Reitin segmentit, osat ja pisteet

Reitti koostuu yhdestä tai useasta suorasta tai käyrästä segmentistä. Tukipisteet ovat reitin segmenttien päätepisteitä. Käyrässä segmentissä jokaiseen valittuun tukipisteeseen liittyy yksi tai kaksi suuntaviivaa, jotka päättyvät suuntapisteisiin. Suuntaviivojen ja -pisteiden sijainnit määräävät käyrän segmentin koon ja muodon. Näitä osia siirrettäessä reitin käyrien muoto muuttuu.

Reitin segmentit Photoshopissa
Reitti

A. Käyrä segmentti B. Suuntapiste C. Suuntaviiva D. Valittu tukipiste E. Valitsematon tukipiste 

Reitti voi olla suljettu, jolloin sillä ei ole alkua eikä loppua (esimerkiksi ympyrä), tai se voi olla avoin, jolloin sillä on erilliset päätepisteet (esimerkiksi aaltoviiva).

Tasaiset käyrät on liitetty toisiinsa tukipistein, joita sanotaan tasaisiksi pisteiksi. Teräväkulmaiset käyrät on liitetty toisiinsa kulmapistein.

Tasainen piste ja kulmapiste Photoshopissa
Tasainen piste ja kulmapiste

Kun siirrät tasaisen pisteen suuntaviivaa, sen kummallakin puolella olevat käyrän segmentit muuttuvat samanaikaisesti. Kun taas siirrät kulmapisteen suuntaviivaa, vain suuntaviivan puoleinen käyrän segmentti muuttuu.

Tasaisen pisteen ja kulmapisteen siirtäminen Photoshopissa
Tasaisen pisteen ja kulmapisteen siirtäminen

Reitin ei tarvitse koostua vain toisiinsa liitetyistä segmenteistä. Siinä voi olla useita itsenäisiä ja erillisiä reitin osia. Muototason jokainen muoto on reitin osa, jota tason rajaava reitti kuvaa.

Reitin erillisten osien valinta Photoshopissa
Reitin erilliset osat valittuina

Reitin valitseminen

Kun reitin osa tai reitin segmentti valitaan, kaikki siihen kuuluvat tukipisteet tulevat esiin. Jos valittu osa on käyrä, myös suuntaviivat ja suuntapisteet näkyvät. Suuntakahvat näyttävät täytetyiltä ympyröiltä, valitut tukipisteet täytetyiltä neliöiltä ja valitsemattomat tukipisteet tyhjiltä neliöiltä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat valita reitin osan (esimerkiksi muototason muodon), valitse reitinvalintatyökalu ja napsauta mitä tahansa kohtaa reitin osan sisäpuolelta. Jos reitti muodostuu useasta osasta, vain osoittimen näyttämä osa muuttuu valituksi.

  • Jos haluat valita reitin osan, valitse suoravalintatyökalu  ja napsauta yhtä osan tukipisteistä tai vedä valinta segmentin osan yli.

  Photoshopin suoravalintatyökalu
  Valitse segmenttejä vetämällä valinta niiden yli.

 2. Jos haluat laajentaa valintaa, valitse reitinvalintatyökalu tai suoravalintatyökalu ja pidä vaihtonäppäintä painettuna valitessasi osia tai segmenttejä.

  Huomautus:

  Kun suoravalintatyökalu on valittu, voit valita koko reitin tai reitin osan Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS) reitin sisäpuolelta. Voit siirtyä useimmista työkaluista suoravalintatyökaluun siirtämällä osoittimen tukipisteen päälle ja painamalla Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS).

Useiden reittien valitseminen | Photoshop CC

Voit valita useita reittejä, jotka ovat joko samassa tai eri tasossa.

 1. Saat reitit näkyviin tekemällä Reitit-paneelissa jonkin seuraavista toimista:

  • Valitse peräkkäiset reitit napsauttamalla ensimmäistä ja viimeistä reittiä vaihtonäppäin painettuna.
  • Valitse useita yksittäisiä reittejä napsauttamalla niitä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäin (Mac OS) painettuna.
 2. Valitse suoravalintatyökalu tai reitinvalintatyökalu ja tee jompikumpi seuraavista:

  • vedä segmenttien yli
  • vaihto-napsauta reittejä.
 3. Jos haluat laajentaa valintaa, valitse reitinvalintatyökalu tai suoravalintatyökalu ja pidä vaihtonäppäintä painettuna valitessasi lisää reittejä tai segmenttejä.

  Huomautus:

  Voit työskennellä reittien parissa myös eristystilassa. Jos haluat eristää tason, jossa on aktiivinen reitti, kaksoisnapsauta reittiä valintatyökalulla. Voit myös eristää yksittäisen tason tai useita tasoja Valitse/eristä tasot valikkokohdasta tai asettamalla Tasosuodatuksen arvoksi Valittu.

  Eristystilasta voi poistua useilla eri tavoilla, esimerkiksi

  • sulkemalla Tasosuodatuksen
  • muuttamalla Tasosuodatuksen muuhun tilaan kuin Valittu
  • kaksoisnapsauttamalla reitinvalintatyökaluilla reitin ulkopuolelle

Reittien järjesteleminen

Voit järjestellä tallennettuja reittejä Reitit-paneelissa, kunhan ne eivät ole muoto-, tyyppi- tai vektorimaskireittejä.

 1. Vedä Reitit-paneelissa reitti haluamaasi paikkaan. Photoshop CC:ssä voit valita ja vetää useita reittejä samanaikaisesti.

Reittien monistaminen

 1. Valitse Reitit-paneelista reitti, jonka haluat monistaa. Photoshop CC:ssä voit valita enemmän kuin yhden reitin.

 2. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

  • Vedä reittejä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.
  • Valitse paneelivalikosta Monista reitti.

Reittiasetusten määrittäminen

Voit määrittää reittiviivojen värin ja paksuuden makusi mukaan ja parantaaksesi näkyvyyttä. Kun luot reittiä – esimerkiksi kynätyökalun avulla – napsauta asetusrivin hammaspyöräkuvaketta (). Määritä seuraavaksi reittiviivojen väri ja paksuus. Määritä myös, haluatko nähdä reitin segmentit siirtäessäsi osoitinta napsautusten välissä (kuminauhatehoste).

path-options
Reittiasetukset: Paksuus ja väri

Reitin segmenttien muokkaaminen

Reitin segmenttiä voi muokata milloin tahansa, mutta segmenttien muokkaaminen poikkeaa hieman niiden piirtämisestä. Muista seuraavat ohjeet segmenttejä muokatessasi:

 • Jos ankkuripiste yhdistää kahta segmenttiä, sen siirtäminen vaikuttaa aina kumpaankin segmenttiin.

 • Kun piirrät kynätyökalulla, voit tilapäisesti aktivoida suoravalintatyökalun aiemmin piirrettyjen segmenttien muokkaamista varten pitämällä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna piirtämisen aikana.

 • Kun piirrät kynätyökalulla tasoituspisteen, suuntapisteen vetäminen muuttaa suuntaviivan pituutta pisteen kummallakin puolella. Kun muokkaat olemassa olevaa tasoituspistettä suoravalintatyökalulla, voit muuttaa suuntaviivan pituutta vain vedettävällä puolella.

Suorien segmenttien siirtäminen

 1. Valitse suoravalintatyökalulla  segmentti, jota haluat siirtää.
 2. Vedä segmentti uuteen paikkaan.

Suorien segmenttien pituuden tai kulman muuttaminen

 1. Valitse suoravalintatyökalulla tukipiste segmentistä, jota haluat muokata.

 2. Vedä tukipiste haluamaasi paikkaan. Jos haluat säädön muuttuvan 45 asteen välein, paina vaihtonäppäintä vetäessäsi.

Käyrien segmenttien sijainnin tai muodon muuttaminen

 1. Valitse suoravalintatyökalulla  joko käyrä segmentti tai tukipiste käyrän segmentin jommastakummasta päästä. Jos tukipisteissä on suuntaviivat, ne tulevat esiin. (Joissakin käyrissä segmenteissä on vain yksi suuntaviiva.)
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa segmentin sijaintia, vedä segmenttiä. Jos haluat säädön muuttuvan 45 asteen välein, paina vaihtonäppäintä vetäessäsi.

  Valitse käyrä segmentti napsauttamalla Photoshopissa
  Valitse käyrän segmentti napsauttamalla. Siirrä segmenttiä vetämällä.

  • Jos haluat muuttaa segmentin muotoa valitun tukipisteen toiselta puolelta, vedä tukipistettä tai suuntapistettä. Jos haluat liikkeen muuttuvan 45 asteen välein, paina vaihtonäppäintä vetäessäsi.

  Vedä tukipistettä tai suuntapistettä Photoshopissa
  Vedä tukipistettä tai suuntapistettä.

  Huomautus:

  Kun reitin segmenttiä säädetään, myös siihen liittyviä segmenttejä säädetään, joten voit muokata reitin muotoja intuitiivisesti. Jos haluat muokata vain tiettyjen tukipisteiden välisiä segmenttejä edellisten Photoshop-versioiden tapaan, valitse asetusriviltä Rajoitusreitin vetäminen.

  Huomautus:

  voit myös muuntaa segmentin tai tukipisteen esimerkiksi skaalaamalla tai kääntämällä.

Segmentin poistaminen

 1. (Valinnainen) Jos haluat tehdä suljettuun reittiin aukon, valitse tukipisteen lisäystyökalu  ja lisää kaksi pistettä kohtaan, johon aukko tehdään.
 2. Valitse suoravalintatyökalu , ja valitse sillä poistettava segmentti.
 3. Poista valittu segmentti painamalla askelpalautinta (Windows) tai Delete-näppäintä (Mac OS). Jos painat askelpalautinta tai Delete-näppäintä uudelleen, reitin muut osat katoavat.

Tukipisteen suuntaviivan poistaminen

Avoimen reitin jatkaminen

 1. Valitse kynätyökalu ja siirrä osoitin jatkettavan avoimen reitin loppupisteen päälle. Osoitin muuttuu, kun se on tarkasti päätepisteen päällä.
 2. Napsauta loppupistettä.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda kulmapisteen, siirrä kynätyökalu kohtaan, johon haluat uuden segmentin päättyvän, ja napsauta. Jos jatkat reittiä, joka päättyy tasoituspisteeseen, olemassa oleva suuntaviiva käyristää uuden segmentin.

  • Jos haluat luoda tasoituspisteen, siirrä kynätyökalu kohtaan, johon haluat päättää uuden käyrän segmentin, ja vedä.

Kahden avoimen reitin yhdistäminen

 1. Valitse kynätyökalu ja siirrä osoitin sen avoimen reitin päätepisteen päälle, johon haluat yhdistää toisen reitin. Osoitin muuttuu, kun se on tarkasti päätepisteen päällä.
 2. Napsauta loppupistettä.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat yhdistää reitin toiseen avoimeen reittiin, napsauta toisen reitin loppupistettä. Osoittimen vieressä näkyy pieni yhdistämismerkki , kun kynätyökalu on toisen reitin loppupisteen päällä.

  • Jos haluat yhdistää uuden reitin aiempaan reittiin, piirrä uusi reitti aiemman reitin lähelle ja siirrä sitten kynätyökalu aiemman reitin (valitsemattomaan) päätepisteeseen. Napsauta päätepistettä, kun osoittimen vieressä näkyy pieni yhdistämissymboli.

Tukipisteiden tai segmenttien siirtäminen tai hivuttaminen näppäimillä

 1. Valitse tukipiste tai reitin segmentti.
 2. Paina tai pidä painettuna näppäimistön mitä tahansa nuolinäppäintä, jotta kohde siirtyy nuolen suuntaan pikselin verran kerrallaan.

Voit siirtää kohdetta 10 pikseliä kerrallaan pitämällä nuolinäppäimen lisäksi vaihtonäppäintä painettuna.

Tukipisteiden lisääminen tai poistaminen

Voit hallita reittiä paremmin tai jatkaa avointa reittiä lisäämällä tukipisteitä. Pyri kuitenkin lisäämään vain tarvittava määrä pisteitä. Mitä vähemmän reitissä on pisteitä, sitä helpompaa sen muokkaus, näyttäminen ja tulostus on. Reitistä tulee yksinkertaisempi, kun tarpeettomat pisteet poistetaan.

Työkalupaletissa on kolme työkalua pisteiden lisäämistä tai poistamista varten: kynätyökalu , tukipisteen lisäystyökalu  ja tukipisteen poistotyökalu .

Kynätyökalu muuttuu normaalisti tukipisteen lisäystyökaluksi, kun se asetetaan valitun reitin päälle, tai tukipisteen poistotyökaluksi, kun se asetetaan tukipisteen päälle. Asetusriviltä täytyy valita Automaattinen lisäys/poisto, jotta kynätyökalu muuttuisi automaattisesti tukipisteen lisäys- tai poistotyökaluksi.

Voit valita ja muokata useita reittejä samanaikaisesti. Voit myös muuttaa reitin muotoa tukipisteitä lisättäessä napsauttamalla ja vetämällä lisäämisen aikana.

Huomautus:

Älä poista tukipisteitä painamalla Delete-näppäintä tai askelpalautinta tai valitsemalla komentoja Muokkaa > Leikkaa tai Muokkaa > Tyhjennä. Nämä näppäimet ja komennot poistavat pisteen ja siihen liittyvät viivasegmentit.

Tukipisteiden lisääminen tai poistaminen

 1. Valitse työreitti.
 2. Valitse kynä-, tukipisteen lisäys- tai tukipisteen poistotyökalu.
 3. Jos haluat lisätä tukipisteen, siirrä osoitin reitin segmentin päälle ja napsauta. Jos haluat poistaa tukipisteen, siirrä osoitin sen päälle ja napsauta.

Automaattisen kynätyökalun vaihdon estäminen tai tilapäinen ohittaminen

Voit estää kynätyökalun automaattisen vaihtamisen tukipisteen lisäys- tai tukipisteen poistotyökaluksi. Tästä on hyötyä, jos haluat aloittaa uuden reitin vanhan reitin päältä.

 • Valitse Photoshopissa asetusriviltä Automaattinen lisäys/poisto.

Tasaisten pisteiden muuntaminen kulmapisteiksi tai päinvastoin

 1. Valitse työreitti.
 2. Valitse tukipisteen muuntotyökalu tai käytä kynätyökalua ja pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna.

  Huomautus:

  jos haluat muuttaa suoravalintatyökalun tukipisteen muuntotyökaluksi, siirrä osoitin tukipisteen päälle ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt (Windows) tai komento+optio (Mac OS).

 3. Siirrä tukipisteen muuntotyökalu muunnettavan tukipisteen päälle ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuntaa kulmapisteen tasaiseksi pisteeksi, vedä osoitinta kulmapisteestä poispäin, jotta suuntaviivat tulevat esiin.

  Photoshopin tasaisten pisteiden muuntaminen kulmapisteiksi tai päinvastoin
  Tasaisen pisteen luominen vetämällä suuntapiste kulmapisteestä

  • Jos haluat muuntaa tasaisen pisteen suuntaviivattomaksi kulmapisteeksi, napsauta tasaista pistettä.

  Photoshopin kulmapisteen luominen napsauttamalla tasaista pistettä
  Kulmapisteen luominen napsauttamalla tasaista pistettä

  • Jos haluat muuntaa suuntaviivattoman kulmapisteen kulmapisteeksi, jossa on toisistaan riippumattomat suuntaviivat, vedä siitä ensin suuntapiste (jotta se muuttuu suuntaviivalliseksi tasaiseksi pisteeksi). Vapauta vain hiiren painike (älä vapauta näppäimiä, joilla ehkä olet valinnut tukipisteen muuntotyökalun) ja vedä jompaakumpaa suuntapistettä.

  • Jos haluat muuntaa tasaisen pisteen kulmapisteeksi, jossa on toisistaan riippumattomat suuntaviivat, vedä jompaakumpaa suuntapistettä.

  Photoshopin tasaisen pisteen muuntaminen kulmapisteeksi
  Tasaisen pisteen muuntaminen kulmapisteeksi

Reitin osien muokkaaminen

Voit sijoittaa reitin osan (myös muototason muodon) mihin tahansa kohtaan kuvassa. Voit kopioida osia kuvan sisällä tai kahden Photoshop-kuvan välillä. Reitinvalintatyökalulla voit sulauttaa päällekkäiset osat yhdeksi. Kaikkia vektorikohteita on mahdollista siirtää, muotoilla, kopioida ja poistaa riippumatta siitä, onko ne muodostettu tallennetusta reitistä, työreitistä vai vektorimaskista.

Kopioi- ja Sijoita-komennoilla voit myös kopioida vektorikohteita Photoshop-kuvan ja toisessa sovelluksessa (esimerkiksi Adobe Illustratorissa) olevan kuvan välillä.

Reitin valitun osan päällekkäisyysasetuksen muuttaminen

 1. Valitse reittialueet vetämällä valintakehystä reitinvalintatyökalulla .
 2. Valitse muotoaluevalinta asetusrivin avattavasta Reittitoiminnot-valikosta:

  Muotojen yhdistäminen

  Lisää reittialueen päällekkäisiin reittialueisiin.

  Vähennä muotoalueesta 

  Poistaa reittialueen päällekkäisistä reittialueista.

  Leikkaa muotoalueet 

  Rajoittaa alueeksi valitun reittialueen ja päällekkäisten reittialueiden leikkauskohdan.

  Poista päällekkäiset muotoalueet 

  Poistaa päällekkäisen alueen.

Reitin valitun osan näyttäminen tai piilottaminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Näyttö > Näytä > Kohteen reitti.
 • Valitse Näyttö > Ylimääräiset. Tällä komennolla voidaan myös näyttää tai kätkeä ruudukko, apulinjat, valinnan reunat, huomautukset ja osat.

Reitin tai reitin osan siirtäminen

 1. Valitse reitin nimi Reitit-paneelista ja valitse reitti kuvasta reitinvalintatyökalulla . Jos haluat valita useita reitin osia, vaihto-napsauta kutakin osaa vuorollaan.
 2. Vedä reitti uuteen paikkaan. Jos siirrät reitin jonkin osan piirtoalueen rajojen ulkopuolelle, piilossa oleva osa on edelleen käytettävissä.
  Reitin vetäminen uuteen paikkaan Photoshopissa
  Reitin vetäminen uuteen paikkaan

  Huomautus:

  Jos vedät reittiä niin, että siirto-osoitin osuu toisen avoimen kuvan päälle, reitti kopioituu kyseiseen kuvaan.

Reitin osan muodon muuttaminen

 1. Valitse reitin nimi Reitit-paneelista ja valitse reitiltä tukipiste suoravalintatyökalulla .
 2. Vedä piste tai sen kahvat uuteen paikkaan.

Reitin päällekkäisten osien yhdistäminen

 1. Valitse reitin nimi Reitit-paneelista ja valitse sitten reitinvalintatyökalu .
 2. Voit luoda yhden yhdistetyn osan kaikista päällekkäisistä osista valitsemalla asetusrivin avattavasta Reittitoiminnot-valikosta Yhdistä muotokomponentit.

Reitin tai reitin osan kopioiminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat kopioida reitin osan, kun siirrät sen, valitse reitin nimi Reitit-paneelista ja napsauta reitin osaa reitinvalintatyökalulla . Alt-vedä (Windows) tai optio-vedä (Mac OS) valittua reittiä.
 • Jos haluat kopioida reitin vaihtamatta sen nimeä, vedä Reitit-paneelissa näkyvä reitin nimi Uusi reitti -painikkeeseen , joka on paneelin alareunassa.
 • Jos haluat kopioida reitin ja vaihtaa sen nimen, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna ja vedä Reitit-paneelissa näkyvä reitti Uusi reitti -painikkeeseen. Voit myös valita kopioitavan reitin ja valita Reitit-paneelin valikosta Monista reitti. Kirjoita reitin uusi nimi Monista reitti -valintaikkunaan ja valitse OK.
 • Jos haluat kopioida reitin tai sen osan toiseen reittiin, valitse kopioitava reitti tai reitin osa ja valitse Muokkaa> Kopioi. Valitse sitten kohdereitti ja valitse Muokkaa > Sijoita.

Reitin osien kopioiminen kahden Photoshop-tiedoston välillä

 1. Avaa molemmat kuvatiedostot.
 2. Valitse koko reitti tai kopioitavat reitin osat lähdekuvasta käyttämällä reitinvalintatyökalua .
 3. Kopioi reitin osa jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Vedä reitin osa lähdekuvasta kohdekuvaan. Reitin osa kopioituu Reitit-paneelin aktiiviseen reittiin.

  • Valitse reitin nimi lähdekuvan Reitit-paneelista ja kopioi se valitsemalla Muokkaa > Kopioi. Valitse kohdekuvassa Muokkaa > Sijoita. Tällä tavalla voit myös yhdistää saman kuvan reittejä.

  • Jos haluat liittää reitin osan kohdekuvaan, valitse reitin osa lähdekuvassa ja valitse Muokkaa > Kopioi. Valitse kohdekuvassa Muokkaa > Sijoita.

Reitin osan poistaminen

 1. Valitse reitin nimi Reitit-paneelista ja napsauta reitin osaa reitinvalintatyökalulla .
 2. Poista valittu reitin osa painamalla askelpalautinta (Windows) tai Delete-näppäintä (Mac OS).

Reitin osien tasaaminen ja jakaminen

Voit sekä tasata että jakaa tasavälein reitin osia, jotka on kuvattu yhtenä reittinä. Voit esimerkiksi tasata samassa tasossa olevien muotojen vasemmat reunat samalle pystyviivalle tai sijoittaa työreitin osien vaakakeskipisteet tasavälein.

Huomautus:

jos haluat tasata eri tasoilla olevia muotoja, käytä siirtotyökalua.

 • Valitse reitinvalintatyökalun avulla osat, jotka haluat tasata. Valitse sitten toiminto asetusrivin avattavasta Reitin tasaus -valikosta.
Photoshopin tasausasetukset
Tasausasetukset

 • Valitse vähintään kolme osaa, jotka haluat sijoittaa tasavälein. Valitse sitten toiminto asetusrivin avattavasta Reittijärjestys-valikosta.
Photoshopin jakoasetukset
Jakoasetukset

Opasvideo | Vinkkejä vektorityöskentelyyn Photoshopissa

Opasvideo | Vinkkejä vektorityöskentelyyn Photoshopissa
Tässä The Complete Picture -sarjan osassa Julieanne esittelee viisi suosikkitoimintoaan, joilla voi työstää vektoreita Photoshopissa.
Julieanne Kost

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö