Tiedoston käsitteleminen makrolla

Kun makro suoritetaan, siihen nauhoitetut komennot kohdistuvat aktiiviseen tiedostoon. (Toiset makrot edellyttävät valinnan muodostamista ennen suorittamista, toiset taas voivat käsitellä koko tiedostoa.) Makron komentoja voidaan poistaa käytöstä ja suorittaa yksitellen. Jos makro sisältää modaalisen säätimen, keskeytyksen aikana voidaan määrittää arvoja valintaikkunassa tai käyttää työkaluja.

Huomautus:

Kun painiketilassa napsautetaan painiketta, koko makro suoritetaan lukuun ottamatta käytöstä poistettuja komentoja.

 1. Valitse tarvittaessa objektit, jotka käsitellään makrolla, tai avaa tiedosto.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit toistaa yksittäisen makron valitsemalla makron nimen ja napsauttamalla Makrot-paneelin Toista-painiketta tai valitsemalla paneelin valikosta Toista.

  • Jos olet määrittänyt makrolle pikanäppäimen, voit käynnistää makron painamalla näppäinyhdistelmää.

  • Voit toistaa osan makrosta valitsemalla komennon, jonka toistamisen haluat aloittaa, ja napsauttamalla sitten Makrot-paneelin Toista-painiketta tai valitsemalla paneelin valikosta Toista.

  • Voit toistaa yksittäisen komennon valitsemalla komennon ja Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai komento-osoittamalla (Mac OS) Makrot-paneelin Toista-painiketta. Voit myös pitää Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja kaksoisnapsauttaa komentoa.

Huomautus:

Photoshopissa voit luoda Historia-paneelissa tilannekuvan ennen makron toistamista ja kumota sitten makron valitsemalla tilannekuvan.

Suoritusnopeuden määrittäminen

Voit säätää makron suoritusnopeutta tai keskeyttää sen suorittamisen makron virheenmäärityksen helpottamiseksi.

 1. Valitse Makrot-paneelin valikosta Toistoasetukset.
 2. Määritä nopeus ja napsauta OK-painiketta:

  Kiihdytetty

  Suorittaa makron normaalilla nopeudella (oletusarvo).

  Huomautus:

  Kun makro suoritetaan nopeutettuna, näytön sisältö ei ehkä päivity; makro voi avata, muokata, tallentaa ja sulkea tiedostoja ilman, että ne tulevat näyttöön. Näin makron suoritusnopeus suurenee. Jos haluat nähdä tiedostot näytössä makron suorituksen aikana, määritä Vaiheittain-nopeus.

  Vaihe vaiheelta

  Suorittaa kunkin komennon ja piirtää kuvan uudelleen ennen siirtymistä makron seuraavaan komentoon.

  Pysähdy __ sekunniksi

  Tämä asetus määrittää, kuinka moneksi sekunniksi sovellus pysäyttää suorituksen makron komentojen välissä.

Makrojen hallinta

Makrot-paneelin avulla voit hallita makroja esimerkiksi järjestämällä ne ja määrittämällä näkyviin vain projektissa tarvittavat makrot. Makrot-paneelissa voit monistaa, poistaa, muuttaa sekä nimetä ja järjestää uudelleen makrojen asetuksia.

Makrot-paneelin makrojen järjestäminen uudelleen

 1. Vedä makro Makrot-paneelissa uuteen sijaintiinsa toisen makron eteen tai perään. Kun korostettu viiva on oikeassa paikassa, vapauta hiiren painike.

Makrojen, komentojen tai joukkojen monistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Alt-vedä (Windows) tai optio-vedä (Mac OS) makro tai komento Makrot-paneelissa uuteen sijaintiinsa. Kun korostettu viiva on halutussa paikassa, vapauta hiiren painike.

  • Valitse makro tai komento. Valitse sitten Makrot-paneelin valikosta Monista.

  • Vedä makro tai komento Makrot-paneelin alaosassa sijaitsevaan Luo uusi makro -painikkeeseen.

  Voit monistaa joukkoja samoilla menetelmillä.

Makrojen, komentojen tai joukkojen poistaminen

 1. Valitse makro, komento tai ryhmä Makrot-paneelissa.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Makrot-paneelin poistokuvaketta . Vahvista poistaminen napsauttamalla OK-painiketta.

  • Voit poistaa valitun kohteen ilman näyttöön tulevaa vahvistusvalintaikkunaa Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS) Poista-kuvaketta.

  • Poista valinta tuomatta vahvistusvalintaikkunaa näyttöön vetämällä valinta Makrot-paneelin poistokuvakkeeseen.

  • Valitse Makrot-paneelin valikosta Poista.

Makrot-paneelin kaikkien makrojen poistaminen

 1. Valitse Makrot-paneelin valikosta Pyyhi kaikki makrot.

  Makrot-paneelin oletusarvoiset makrot voidaan palauttaa sen jälkeen, kun paneelista on poistettu kaikki makrot.

Makron nimen vaihtaminen tai asetusten muuttaminen

 1. Valitse makro ja valitse Makrot-paneelin valikosta Makroasetukset.
 2. Kirjoita makron uusi nimi tai muuta joukon asetuksia, pikanäppäinyhdistelmää tai painikkeen väriä.
 3. Valitse OK.

Huomautus:

Voit kaksoisnapsauttaa makroa Makrot-paneelissa ja kirjoittaa uuden nimen suoraan paneelissa.

Makrojoukkojen hallinta

Tiettyyn tehtävään liittyvistä makroista voidaan muodostaa joukko, joka tallennetaan levylle muihin tietokoneisiin siirtämistä varten.

Huomautus:

Kaikki luomasi makrot näkyvät automaattisesti Makrot-paneelissa, mutta jos haluat varmistaa makron säilymisen, vaikka poistaisit Makrot-paneelitiedoston, tallenna makro osaksi makroryhmää.

Makrojoukon tallentaminen

 1. Valitse makrojoukko.

  Huomautus:

  Jos haluat tallentaa yhden makron, luo ensin makrojoukko ja siirrä makro siihen.

 2. Valitse Makrot-paneelin valikosta Tallenna makrot.
 3. Anna makrojoukolle nimi, valitse tallennuspaikka ja napsauta Tallenna-painiketta.

  Voit tallentaa tiedoston minne tahansa. Voit tallentaa vain Makrot-paneelin kokonaisen makroryhmän, et yksittäisiä makroja.

  Huomautus:

  Jos makroryhmätiedosto tallennetaan Esimääritykset/Makrot-kansioon, ryhmä näkyy Makrot-paneelin valikon alaosassa, kun sovellus käynnistetään uudelleen.

  Huomautus:

  Jos haluat tallentaa makrot tekstitiedostoon, pidä Ctrl- ja Alt-näppäimiä (Windows) tai komento- ja optionäppäimiä (Mac OS) painettuina valitessasi Tallenna makrot -komennon. Tekstitiedosto voidaan tuoda näyttöön tai tulostaa makron sisällön tarkastelemista varten. Tekstitiedostoa ei kuitenkaan voi ladata takaisin Photoshopiin.

Makrojoukon lataaminen

Oletusarvon mukaan Makrot-paneelissa näkyvät valmiiksi määritetyt makrot (jotka toimitetaan sovelluksen mukana) ja kaikki luomasi makrot. Voit myös ladata Makrot-paneeliin lisää makroja.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Makrot-paneelin valikosta Lataa makrot. Etsi ja valitse makrojoukkotiedosto ja valitse sitten Lataa.

  • Valitse makrojoukko Makrot-paneelin valikon alaosasta.

  Photoshop-makrojoukkotiedostojen pääte on .atn.

Oletusmakrojoukon palauttaminen

 1. Valitse Makrot-paneelin valikosta Palauta makrot.
 2. Voit korvata Makrot-paneelissa olevat makrot oletusarvoisilla makroilla valitsemalla OK tai lisätä oletusarvoiset makrot Makrot-paneeliin korvaamatta paneelissa olevia makroja.

Makrojoukkojen järjestäminen

Makrojen järjestelemisen helpottamiseksi voidaan luoda joukkoja, jotka tallennetaan levylle. Voit luoda makrojoukkoja erilaisia töitä varten (esimerkiksi painettavia julkaisuja ja online-julkaisuja varten) ja siirtää niitä muihin tietokoneisiin.

 • Voit luoda uuden makroryhmän napsauttamalla Makrot-paneelin Luo uusi ryhmä -painiketta  tai valitsemalla paneelin valikosta Uusi ryhmä. Anna joukolle nimi ja napsauta OK-painiketta.

Huomautus:

Jos aiot luoda uuden makron ja sijoittaa sen uuteen joukkoon, muista luoda joukko ensin. Tämän jälkeen uusi joukko näkyy joukkojen ponnahdusvalikossa, kun luodaan uusi makro.

 • Voit siirtää makron toiseen joukkoon vetämällä makron kyseiseen joukkoon. Kun korostettu viiva on oikeassa paikassa, vapauta hiiren painike.

 • Voit nimetä makroryhmän uudelleen kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä Makrot-paneelissa tai valitsemalla Makrot-paneelin valikosta Määritä asetukset. Anna joukolle uusi nimi ja napsauta OK-painiketta.

 • Voit korvata kaikki Makrot-paneelin makrot uudella ryhmällä valitsemalla Makrot-paneelin valikosta Korvaa makrot. Valitse makrotiedosto ja valitse sitten Lataa.

Huomautus:

Korvaa makrot -komento korvaa nykyisen tiedoston kaikki makrojoukot. Varmista ennen komennon käyttämistä, että olet tallentanut nykyisen makrojoukon kopion Tallenna makrot -komennolla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö