Tasojen ja ryhmien luominen

Uusi taso näkyy Tasot-paneelissa valitun tason yläpuolella tai valitussa ryhmässä.

Tason tai ryhmän luominen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat luoda oletusasetusten mukaisen tason tai ryhmän, napsauta Tasot-paneelin Luo uusi taso -painiketta tai Uusi ryhmä -painiketta .

  • Valitse Taso > Uusi > Taso tai Taso > Uusi > Ryhmä.

  • Valitse Tasot-paneelin valikosta Uusi taso tai Uusi ryhmä.

  • Alt-napsauta (Windows) tai optio-osoita (Mac OS) Tasot-paneelin Luo uusi taso- tai Uusi ryhmä -painiketta, jos haluat avata Uusi taso -valintaikkunan ja määrittää tason asetukset.

  • Ctrl-napsauta (Windows) tai komento-osoita (Mac OS) Tasot-paneelin Luo uusi taso- tai Uusi ryhmä -painiketta, jos haluat lisätä tason valitun tason alapuolelle.

 2. Määritä tason asetukset ja valitse OK:

  Nimi

  Määrittää tason tai ryhmän nimen.

  Rajaavan maskin luominen edellisen tason avulla

  Tämä asetus ei koske ryhmiä. (Katso Tasojen maskaaminen rajaavilla maskeilla.)

  Väri

  Määrittää Tasot-paneelissa näkyvän tason tai ryhmän värin.

  Tila

  Määrittää tason tai ryhmän sekoitustilan. (Katso kohta Sekoitustilat.)

  Peittävyys

  Määrittää tason tai ryhmän peittävyyden.

  Täyttäminen tilaneutraalilla värillä

  Täyttää tason valmiiksi määritetyllä neutraalilla värillä.

  Huomautus:

  Voit lisätä valittuna olevat tasot uuteen ryhmään valitsemalla Taso > Ryhmitä tasot tai vaihto-napsauttamalla Tasot-paneelin alaosassa olevaa Uusi ryhmä -painiketta.

Tason luominen tiedostosta

 1. Vedä tiedoston kuvake Windows- tai Mac OS -käyttöjärjestelmästä Photoshopissa avoimena olevaan kuvaan.

 2. Siirrä, skaalaa tai kierrä tuotua kuvaa. (Katso Tiedoston sijoittaminen Photoshopiin.)

 3. Paina Enter- tai Return-näppäintä.

  Oletusarvoisesti Photoshop luo älykkäiden objektien tason. Jos haluat luoda vedetyistä tiedostoista vakiotasoja, poista valinta Oletusasetusten Yleiset-välilehden kohdasta Käytä rasterikuvia älykkäinä objekteina sijoitettaessa ja vedettäessä.

  Huomautus:

  Jos tuotu tiedosto on monitasoinen kuva, tasot yhdistetään uudella tasolla. Erillisten tasojen kopioinnin sijaan voit monistaa ne toiseen kuvaan. (Katso Tasojen monistaminen.)

Tason luominen käyttämällä toisen tason tehosteita

 1. Valitse taso Tasot-paneelista.

 2. Vedä taso Tasot-paneelin alaosassa olevan Luo uusi taso -painikkeen päälle. Näin luotu uusi taso sisältää kaikki aikaisemmin luodun tason tehosteet.

Valinnan muuntaminen uudeksi tasoksi

 1. Muodosta valinta.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Voit kopioida valinnan uudeksi tasoksi valitsemalla Taso > Uusi > Taso kopioimalla.

  • Voit kopioida valinnan ja liittää sen uudeksi tasoksi valitsemalla Taso > Uusi > Taso leikkaamalla.

  Huomautus:

  Älykkäät objektit ja muototasot täytyy rasteroida, jotta nämä komennot olisivat käytettävissä.

Ryhmän sisäisten tasojen ja ryhmien näyttäminen

 1. Avaa ryhmä tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta kolmiota, joka on kansiokuvakkeen vasemmalla puolella .

  • Ctrl-napsauta (Windows) tai komento-osoita (Mac OS) kansiokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota ja valitse Avaa tämä ryhmä.

  • Avaa tai sulje ryhmä ja siihen sisältyvät tasot Alt-napsauttamalla (Windows) tai optio-osoittamalla (Mac OS) kolmiota.

Tason, ryhmän tai tyylin näyttäminen tai piilottaminen

Näyttämällä tai piilottamalla tasoja, ryhmiä tai tyylejä voit eristää tai näyttää kuvasta vain osia ja muokata niitä helposti.

 1. Tee Tasot-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Piilota tason, ryhmän tai tasotehosteen sisältö dokumentti-ikkunassa napsauttamalla tason, ryhmän tai tasotehosteen nimen vieressä olevaa silmäkuvaketta . Voit tuoda sisällön taas näkyviin napsauttamalla silmäsaraketta uudelleen. Jos haluat nähdä tyylien ja tehosteiden silmäkuvakkeen, napsauta Paljasta tehosteet paneelissa -kuvaketta .

  • Valitse Tasot-valikosta Näytä tasot tai Piilota tasot.

  • Alt-napsauta (Windows) tai optio-osoita (Mac OS) silmäkuvaketta , jos haluat nähdä vain kyseisen tason tai ryhmän sisällön. Photoshop tallentaa kaikkien tasojen näkyvyysasetukset ennen piilottamista. Jos et muuta minkään muun tason näkyvyyttä, saman silmäkuvakkeen Alt-napsauttaminen (Windows) tai optio-osoittaminen (Mac OS) palauttaa alkuperäiset näkyvyysasetukset.

  • Voit muuttaa useiden kohteiden näkyvyyttä Tasot-paneelissa vetämällä osoitinta silmäsarakkeessa.

  Huomautus:

  Ainostaan näkyvät tasot tulostuvat.

Kopioi ja liitä tasoja

Nyt voit kopioida ja liittää tasoja Photoshopissa sekä dokumentin sisällä että dokumenttien välillä. Tiedostoon (tai tuotaviin tietoihin) liitettyjen värinhallinta- ja väriprofiiliasetusten mukaan Photoshop saattaa pyytää sinua määrittämään, miten tuotavien tietojen väritietoja käsitellään.

Varoitus:

Kopioituun ja liitettyyn älykkäiden objektien tasoon tehdyt muutokset eivät päivity alkuperäiseen älykkäiden objektien tasoon ja päin vastoin. Tämä on tiedossa oleva rajoitus. Voit kiertää ongelman luomalla linkitettyjä älykkäitä objekteja.

Kopioinnin ja liittämisen komennot

Kopioi

(Muokkaa > Kopioi tai komento/Ctrl+C) Kopioi valitut tasot

Liitä

(Muokkaa > Liitä tai komento/Ctrl+V) Liittää kopioidut tasot valittuun dokumenttiin sen keskelle. Liittäminen luo tason kopion, joka sisältää kaikki bittikartta- ja vektorimaskit sekä tasotehosteet.

Liitä paikoilleen

(Muokkaa > Liitä määräten > Liitä paikoilleen tai komento/Ctrl+vaihto+V) Liittää kopioidut tasot kohdedokumenttiin vastaavaan paikkaan kuin alkuperäisessä dokumentissa. Esimerkiksi taso, jonka sisältö on suuren dokumentin oikeassa alakulmassa, liitetään uuden dokumentin oikeaan alakulmaan. Photoshop pyrkii kaikissa näissä tapauksissa säilyttämään ainakin jonkin osan liitetyistä tasoista näkyvissä kohdedokumentissa, jotta voit siirtää niiden paikkaa tarpeen mukaan.

Huomautus:

Jos kopioit tason ja luot uuden dokumentin, voit käyttää Uusi dokumentti -valintaikkunan leikepöytävalintaa. Näin voit luoda uuden dokumentin, jonka koko on sama kuin kopioimasi tason. Sen jälkeen voit liittää kopioidut tasot helposti uuteen dokumenttiin.

Huomautus:

Leike näkyy harmaana, kun taso tai useita tasoja on valittuna. Voit poistaa tasoja suoraan Tasot-paneelissa.

Seuraavat seikat on otettava huomioon kopioitaessa ja liitettäessä tasoja, joissa on reittejä

Kopiointitoiminnot

 • Jos kopioit tason, jossa on reittejä (eli muototason), mutta reittejä ei ole valittuna, taso kopioidaan leikepöydälle. Liittäminen luo muototason kopion, joka sisältää kaikki bittikartta- ja vektorimaskit sekä tasotehosteet.
 • Jos kopioit tason, jossa on reittejä (eli muototason), ja reitit ovat valittuna piirtoalueella, reitit kopioidaan leikepöydälle. 
 • Jos kopioit tason, jossa on vektorimaski, mutta vektorimaski ei ole valittuna, kaikki tason tiedot kopioidaan leikepöydälle. Liittäminen luo tason kopion, joka sisältää kaikki bittikartta- ja vektorimaskit sekä tasotehosteet.
 • Jos kopioit tason, jossa on vektorimaski, ja vektorimaski on valittuna, reittitiedot kopioidaan leikepöydälle. Liittämistoiminto määräytyy tilanteen mukaan.

Liittämistoiminnot

 • Liitetty taso säilyttää pikselimittansa, jos taso liitetään toiseen dokumenttiin, jonka tarkkuus on erilainen kuin alkuperäisessä kuvassa. Tämän vuoksi liitetty osa saattaa näyttää vääristyneeltä uudessa kuvassa. Kuvan koko -komennolla voit muuttaa lähdekuvan ja kohdekuvan resoluutiot samoiksi ennen kopioimista ja liittämistä tai muuttaa liitetyn sisällön kokoa Vapaa muunnos -komennolla.
 • Jos valitset tason, jossa ei ole reittejä, kuten bittikarttatason, reittitietojen liittäminen luo uuden vektorimaskin.
 • Jos valitset tason, jossa on reittejä, kuten muototason, mutta reittejä ei ole valittuna, liittäminen korvaa nykyisen tasolla olevan muodon.
 • Jos valitset muototason ja reitin, liittäminen liittää reittitiedot olemassa olevalle muototasolle ja yhdistää reitin nykyiseen reittiin.
 • Jos valitset tason, jossa on vektorimaski, mutta vektorimaski ei ole valittuna, reittitietojen liittäminen korvaa vektorimaskin reitin.
 • Jos valitset tason, jossa on vektorimaski, ja vektorimaski on valittuna, liittäminen liittää reittitiedot vektorimaskiin ja yhdistää ne nykyiseen reittiin.

Kopioi yhdistynyt

Tämä komento luo valitun alueen kaikista näkyvistä tasoista yhdistetyn kopion.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö