Tietoja-paneelin käyttäminen

Tietoja-paneeli näyttää osoittimen alla olevan värin arvot ja muita hyödyllisiä tietoja käytössä olevan työkalun mukaan. Tietoja-paneeli näyttää myös valitun työkalun käyttövinkin, dokumentin tilatiedot ja 8-, 16- tai 32-bittiset arvot.

Tietoja-paneeli sisältää seuraavat tiedot:

 • Valitun vaihtoehdon mukaan Tietoja-paneeli näyttää 8-, 16- tai 32-bittiset arvot.

 • CMYK-väriarvoja tarkasteltaessa Tietoja-paneelissa näkyy pieni huutomerkki CMYK-arvon vieressä, jos osoittimen alla oleva väri on tulostuvan CMYK-sävyntoistoalan ulkopuolella.

 • Aluevalitsinta käytettäessä Tietoja-paneelissa näkyvät osoittimen sijainnin x- ja y-koordinaatit sekä valintareunuksen leveys (L) ja korkeus (K) vetämisen aikana.

 • Rajaustyökalua tai suurennuslasia käytettäessä Tietoja-paneelissa näkyy vetämisen aikana valintareunuksen leveys (L) ja korkeus (K). Paneelissa näkyy myös rajaustyökalun pyörityskulma.

 • Kun käytössä on viiva-, kynä- tai liukuvärityökalu tai kun valintaa siirretään, vetämisen aikana Tietoja-paneelissa näkyvät alkupisteen x- ja y-koordinaatit, X-arvon muutos (DX), Y-arvon muutos (DY), kulma (A) sekä etäisyys (D).

 • Kaksiulotteista muuntokomentoa käytettäessä Tietoja-paneelissa näkyvät leveyden (L) ja korkeuden (K) prosenttimuutokset, pyörityskulma (A), sekä vaaka- (V) että pystysuuntaisen (P) vinotuksen kulma.

 • Kun jokin värinsäätöikkuna (esimerkiksi Käyrät) on käytössä, Tietoja-paneelissa näkyvät ennen- ja jälkeen-väriarvot, jotka koskevat osoittimen ja värinäytteen alla olevia pikseleitä.

 • Jos Näytä työkaluvihjeet -asetus on valittuna, työkalupaletissa valittuna olevan työkalun vihjeet ovat näkyvissä.

 • Valittujen asetusten mukaan Tietoja-paneeli näyttää tilatiedot, kuten dokumentin koon, profiilin ja mitat sekä työlevyn koon, tehokkuuden, ajoituksen ja käytössä olevan työkalun.

Tietoja-paneelin käyttäminen

Tietoja-paneelissa näkyy tietoja kuvasta, ja se näyttää myös väriarvojen muutokset siirrettäessä työkalun osoitinta kuvassa. Varmista, että Tietoja-paneeli näkyy työtilassa, jos haluat nähdä tiedot vetäessäsi kuvassa.

 1. (Valinnainen) Kun haluat tuoda Tietoja-paneelin näkyviin, tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Tietoja-paneelin välilehteä, jos paneeli on liitetty muihin paneeleihin.

  • Valitse Ikkuna > Tiedot. Kuvatiedoston tiedot näkyvät Tietoja-paneelin alareunassa. Voit muuttaa näytettäviä tietoja napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota ja valitsemalla paneelivalikosta Paneelin asetukset.

 2. Määritä Tietoja-paneelissa näytettävien tietojen asetukset tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tietoja-paneelin valikosta Paneelin asetukset ja määritä asetukset Tietoja-paneelin asetukset -valintaikkunassa.

  • Napsauta pipettikuvaketta ja valitse asetukset valikosta. Valikon avulla voi myös määrittää, näkyvätkö Tietoja-paneelin 8-, 16- vai 32-bittiset arvot.

  • Napsauta osoittimen koordinaattikuvaketta ja valitse mittayksikkö.

 3. Valitse työkalu.
 4. Käytä työkalua siirtämällä sitä tai vetämällä sillä kuvassa. Työkalun mukaan näkyviin voivat tulla seuraavat tiedot:

  Näyttää osoittimen alla olevan värin numeeriset arvot.

  Näyttää osoittimen x- ja y-koordinaatit.

  Näyttää vedettäessä valintareunuksen tai muodon leveyden (L) ja korkeuden (K) tai aktiivisen valinnan leveyden ja korkeuden.

Tietoja-paneelin asetusten muuttaminen

 1. Avaa Tietoja-paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota ja valitse Paneelin asetukset.
 2. Valitse Tietoja-paneelin asetukset -valintaikkunan Ensimmäinen värilukema -ryhmästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Todellinen väri

  Näyttää kuvan nykyisen väritilan arvot.

  Vedosväri

  Näyttää kuvan tulostusväriväritilan arvot.

  [Väritila]

  Näyttää kyseisen väritilan väriarvot.

  Painovärin määrä

  Näyttää osoittimen nykyisen kohdan kaikkien CMYK-värien kokonaisprosenttimäärän. Arvo perustuu CMYK-asetukset-valintaikkunassa määritettyihin arvoihin.

  Peittävyys

  Näyttää nykyisen tason peittävyyden. Tämä asetus ei koske taustaa.

  Huomautus:

  Voit määrittää lukema-asetukset myös napsauttamalla pipettikuvaketta Tietoja-paneelissa. Ensimmäinen värilukema -asetusten lisäksi voit näyttää myös 8-, 16- tai 32-bittiset arvot.

 3. Valitse Toinen värilukema -näyttöasetukseksi jokin vaiheen 2 asetuksista. Voit valita toisen värilukeman asetukset myös napsauttamalla pipettikuvaketta Tietoja-paneelissa ja valitsemalla lukema-asetukset valikosta.
  Napsauta pipettikuvaketta ja valitse lukema
  Pipettikuvakkeen napsauttaminen ja lukema-asetuksen valitseminen valikosta

 4. Valitse Viivainasteikko-kohtaan haluamasi mittayksikkö.
 5. Näytä tiedoston tiedot Tietoja-paneelissa valitsemalla seuraavista:

  Dokumentin koko

  Näyttää tiedot kuvan datamäärästä. Vasemmalla oleva luku ilmaisee kuvan tulostuskoon – Adobe Photoshop -muodossa tallennetun kuvan, jonka tasot on yhdistetty, likimääräisen koon. Oikealla oleva luku ilmaisee tiedoston likimääräisen koon silloin, kun tasot ja kanavat otetaan mukaan.

  Dokumentin profiili

  Näyttää kuvan käyttämän väriprofiilin nimen.

  Dokumentin mitat

  Näyttää kuvan mitat.

  Työlevyn koot

  Näyttää tiedot kuvan käsittelyssä käytettävän RAM-muistin määrästä ja työlevystä. Vasemmalla oleva luku ilmaisee, kuinka paljon muistia ohjelma parhaillaan käyttää kaikkien avointen kuvien näyttämiseen. Oikealla oleva luku ilmaisee kuvien käsittelemiseen käytössä olevan RAM-muistin kokonaismäärän.

  Tehokkuus

  Näyttää prosenttiarvona sen ajan, joka on käytetty toiminnon suoritukseen työlevyn lukemisen ja kirjoituksen sijaan. Jos arvo on pienempi kuin 100 %, Photoshop käyttää työlevyä ja toimii siis hitaammin.

  Ajoitus

  Näyttää viimeisen toimenpiteen suorittamiseen kuluneen ajan.

  Työkaluvalinta

  Näyttää aktiivisen työkalun nimen.

  Mitta-asteikko

  Näyttää dokumentin mittakaavan.

 6. (Valinnainen) Valitse Näytä työkaluvihjeet, jos haluat nähdä valitun työkalun vihjeen Tietoja-paneelin alareunassa.
 7. Valitse OK.

  Huomautus:

  Jos haluat muuttaa mittayksikköä, napsauta hiusristikuvaketta Tietoja-paneelissa ja valitse vaihtoehto valikosta.

Tiedostotietojen tuominen dokumentti-ikkunaan

Jokaisen dokumentti-ikkunan alareunassa olevassa tilarivissä on hyödyllisiä tietoja, kuten kuvan nykyinen suurennuskoko ja aktiivisen kuvan tiedostokoko sekä lyhyt kuvaus valitun työkalun käyttämisestä.

Huomautus:

Myös tiedostoon liitettyjä tekijänoikeus- ja tekijätietoja voidaan tarkastella. Näitä tietoja ovat muun muassa vakiotiedostotiedot ja Digimarc-vesileimat. Photoshop etsii avoimista kuvista vesileimoja automaattisesti käyttämällä Digimarc Detect Watermark -plug-iniä. Jos Photoshop havaitsee vesileiman, se näyttää kuvaikkunan otsikkorivillä tekijänoikeussymbolin ja päivittää Tiedoston tiedot -valintaikkunan Tekijänoikeus-kentät.

 1. Napsauta dokumentti-ikkunan alareunuksessa olevaa kolmiota.
  Tiedoston tiedot sisältävä näkymä
  Tiedoston tiedot sisältävän näkymän asetukset, kun Version Cue on käytössä

 2. Valitse valikosta jokin näyttöasetus:

  Huomautus:

  Jos Version Cue on käytössä, valitse Näytä-alivalikosta.

  Version Cue

  Näyttää dokumentin Version Cue -työryhmän tilan (kuten avoin, ei hallintaohjelmassa tai tallentamaton). Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Version Cue on käytössä.

  Dokumentin koko

  Tiedot kuvan datamäärästä.

  Dokumentin profiili

  Kuvan käyttämän väriprofiilin nimi.

  Dokumentin mitat

  Kuvan mitat.

  Mitta-asteikko

  Dokumentin koko.

  Työlevyn koot

  Tiedot kuvan käsittelyssä käytettävän RAM-muistin määrästä ja työlevystä.

  Tehokkuus

  Prosenttiarvona se aika, joka on todellisuudessa käytetty toiminnon suoritukseen työlevyn lukemisen ja kirjoituksen sijaan.

  Ajoitus

  Viimeisen toimenpiteen suorittamiseen kulunut aika.

  Työkaluvalinta

  Aktiivisen työkalun nimi.

  32-bittinen valotus

  Asetus säätää esikatselukuvan 32 bittiä kanavaa kohti sisältävien HDR (High Dynamic Range) -kuvien katselua varten. Liukusäädin on käytettävissä vain, kun dokumentti-ikkunassa näkyy HDR-kuva.

Huomautus:

Dokumentin leveyden, korkeuden, kanavat ja resoluution saa näkyviin napsauttamalla tilariviltä tiedoston tietoaluetta. Ruudun leveyden ja korkeuden saa näkyviin Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai komento-osoittamalla (Mac OS).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö