Tekstin muokkaaminen

 1. Valitse tekstitaso haluamallasi tavalla:

  • Valitse siirtotyökalu  ja kaksoisnapsauta tekstitasoa piirtoalueella.
  • Valitse vaakatekstityökalu tai pystytekstityökalu . Valitse Tasot-paneelista tekstitaso tai napsauta tekstiä, niin ohjelma valitsee tekstitason automaattisesti.
 2. Sijoita kohdistin tekstiin ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Sijoita kohdistin napsauttamalla.

  • Valitse haluamasi merkit muokattavaksi.

 3. Kirjoita teksti.
 4. Voit vahvistaa tekstitason muutokset seuraavilla tavoilla:

  • Valitse uusi työkalu.
  • Napsauta tasoa Tasot-paneelissa. (Tällöin muutokset vahvistetaan ja taso valitaan.)
  • Napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta .

  Voit peruuttaa muuntamisen napsauttamalla asetusrivin Peruuta-painiketta tai painamalla Esc-näppäintä.

   

Kaarevien tai suorien lainausmerkkien määrittäminen

Kaarevat lainausmerkit myötäilevät kirjasintyypin kaarevia viivoja. Kaarevia lainausmerkkejä käytetään tyypillisesti lainausmerkkeinä. Suoria lainausmerkkejä käytetään tavallisesti esimerkiksi tuumien lyhenteenä.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Teksti (Windows) tai Photoshop > Oletusarvot > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Tekstin asetukset -kohdassa Käytä kaarevia lainausmerkkejä tai poista valinta.

Tekstitason pehmentäminen

Pehmentäminen tarkoittaa tekstin reunapikseleiden täyttämistä osittain niin, että reunat muuttuvat tasaisemman näköisiksi. Näin tekstin reunat sulautuvat taustaan.

Pehmennys Photoshopissa
Ei pehmennystä (vasemmalla) ja voimakas pehmennys (oikealla)

Kun kirjoitat tekstiä Web-sivustoja varten, huomaa, että pehmentäminen suurentaa alkuperäisen kuvan värimäärää merkittävästi. Tämä rajoittaa mahdollisuutta vähentää kuvan värimäärää ja siten pienentää kuvatiedostoa. Lisäksi pehmentäminen saattaa jättää tekstin reunoille irrallisia väripisteitä. Kun tiedoston pienentäminen ja värien määrän rajoittaminen on tärkeintä, pehmentämistä kannattaa välttää rosoisiksi jäävistä reunoista huolimatta. Kannattaa ehkä käyttää suurempaa tekstiä kuin painettavaksi tarkoitetuissa töissä. Suurta tekstiä on helppo lukea näytöstä, ja voit myös vapaammin päättää, onko pehmentäminen tarpeen.

Huomautus:

Pehmentäminen voi muuttaa tekstin epätasaisen näköiseksi, jos teksti on pientä ja tarkkuus on pieni (esimerkiksi Web-grafiikassa käytettävä). Voit pienentää epätasaisuutta valitsemalla Merkki-paneelin valikosta Leveydet murtolukuina -asetuksen.

 1. Valitse tekstitaso Tasot-paneelista.
 2. Valitse pehmennysasetus asetusrivin tai Merkki-paneelin pehmennysvalikosta . Valitse Taso > Teksti ja valitse alivalikosta asetus.

  Ei mitään

  Ei käytä pehmennystä

  Terävä

  Teksti on terävimmillään

  Tarkka

  Teksti on terävää

  Voimakas

  Teksti on tavallista paksumpaa

  Pehmeä

  Teksti näyttää tavallista pehmeämmältä

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja korjaaminen

Oikeinkirjoituksen tarkistamista suoritettaessa Photoshop kysyy kaikki ne sanat, joita ei löydy ohjelman sanastosta. Jos kyseessä oleva sana on kirjoitettu oikein, voit vahvistaa oikeinkirjoituksen lisäämällä sanan omaan sanastoosi. Jos sana on kirjoitettu väärin, voit korjata sen.

 1. Voit tarvittaessa valita kielen Merkki-paneelin alareunan avattavasta valikosta. Tämä on sanasto, jota Photoshop käyttää oikeinkirjoituksen tarkistamiseen.
 2. (valinnainen) Tuo tekstitasot näkyviin tai poista niiden lukitus. Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto ei tutki piilotettuja eikä lukittuja tasoja.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstitaso.

  • Jos haluat tarkistaa tietyn tekstin, valitse se.

  • Jos haluat tarkistaa sanan, aseta kohdistin siihen.

 4. Valitse Muokkaa > Tarkista oikeinkirjoitus.
 5. Jos valitsit tekstitason ja haluat tarkistaa vain sillä olevan tekstin oikeinkirjoituksen, kumoa Tarkista kaikki tasot -asetuksen valinta.
 6. Jos Photoshop löytää tunnistamattomia sanoja tai muita mahdollisia virheitä, valitse jokin seuraavista toimista:

  Ohita

  Jatkaa oikeinkirjoituksen tarkistamista muuttamatta tekstiä.

  Ohita kaikki

  Ohittaa kaikki kyseisen sanan esiintymät oikeinkirjoituksen edetessä.

  Vaihda

  Korjaa kirjoitusvirheen. Varmista, että Vaihda kohteeksi -tekstiruudussa on oikein kirjoitettu sana ja valitse Muuta. Jos ehdotettu sana ei ole haluamasi, voit valita toisen sanan Ehdotukset-tekstiruudusta tai kirjoittaa oikean sanan Vaihda kohteeksi -tekstiruutuun.

  Vaihda kaikki

  Korjaa dokumentissa olevat kaikki väärin kirjoitetun sanan esiintymät. Varmista, että Vaihda kohteeksi -tekstiruudussa on oikein kirjoitettu sana.

  Lisää

  Tallentaa tunnistamattoman sanan sanastoon. Jatkossa oikeinkirjoituksen tarkistus ei enää tulkitse sanaa väärin kirjoitetuksi.

Tekstin etsiminen ja korvaaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse taso, joka sisältää etsittävän ja korvattavan tekstin. Siirrä kohdistin tutkittavan tekstialueen alkuun.

  • Valitse muu kuin tyyppitaso, jos dokumentissa on useita tyyppitasoja ja haluat etsiä niistä kaikista.

  Huomautus:

  Varmista Tasot-paneelista, että tutkittavat tyyppitasot ovat näkyvissä ja lukitsematta. Etsi ja korvaa teksti -komento ei tarkista oikeinkirjoitusta piilotetuilla eikä lukituilla tasoilla.

 2. Valitse Muokkaa > Etsi ja korvaa teksti.
 3. Kirjoita tai liitä etsittävä teksti Mitä etsitään -ruutuun. Jos haluat muuttaa dokumentin tekstiä, kirjoita uusi teksti Vaihda kohteeksi -tekstiruutuun.
 4. Tarkenna hakua valitsemalla tarvittavat asetukset.

  Etsi kaikilta tasoilta

  Etsii tekstiä dokumentin kaikilta tasoilta. Tämä asetus on käytettävissä, jos Tasot-paneelista on valittu muu kuin tekstitaso.

  Eteenpäin

  Etsii tekstiä kohdistimesta eteenpäin. Poista tämä asetus, jos haluat kohdistaa etsinnän koko tason tekstiin huolimatta siitä, missä kohdassa tekstiä kohdistin on.

  Sama kirjainkoko

  Etsii sanaa tai sanoja, joissa on käytetty isoja ja pieniä kirjaimia täsmälleen samoin kuin Mitä etsitään -tekstiruudussa. Jos tämä asetus on valittu ja etsittävä teksti on ”Prepress”, ohjelma ei löydä tekstiä ”PrePress” tai "PREPRESS”.

  Vain kokonaiset sanat

  Etsii tekstiä myös pitemmän sanan sisältä. Jos esimerkiksi etsitään sanaa ”auto” kokonaisena sanana, ohjelma ohittaa sanan ”automaattinen”.

 5. Aloita haku valitsemalla Etsi seuraava.
 6. Napsauta jotakin seuraavista painikkeista.

  Vaihda

  Korvaa löydetyn tekstin korjatulla tekstillä. Etsi seuraava -toiminto toistaa etsinnän.

  Vaihda kaikki

  Etsii ja korvaa kaikki etsintäehtoja vastaavat tekstit.

  Vaihda/Etsi

  Korvaa löydetyn tekstin korjatulla tekstillä ja etsii seuraavan etsintäehtoja vastaavan tekstin.

Tekstin kielen määrittäminen

Photoshop käyttää kielikohtaisia sanastoja tavutuksen tarkistamiseen. Sanastoja käytetään myös oikeinkirjoituksen tarkistamiseen. Jokaisessa sanastossa on satoja tuhansia tavutettuja sanoja. Koko dokumentille voi määrittää yhden kielen tai tietyn kielimäärityksen voi kohdistaa valittuun tekstin osaan.

Esimerkkejä eri kielten tavuttamisesta Photoshopissa
Esimerkkejä eri kielten tavuttamisesta

A. ”Cactophiles” (amerikanenglanti) B. ”Cactophiles” (brittienglanti) C. ”Cactophiles” (ranska) 
 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat kirjoittaa tekstiä käyttämällä tietyn kielen sanastoa, valitse sanasto avattavasta valikosta, joka on Merkki-paneelin vasemmassa alakulmassa. Kirjoita sitten teksti.

  • Jos haluat vaihtaa aiemmin kirjoitetun tekstin sanaston, valitse teksti ja valitse sanasto avattavasta valikosta, joka on Merkki-paneelin vasemmassa alakulmassa.

 2. Valitse tarvittava sanasto Merkki-paneelin alareunan avattavasta valikosta.

  Huomautus:

  Jos käytät tekstissä useita kielimäärityksiä tai jos tekstitasossa on valittuna useita kieliä, Merkki-paneelin valikko näkyy himmennettynä ja siinä näkyy sana "Useita".

Tekstin skaalaus ja pyöritys

Tekstin skaalauksen muuttaminen

Voit määrittää kirjasimen korkeuden ja leveyden suhteessa merkkien alkuperäiseen korkeuteen ja leveyteen. Skaalaamattomissa merkeissä suhde on 100 %. Joihinkin kirjasinperheisiin kuuluu true expanded -kirjasin, joka on normaalia kirjasintyyliä leveämpi. Skaalaus vääristää kirjasintyyppiä. Jos käytettävissä on kirjasin, joka on alun perin tiivistetty tai laajennettu, käytä sitä.

 1. Valitse muokattavat merkit tai tekstiobjektit. Jos et valitse tekstiä, uusi skaalaus kohdistuu kirjoittamaasi uuteen tekstiin.
 2. Määritä Merkki-paneelissa Pystyskaalaus  tai Vaakaskaalaus-asetus .

Tekstin kiertäminen

 1. Toimi seuraavasti:
  • Käännä tekstin suunta valitsemalla tekstitaso ja käytä sitten tilanteeseen sopivaa kääntämiskomentoa tai Vapaa muunnos -komentoa. Käsitellessäsi kappaletekstiä voit valita myös muokkausalueen ja kääntää tekstin suunnan kahvan avulla käsin.

  • Voit muuttaa pystysuoran aasialaisen tekstin kirjainten suunnan Tate-chu-yoko-toiminnolla.

Pystysuoran tekstin merkkien kiertäminen

Pystysuoran tekstin merkkien suuntaa voidaan kääntää 90°. Käännetyt merkit ovat pystyssä ja kääntämättömät merkit kyljellään (tekstirivin suuntaisesti).

Alkuperäinen teksti (vasemmalla) ja kääntämätön teksti (oikealla) Photoshopissa
Alkuperäinen teksti (vasemmalla) ja kääntämätön teksti (oikealla)

 1. Valitse pystysuora teksti, jonka suunnan haluat kääntää tai palauttaa ennalleen.
 2. Valitse Merkki-paneelin valikosta Latinalaisen tekstin normaali pystytasaus. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

  Huomautus:

  Et voi kääntää kaksitavuisia merkkejä (täysleveitä merkkejä, joita vain kiinalaiset, japanilaiset ja korealaiset kirjasimet sisältävät). Valitulla alueella olevat kaksitavuiset merkit jäävät kääntämättä.

Tekstitason suunnan muuttaminen

Tekstitason suunta määrää tekstirivien suunnan suhteessa dokumentti-ikkunaan (pistetekstissä) tai muokkausalueeseen (kappaletekstissä). Kun tekstitaso on pystysuorassa, tekstirivit etenevät ylhäältä alas. Kun tekstitaso on vaakasuorassa, tekstirivit etenevät vasemmalta oikealle. Älä sekoita tekstitason suuntaa tekstirivin merkkien suuntaan.

 1. Valitse tekstitaso Tasot-paneelista.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstityökalu ja napsauta asetusrivin Tekstin suunta -painiketta .

  • Valitse Taso > Teksti > Vaaka tai Taso > Teksti > Pysty.

  • Valitse Merkki-paneelin valikosta Vaihda tekstin suunta.

Tekstitasojen rasteroiminen

Jotkin komennot ja työkalut, esimerkiksi suodintehosteet ja maalaustyökalut, eivät toimi tekstitasoilla. Teksti täytyy rasteroida ennen tällaisen komennon tai työkalun käyttämistä. Rasteroiminen tarkoittaa tekstitason muuntamista tavalliseksi tasoksi. Tason sisältöä ei voi enää muokata tekstinä. Näyttöön tulee varoitus, jos valitset komennon tai työkalun, joka vaatii rasteroidun tason. Joihinkin varoituksiin liittyy OK-painike, jota napsauttamalla taso voidaan rasteroida.

 1. Valitse tekstitaso ja sitten komento Taso > Rasteroi > Teksti.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö