitsee kuvan alueet, joissa on merkittäviä siirtymiä, ja korostaa ääriviivat. Piirrä korkeuskäyrät -suotimen tavoin Etsi ääriviivat -suodin ympäröi kuvan tummilla viivoilla valkealla taustalla, ja sitä voi käyttää kehyksen tekemiseen kuvan ympärille.

Hehkuvat reunat

Tämä suodin määrittää värireunukset ja lisää niihin neonmaisen hehkun. Tätä suodinta voidaan käyttää kumulatiivisesti.

Solarisaatio

Tämä suodin sekoittaa negatiivisen ja positiivisen kuvan. Vaikutus muistuttaa filmin lyhytaikaista altistamista valolle kehityksen aikana.

Ruudut

Suodin hajottaa kuvan ruuduiksi ja muodostaa siirtymän valinnan ja sen alkuperäisen sijainnin välille. Voit valita jonkin seuraavista ruutujen välisen alueen täyttämiseksi: taustaväri, piirtoväri, kuvan negatiiviversio tai kuvan muuttamaton versio, joka sijoittaa ruutuversion alkuperäisen päälle ja paljastaa osan alkuperäisestä kuvasta ruudun reunojen alta.

Piirrä korkeuskäyrät

Tämä suodin etsii kustakin värikanavasta kirkkaimpien alueiden siirtymät ja piirtää niihin kapeat ääriviivat. Tulos muistuttaa korkeuskartan viivoja. Katso Jäljitä ääriviivat -suotimen käyttäminen.

Tuuli

Tämä suodin jäljittelee tuulta vähäisillä vaakaviivoilla. Metodit ovat Tuuli, Myrsky (voimakkaampi tuulitehoste) ja Repivä, joka siirtää kuvan tuuliviivoja.

Pintakuvio-suotimet

Pintakuvio-suotimilla kuvaan voi tehdä syvyys- tai painavuusvaikutelman tai sen ulkoasun voi muuttaa orgaaniseksi.

Halkeamat

Tämä suodin maalaa kuvan reliefimäiselle laastipinnalle, jolloin tuloksena on halkeamien verkosto, joka seuraa kuvan ääriviivoja. Tällä suotimella voi luoda korkokuvamaisen tehosteen käyttämällä kuvia, joissa on paljon erilaisia väri- tai harmaasävyarvoja.

Rakeisuus

Tämä suodin lisää kuvaan kuvion jäljittelemällä erilaisia rakeita: tavallinen, pehmeä, pisarointi, rykelmä, kontrastikas, suurennettu, pilkutettu, vaaka, pysty ja täplikäs. Nämä tyypit ovat käytettävissä Raetyyppi-valikossa.

Mosaiikkiruudut

Suodin tuottaa kuvan siten, että se vaikuttaa pienistä lastuista tai ruuduista tehdyltä, ja lisää laastia ruutujen väliin. (Pikselöinti > Mosaiikki -suodin taas hajottaa kuvan erivärisistä pikseleistä muodostuviksi paloiksi.)

Tilkkutäkki

Tämä suodin hajottaa kuvan neliöihin, jotka on täytetty kyseisen kuva-alueen vallitsevalla värillä. Suodin kopioi vaaleita ja tummia kohtia vähentämällä tai lisäämällä sattumanvaraisesti ruutujen syvyyttä.

Sävytetty lasi

Tämä suodin maalaa kuvan uudelleen yksivärisinä vierekkäisinä soluina, jotka on kehystetty piirtovärillä.

Pintakuviot

Tämä suodin käyttää valitsemaasi tai luomaasi pintakuviota kuvassa.

Video-suotimet

Video-alivalikko sisältää Poista lomitus- ja NTSC-värit-suotimet.

Poista lomitus

Tämä suodin tasoittaa tallennetun liikkuvan videokuvan poistamalla joko parittomat tai parilliset lomitetut juovat videokuvasta. Voit valita, korvataanko poistetut juovat kopioimalla vai interpoloimalla.

NTSC-värit

Tämä suodin rajoittaa värien toistoalueen televisiotuotannossa käytetyksi, jotta ylikylläiset värit eivät leviäisi television pyyhkäisyjuovissa.

Muut suotimet

Muu-alivalikon suotimilla voi luoda omia suotimia, muokata maskeja, siirtää valintaa kuvan sisällä ja tehdä nopeita värikorjailuja.

Mukautettu

Tällä voi suunnitella oman suodintehosteen. Mukautettu-suotimella voi muuttaa kuvan jokaisen pikselin kirkkausarvoa ennalta määritetyn, konvoluutioksi kutsutun matemaattisen toiminnon avulla. Kullekin pikselille annetaan uusi arvo ympäröivien pikselien arvojen perusteella. Tämä toiminto muistuttaa kanavilla tehtäviä lisäys- ja vähennyslaskutoimituksia.

Luodut mukautetut suotimet voi tallentaa muissa Photoshop-kuvissa käytettäviksi. Katso Mukautetun suotimen luominen.

Ylipäästö

Tämä suodin säilyttää reunojen yksityiskohdat jyrkissä värisiirtymissä määritetyllä säteellä, mutta häivyttää ne muualta. (Jos säde on 0,1 pikseliä, vain reunapikselit säilytetään.) Suodin poistaa matalataajuuksiset yksityiskohdat kuvasta, ja sen vaikutus on päinvastainen Gauss-sumennus-suotimeen verrattuna.

Ylipäästö-suodinta kannattaa käyttää sävykuvassa ennen Kynnys-komentoa tai kuvan muuntamista bittikarttatilaan. Suodinta voi käyttää viivapiirrosten ja suurien mustavalkoisten alueiden erottamiseen skannatuista kuvista.

Maksimi ja Minimi

Maksimi- ja Minimi-suotimia voi käyttää maskien muokkaamiseen. Maksimi-suodin käyttää laajennusta (dilaatio) eli laajentaa valkoisia alueita ja kutistaa mustia alueita. Minimi-suodin käyttää kutistusta (eroosio) eli laajentaa mustia alueita ja kutistaa valkoisia alueita. Mediaani-suotimen tavoin Maksimi- ja Minimi-suotimet etsivät valinnasta yksittäisiä pikseleitä. Määritetyllä säteellä Maksimi- ja Minimi-suotimet korvaavat pikselin kirkkausarvon ympäröivien pikselien eniten tai vähiten kirkkaalla arvolla.

Nämä suotimet korostavat kuvan ääriviivojen kulmia tai kaaria etenkin suurella säteellä. Photoshopissa voit sädettä määrittäessäsi valita Säilytä-valikosta joko kulmikkuuden tai pyöreyden.

Photoshopin suotimet: Kulmikkuuden tai pyöreyden säilyttäminen
Kulmikkuuden tai pyöreyden säilyttäminen

Siirtymä

Tämä suodin siirtää valintaa määritetyn matkan vaaka- tai pystytasossa ja jättää tyhjän tilan alueen alkuperäiseen sijaintiin. Tyhjän tilan voi täyttää taustavärillä, toisella kuvan osalla tai täyttövaihtoehdolla, jos valinta on lähellä kuvan reunaa.

Digimarc-suotimet

Digimarc-suotimet upottavat kuvaan digitaalisen vesileiman tekijänoikeustietoja varten.

Huomautus:

Digimarc-laajennukset toimivat vain 32-bittisissä käyttöjärjestelmissä. Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmien 64-bittiset versiot eivät tue niitä.

Pakopiste

Pakopiste-toiminnon avulla voit säilyttää oikean perspektiivin muokatessasi perspektiivitasoja sisältäviä kuvia (esimerkiksi rakennuksen reunoja tai yleensä suorakulmaisia kohteita sisältäviä kuvia).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö