Tässä dokumentissa on kuvattu erilaisia tapoja, joilla voit säätää kuvan rajausta, kääntöä ja piirtoalueen kokoa.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Photoshopin tuotepäällikkö Bryan O'Neil Hughes kertoo kuvien rajauksesta ja suoristamisesta Photoshopissa...
Bryan O'Neil Hughes

Kuvan rajaaminen Rajaa-komennolla

 1. Valitse kuvasta säilytettävä osa millä tahansa valintatyökalulla.
 2. Valitse Kuva > Rajaa.

Kuvan rajaaminen Poista reunat -komennolla

Poista reunat -komento rajaa kuvan poistamalla turhat osat eri tavalla kuin Rajaa-komento. Voit rajata kuvan poistamalla sitä ympäröivät läpinäkyvät pikselit tai taustapikselit, jotka sisältävät määrittämääsi väriä.

 1. Valitse Kuva > Poista reunat.
 2. Valitse Poista reunat -valintaikkunasta vaihtoehto:
  • Läpinäkyvät pikselit, kun haluat poistaa kuvan reunoista läpinäkyvyyden ja jättää jäljelle pienimmän läpinäkymättömistä pikseleistä muodostuvan kuvan.
  • Vasemman yläkulman pikselin väri, kun haluat poistaa kuvasta vasemman yläkulman pikselin värisen alueen.
  • Oikean alakulman pikselin väri, kun haluat poistaa kuvasta oikean alakulman pikselin värisen alueen.
 3. Valitse vähintään yksi kuvasta poistettava alue: Ylhäältä, Alhaalta, Vasemmalta tai Oikealta.

Skannattujen valokuvien rajaaminen ja suoristaminen

Voit asettaa skanneriin useita valokuvia ja skannata ne kerralla. Näin syntyy yksi kuvatiedosto. Rajaa ja suorista valokuvia -komento on automaattinen toiminto, joka pystyy tekemään monta kuvaa sisältävästä skannauksesta erillisiä kuvatiedostoja.

Saat parhaan tuloksen, kun pidät kuvia skannatessasi kuvat noin 3 mm:n päässä toisistaan. Taustan (tavallisesti skannauslasi) pitäisi olla yksivärinen ja sisältää mahdollisimman vähän yksityiskohtia. Rajaa ja suorista valokuvia -komento toimii parhaiten, kun kuvan ääriviivat ovat selkeitä. Jos Rajaa ja suorista valokuvia -komento ei pysty käsittelemään kuvatiedostoa oikein, käytä rajaustyökalua.

 1. Avaa skannattu tiedosto, joka sisältää erotettavat kuvat.
 2. Valitse taso, joka sisältää kuvat.
 3. (Valinnainen) Piirrä valinta käsiteltävien kuvien ympärille.
 4. Valitse Tiedosto > Automatisoi > Rajaa ja suorista valokuvia. Toiminto käsittelee skannatut kuvat, ja kukin kuva avautuu omaan ikkunaansa.

  Huomautus:

  Jos Rajaa ja suorista valokuvia -komento jakaa jonkin kuvan väärin, ympäröi kuva ja hieman taustaa valintareunuksella. Pidä sitten Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna, kun valitset komennon. Lisänäppäin ilmaisee, että vain yksi kuva erotetaan taustasta.

Kuvan suoristaminen

Viivaintyökalussa on Suorista-toiminto, joka suoristaa kuvat nopeasti horisontin, rakennuksen seinän tai muun vastaavan kohteen mukaan.

 1. Valitse viivaintyökalu . (Pidä tarvittaessa pipettityökalun kuvaketta painettuna, jotta Viivain tulee näkyviin.)

 2. Vedä osoitin kuvan keskeisen vaaka- tai pystysuuntaisen elementin poikki.

 3. Valitse asetusriviltä Suorista.

  Photoshop suoristaa kuvan ja rajaa sen automaattisesti. Näytä uuden asiakirjan rajojen ulkopuolelle jäävät kuvan alueet valitsemalla Muokkaa > Kumoa.

  Huomautus:

  Estä automaattinen rajaus kokonaan painamalla Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) napsauttaessasi Suorista-painiketta.

Koko kuvan kääntäminen tai peilaaminen

Huomautus:

Kuvankääntö-muokkaus on hävittävä ja se muuttaa tiedoston tietoja. Jos haluat kiertää kuvaa katselua varten hävittämättä tietoja, käytä Kiertotyökalua.

Koko kuvaa voidaan kiertää tai se voidaan kääntää peilikuvaksi Kuvankääntö-komennoilla. Komentoa ei voida käyttää yksittäisissä tasoissa tai niiden osissa, reiteissä tai valintareunuksissa. Jos haluat kääntää valintaa tai tasoa, käytä Muunna- tai Vapaa muunnos -komentoa.

Kuvien kääntäminen
Kuvien kääntäminen

A. Vaakapeilikuva B. Alkuperäinen kuva C. Pystypeilikuva D. Käännä 90° vastapäivään E. Käännä 180° F. Käännä 90° myötäpäivään 
 1. Valitse Kuva > Kuvan kierto ja valitse alivalikosta jokin seuraavista komennoista:

  180°

  Kiertää kuvaa puoli kierrosta.

  90° myötäpäivään

  Kiertää kuvaa neljänneskierroksen myötäpäivään.

  90° vastapäivään

  Kiertää kuvaa neljänneskierroksen vastapäivään.

  Satunnainen

  Kiertää kuvaa määrittämäsi kulman mukaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, anna kulmaruutuun kulman arvo väliltä -359,99–359,99 astetta. (Photoshopissa voit valita Myötäpäivään tai Vastapäivään sen mukaan, haluatko kääntää kuvaa myötä- vai vastapäivään.) Valitse sitten OK.

  Piirtoalueen peilaaminen vaaka- tai pystysuunnassa

  Peilaa kuvan vastaavaa akselia myöten.

Piirtoalueen koon muuttaminen

Piirtoalue tarkoittaa kuvan muokattavaa osaa. Piirtoalueen koko -komennolla voidaan suurentaa tai pienentää kuvan piirtoaluetta. Piirtoaluetta suurennettaessa lisätään tyhjää tilaa kuvan ympärille. Piirtoaluetta pienennettäessä kuva rajataan. Jos suurennat piirtoaluetta kuvassa, jossa on läpinäkyvä tausta, lisätty piirtoaluekin on läpinäkyvä. Jos kuvassa ei ole läpinäkyvää taustaa, voit määrittää lisätyn piirtoalueen monella eri tavalla.

 1. Valitse Kuva > Piirtoalueen koko.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Anna Leveys- ja Korkeus-ruutuihin piirtoalueen koko. Valitse haluamasi mittayksiköt Leveys- ja Korkeus-ruutujen vieressä olevista kohovalikoista.
  • Valitse Suhteellinen ja määritä mitta, jonka verran haluat suurentaa tai pienentää kuvan nykyistä piirtoaluetta. Positiivinen luku merkitsee piirtoalueen suurentamista ja negatiivinen luku pienentämistä.
 3. Valitse Tukipiste napsauttamalla ruutua, johon haluat sijoittaa nykyisen kuvan uudella piirtoalueella.
 4. Valitse asetus Piirtoalueen laajennusväri -valikosta:
  • Piirto täyttää uuden piirtoalueen nykyisellä piirtovärillä.
  • Tausta täyttää uuden piirtoalueen nykyisellä taustavärillä.
  • Valkoinen, Musta tai Harmaa täyttää uuden piirtoalueen kyseisellä värillä.
  • Muu-vaihtoehdolla voidaan valita uuden piirtoalueen väri Värimuokkaimen avulla.

  Huomautus:

  Voit myös napsauttaa Piirtoalueen laajennusväri -valikon oikealla puolella olevaa neliötä, jotta Värivalitsin tulee näkyviin.

  Piirtoalueen laajennusväri -valikko ei ole käytettävissä, jos kuvassa ei ole taustatasoa.

 5. Valitse OK.
  Valitse, mihin haluat kiinnittää kuvan, ja valitse sitten piirtoalueen laajennusväritoiminto.
  Alkuperäinen piirtoalue ja kuvan oikealle puolelle piirtoväriä käyttäen lisätty piirtoalue.

Kehyksen luominen kasvattamalla piirtoalueen kokoa

Voit luoda valokuvalle kehyksen suurentamalla piirtoaluetta ja täyttämällä sen värillä.

Voit luoda myös tyylitellyn valokuvakehyksen valmiiden makrojen avulla. Tässä kannattaa käyttää valokuvan kopiota.

 1. Avaa Makrot-paneeli. Valitse Ikkuna > Makrot.
 2. Valitse Makrot-paneelin valikosta Kehykset.
 3. Valitse luettelosta jokin kehysmakro.
 4. Napsauta Toista valinta -painiketta.

  Ohjelma suorittaa makron ja luo kehyksen valokuvan ympärille.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö