Reittien muuntaminen valintareunuksiksi

Reiteissä on tasaiset ääriviivat, jotka voi muuntaa täsmällisiksi valintareunuksiksi. Voit myös muuntaa valintareunukset reiteiksi ja hienosäätää niitä suoravalintatyökalulla .

Voit muuntaa minkä tahansa suljetun reitin valintareunukseksi. Suljettu reitti voidaan lisätä nykyiseen valintaan, vähentää siitä tai yhdistää siihen.

Reitin muuntaminen valintareunukseksi nykyisiä asetuksia käyttäen

 1. Valitse Reitit-paneelista reitti.
 2. Muunna reitti jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Napsauta Reitit-paneelin alareunassa olevaa Lataa reitti valintana -painiketta .

  • Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) reitin miniatyyriä Reitit-paneelissa.

Reitin muuntaminen valintareunukseksi ja asetusten määrittäminen

 1. Valitse Reitit-paneelista reitti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) Reitit-paneelin alareunassa olevaa Lataa reitti valintana -painiketta .

  • Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) reitti Lataa reitti valintana -painikkeeseen.

  • Valitse Reitit-paneelin valikosta Tee valinta.

 3. Valitse Tee valinta -valintaikkunasta Varjostus-asetus:

  Häivytysetäisyys

  Häivytysetäisyys määrittää, kuinka pitkälle valintareunuksen sisä- ja ulkopuolelle häivytys ulottuu. Määritä etäisyys pikseleinä.

  Pehmennetty

  Pehmennetty muuttaa valinnan pikseleiden ja ympäröivien pikseleiden välisen rajan aiempaa pehmeämmäksi. Varmista, että häivytysetäisyys on 0.

  Lisätietoja näistä vaihtoehdoista on artikkelissa Valintojen reunojen pehmentäminen.

 4. Valitse Toiminto-asetus:

  Uusi valinta

  Valitsee vain reitin määrittämän alueen.

  Lisää valintaan

  Lisää reitin määrittämän alueen alkuperäiseen valintaan.

  Vähennä valinnasta

  Poistaa reitin määrittämän alueen nykyisestä valinnasta.

  Aseta lomittain valinnan kanssa

  Valitsee sekä reitille että alkuperäiselle valinnalle yhteisen alueen. Jos reitti ja valinta eivät ole päällekkäin, mitään ei valita.

 5. Valitse OK.

Valinnan muuntaminen reitiksi

Mikä tahansa valintatyökalulla muodostettu valinta voidaan muuntaa reitiksi. Tee työreitti ‑komennolla poistetaan valinnasta kaikki pehmennykset. Sillä voidaan myös muuttaa valinnan muotoa sen mukaan, kuinka monimutkainen reitti on ja mikä toleranssiarvo valitaan Tee työreitti ‑valintaikkunasta.

 1. Muodosta valinta ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat käyttää nykyistä toleranssiasetusta avaamatta Tee työreitti -valintaikkunaa, napsauta Reitit-paneelin alareunassa olevaa Tee työreitti -painiketta .

  • Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) Reitit-paneelin alareunassa olevaa Tee työreitti -painiketta.

  • Valitse Reitit-paneelin valikosta Tee työreitti.

 2. Anna Toleranssi-asetus tai hyväksy Tee työreitti -valintaikkunan oletusasetus.

  Toleranssi-asetus voi olla 0,5–10 pikseliä. Se määrää, kuinka herkkä Tee työreitti -komento on valinnan muodon pienille muutoksille. Mitä suurempi asetus on, sitä vähemmän tukipisteitä reitille piirretään ja sitä tasaisempi reitistä tulee. Jos käytät reittiä rajaavana reittinä ja sinulla on ongelmia kuvan tulostamisessa, suurenna toleranssia. (Katso kohtaa Kuvan rajaavien reittien tulostaminen.)

 3. Valitse OK. Reitti tulee näkyviin Reitit-paneelin alaosaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö