Käyrien yleiskuvaus

Käyrät-säätöjen avulla voit säätää pisteitä kuvan koko sävyalueella. Kuvaajassa kuvan sävyjä edustaa aluksi suora lävistäjäviiva. Kun RGB-kuvaa säädetään, kuvaajan oikeassa yläkulmassa näkyvät vaaleat sävyarvot ja vasemmassa alakulmassa tummat. Kuvaajan vaaka-akseli edustaa syöttötasoja (kuvan alkuperäisiä arvoja) ja pystyakseli tulostasoja (uusia, säädettyjä arvoja). Kun viivalle lisättyjä säätöpisteitä liikutetaan, käyrän muoto muuttuu kuvasäätöjä mukaillen. Käyrän jyrkät osat edustavat suurikontrastisia alueita ja loivat osat pienikontrastisia alueita.

Voit tallentaa Käyrät-säätöjen asetukset esimäärityksiksi. Katso kohtia Säätöasetusten tallentaminen ja Säätöasetusten käyttäminen uudelleen.

Huomautus:

Käyrät-säätöä voi käyttää myös CMYK-, LAB- tai harmaasävykuviin. CMYK-kuvissa kuvaajassa näkyy musteen/väriaineen määrät prosentteina. LAB- ja harmaasävykuvissa kuvaajassa näkyy vaaleat arvot.

Käyrät-toiminto Photoshopissa
Ominaisuudet-paneelin Käyrät-toiminto

A. On-image-säätötyökalu B. Aseta musta piste ottamalla kuvasta näyte. C. Aseta harmaa piste ottamalla kuvasta näyte. D. Aseta valkoinen piste ottamalla kuvasta näyte. E. Muokkaa käyrää muokkaamalla pisteitä. F. Muokkaa käyrää piirtämällä. G. Käyrien esimääritysten valikko H. Aseta musta piste. I. Aseta harmaa piste. J. Aseta valkoinen piste. K. Näytä ylitys. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Kuvan värien ja sävyjen säätäminen Käyrien avulla

Siirtämällä pistettä käyrän yläosassa voit säätää vaaleita alueita. Keskisävyjä voit säätää siirtämällä pistettä vastaavasti käyrän keskiosassa ja tummia alueita siirtämällä pistettä käyrän alaosassa. Voit tummentaa vaaleita alueita siirtämällä käyrän yläosassa olevaa pistettä alaspäin. Kun pistettä liikutetaan alas tai oikealle, suurempaa Syöttö-arvoa muutetaan pienemmän Tulostus-arvon mukaan, jolloin kuva tummenee. Voit vaalentaa tummia alueita siirtämällä käyrän alaosassa olevaa pistettä ylöspäin. Kun pistettä siirretään ylös tai vasemmalle, pieni Syöttö-arvo muuttuu suuremmaksi Tulostus-arvoksi ja kuva vaalenee.

 1. Jos haluat käyttää Käyrät-säätöä, tee jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta Säädöt-paneelin Käyrät-kuvaketta .
  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Käyrät. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Kun valitaan Kuva > Säädöt > Käyrät, säätö tehdään suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. (Valinnainen) Säädä kuvan väritasapainoa valitsemalla Ominaisuudet-paneelin Autom.-painikkeen vasemmalla puolella olevasta valikosta säädettävät kanavat.

 3. Tee Ominaisuudet-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta jotakin käyrän kohtaa ja säädä sitten sävyaluetta vetämällä säätöpistettä.
  • Valitse säätötyökalu ja vedä sitten kuvan säädettävää aluetta.
  • Valitse säätötyökalu ja napsauta sitten kuvan säädettäviä sävyalueita. Käyrälle ilmestyy säätöpisteitä.
  • Valitse Esimääritys-valikosta esimääritys.

  Kun säätöpistettä vedetään ylös- tai alaspäin, säädettävä sävyalue vaalenee tai tummenee. Kun säätöpistettä vedetään vasemmalle tai oikealle, kontrasti suurenee tai pienenee. Voit lisätä käyrään enintään 14 säätöpistettä. Jos haluat poistaa säätöpisteen, vedä se pois kuvaajasta. Kun sävyjä säädetään, kuvaajassa näkyy vertailua varten alkuperäinen lävistäjäviiva ja kuvan histogrammi. Nämä asetukset voi poistaa käytöstä – katso Käyrän esitysasetusten määrittäminen.

 4. (Valinnainen) Voit mukauttaa säätöä jollakin seuraavista toimista:

  • Säädä eri sävyalueita asettamalla käyrälle lisää säätöpisteitä.
  • Napsauta säätötyökalua muilla kuvan alueilla ja vedä sitä ylös tai alas.
  • Siirrä Aseta musta piste- ja Aseta valkoinen piste -liukusäätimiä tai käytä pipettityökaluja kuvan tummimpien ja vaaleimpien arvojen määrittämiseen.
  • Napsauta pistettä käyrässä ja kirjoita arvot Syöttö- ja Tulostus-ruutuihin.
  • Valitse kynäkuvake ja piirrä nykyisen käyrän päälle uusi käyrä. Tasoita piirtämäsi käyrä napsauttamalla lopuksi Tasoita käyrän arvot -kuvaketta. Käyrän tasoitusta voi lisätä napsauttamalla kuvaketta useita kertoja.

  Käyrän pisteet pysyvät paikoillaan, kunnes liikutat niitä. Voit tehdä muutoksia yhteen sävyalueeseen muuttamatta muita alueita.

Photoshopin On-image-säätötyökalu
Kun napsautat säätötyökalua kuvassa, käyrälle lisätään säätöpisteitä. Kuvan sävyjä säädetään siirtämällä säätöpisteitä.

Säätöpisteiden poistaminen käyrältä

Voit poistaa säätöpisteen jollakin seuraavista tavoista:

 • Vedä säätöpiste pois kuvaajasta.
 • Valitse säätöpiste ja paina Delete-näppäintä.
 • Napsauta säätöpistettä Ctrl-näppäin (Windows) tai komentonäppäin (Mac OS) painettuna.

 

Käyrän esitysasetusten määrittäminen

Voit muuttaa käyräruudukon ulkoasua käyrän esitysasetuksilla.

 1. Tee Käyrien säätö.

 2. Valitse Ominaisuudet-paneelin valikosta Käyrän esitysasetukset.

  Huomautus:

  Jos valitsit Kuva > Säädöt > Käyrät, laajenna Käyrän esitysasetukset -kohta Käyrät-valintaikkunassa.

 3. Valitse Käyrien esitysasetukset -valintaikkunasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Vaalea (0–255) RGB-kuvien voimakkuusarvot näytetään välillä 0–255 siten, että musta (0) on vasemmassa alakulmassa.
  Väriaine-/muste-% CMYK-kuvien prosenttiarvot näytetään välillä 0–100 siten, että vaaleimmat alueet (0 %) ovat vasemmassa alakulmassa.
  Yksinkertainen ruudukko Ruudukon viivat näytetään 25 prosentin välein.
  Tarkka ruudukko Ruudukon viivat näytetään 10 prosentin välein.
  Näytä kanavan peitto Värikanavakäyrät näytetään yhdistetyn käyrän päällä.
  Histogrammi Alkuperäisen kuvan sävyarvojen histogrammi näytetään kuvaajan takana.
  Perusviiva  Alkuperäisen kuvan väri ja sävyt näytetään viitteellisenä 45 asteen kulmaviivana,
  Risteysviiva  Voit kohdistaa ohjauspisteet vaaka- ja pystysuuntaisten viivojen avulla, kun vedät niitä suhteessa histogrammiin tai ruudukkoon.

  Huomautus:

  Jos haluat muuttaa ruudukon viivojen väliä, napsauta ruudukkoa Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

Automaattisen korjauksen käyttäminen Käyrissä

 1. Napsauta Autom.-vaihtoehtoa Ominaisuudet-paneelissa.

Autom.-vaihtoehto ottaa käyttöön automaattisen värinkorjauksen ja sen oletusarvon. Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, valitse Ominaisuudet-paneelin valikosta Automaattiasetukset ja määritä haluamasi asetukset Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa. Voit käyttää kuvaan Automaattinen väri-, Automaattinen kontrasti- tai Automaattinen sävy -korjausta. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa Automaattisen säädön asetusten määrittäminen.

Mustien ja valkoisten pisteiden asettaminen liukusäätimiä käyttämällä

Kun asetat Käyrät-säätöä, voit asettaa kuvan mustat ja valkoiset pisteet (puhtaat mustan ja valkoisen arvot) nopeasti käyttämällä Musta- ja Valkoinen-liukusäätimiä.

 1. Voit vetää mustan ja valkoisen pisteen liukusäätimet mihin tahansa kohtaan vaaka-akselilla. Huomaa, että syöttöarvo muuttuu liukusäädintä vedettäessä.

 2. Voit käyttää ylityksen esikatselua, kun säädät mustia ja valkoisia pisteitä, toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna.
  • Valitse paneelivalikosta Näytä mustien/valkoisten pisteiden ylitys.

Kontrastin lisääminen valokuvan keskisävyihin Käyrien avulla

Jos kuva käyttää koko sävyaluetta, mutta tarvitsee keskisävyjen kontrastia, napsauta Käyrät-kuvaketta Säädöt-paneelissa. Vedä käyrä S-muotoon.

Käyrän kaltevuuden lisääminen Photoshopissa
Käyrän keskiosan kaltevuuden lisääminen suurentaa keskisävyjen kontrastia.

Pikanäppäimet: Käyrät

Käyriä voi ohjata seuraavilla pikanäppäimillä:

 • Jos haluat asettaa käyrälle pisteen valittua väriä varten jokaisessa värikomponenttikanavassa (mutta ei yhdistetyssä kanavassa), napsauta kuvaa vaihto- ja Ctrl-näppäimet (Windows) tai vaihto- ja komentonäppäimet (Mac OS) painettuna.

 • Jos haluat valita useita pisteitä, vaihto-napsauta käyrän pisteitä. Valitut pisteet on täytetty mustalla.

 • Poista kaikkien käyrän pisteiden valinta napsauttamalla ruudukossa tai paina näppäinyhdistelmää Ctrl+D (Windows) tai komento+D (Mac OS).

 • Jos haluat valita käyrältä seuraavaksi ylemmän pisteen, paina plusnäppäintä, jos alemman pisteen, paina miinusnäppäintä.

 • Jos haluat siirtää valittuja pisteitä käyrällä, paina nuolinäppäimiä.

 • (Käyrät-valintaikkuna) Voit asettaa käyrälle nykyisen kanavan pisteen napsauttamalla kuvaa Ctrl-näppäin (Windows) tai komentonäppäin (Mac OS) painettuna.

Huomautus:

Jos sen sijaan käytät käyrien säätöpaneelia, napsauta kuvaa säätötyökalulla .

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö