From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

Tummien ja vaaleiden yksityiskohtien parantaminen

Varjostukset/korostukset-komento on eräs keino sellaisten kuvien korjailuun, joissa kohteessa on voimakkaan vastavalon aiheuttama varjokuva tai joissa kohde näkyy hiukan liian vaaleana kohteen ja kameran salaman välisen liian pienen etäisyyden takia. Toiminnolla voidaan myös vaalentaa tummia kohtia muuten hyvin valaistussa kuvassa. Varjostukset/korostukset-komento ei pelkästään tummenna tai vaalenna kuvaa, vaan se tummentaa tai vaalentaa sitä tummissa tai vaaleissa kohdissa olevien ympäröivien naapuripikselien mukaan. Tämän vuoksi tummille ja vaaleille sävyille on erilliset säätimet. Oletusarvon mukaan korjataan sellaiset kuvat, joissa on vastavalo-ongelmia.

Varjostukset/korostukset-komentoon kuuluvat lisäksi Keskisävyjen kontrasti-, Mustan raja- ja Valkoisen raja -toiminnot kuvan yleisen kontrastin säätämistä varten ja Värinkorjaus-liukusäädin kylläisyyden säätämistä varten.

Huomautus:

Muista kuitenkin, että Varjostukset/korostukset-komento tekee säätöjä suoraan kuvaan ja poistaa kuvia koskevia tietoja. Jos haluat käyttää tiedot säilyttävää kuvan muokkausta, on suositeltavaa käyttää säätötasoja tai Camera Raw’ta. Katso kohdat Säätö- ja täyttötasot sekä Perustietoa Camera Raw -työkalusta.

Photoshopin tummien ja vaaleiden alueiden korjaus
Alkuperäinen kuva ja kuva, jossa on käytetty Tumma/vaalea-komentoa

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden säätäminen

 1. Valitse Kuva > Säädöt > Varjostukset/korostukset.

  Varmista, että Esikatselu-vaihtoehto on valittuna valintaikkunassa, jos haluat, että kuva päivittyy säätöjä tehdessäsi.

 2. Säädä valaistuksen korjauksen määrää siirtämällä Määrä-liukusäädintä tai kirjoittamalla prosenttiarvo Varjostus- tai Korostus-ruutuun. Suuret arvot vaalentavat tummia kohtia tai tummentavat vaaleita kohtia runsaasti. Voit säätää kuvassa sekä tummia että vaaleita kohtia.
 3. Jos haluat hienosäätää tummuutta tai vaaleutta, valitse Näytä lisää asetuksia ja tee haluamasi lisäsäädöt.

  Huomautus:

  Voit lisätä muuten oikein valotetun kuvan tummien alueiden yksityiskohtia määrittämällä tummien alueiden määräksi ja tumman sävyleveyden arvoksi arvon 0–25 %.

 4. (Valinnainen) Tallenna nykyiset asetukset Varjostukset/korostukset-komennon oletuksiksi valitsemalla Tallenna oletuksiksi -painike. Voit palauttaa alkuperäiset oletusasetukset pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun valitset Tallenna oletuksiksi -painikkeen.

  Huomautus:

  Voit käyttää erilaisia Tumma/vaalea-asetuksia myöhemmin, kun tallennat senhetkiset asetukset tiedostoon ja lataat ne halutessasi käyttöön Lataa-painikkeella. Lisätietoja asetusten tallentamisesta ja lataamisesta on kohdassa Säätöasetusten tallentaminen.

 5. Valitse OK.

Varjostukset/korostukset-komennon vaihtoehdot

Määrä

Määrittää (erikseen kuvan vaaleille ja tummille arvoille) tehtävän korjauksen määrän.

Huomautus:

Liian suuri määrä saattaa aiheuttaa muutoksen, jossa vaaleasta väristä tulee tummempi kuin alkuperäisestä tummasta, ja muokatuista kuvista saattaa tulla keinotekoisen näköisiä.

Sävyleveys

Määrittää muokattavien tummien tai vaaleiden kohtien sävyalueen. Pienet arvot rajaavat muutokset tummien alueiden korjauksessa tummimpiin kohtiin ja vaaleiden alueiden korjauksessa vaaleimpiin kohtiin. Suuremmat arvot suurentavat edelleen keskisävyiksi säädettävien sävyalueiden määrää. Esimerkiksi arvolla 100 % tumman sävyleveyden liukusäädin vaikuttaa tummiin alueisiin eniten, keskisävyihin osittain ja vaaleimpiin alueisiin ei lainkaan. Sävyleveys vaihtelee kuvakohtaisesti. Liian suuri arvo voi saada aikaan kehiä tummien tai vaaleiden reunojen ympärille. Oletusasetukset pyrkivät minimoimaan tällaiset virheet. Kehiä voi syntyä myös liian suurilla Varjostus- tai Korostus-arvoilla.

Huomautus:

Sävyleveys-arvona on oletuksena 50 %. Jos yrität vaalentaa tummaa kohdetta, mutta huomaat, että kuvan keskisävyt tai vaaleat sävyt muuttuvat liikaa, määritä Sävyleveys-arvoksi pienempi, lähellä nollaa oleva arvo, jotta vain tummimmat alueet vaalentuvat. Jos kuitenkin sekä keskisävyjä että tummia alueita on vaalennettava, suurenna tumman sävyleveyden arvoa kohti arvoa 100 %.

Säde

Määrittää, minkä kokoinen kutakin pikseliä ympäröivä alue on. Ympäröivillä pikseleillä määrätään, onko pikselin arvo tummalla vai vaalealla alueella. Liikuttamalla liukusäädintä vasemmalle voit määrittää pienemmän alueen, ja liikuttamalla liukusäädintä oikealle voit määrittää suuremman alueen. Paras mahdollinen koko määräytyy kunkin kuvan mukaan. Tämän säädön käyttämistä kannattaa harjoitella. Jos Säde-arvo on liian suuri, koko kuva yleensä vaalenee (tai tummenee) sen sijaan, että vain kohde vaalenisi (tai tummenisi). Säde kannattaa määrittää suunnilleen senkokoiseksi kuin kuvassa olevat kiinnostavat kohteet. Yritä löytää paras mahdollinen tasapaino kohteen kontrastin ja differentiaalisen vaalentamisen (tai tummentamisen) sekä taustan välillä kokeilemalla erilaisia Säde-asetuksia.

Kirkkaus

Säätää harmaasävykuvan kirkkautta. Tämä säätö on mahdollinen vain harmaasävykuvissa. Kun Kirkkaus-liukusäädintä liikutetaan vasemmalle, harmaasävykuva tummenee, ja kun liukusäädintä liikutetaan oikealle, kuva vaalenee.

Keskisävyjen kontrasti

Säätää keskisävyjen kontrastia. Kontrasti pienenee, kun liukusäädintä liikutetaan vasemmalle, ja suurenee, kun liukusäädintä liikutetaan oikealle. Voit myös kirjoittaa arvot Keskisävyjen kontrasti -ruutuun. Negatiivinen arvo pienentää kontrastia, ja positiivinen arvo suurentaa kontrastia. Kun keskisävyjen kontrastia suurennetaan, keskisävyjen kontrasti suurenee, kuvan tummat alueet tummenevat ja vaaleat alueet vaalenevat.

Mustan raja ja Valkoisen raja

Määrittää, kuinka paljon tummista ja vaaleista alueista rajataan uuden tummien värien ääriarvon (taso 0) ja uuden vaaleiden värien ääriarvon (taso 255) mukaan. Suuret arvot tuottavat suurikontrastisen kuvan. Varo käyttämästä liian suuria leikkausarvoja, koska tällöin tummien tai vaaleiden kohtien yksityiskohdat erottuvat huonommin (voimakkuusarvoja leikataan, jolloin tuloksena on puhdas musta tai puhdas valkoinen).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö