Automaattinen kontrasti -säädön käyttäminen

Automaattinen kontrasti -komento säätää kuvan kontrastia automaattisesti. Koska Automaattinen kontrasti ei säädä yksittäisiä kanavia, se ei lisää tai poista värivääristymiä. Se leikkaa kuvan tummien ja vaaleiden alueiden arvot ja määrittää sitten jäljelle jäävät vaaleimmat ja tummimmat pikselit puhtaan valkoiseksi (taso 255) ja puhtaan mustaksi (taso 0). Näin vaaleat kohdat vaalenevat ja tummat kohdat tummenevat.

Oletusasetuksen mukaan Automaattinen kontrasti -komento ei ota huomioon kummassakaan ääripäässä ensimmäistä 0,5 %:n aluetta määrittäessään kuvan vaaleimpia ja tummimpia pikseleitä. Voit muuttaa tämän oletusasetuksen Tasot- tai Käyrät-valintaikkunan Automaattisen värinkorjauksen asetukset -vaihtoehdolla.

Automaattinen kontrasti -komentoa käyttämällä voidaan parantaa useiden valokuvien ja jatkuvasävyisten kuvien ulkoasua. Se ei paranna kuvia, joissa on tasaisia värejä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Tasot- tai Käyrät-kuvaketta.

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso ja valitse joko Tasot tai Käyrät. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Voit valita Kuva > Automaattinen kontrasti, jos haluat ottaa säädön käyttöön suoraan kuvatasoon. Muista, että tämä menetelmä on automaattinen ja johtaa kuvatietojen menettämiseen. Mitään seuraavien vaiheiden asetuksia ei voi säätää.

 2. Napsauta Ominaisuudet-paneelissa Autom.-painiketta Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

 3. Valitse Paranna mustavalkoista kontrastia -asetus Algoritmit-kohdan alta Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa.
 4. Määritä leikattavat tummat ja vaaleat alueet ja säädä keskisävyjen kohdeväriä.
 5. Ota Automaattinen kontrasti käyttöön valitsemalla OK.

Värivääristymän poistaminen käyttämällä Automaattinen väri -asetusta

Automaattinen väri -komento tunnistaa tummat alueet, vaaleat alueet ja keskisävyt sekä säätää kuvan kontrastia ja väriä kuvan sisällön mukaan. Oletusasetuksen mukaan Automaattinen väri -komento neutraloi keskisävyt käyttämällä kohdevärinä RGB 128 -harmaata ja leikkaa tummia ja vaaleita pikseleitä 0,5 prosenttia. Oletusasetuksia voi muuttaa Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Tasot- tai Käyrät-kuvaketta.

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso ja valitse joko Tasot tai Käyrät. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Automaattinen väri, jos haluat ottaa säädön käyttöön suoraan kuvatasoon. Muista, että tämä menetelmä on automaattinen ja johtaa kuvatietojen menettämiseen. Mitään seuraavien vaiheiden asetuksia ei voi säätää.

 2. Napsauta Ominaisuudet-paneelissa Autom.-painiketta Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

 3. Valitse Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunan Algoritmit-kohdasta Etsi tumma ja vaalea -asetus.
 4. Valitse Kohdista neutraalit keskisävyt -vaihtoehto.
 5. Määritä leikattavat tummat ja vaaleat alueet ja säädä keskisävyjen kohdeväriä.
 6. Ota Automaattinen väri käyttöön valitsemalla OK.

Automaattisen säädön asetusten määrittäminen

Automaattisen värinkorjauksen asetukset ohjaavat automaattisia sävy- ja värikorjauksia, jotka ovat sekä Tasot- että Käyrät-valintaikkunassa. Ne ohjaavat myös Automaattinen sävy-, Automaattinen kontrasti- ja Automaattinen väri -komentojen asetuksia. Automaattisen värinkorjauksen asetukset mahdollistavat myös tummien ja vaaleiden alueiden leikkausprosenttien määrittämisen sekä väriarvojen määrittämisen tummille väreille, keskisävyille ja vaaleille väreille.

Näitä asetuksia voidaan käyttää kerran Tasot- tai Käyrät-säätöikkunassa. Asetukset voidaan myös tallentaa käytettäviksi myöhemmin Automaattinen sävy-, Automaattinen kontrasti- tai Automaattinen väri -komennoilla tai Tasot- tai Käyrät-säätöikkunan automaattiasetuksella.

Automaattisen värinkorjauksen asetukset Photoshopissa
Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkuna

A. Automaattinen kontrasti -vaihtoehto B. Automaattiset tasot -asetus C. Automaattinen väri -asetus D. Määritä kohdevärit, musta piste ja valkoinen piste 
 1. Napsauta Säädöt-paneelin Tasot- tai Käyrät-kuvaketta.
 2. Alt-napsauta (Windows) tai optio-napsauta (Mac OS) Autom.-painiketta Ominaisuudet-paneelissa.

 3. Määritä algoritmi, jota haluat Photoshopin käyttävän kuvan kokonaissävyalueen säätämisessä:

  Paranna monokromaattista kontrastia

  Leikkaa kaikki kanavat samalla tavoin. Tämä asetus säilyttää yleiset värisuhteet ja vaalentaa vaaleita värejä sekä tummentaa tummia värejä. Automaattinen kontrasti -komento käyttää tätä algoritmia.

  Paranna kanavakohtaista kontrastia

  Maksimoi kunkin kanavan sävyalueen ja saa aikaan melko voimakkaan korjauksen. Koska kutakin kanavaa säädetään yksilöllisesti, Paranna kanavakohtaista kontrastia -asetus voi poistaa tai saada aikaan värivääristymän. Automaattinen sävy -komento käyttää tätä algoritmia.

  Etsi tummat ja vaaleat värit

  Etsii kuvan keskimäärin vaaleimmat ja tummimmat pikselit ja käyttää niitä kontrastin maksimoimiseen ja leikkauksen minimoimiseen. Automaattinen väri -komento käyttää tätä algoritmia.

 4. Kohdista neutraalit keskisävyt -asetus määrittää Photoshopin etsimään kuvasta keskimäärin lähes neutraalin värin ja sitten muuntamaan värin neutraaliksi gamma-arvoja (keskisävyjä) säätämällä. Automaattinen väri -komento käyttää tätä algoritmia.
 5. Voit määrittää mustien ja valkoisten pikseleiden leikkausmäärän kirjoittamalla prosenttiarvot Leikkaa-ruutuihin. Suositeltavia ovat arvot välillä 0,0–1 %.

  Oletusarvon mukaan Photoshop ei ota huomioon kumpaakaan 0,1 %:n äärialuetta määrittäessään kuvien vaaleimpia ja tummimpia pikseleitä. Nämä prosenttiarvot saattavat joissain tapauksissa olla liian suuria, koska uusimpien skannerien ja digitaalisten kameroiden tulostuslaatu on erittäin hyvä.

 6. Voit määrittää kuvan tummimman, neutraalin ja vaaleimman alueen väriarvot (kohdearvot) napsauttamalla värimallia.
 7. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Käytä Tasot- tai Käyrät-säätöikkunan asetuksia valitsemalla OK. Tämän jälkeen voit käyttää samoja asetuksia kuvassa napsauttamalla Autom.-painiketta.

  • Tallenna asetukset oletusasetuksiksi valitsemalla Tallenna oletusasetuksiksi ja valitse sitten OK. Kun seuraavan kerran avaat Tasot- tai Käyrät-säätöikkunan Säädöt-paneelissa, voit käyttää samoja asetuksia napsauttamalla Autom.-painiketta. Automaattinen sävy-, Automaattinen kontrasti- ja Automaattinen väri -komennot käyttävät myös oletusleikkausprosentteja.

  Huomautus:

  Kun tallennat Automaattisen värinkorjauksen asetukset oletuksiksi, joita Automaattinen väri-, Automaattinen sävy- ja Automaattinen kontrasti -komennot käyttävät, vaiheessa 3 valitulla algoritmilla ei ole merkitystä. Nämä kolme automaattisen korjauksen komentoa käyttävät ainoastaan niitä arvoja, jotka määrität kohdeväreille ja rajaamiselle. Ainoa poikkeus on Automaattinen väri -komento, joka käyttää myös Kohdista neutraalit keskisävyt -asetusta.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Tasoita-komennon käyttäminen

Tasoita-komennolla kuvan pikseleiden kirkkausarvot jaetaan uudelleen niin, että ne jakautuvat tasaisemmin kirkkausarvojen koko alueelle. Tasoita-komennolla yhdistelmäkuvan pikseliarvot jaetaan uudelleen niin, että kirkkain alue edustaa valkoista, tummin arvo edustaa mustaa ja väliin jäävät arvot jakautuvat tasaisesti koko harmaasävyasteikon alueelle.

Tasoita-komentoa voi käyttää esimerkiksi, kun skannattu kuva näyttää tummemmalta kuin alkuperäinen ja arvot halutaan tasapainottaa, jotta saataisiin vaaleampi kuva. Kun käytät Tasoita-komentoa yhdessä Histogrammi-paneelin kanssa, voit vertailla tasoitusta edeltävää ja tasoituksen jälkeistä kirkkautta.

Muista kuitenkin, että Tasoita-komento tekee säätöjä suoraan kuvatasoon ja poistaa kuvia koskevia tietoja. Jos haluat käyttää tietoja säilyttäviä säätöjä, käytä säätötasoja tai tee muokkaukset Adobe Camera Raw'ssa.

 1. (Valinnainen) Valitse kuvasta tasoitettava alue.
 2. Valitse Kuva > Säädöt > Tasoita.
 3. Jos valitsit kuvasta alueen, valitse valintaikkunasta tasoitettava kohde ja valitse OK:

  Tasoita vain valittu alue

  Vain valitun alueen pikselit jakautuvat tasaisesti.

  Tasoita koko kuva valitun alueen perusteella

  Kaikki kuvan tasot jakautuvat tasaisesti valitun alueen tasojen perusteella.

Mustavalkopisteiden säätäminen käyttämällä automaattiasetusta

Tasot- ja Käyrät-valintaikkunan automaattiasetus ja Automaattinen sävy -komento säätävät kuvan mustavalkopisteitä automaattisesti. Tällöin osa kunkin kanavan tummista ja vaaleista alueista leikataan ja kunkin värin vaaleimmat ja tummimmat pikselit määritetään puhtaan valkoiseksi (taso 255) ja puhtaan mustaksi (taso 0). Väliin jäävät pikseliarvot jaetaan uudelleen suhteellisesti. Automaattiasetuksen tai Automaattinen sävy -komennon käyttö lisää kuvan kontrastia, koska pikseliarvot suurenevat. Koska autoamattiasetus ja Automaattinen sävy -komento säätävät värikanavia yksittäin, niiden käyttö voi poistaa värin tai luoda värivääristymiä.

Automaattiasetuksella ja Automaattinen sävy -komennolla saadaan hyviä tuloksia kuvissa, joiden pikseliarvot ovat jakautuneet tasaisesti ja joiden kontrastia tarvitsee suurentaa vain hieman.

Oletusasetuksen mukaan automaattiasetus ja Automaattinen sävy -komento leikkaavat valkoiset ja mustat pikselit 0,1 %:lla, mikä tarkoittaa sitä, että kumpaakaan 0,1 %:n äärialuetta ei oteta huomioon kuvien vaaleimpia ja tummimpia pikseleitä määritettäessä. Automaattiasetuksen oletusasetukset voidaan muuttaa Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Tasot- tai Käyrät-kuvaketta.

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso ja valitse joko Tasot tai Käyrät. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Voit valita Kuva > Automaattinen sävy, jos haluat ottaa säädön käyttöön suoraan kuvatasoon. Muista, että tämä menetelmä on automaattinen ja johtaa kuvatietojen menettämiseen. Mitään seuraavien vaiheiden asetuksia ei voi säätää.

 2. Napsauta Ominaisuudet-paneelissa Autom.-painiketta Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

 3. Valitse Paranna kanavakohtaista kontrastia -asetus Algoritmit-kohdan alta Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa.
 4. Säädä leikattavien tummien ja vaaleiden alueiden arvoja sekä keskisävyjen kohdeväriä.
 5. Ota automaattiasetuksen asetukset käyttöön valitsemalla OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö