Kuvien valmisteleminen kirjapainoa varten

Photoshopilla voidaan valmistella kuvatiedostot offsetlitografiaa, digitaalista tulostusta, syväpainoa ja muita kaupallisia tulostusprosesseja varten.

Työnkulkuun vaikuttaa yleensä se, miten kirjapaino valmistelee kuvan painettavaksi. Ennen kuin aloitat kuvatiedostojen valmistelemisen, kysy kirjapainosta, millaisia vaatimuksia tiedostoille on asetettu. Sinun ei ehkä pidä muuntaa kuvaa CMYK-muotoon missään vaiheessa, koska kirjapainossa käytetään tapauskohtaisia asetuksia. Tässä kuvataan muutamia tapoja valmistella kuvatiedostot niin, että tulokset vastaavat odotuksia:

 • Käsittele kuvaa koko ajan RGB-tilassa ja varmista, että kuvatiedostoon on sisällytetty RGB-työtilaprofiili. Jos tulostus- tai painopalvelu käyttää värinhallintajärjestelmää, se yleensä pystyy muuntamaan kuvat tarkasti filmin tai painolevyjen tuottamisessa tarvittaviksi CMYK-kuviksi käyttämällä apuna tiedostosi profiilia.

 • Käytä RGB-tilaa, kunnes olet saanut kuvan valmiiksi. Muunna kuva sitten CMYK-tilaan ja tee viimeiset väri- ja sävysäädöt. Tarkista varsinkin kuvan huippuvalo- ja varjokohdat. Tee korjaukset käyttämällä Tasot-, Käyrät- tai Sävy/kylläisyys-säätötasoja. Näiden säätöjen pitäisi olla hienovaraisia. Litistä kuva tarvittaessa ja lähetä sitten CMYK-tiedosto tulostuspalveluun.

 • Sijoita RGB- tai CMYK-kuva Adobe InDesigniin tai Adobe Illustratoriin. Kirjapaino ei yleensä tulosta kuvia suoraan Photoshopista, vaan Adobe InDesignin kaltaisesta julkaisuohjelmasta tai Adobe Illustratorin kaltaisesta kuvitusohjelmasta. Lisätietoja Photoshop-tiedostojen tuomisesta Adobe InDesigniin tai Adobe Illustratoriin on Adobe InDesignin ohjeessa ja Adobe Illustratorin ohjeessa.

Seuraavat seikat kannattaa muistaa käsiteltäessä kuvaa, joka on tarkoitus tulostaa kirjapainossa:

 • Jos tiedät painokoneen ominaisuudet, voit säätää huippuvalo- ja varjokohdat niin, että yksityiskohdat säilyvät.

 • Jos tulostat valmiin tiedoston pöytätulostimella, huomaa, että se ei pysty tuottamaan samanlaatuista jälkeä kuin painokone. Ammattitasoinen värivedos antaa tarkemman kuvan lopullisesta tulosteesta.

 • Jos olet saanut kirjapainosta profiilin, voit valita sen Vedosasetukset-komennolla ja katsella pehmeää vedosta antamalla Vedosväri-komennon. Käytä tätä menetelmää, kun esikatselet lopullista tulostetta näytöstä.

Huomautus:

Jotkin kirjapainot haluavat dokumentit PDF-muotoisina, varsinkin jos dokumenttien pitää noudattaa PDF/X-vaatimuksia. Katso Tallentaminen Photoshopin PDF-muodossa.

Tulostusasetusten määrittäminen

Jos valmistelet kuvia kirjapainoa varten suoraan Photoshopilla, voit valita ja esikatsella erilaisia sivumerkkejä ja muita tulostusasetuksia Tulosta-komennolla. Yleensä näiden tulostusasetusten määrittäminen pitäisi jättää painoalan ammattilaisen tai painatusprosessin tuntevan henkilön tehtäväksi.

Tulostuksen sivumerkit Photoshopissa
Sivumerkit

A. Liukuväripalkki B. Otsikko C. Kohdistusmerkit D. Progressiivinen väripalkki E. Kulman leikkausmerkki F. Keskitetty leikkausmerkki G. Kuvaus H. Tähtimerkki 
 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse kohovalikosta Tulostus.
 3. Valitse haluamasi seuraavista asetuksista:

  Kalibrointipalkit

  Tulostaa 11 harmaasävyä tiheydellä 0–100 % ja 10 %:n välein. Käytettäessä CMYK-värierottelua liukuväripalkki tulostuu kunkin CMYK-levyn vasempaan reunaan ja progressiivinen väripalkki oikeaan reunaan.

  Huomautus:

  Kalibrointipalkit, kohdistusmerkit, leikkausmerkit ja tunnukset tulostuvat vain, jos arkki on tulostettavaa kuvaa suurempi.  

  Kohdistusmerkit

  Tämä asetus tulostaa kuvaan kohdistusmerkit (myös napakympit ja tähtimerkit). Merkkejä käytetään etenkin värierottelujen kohdistamiseen PostScript-tulostimissa.

  Kulman leikkausmerkit

  Tulostaa leikkausmerkit kohtiin, joista sivu leikataan. Voit tulostaa leikkausmerkit arkin kulmiin. PostScript-tulostinta käytettäessä tämän asetuksen valitseminen merkitsee myös tähtimerkkien tulostamista.

  Keskitetyt leikkausmerkit

  Tulostaa leikkausmerkit kohtiin, joista sivu leikataan. Leikkausmerkit voidaan sijoittaa arkin kunkin reunan keskelle.

  Kuvaus

  Tämä asetus tulostaa Tiedoston tiedot -valintaikkunaan kirjoitetusta tekstistä enintään noin 300 merkkiä. Kuvaustekstin kirjasin on aina 9 pisteen normaali Helvetica.

  Tunnukset

  Tämä asetus tulostaa tiedostonimen kuvan yläpuolelle. Jos tulostat erotteluja, erottelun nimi tulostuu tunnuksen osana.

  Kalvo alla

  Tekee tekstistä luettavaa, kun kalvo on alla eli kun filmin tai valokuvapaperin valoherkkä kerros osoittaa itsestäsi poispäin. Yleensä paperille tulostettavat kuvat tulostetaan kalvo päällä, jolloin teksti on luettavaa, kun valoherkkä kerros on itseesi päin. Kuvat tulostetaan filmille usein niin, että kalvo on alla.

  Negatiivi

  Tulostaa koko kuvan, myös kaikki maskit ja taustavärin, käänteisenä. Kuva-valikon Negatiivi-komennosta poiketen tämä Negatiivi-asetus muuntaa negatiiviksi tulosteen eikä näytössä olevaa kuvaa. Jos värierottelut tulostetaan suoraan filmille, kuvasta tarvitaan luultavasti negatiivi, joskin filmipositiivit ovat yleisiä monissa maissa. Tarkista tulostuspalvelusta, mikä asetuksen arvon pitää olla. Kalvopuolen voi tunnistaa tarkastelemalla filmiä kirkkaassa valossa kehityksen jälkeen. Himmeä puoli on kalvopuoli ja kiiltävä puoli filmin pohjakerros. Tarkista, missä muodossa tulostuspalvelu haluaa filmin: positiivi ja kalvo päällä, negatiivi ja kalvo päällä, positiivi ja kalvo alla vai negatiivi ja kalvo alla.

  Tausta

  Valitsee taustavärin, joka tulostuu sivulle kuva-alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi musta tai värillinen tausta voi olla suotava tulostettaessa dioja filmitulostimella. Jos haluat käyttää tätä asetusta, napsata Tausta ja valitse sitten värinvalitsimella väri. Tämä on vain tulostusasetus, eikä se vaikuta itse kuvaan.

  Reunus

  Tulostaa kuvan ympärille mustan reunaviivan. Määritä reunaviivan leveys kirjoittamalla numero ja valitsemalla yksikkö.

  Leikkausvara

  Tulostaa leikkausmerkit kuvan sisäpuolelle ulkopuolen sijasta. Käytä tätä asetusta, kun aiot poistaa kuvasta reunat. Määritä leikkausvaran leveys kirjoittamalla numero ja valitsemalla yksikkö.

  Interpolointi

  Vähentää pieniresoluutioisen kuvan karkeutta interpoloimalla automaattisesti ylöspäin tulostuksen aikana (PostScript-tulostimissa). Interpolointi voi kuitenkin heikentää kuvan terävyyttä.

Vektoritietojen sisällyttämistä koskevia lisätietoja: Vektoritietojen tulostaminen.

Valmisteltaessa kuvaa painettavaksi tai käsiteltäessä CMYK-kuvia tai spottivärejä sisältäviä kuvia kukin värikanava voidaan tulostaa erillisenä sivuna.

Huomautus:

Muilla kuin Postscript-tulostimilla tulostettujen CMYK-, kaksisävy- tai monikanavakuvien eroavaisuudet eivät välttämättä ole samanlaiset kuin Postscript-tulostimilla tulostettujen.

Värikanavat tulostettuna erillisille sivuille Photoshopissa
Kukin värikanava tulostettuna erilliselle sivulle.

Huomautus:

Jos tulostettavana on toisesta sovelluksesta siirretty kuva ja spottivärikanavat halutaan tulostaa spottivärilevyille, tiedosto on ensin tallennettava DCS 2.0 -muodossa. DCS 2.0 -muoto säilyttää spottivärikanavat. Esimerkiksi Adobe InDesign ja QuarkXPress tukevat tätä tiedostomuotoa.

 1. Varmista, että kuva on CMYK-väri-, monikanava- tai kaksiväritilassa, ja valitse sitten Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse avattavasta Värinhallinta-valikosta Värierottelut.

  Huomautus:

  Valitun tulostimen ja tulostinohjaimen mukaan nämä asetukset saattavat näkyä myös tulostusasetusten valintaikkunassa. Windowsissa tulostinohjaimen asetukset saadaan näkyviin napsauttamalla Ominaisuudet-painiketta. Mac OS -käyttöjärjestelmässä käytetään avattavaa valikkoa, joka tulostusasetusten valintaikkunassa.

 3. Valitse Tulosta. Photoshop tulostaa värierottelun jokaisesta kuvan väristä.

Spottikanavia sisältävän kuvan valmisteleminen tulostettavaksi toisesta sovelluksesta

 1. Jos kyseessä on kaksisävykuva (duotone), muunna se monikanavatilaan.
 2. Tallenna kuva DCS 2.0 -muodossa.
 3. Poista Sisällytä rasteri- ja Sisällytä siirtofunktio -asetusten valinta DCS 2.0 -muoto -valintaikkunassa.
 4. Avaa tai tuo kuva Photoshopilla ja määritä rasterikulmat. Varmista, että olet määrittänyt tulostimelle kunkin painolevyn spottivärin.

  Huomautus:

  Voit sijoittaa spottivärejä sisältävän PSD-tiedoston suoraan Illustratoriin tai InDesigniin ilman erityisiä valmisteluja.

Värien lihotuksen luominen

Lihotus tarkoittaa limittämistä, joka estää erittäin kapeiden tyhjien välien syntymisen tulostettuun kuvaan painokoneen väärän kohdistuksen takia. Kysy neuvoa kirjapainosta, ennen kuin käytät lihotusta. Useimmiten kirjapaino päättää, onko lihottaminen tarpeen. Tässä tapauksessa kirjapainosta ilmoitetaan, mitkä arvot pitää kirjoittaa Lihotus-valintaikkunaan.

Lihottaminen kohdistusvirheiden korjaamiseksi Photoshopissa
Lihottaminen kohdistusvirheiden korjaamiseksi

A. Kohdistusvirhe ilman lihotusta B. Kohdistusvirhe ja lihotus 

Lihotuksen tarkoitus on korjata tasaisten värien kohdistusvirheet. Yleensä lihotuksia ei kannata tehdä sävykuviin, kuten valokuviin. Liiallinen lihottaminen voi tuottaa ääriviivavaikutelman. Nämä ongelmat eivät ehkä tule ilmi näytössä, vaan vasta tulosteissa. Photoshop soveltaa lihottamisessa vakiosääntöjä:

 • Kaikki värit leviävät mustan alle.

 • Vaaleat värit leviävät tummempien värien alle.

 • Keltainen leviää syaanin, magentan ja mustan alle.

 • Puhdas syaani ja puhdas magenta leviävät toistensa alle tasavertaisina.

 1. Voit katsella kuvaa tulostuslaitteen väritilassa valitsemalla Muokkaa > Muunna profiiliksi. Katso Tiedoston värien muuntaminen toiseen profiiliin (Photoshop)
 2. Valitse Kuva > Lihotus.
 3. Kirjoita Leveys-ruutuun kirjapainon ilmoittama lihotusarvo. Valitse sitten mittayksikkö ja valitse OK. Kysy kirjapainosta, kuinka suureen kohdistusvirheeseen on varauduttava.

Skannausresoluution määrittäminen tulostusta varten

Voit erilaisilla menetelmillä selvittää, millä resoluutiolla valokuva pitää skannata. Jos skannaat tulostettavaksi tarkoitettuja valokuvia ja tiedät tarkan koon ja tulostusrasterin tiheyden, voit määrittää skannausresoluution seuraavilla keinoilla. Usein on helpointa käyttää skannerin suurinta optista tarkkuutta ja muuttaa kuvan kokoa myöhemmin Photoshopilla.

Skannausresoluution arvioiminen

Skannattavan kuvan resoluutio voidaan määrittää käyttämällä alkuperäisen ja lopullisen kuvan mittoja ja tulostuslaitteen resoluutiota. Skannausresoluutio muuttuu kuvan resoluutioksi, kun skannattu kuva avataan Photoshopissa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on lasertulostin, kerro sen rasteritiheys kahdella. Saat tietää tulostimen rasteritiheyden tulostimen käyttöoppaasta tai tulostuspalvelusta.

  • Jos käytössäsi on mustesuihkutulostin, tarkista ihanteellinen resoluutio tulostimen käyttöoppaasta. Monissa värisublimaatiotulostimissa ja suoraan valokuvapaperille tulostavissa laitteissa ihanteellinen resoluutio on 300–400 dpi.

 2. Määritä lopullisen kuvan koon suhde alkuperäisen kuvan kokoon. Esimerkiksi lopulliselta kooltaan 6 x 9 tuuman (15,2 x 22,9 cm) kuvan suhde 2 x 3 tuuman (5,1 x 7,6 cm) alkuperäiseen kuvaan on 3:1.
 3. Kerro vaiheessa 1 saatu tulos vaiheessa 2 saadulla tuloksella.

  Oletetaan, että tulostat latomakoneelle, jonka rasteritiheys on 85 lpi ja lopullisen kuvan suhde alkuperäiseen on 3:1. Laske ensin 85 (rasteritiheys) x 2; tulo on 170. Laske sitten 170 x 3; tästä saadaan 510 ppi:n skannaustaajuus. Jos aiot tulostaa mustesuihkutulostimella, jonka ihanteellinen resoluutio on 300 dpi, kerro 300 luvulla 3. Saat skannausresoluution tulokseksi 900.

  Huomautus:

  Eri värierottelumenetelmät voivat edellyttää erilaista kuvan resoluution ja rasteritiheyden suhdetta. Asia kannattaa tarkistaa tulostuspalvelusta ennen kuvan skannaamista.

Tiedostokoon laskeminen ennen kuvan skannaamista

Voit ennakoida skannaamisen tuloksena syntyvän tiedoston koon luomalla koetiedoston.

 1. Valitse Photoshopissa Tiedosto > Uusi.
 2. Määritä lopullisen tulostetun kuvan leveys, korkeus ja resoluutio. Resoluution pitäisi olla 1,5–2-kertainen tulostamisessa käytettävään rasteritiheyteen verrattuna. Tarkista, että tila, jossa kuva skannataan, on valittuna. Tiedostokoko näkyy Uusi-valintaikkunassa.

  Oletetaan, että haluat lopullisen kuvan olevan 4 tuumaa (10,2 cm) leveä ja 5 tuumaa (12,7 cm) korkea. Kuva on tarkoitus tulostaa rasteritiheydellä 150 ja suhteessa 2:1, joten resoluutioksi valitaan 300. Tiedoston kooksi tulee 5,15 megatavua.

  Skannaa kuva syöttämällä tiedostokoko skannerin asetuksiin. Resoluutiota tai kuvakokoa ei tarvitse ottaa huomioon. Kun olet skannannut kuvan ja tuonut sen Photoshopiin, määritä kuvan oikea leveys ja korkeus Kuvan koko -komennolla (varmista, että Interpoloi kuva -vaihtoehto ei ole valittuna).

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö