Rivivälistyksen määrittäminen

Tekstirivien välistä pystysuuntaista etäisyyttä sanotaan rivivälistykseksi. Latinalaisella kirjasimella kirjoitetussa tekstissä rivivälistys mitataan tekstirivin peruslinjalta yläpuolella olevan tekstirivin peruslinjalle. Peruslinja on näkymätön viiva, jolle suurin osa tekstin merkeistä on sijoitettu. Voit käyttää samassa kappaleessa useita rivivälistysarvoja, mutta kunkin tekstirivin rivivälistys on suurimman rivillä määritetyn välistysarvon mukainen.

Huomautus:

Käsitellessäsi vaakasuuntaista aasialaista tekstiä voit määrittää rivivälistyksen mittaamisen joko peruslinjasta peruslinjaan tai tekstirivin yläreunasta seuraavan rivin yläreunaan.

Photoshopin määrittämä rivivälistys
Viiden pisteen tekstiä, jossa on 6 pisteen (vasemmalla) tai 12 pisteen rivivälistys (oikealla)

Rivivälistyksen määrittäminen

 1. Valitse muutettavat merkit. Jos et valitse tekstiä, uusi rivivälistysasetus kohdistuu kirjoittamaasi uuteen tekstiin.
 2. Määritä Rivivälistys-arvo Merkki-paneelissa.

Automaattisen rivivälistysprosentin muuttaminen

 1. Valitse Kappale-paneelivalikosta Palstaan sovitus.
 2. Määritä Automaattinen rivivälistys -asetukseksi uusi oletusprosentti.

Parivälistys ja merkkitiheys

Merkkivälin määrittäminen on tietyn kirjainparin välin lisäämistä tai vähentämistä. Merkkitiheyden määrittäminen on valitun tekstin tai koko tekstilohkon merkkien välisen etäisyyden suurentamista tai tiivistämistä.

Huomautus:

Parivälistys- ja merkkitiheysasetukset vaikuttavat myös japanilaiseen tekstiin, mutta normaalisti niillä muutetaan latinalaisten merkkien välejä.

Kirjainten etäisyyttä toisiinsa nähden voi säätää automaattisesti käyttämällä taulukkoarvoja tai optista parivälistystä. Taulukkovälistys (toiselta nimeltään automaattinen välistys) perustuu välistyspareihin, jotka sisältyvät useimpiin kirjasimiin. Välistyspareissa on tiettyjen merkkiparien välistysarvot. Näitä ovat esimerkiksi LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya ja Yo. Koska taulukkovälistys on oletusarvo, tietyt parit välistetään automaattisesti tekstiä tuotaessa tai kirjoitettaessa.

Joissakin kirjasimissa on tarkkoja parivälistysasetuksia. Jos kirjasimessa on vain vähän parivälistysarvoja tai jos ne puuttuvat kokonaan tai jos samalla rivillä käytetään kahta eri kirjasinta tai kirjasinkokoa, voidaan käyttää optista parivälistystä. Optisella parivälistyksellä voi säätää peräkkäisten merkkien väliä niiden ulkoasun perusteella.

Parivälistys- ja merkkitiheysasetukset Photoshopissa
Parivälistys- ja merkkitiheysasetukset

A. Alkuperäinen teksti B. Teksti, jossa on optinen välistys C. Teksti, jossa on manuaalinen välistys kirjainten W ja a välissä D. Teksti, jossa on määritetty merkkitiheys E. Kumulatiivinen parivälistys ja merkkitiheys 

Manuaalinen parivälistys on suositeltava kahden kirjaimen välin säätämiseen. Merkkitiheys ja manuaalinen merkkiväli ovat kumulatiivisia, joten voit ensin säätää kirjainparien välit ja tiivistää tai väljentää merkkijoukkoja muuttamatta kirjainparien suhteellista väliä.

Kun sijoitat osoittimen kahden kirjaimen väliin napsauttamalla, parivälistysarvot näkyvät Merkki-paneelissa. Jos taas valitset sanan tai tekstialueen, merkkitiheysarvot näkyvät Merkki-paneelissa.

Merkkivälin ja parivälistyksen mittayksikkö on 1/1000 em. Tämä mittayksikkö on suhteessa käytettävään kirjasinkokoon. Kuuden pisteen kirjasimessa 1 em vastaa 6:ta pistettä ja 10 pisteen kirjasimessa 10:tä pistettä. Parivälistys ja merkkiväli suhteutetaan aina käytettyyn kirjasinkokoon.

Huomautus:

Parivälistys- ja merkkitiheysasetukset vaikuttavat myös japanilaiseen tekstiin, mutta normaalisti niillä muutetaan latinalaisten merkkien välejä.

Parivälistyksen säätäminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Jos haluat käyttää kirjasimen sisäisiä parivälistystietoja valituissa merkeissä, valitse Merkki-paneelin Merkkiväli-asetukseksi Metrij.

  • Jos haluat valittujen merkkien välien säätyvän niiden muodon perusteella automaattisesti, valitse Merkki-paneelin Merkkiväli-asetukseksi Optinen.

  • Jos haluat säätää parivälistystä itse, aseta kohdistin kahden merkin väliin ja määritä arvo Merkki-paneelin Merkkiväli-asetuksella. (Huomaa, että jos tekstialue on valittu, et voi säätää parivälistystä manuaalisesti. Säädä sen sijaan merkkitiheyttä.)

  Huomautus:

  Voit vähentää ja lisätä kahden merkin välistä parivälistystä näppäinyhdistelmällä Alt+vasen/oikea nuolinäppäin (Windows) tai optio+vasen/oikea nuolinäppäin (Mac OS).

  • Jos haluat poistaa parivälistyksen käytöstä valittujen merkkien osalta, määritä Merkki-paneelin Merkkiväli-asetukseksi 0 (nolla).

Merkkitiheyden säätäminen

 1. Valitse merkkijoukko tai tekstiobjekti, jota haluat säätää.
 2. Määritä Merkki-paneelin Merkkitiheys-asetus.

Peruslinjan siirtäminen

Peruslinja siirto -asetuksella voidaan siirtää valitut merkit ylös tai alas suhteessa ympäröivän tekstin peruslinjaan. Peruslinjan siirtotoiminto on erityisen kätevä aseteltaessa käsin murtolukuja tai säädettäessä kuvana käsiteltävän kirjasimen paikkaa.

 1. Valitse muokattavat merkit tai tekstiobjektit. Jos et valitse tekstiä, uusi siirtymä kohdistuu kirjoittamaasi uuteen tekstiin.
 2. Määritä Merkki-paneelin Peruslinjan siirto -asetus. Nollaa suuremmat arvot siirtävät merkin perusviivaa rivin perusviivan yläpuolelle ja nollaa pienemmät arvot rivin perusviivan alapuolelle.
  Peruslinjan siirtoarvot Photoshopissa
  Teksti, jossa on erilaisia Peruslinjan siirto -arvoja.

Merkkien leveyksien määrittäminen murto-osina tai kokonaisina pikseleinä

Oletusarvon mukaan ohjelma käyttää merkkien leveyksiä murtolukuina merkkien välillä. Tämä merkitsee sitä, että merkkien välit vaihtelevat ja että joskus merkkien välissä voi olla pikselin osia.

Näin saavutetaan useimmiten tekstin ulkoasun ja luettavuuden kannalta parhaat merkkivälit. Jos teksti on pientä (alle 20 pistettä) ja se luetaan näytöstä, merkit voivat osua toisiinsa tai niiden välissä voi olla liikaa tilaa, joten luettavuus heikkenee.

Poista leveydet murtolukuina -toiminto käytöstä, kun haluat säätää merkkien välistyksen kokonaisina pikseleinä ja estää pienten kirjainten osumisen toisiinsa. Leveyksienmäärittämiseen liittyvä asetus koskee tekstitason kaikkia merkkejä – et voi määrittää sitä vain valittuja merkkejä varten.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat määrittää tekstin välit koko dokumentissa kokonaisina pikseleinä, valitse Merkki-palettivalikossa Järjestelmän asettelu.

  • Jos haluat ottaa merkkien leveydet murtolukuina uudelleen käyttöön, valitse Merkki-palettivalikossa Leveydet murtolukuina.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö