Photoshop CC:n vuoden 2015 julkaisusta lähtien valinnan Tiedosto > Tallenna Webiä varten sijaan valitaan Tiedosto > Vienti > Tallenna Webiä varten (vanha). Samassa paikassa on myös uusia vientivaihtoehtoja.

Lisätietoja uusista vientiasetuksista on artikkelissa Vie esimerkiksi piirtoalustoja ja tasoja.

Voit helposti tallentaa Photoshop-kuvatiedostojasi erilaisiin kuvamuotoihin.

Tallentaminen TIFF-muodossa

TIFF on joustava rasterikuvamuoto (bittikarttamuoto), jota tukevat lähes kaikki maalaus-, kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmat.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä, valitse Muoto-valikosta TIFF ja valitse Tallenna.
 2. Valitse haluamasi asetukset TIFF-asetukset-valintaikkunasta ja valitse OK.

  Bittisyvyys (vain 32-bittinen)

  Määrittää tallennettavan kuvan bittisyvyyden (16, 24 tai 32 bittiä).

  Kuvan pakkaus

  Valitsee menetelmän, jolla yhdistetyn kuvan tiedot pakataan. Jos tallennat 32-bittisen TIFF-tiedoston, voit valita ennustavan pakkausmenetelmän, mutta et voi käyttää JPEG-pakkausta. Ennustava pakkausmenetelmä pienentää tiedostoa järjestämällä liukulukuarvot uudelleen. Se toimii sekä LZW- että ZIP-menetelmän kanssa.

  Huomautus:

  JPEG-pakkaus on käytettävissä vain läpinäkymättömissä RGB- ja harmaasävykuvissa, joissa on 8 bittiä/kanava ja joiden korkeus ja leveys on enintään 30 000 pikseliä.

  Pikselijärjestys

  Kirjoittaa TIFF-tiedoston niin, että kanavatiedot on lomitettu tai järjestetty tasoittain. Photoshopin aiemmat versiot kirjoittivat TIFF-tiedostot aina kanavat lomitettuina. Teoriassa tasoittain järjestetty tiedosto voidaan lukea ja kirjoittaa nopeammin ja pakata hieman tehokkaammin. Molemmat kanavajärjestykset ovat yhteensopivia Photoshopin aiempien versioiden kanssa.

  Tavujärjestys

  Valitsee laiteympäristön, jossa tiedosto voidaan lukea. Tästä asetuksesta on hyötyä, jos et tiedä, millä ohjelmalla tiedosto avataan. Photoshop ja useimmat nykyiset sovellukset osaavat lukea tiedostoja joko IBM PC- tai Macintosh-tavujärjestyksessä.

  Tallenna kuvapyramidi

  Säilyttää monitarkkuustiedot. Photoshopissa ei ole asetuksia monitarkkuustiedoston avaamiseen, vaan kuva avataan tiedoston suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Sen sijaan Adobe InDesign ja jotkin kuvapalvelimet tukevat monitarkkuustiedostojen avaamista.

  Tallenna läpinäkyvyys

  Säilyttää läpinäkyvyyden ylimääräisenä alfakanavana, kun tiedosto avataan toisella sovelluksella. Läpinäkyvyys säilyy aina, kun tiedosto avataan uudelleen Photoshopilla.

  Tason pakkaus

  Määrittää, miten tasojen pikselitiedot pakataan (verrattuina yhdistettyihin tietoihin). Monet sovellukset eivät osaa lukea tasotietoja, vaan ohittavat ne avatessaan TIFF-tiedostoa. Photoshop sen sijaan osaa lukea TIFF-tiedostojen tasotiedot. Vaikka tasotietoja sisältävät tiedostot ovat tavallista suurempia, tasotietojen tallentaminen poistaa tarpeen tallentaa ja ylläpitää erillistä PSD-tiedostoa tasotietoja varten. Valitse Poista tasot ja Tallenna kopio, jos haluat yhdistää kuvan tasot.

  Huomautus:

  Jos haluat Photoshopin pyytävän vahvistusta ennen monitasoisen kuvan tallentamista, valitse Oletusarvot-valintaikkunan Tiedoston käsittely -osasta Kysy ennen tasoja sisältävien TIFF-tiedostojen tallentamista -asetus.

Tallentaminen JPEG-muodossa

CMYK-, RGB- ja harmaasävykuvia voi tallentaa JPEG-muodossa (*.jpg) käyttämällä Tallenna nimellä -toimintoa. JPEG-tiedosto pakataan poistamalla tarpeettomia tietoja. Voit myös tallentaa kuvan yhteen tai useaan JPEG-muotoiseen tiedostoon valitsemalla Tiedosto > Vienti > Tallenna Webiä varten (vanha).

JPEG-muodossa voidaan tallentaa vain 8-bittisiä kuvia. Jos 16-bittinen kuva tallennetaan tässä muodossa, Photoshop alentaa bittisyvyyttä automaattisesti.

Huomautus:

Jos haluat tallentaa normaalilaatuisen JPEG-kuvan nopeasti, suorita Tallenna muodossa JPEG normaali -makro. Tämä makro löytyy valitsemalla Makrot-paneelin valikosta Tuotanto.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta JPEG.
 2. Valitse haluamasi asetukset JPEG-asetukset-valintaikkunasta ja valitse OK.

  Peiteväri

  Näyttää vaihtoehtoisia peitevärejä, jotka jäljittelevät taustan läpinäkyvyyttä kuvissa, joissa on läpinäkyviä osia.

  Kuva-asetukset

  Määrittää kuvan laadun. Valitse asetus Laatu-valikosta, vedä Laatu-liukusäädintä tai kirjoita Laatu-tekstiruutuun arvo 0–12.

  Muotoasetukset

  Määrittää JPEG-tiedoston muodon. Peruslinja (”Normaali”) käyttää useimmille Web-selaimille sopivaa muotoa. Peruslinja optimoitu luo hieman pienemmän tiedoston, jossa on optimoidut värit. Progressiivinen näyttää joukon yhä yksityiskohtaisempia kuvan versioita (voit valita määrän) sitä mukaa, kun kuvaa ladataan. (Kaikki selaimet eivät tue optimoituja ja progressiivisia JPEG-kuvia.)

  Huomautus:

  Jotkin sovellukset eivät osaa lukea JPEG-muodossa tallennettua CMYK-tiedostoa. Mikäli myöskään Java-sovellus ei voi lukea JPEG-tiedostoa, yritä tallentaa tiedosto ilman miniatyyria.

Tallentaminen PNG-muodossa

Tallenna nimellä -komennolla voidaan tallentaa RGB-, indeksoitu väri-, harmaasävy- tai bittikarttakuva PNG-muodossa.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta PNG.
 2. Valitse lomitusasetus:

  Ei mitään

  Näyttää kuvan selaimessa vasta, kun tiedosto on kokonaan ladattu.

  Lomitettu

  Näyttää selaimessa hiljalleen tarkentuvan kuvan sitä mukaa kuin tiedosto latautuu. Lomittaminen saa latausajan tuntumaan lyhyemmältä, mutta myös suurentaa tiedostoa.

 3. Valitse OK.

Huomautus:

Photoshop CC:n vuoden 2015 julkaisusta lähtien piirtoalustoja, tasoja, tasoryhmiä ja dokumentteja voi viedä JPEG-, GIF-, PNG-, PNG-8- ja SVG-kuvamuotoon. Valitse kohteet Tasot-paneelista, napsauta valintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Pikavienti tai Vie muodossa....

Tallentaminen GIF-muodossa

Voit käyttää Tallenna nimellä -komentoa, jos haluat tallentaa vähintään yhden kehyksen sisältävän Photoshop-dokumentin animoituna GIF-tiedostona.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä, ja valitse sitten Muoto-valikosta GIF.

 2. Määritä asetukset GIF-tallennusasetukset-valintaikkunassa.

  GIF-tallennusasetukset-valintaikkuna
  GIF-tallennusasetukset-valintaikkuna
 3. Valitse OK.

Tallentaminen Photoshopin EPS-muodossa

Lähes kaikki julkaisu-, tekstinkäsittely- ja grafiikkaohjelmat hyväksyvät tuodut tai sijoitetut EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostot. EPS-tiedostojen tulostamiseen tarvitaan PostScript-tulostin. Muut tulostimet tulostavat vain näytön tarkkuuden mukaiset esikatselukuvat.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta Photoshop EPS.
 2. Valitse haluamasi asetukset EPS-asetukset-valintaikkunasta ja valitse OK:

  Esikatselu

  Luo pienen tarkkuuden kuvan katseltavaksi kohdesovelluksella. Valitse TIFF, jos aiot siirtää EPS-tiedostoja Windows- ja Mac OS -järjestelmien välillä. 8-bittinen esikatselukuva on värillinen ja 1-bittinen esikatselukuva mustavalkoinen ja rosoinen. 8-bittinen esikatselukuva vaatii enemmän levytilaa kuin 1-bittinen. Katso myös Bittisyvyys.

  Koodaus

  Vaikuttaa tapaan, jolla kuvatiedot lähetetään PostScript-tulostimeen. Koodausasetuksia kuvataan seuraavassa.

  Sisällytä rasteri ja Sisällytä siirtofunktio

  Määrittävät tulostusasetukset vaativia kirjapainotöitä varten. Neuvottele kirjapainon kanssa, ennen kuin valitset niitä.

  Läpinäkyvät valkoiset

  Näyttää valkoiset alueet läpinäkyvinä. Tämä asetus koskee vain bittikarttamuotoisia kuvia.

  PostScript-värinhallinta

  Muuntaa tiedoston sisällön tulostimen väriavaruuden mukaiseksi. Älä valitse tätä asetusta, jos aiot sijoittaa kuvan toiseen tiedostoon, jossa käytetään värinhallintaa.

  Huomautus:

  Vain PostScript Level 3 -tulostimet tukevat PostScript-värinhallintaa CMYK-kuvissa. Jos haluat tulostaa CMYK-kuvan käyttäen PostScript-värinhallintaa Level 2 -tulostimessa, muunna kuva Lab-tilaan, ennen kuin tallennat sen EPS-muodossa.

  Sisällytä vektoritiedot

  Säilyttää kaiken vektorigrafiikan (esimerkiksi kuviot ja tekstin) tiedostossa. EPS- ja DCS-tiedostojen vektoritiedot ovat kuitenkin vain muiden sovellusten käytettävissä. Ne muuttuvat rasterimuotoon, jos avaat tiedoston uudelleen Photoshopilla. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tiedosto sisältää vektoritietoja.

  Kuvan interpolointi

  Pehmentää tulostettaessa alhaisen resoluution esikatselukuvia käyttämällä bicubic-interpolointia.

Photoshop EPS -koodausasetukset

ASCII tai ASCII85

Tekee koodauksen, jos aiot tulostaa kuvan Windows-järjestelmästä tai havaitset tulostusvirheitä tai muita ongelmia.

Binaarinen

Binaarinen-asetus tuottaa pienemmän tiedoston ja jättää alkuperäiset tiedot ennalleen. Jotkin julkaisuohjelmat sekä tulostusjono- ja verkkotulostusohjelmistot eivät kuitenkaan tue binaarisia Photoshop EPS -tiedostoja.

JPEG

Pienentää tiedostoa poistamalla siitä vähän kuvatietoja. Voit säätää JPEG-pakkauskerrointa hyvin pienestä (JPEG korkea laatu) hyvin suureen (JPEG heikko laatu). JPEG-koodattuja tiedostoja voidaan tulostaa vain PostScript Level 2 -tulostimilla (ja uudemmilla), eikä niitä ehkä voi värierotella.

Tallentaminen Photoshopin DCS-muodossa

DCS-muoto (Desktop Color Separations) on EPS-muodon muunnelma, joka mahdollistaa CMYK- tai monikanavatiedostojen värierottelujen tallentamisen.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta Photoshop DCS 1.0 tai Photoshop DCS 2.0.
 2. Valitse haluamasi asetukset DCS-muoto-valintaikkunasta ja valitse OK:

  Valintaikkuna sisältää kaikki Photoshop EPS -tiedostoja koskevat asetukset. Lisäksi DCS-valikossa on mahdollisuus luoda 72 ppi:n yhdistetty tiedosto, joka voidaan sijoittaa julkaisuohjelmaan tai käyttää kuvan vedostamiseen:

  DCS 1.0 -muoto

  Luo yhden tiedoston CMYK-kuvan jokaista värikanavaa varten. Voit luoda myös viidennen tiedoston: harmaasävykuvan tai yhdistetyn värikuvan. Säilytä kaikki viisi tiedostoa samassa kansiossa, jotta voit katsella yhdistettyä tiedostoa.

  DCS 2.0 -muoto

  Säilyttää kuvan spottivärikanavat. Voit tallentaa värikanavien tiedot useaan tiedostoon (kuten DCS 1.0 -muodossa) tai yhteen tiedostoon. Tallentaminen yhteen tiedostoon säästää levytilaa. Voit myös sisällyttää harmaasävy- tai yhdistetyn värikuvan.

Tallentaminen Photoshopin Raw-muodossa

Photoshop Raw on tiedostomuoto, jonka avulla siirretään kuvia sovelluksesta tai laiteympäristöstä toiseen. Photoshop Raw -muoto ei ole sama kuin Camera Raw -muoto.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta Photoshop Raw.
 2. Tee seuraavat toimet Photoshop Raw -asetukset -valintaikkunassa:
  • (Mac OS) Määritä tiedoston tyyppi ja tekijä tai hyväksy oletusarvot.

  • Määritä Otsake-asetus.

  • Valitse, tallennetaanko kanavat lomitettuina vai lomittamattomina.

Tallentaminen BMP-muodossa

BMP-muoto on Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävä kuvatiedostomuoto. Kuvat vaihtelevat 1-bittisistä (mustavalkoisista) 24-bittisiin (16,7 miljoonaa väriä).

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta BMP.
 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
 3. Valitse BMP-asetukset-valintaikkunasta tiedostomuoto, bittisyvyys ja tarvittaessa Käännä rivijärjestys -asetus. Jos tarvitset muita asetuksia, valitse Lisäasetukset-painike ja määritä BMP-asetukset.
 4. Valitse OK.

Tallentaminen Cineon-muodossa (vain 16-bittiset kuvat)

RGB-kuvia, joissa on 16 bittiä kanavaa kohti, voidaan tallentaa Cineon-muodossa Kodak Cineon Film Systemiä varten.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta Cineon.

Tallentaminen Targa-muodossa

Targa (TGA) -muoto tukee bittikarttoja ja RGB-kuvia, joiden bittisyvyys on 8 bittiä/kanava. Se on suunniteltu Truevision®-laitteistolle, mutta sitä käytetään muissakin sovelluksissa.

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja valitse Muoto-valikosta Targa.
 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
 3. Valitse Targa-asetukset-valintaikkunasta tarkkuus, valitse Pakkaus (RLE) -asetus, jos haluat pakata tiedoston, ja valitse sitten OK.