Tasojen skaalaaminen mittasuhteet säilyttäen

Päivitetty Photoshop CC:n lokakuun 2018 versiossa (20.0)

Kun muutat tason kokoa vetämällä sen kulmakahvaa, sen mittasuhteet säilytetään. Tämä koskee useimpia tasotyyppejä, kuten pikselitasoja, tekstitasoja, bittikarttoja ja sijoitettuja älykkäitä objekteja. Mittasuhteita ei säilytetä, jos painat vaihtonäppäintä vetäessäsi kulmakahvaa.

Muodot ja reitit (vektorit) kuitenkin muunnetaan oletusarvoisesti niin, että mittasuhteita ei säilytetä.

Lisää ohjeita on kohdassa Vapaa muuntaminen.

Miten poistan käytöstä toiminnon, jossa tasot skaalataan oletusarvoisesti mittakaavassa?

Voit palata käyttämään aiemmista versioista tuttua muuntamistoimintoa seuraavasti:

 1. Luo tekstitiedosto (.txt) Windowsin Muistiolla tai Mac OS:n tekstieditorilla.

 2. Kirjoita tekstitiedostoon seuraava teksti:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt" Photoshopin asetuskansioon.
  [asennusasema]:\Käyttäjät\[käyttäjänimi]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Toimi seuraavasti:

  1. Tallenna tiedosto nimellä "PSUserConfig.txt" työpöydälle.
  2. Paina Ctrl-näppäintä ja napsauta työpöydälle tallennettua PSUserConfig.txt-tiedostoa. Valitse pikavalikosta Kopioi.
  3. Valitse Finderissa Siirry > Siirry kansioon.
  4. Kirjoita Siirry kansioon -valintaruutuun ~/Kirjasto/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  5. Liitä kopioimasi tiedosto tähän kansioon.

 4. Käynnistä Photoshop uudelleen.

Vapaa muuntaminen

Vapaa muunnos -komennon avulla voit käyttää muunnoksia (kääntäminen, skaalaaminen, vinouttaminen, vääristäminen ja perspektiivi) yhtenä yhtenäisenä toimintona. Voit käyttää myös käyristysmuunnosta. Eri komentojen valitsemisen sijaan voit vain pitää näppäimistön näppäintä painettuna ja siirtyä muunnostyypistä toiseen.

Huomautus:

Jos muunnat kuviota tai koko reittiä, Muunna-komennon tilalla on Muunna reitti -komento. Jos muunnat useita reitin osia (mutta et koko reittiä), Muunna-komennon tilalla on Muunna pisteet -komento.

 1. Valitse muunnettava kohde.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Vapaa muunnos.

  • Jos muunnat valintaa, pikselipohjaista tasoa tai valintareunusta, valitse siirtotyökalu . Valitse sitten asetusriviltä Näytä muuntosäätimet.

  • Jos muunnat vektorikuviota tai reittiä, valitse reitinvalintatyökalu . Valitse sitten asetusriviltä Näytä muuntosäätimet.

 3. Tee haluamasi seuraavista toimista:
  • Jos haluat skaalata vetämällä, tee jokin seuraavista toimista muunnettavan tasotyypin mukaisesti:
   • Kun skaalaat esimerkiksi pikselitasoja, tekstitasoja, bittikarttoja ja sijoitettuja älykkäitä objekteja, vedä sen kulmakahvaa. Tällöin sen mittasuhteet säilytetään. Jos et halua säilyttää mittasuhteita, paina vaihtonäppäintä samalla, kun vedät kulmakahvasta. 
   • Jos skaalaat muotoja ja reittejä (vektoreita) vetämällä kulmakahvaa, mittasuhteita ei säilytetä. Voit säilyttää mittasuhteet pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun vedät kulmakahvasta.
  • Jos haluat skaalata numeerisesti, kirjoita prosenttiarvot asetusrivin Leveys- ja Korkeus-tekstiruutuihin. Voit säilyttää mittasuhteet napsauttamalla ketjukuvaketta .

  • Jos haluat kääntää valintaa vetämällä, siirrä osoitin muokkausalueen ulkopuolelle (osoitin muuttuu käyräksi kaksipäiseksi nuoleksi) ja vedä. Voit rajoittaa käännöksen 15°:n askeliin pitämällä vaihtonäppäintä painettuna.

  • Jos haluat kiertää kohdetta numeerisesti, kirjoita asteet asetusrivin kierron tekstiruutuun .

  • Voit vääristää muokkausalueen keskipisteen suhteen pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä kahvaa.

  • Voit vääristää vapaasti pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä kahvaa.

  • Voit vinouttaa pitämällä Ctrl- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai komento- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS) painettuna ja vetämällä sivukahvaa. Kun osoitin asetetaan sivukahvan päälle, se muuttuu valkoiseksi nuolenpääksi, jossa on pieni kaksoisnuoli.

  • Jos haluat vinouttaa numeerisesti, anna asteet asetusrivin tekstiruutuihin V (vaakasuuntainen vinoutus) ja P (pystysuuntainen vinoutus).

  • Voit lisätä perspektiivin pitämällä Ctrl-, Alt- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai komento-, optio- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS) painettuna ja vetämällä kulmakahvaa. Kun osoitin asetetaan kulmakahvan päälle, se muuttuu harmaaksi nuolenpääksi.

  • Jos haluat käyristää, napsauta asetusrivin Vaihda vapaa muunnos- ja käyristystilojen välillä -painiketta . Voit muuttaa kohteen muotoa vetämällä ohjauspisteitä tai valita käyristystyylin asetusrivin Käyristys-kohovalikosta. Kun olet valinnut vaihtoehdon Käyristys-kohovalikosta, voit muuttaa käyristyksen muotoa vetämällä neliökahvaa.

  • Voit vaihtaa vertailupistettä napsauttamalla asetusrivin vertailupistepaikantimen neliötä.

  • Voit siirtää kohdetta antamalla vertailupisteen uuden sijainnin arvot asetusrivin tekstiruutuihin X (vaakasuuntainen sijainti) ja Y (pystysuuntainen sijainti). Voit määrittää uuden sijainnin suhteessa nykyiseen sijaintiin napsauttamalla Suhteellinen sijainti -painiketta .

  Huomautus:

  Voit kumota edellisen kahvan säätämisen valitsemalla Muokkaa > Kumoa.

 4. Voit vahvistaa muunnoksen seuraavilla tavoilla:

  • Valitse uusi työkalu.
  • Napsauta tasoa Tasot-paneelissa. (Tällöin muutokset vahvistetaan ja taso valitaan.)
  • Napsauta dokumentti-ikkunaa piirtoalueen ulkopuolella.
  • Napsauta piirtoaluetta muokkausalueen ulkopuolella.
  • Paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS), napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta tai kaksoisnapsauta mitä tahansa kohtaa muunnosalueen sisällä.

  Voit peruuttaa muuntamisen painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla asetusrivin Peruuta-painiketta .

  Huomautus:

  Kun muunnat bittikarttakuvaa (muodon tai reitin sijaan), kuvan tarkkuus heikkenee hieman jokaisen muunnon yhteydessä. Näin ollen useiden komentojen suorittaminen ennen kumulatiivisen muunnoksen käyttämistä on suositeltavampaa kuin kunkin muunnoksen lisääminen yksittäin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö