Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshop CC:stä ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop CC sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.

Ruutuanimaation esikatseleminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Aikajana-paneelin Toista -painiketta .

  • Käynnistä tai pysäytä animaatio painamalla välinlyöntinäppäintä.

  Animaatio näkyy dokumentti-ikkunassa. Animaatio toistuu loputtomasti, ellei Toiston asetukset -valintaikkunassa määritetä muuta toistoarvoa.

 2. Animaatio pysäytetään napsauttamalla Pysäytä-painiketta.
 3. Animaatio kelataan alkuun napsauttamalla Valitsee ensimmäisen ruudun painiketta.

  Huomautus:

  Kun haluat nähdä animaation yksityiskohtaisen esityksen ja ajastuksen, esikatsele se selaimessa. Avaa Photoshopissa Tallenna Webiä varten -valintaikkuna ja napsauta Esikatselu selaimessa -painiketta. Voit aloittaa tai pysäyttää animaation selaimen Pysäytä- tai Päivitä-komennolla.

Esikatseltavan aikajana-alueen määrittäminen

 1. Kun haluat määrittää vietävän tai esikatseltavan aikajana-alueen, tee Aikajana-paneelissa jokin seuraavista:

  • Vedä kumpaa tahansa työskentelyaluepalkin päätä.

  Työskentelyaluepalkin pään vetäminen

  • Vedä työskentelyaluepalkki esikatseltavan jakson päälle.

  • Siirrä tämänhetkisen ajan merkki haluamasi ajan tai ruudun kohdalle. Valitse paneelin valikosta joko Työskentelyalue > Aseta alku aikamerkkiin tai Työskentelyalue > Aseta loppu aikamerkkiin.

 2. Jos haluat poistaa aikajanalta osat, jotka eivät ole työskentelyalueella, valitse Aikajana-paneelin valikosta Rajaa dokumentin kesto työskentelyalueelle.

Videoiden tai aikajana-animaatioiden esikatseleminen

Videota tai animaatiota voidaan esikatsella dokumentti-ikkunassa. Photoshop käyttää RAM-muistia videon tai animaation esikatselussa muokkaamisen aikana. Kun ruutuja esikatsellaan toistamalla tai vetämällä, ne tallentuvat automaattisesti välimuistiin, jotta ne tulevat seuraavalla katselukerralla nopeammin näkyviin. Välimuistissa olevat ruudut on merkitty vihreällä palkilla Aikajana-paneelin työskentelyalueella. Välimuistiin tallentuvien ruutujen määrä vaihtelee Photoshopin käytettävissä olevan RAM-muistin koon mukaan.

Videon tai aikajana-animaation esikatseleminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Vedä aikajanalla olevaa tämänhetkisen ajan merkkiä.

  • Käytä Aikajana-paneelin alareunassa olevia toistopainikkeita.

  • Käynnistä tai pysäytä toisto painamalla välinlyöntinäppäintä. Lisätietoja pikanäppäimistä on artikkelissa Animaatio-paneelin näppäimet Aikajana-tilassa.

  Huomautus:

  Jos haluat nähdä Webiä varten tehdyn animaation tarkemman esikatselukuvan, esikatsele animaatiota Web-selaimella Voit aloittaa tai pysäyttää animaation selaimen Pysäytä- tai Päivitä-komennolla. Avaa Tallenna Webiä varten -valintaikkuna ja napsauta Esikatselu selaimessa -painiketta.

Videotasojen äänen esikuuntelu

Kun otat käyttöön videotasojen äänen esikuuntelun, Photoshop sisällyttää äänen QuickTime Movie -muodossa tallennettuihin tiedostoihin. (Katso Videotiedostojen tai kuvasarjojen vieminen.)

Tee Aikajana-paneelissa jompikumpi seuraavista toimista:

 • Jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen esikuuntelun tiettyä videotasoa varten, napsauta kyseisen tason kaiutinkuvaketta .
 • Jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen esikuuntelun kokonaista tiedostoa varten, napsauta toistopainikkeiden oikealla puolella olevaa kaiutinkuvaketta paneelin alaosassa.

Ruutujen ohituksen ottaminen käyttöön

Photoshop voi ohittaa välimuistista puuttuvat ruudut, jotta toistosta tulee reaaliaikainen.

 1. Kun Aikajana-paneeli on aikajana-animaatiotilassa, valitse paneelivalikosta Salli ruutujen ohittaminen.

Tiedoston esikatseleminen videomonitorista

Videoesikatselu-plug-inillä voidaan esikatsella Animaatio-aikajanan nykyistä ruutua (tai mitä tahansa Photoshopissa avoinna olevaa kuvaa), jos käytettävissä on FireWire-liitäntäinen (IEEE 1394) näyttölaite, esimerkiksi videomonitori. Sivusuhdetta voidaan muuttaa, jotta kuvat näkyvät vääristymättöminä.

Huomautus:

64-bittisillä käyttöjärjestelmillä täytyy käyttää Photoshopin 32-bittistä versiota, jotta voidaan käyttää Videoesikatselu-plug-iniä.

Videoesikatselu-plug-in tukee RGB-, harmaasävy- ja indeksivärikuvia. (Plug-in muuntaa 16 bittiä kanavaa kohti sisältävät kuvat 8 bittiä kanavaa kohti sisältäviksi.) Videoesikatselu-plug-in ei tue alfakanavia. Läpinäkyvyys näkyy mustana.

Huomautus:

Videoesikatselu-plug-in ei lukitse näyttölaitetta. Kun Photoshop on tietokoneen näytössä taustalla ja toinen sovellus siirtyy edustalle, esikatselu päättyy ja laitteen lukitus vapautuu, jotta muut sovellukset voivat käyttää laitetta esikatseluun.

 1. Kytke videomonitori tai muu näyttölaite tietokoneeseen FireWire-kaapelilla (IEEE 1394).
 2. Kun tiedosto on avoinna Photoshopissa, tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos et halua määrittää tulostusasetuksia tiedoston katselemista varten, valitse Tiedosto > Vie > Lähetä videoesikatselu laitteelle. Voit ohittaa tämän toimintosarjan muut vaiheet.

  • Jos haluat määrittää tulostusasetukset ennen kuvan katselemista laitteella, valitse Tiedosto > Vie > Videoesikatselu.

  Videoesikatselu-valintaikkuna avautuu. Jos tiedoston pikselimittasuhde ei vastaa näyttölaitteen kuvasuhdeasetuksia, näyttöön tulee varoitus.

  Huomautus:

  Lähetä videoesikatselu laitteelle -komento käyttää Videoesikatselu-valintaikkunasta viimeksi valittuja asetuksia.

 3. Määritä Laiteasetukset-kohdassa asetukset kuvan näyttävää laitetta varten:
  • (Mac OS) Jos haluat määrittää tulostustilan, valitse NTSC tai PAL. Jos tulostustila ja laite eivät vastaa toisiaan (valitsit tulostustilaksi esimerkiksi NTSC ja laite on PAL-tilassa), esikatselualueella näkyy mustia alueita.

  • Jos haluat määrittää näyttölaitteen kuvasuhteen, valitse Sivusuhde-valikosta joko Normaali (4:3) tai Laajakuva (16:9).

  Huomautus:

  Mittasuhde-asetus vaikuttaa siihen, mitkä sijaintiasetukset ovat käytettävissä.

 4. Valitse Kuvan asetukset -ryhmästä sijaintiasetus, joka vaikuttaa kuvan ulkoasuun näyttölaitteessa:

  Keskelle

  Sijoittaa kuvan keskikohdan näytön keskelle ja rajaa pois alueet, jotka ulottuvat esikatselulaitteen reunojen ulkopuolelle.

  Pylväskehys

  Näyttää 4:3-kuvan 16:9-näytössä niin, että sen keskikohta on näytön keskellä ja sen vasemmalla ja oikealla puolella on harmaa raita. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuvasuhteeksi on valittu Laajakuva (16:9).

  Rajaa suhteessa 4:3

  Näyttää 16:9-kuvan 4:3-näytössä niin, että sen keskikohta on näytön keskellä. Kuvaa ei vääristetä, vaan sen vasemmasta ja reunasta rajataan pois alueet, jotka ulottuvat esikatselulaitteen reunojen ulkopuolelle Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuvasuhteeksi on valittu Normaali (4:3).

  Kirjekehys

  Skaalaa 16:9-kuvan 4:3-näyttöön. Harmaat raidat kuvan ylä- ja alapuolella aiheutuvat kuvan ja näytön kuvasuhteen välisestä erosta. Kuvan sivusuhde säilyy, eikä kuva rajaudu eikä vääristy. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuvasuhteeksi on valittu Normaali (4:3).

  Rajaa suhteeseen 14:9/Kirjekehys

  Näyttää laajakuvan rajattuna 14:9-kuvasuhteeseen. Kuvassa on tummat raidat joko ylä- ja alareunassa (kun käytetään 4:3-näyttöä) tai vasemmassa ja oikeassa reunassa (kun käytetään 16:9-näyttöä). Tämä säilyttää näytön sivusuhteen vääristämättä kuvaa.

 5. Valitse Kuvan koko -valikosta asetus, joka määrää, skaalataanko kuvan pikselit näyttölaitetta varten:

  Ei skaalausta

  Ei skaalaa kuvaa pystysuunnassa. Kuva rajataan, jos se on videonäyttöä korkeampi.

  Skaalaa sopivaksi kehyksen sisällä

  Suurentaa tai pienentää kuvan korkeutta ja leveyttä samassa suhteessa, jotta kuva sopii videoruutuun. Kun käytetään tätä asetusta, 16:9-kuva näkyy 4:3-näytössä kirjekehyksessä ja 4:3-kuva näkyy 16:9-näytössä pylväskehyksessä.

 6. Valitse Käytä pikselin sivu suhdetta esikatselussa -valintaruutu, jos haluat nähdä kuvan käyttämättä kuvan (ei-neliömäistä) pikselisuhdetta. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat kuvan näkyvän samanlaisena kuin tietokoneen (neliöpikseleitä sisältävässä) näytössä.

  Käytä pikselin sivu suhdetta esikatselussa -valintaruutu on normaalisti valittu, jotta kuvan pikselisivusuhde säilyy. Yleensä tätä asetusta ei kannata valita, jos kuvan pikselisivusuhde oletetaan neliömäiseksi ja kuvaa halutaan katsella sellaisena, kuin se näkyy tietokoneen (neliöpikseleitä sisältävässä) näytössä.

 7. Muunna kuva näyttölaitteelle sopivaksi valitsemalla OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö