Ennen väri- ja sävykorjausten tekemistä

Photoshopin tehokkailla työkaluilla voidaan parannella ja korjailla kuvan värejä ja sävyjä (vaaleutta, tummuutta ja kontrastia). Seuraavassa on joitakin ennen väri- ja sävykorjausten tekemistä huomioon otettavia seikkoja:

 • Käytä näyttöä, joka on kalibroitu ja jota varten on luotu profiili. Hyvin yksityiskohtaisessa kuvankäsittelyssä kalibrointi ja profilointi ovat tärkeitä. Muussa tapauksessa näytössä näkyvä kuva näyttää erilaiselta, kun sitä tarkastellaan muissa näytöissä tai se tulostetaan.

 • Voit käyttää säätötasoja, kun haluat säätää kuvan sävyaluetta ja väritasapainoa. Säätötasoja käyttäessäsi voit palata tekemään uusia sävysäätöjä menettämättä kuvatason tietoja tai muuttamatta niitä pysyvästi. Muista kuitenkin, että säätötasojen käyttäminen suurentaa kuvatiedoston kokoa ja edellyttää tietokoneeltasi riittävästi RAM-muistia. Säädöt-paneelin väri- ja sävykomentojen käyttäminen luo säätötasot automaattisesti.

 • Jos et halua käyttää säätötasoja, voit tehdä säädöt suoraan kuvatasoon. Muista, että osa kuvatiedoista menetetään, kun väri- tai sävysäätöjä tehdään suoraan kuvatasoon.

 • Tärkeissä töissä ja muissa tilanteissa, joissa mahdollisimman suuren osan kuvatiedoista pitää säilyä, käsiteltävien kuvien tulisi sisältää 8 bitin sijasta (8-bittinen kuva) 16 bittiä kanavaa kohti (16-bittinen kuva). Kun kuvaan tehdään väri- ja sävykorjauksia, osa kuvatiedoista menetetään. Kuvatietojen häviäminen on merkittävämpää 8-bittisissä kuin 16-bittisissä kuvissa. Yleensä 16-bittiset kuvatiedostot ovat suurempia kuin 8-bittiset.

 • Monista tai kopioi kuvatiedosto. Kun käsittelet kuvan kopiota, alkuperäinen kuva säilyy alkuperäisessä muodossaan siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

 • Poista kuvasta läiskät, naarmut ja muut virheet ennen väri- tai sävykorjausten tekemistä.

 • Avaa Tiedot- tai Histogrammi-paneelin Laajennettu-näkymä. Kun tarkastelet ja korjailet kuvaa, kummassakin paneelissa näkyy tärkeitä tietoja tekemistäsi säädöistä.

 • Voit rajoittaa väri- ja sävykorjaukset tiettyyn kuvan osaan tekemällä valinnan tai käyttämällä maskia. Voit kohdistaa korjaukset tiettyyn kuvan osaan myös niin, että määrität kuvan osat dokumentin eri tasoille. Väri- ja sävysäädöt tehdään vain yhteen tasoon kerrallaan. Säädöt vaikuttavat kuvan osiin vain kohdetasossa.

Kuvien korjaaminen

Kuvan sävyjen ja värien korjaamisessa käytettävä työnkulku on seuraava:

 1. Tarkista kuvan laatu ja sävyalue sävyjakauman kuvaajan eli histogrammin avulla.

 2. Varmista, että Säädöt-paneeli on avoinna, kun haluat tehdä väri- ja sävysäätöjä. Voit käyttää säätöjä napsauttamalla kuvaketta seuraavissa vaiheissa kuvatulla tavalla. Korjausten käyttäminen Säädöt-paneelista luo säätötason, jonka avulla säätöjä voidaan tehdä joustavasti menettämättä kuvatietoja. Katso kohtia Säädöt-paneelin yleiskuvaus ja Tietoja säätötasoista ja täyttötasoista.

 3. Poista värivääristymät tai korjaa yli- tai alikylläiset värit säätämällä väritasapainoa. Lisätietoja on kohdassa Värinkorjauskomennot.

 4. Säädä sävyaluetta käyttämällä joko Tasot- tai Käyrät-säätöjä.

  Aloita sävyjen korjaaminen säätämällä kuvan vaaleiden ja tummien pikseleiden ääriarvot. Näin määrität kuvan sävyjen kokonaisalueen. Tätä toimenpidettä kutsutaan huippuvalojen ja varjojen asettamiseksi tai valkoisen ja mustan pisteen asettamiseksi. Vaaleita ja tummia alueita asetettaessa keskisävytkin määräytyvät yleensä vastaavasti uudelleen. Saatat kuitenkin joutua säätämään keskisävyjä manuaalisesti.

  Säädä tummien ja vaaleiden alueiden sävyä käyttämällä Tumma/vaalea-komentoa. Katso Tummien ja vaaleiden yksityiskohtien parantaminen.

 5. (Valinnainen) Tee muita värien säätöjä.

  Kun olet korjannut kuvan yleisen väritasapainon, voit halutessasi tehostaa värejä tai luoda erikoistehosteita.

 6. Terävöitä kuvan reunat.

  Terävöitä lopuksi kuvan ääriviivat Epäterävä maski- tai Älykäs terävöinti -suotimella. Kuvan terävöittämisen määrä määräytyy kameran tai skannerin tuottaman laadun mukaan. Katso Kuvien terävöittäminen.

 7. (Valinnainen) Kuvan käsittely ennen tulostuspalveluun tai painotaloon lähettämistä.

  Tasot- ja Käyrät-säätöasetusten avulla voit tuoda vaaleiden ja tummien alueiden tiedot tulostuslaitteen, esimerkiksi työpöytätulostimen, toistoalalle. Nämä toimet voidaan tehdä myös silloin, kun lähetät tiedot painotaloon ja tiedät sen käyttämät ominaisuudet.

  Koska terävöittäminen suurentaa viereisten pikselien kontrastia, jotkin tärkeiden alueiden pikselit saattavat muuttua tulostumattomiksi tulostuspalvelun tai painotalon tulostuslaitteessa. Tästä syystä on suositeltavaa hienosäätää tulostusasetuksia terävöittämisen jälkeen. Lisätietoja tulostusasetusten säätämisestä on kohdassa Vaaleiden ja tummien alueiden kohdearvojen määrittäminen.

Säädöt-paneelin yleiskuvaus

Väri- ja sävysäätöjen tekemiseen tarvittavat työkalut ovat käytettävissä Säädöt-paneelissa. Työkalukuvakkeen napsauttaminen sekä valitsee säädön että luo automaattisesti säätötason. Säädöt-paneelin asetusten ja säätimien avulla tekemäsi säädöt luovat tiedot säilyttävät säätötasot. Katso kohtaa Tietoja säätötasoista ja täyttötasoista.

Ominaisuudet-paneelissa on esimääritysvalikko, joka sisältää säätöjen esimääritykset. Esimääritykset ovat käytettävissä Tasot-, Käyrät-, Valotus-, Sävy/kylläisyys-, Mustavalkoinen-, Kanavasekoitin- ja Selektiivinen värikorjailu -säädöissä. Esimäärityksen napsauttaminen ottaa säädön käyttöön säätötasoa käyttävässä kuvassa. Säätöasetukset voi aina tallentaa esimääritykseksi, joka lisätään esimääritysten luetteloon.

Säätökuvakkeen tai esimäärityksen napsauttaminen näyttää kyseisen säädön asetukset.

Korjauksen tekeminen käyttämällä Säädöt-paneelia

 1. Napsauta Säädöt-paneelin säätökuvaketta tai valitse säätö paneelivalikosta.

 2. Voit ottaa käyttöön haluamiasi asetuksia valitsemalla säätöjä ja asetuksia Ominaisuudet-paneelista.

 3. (Valinnainen) Voit tehdä seuraavia toimia:
  • Voit näyttää tai piilottaa säädön napsauttamalla Ota tason näkyvyys käyttöön tai poista se käytöstä -painiketta .
  • Voit palauttaa säädön alkuperäiset asetukset napsauttamalla Palauta-painiketta .
  • Voit hylätä säädön napsauttamalla Poista tämä säätötaso -painiketta .
  • Voit leventää Säätö-paneelia vetämällä sen alakulmasta.

Korjausten kohdistaminen vain alapuolella olevaan tasoon

 1. Napsauta Säädöt-paneelin säätökuvaketta tai valitse säätö paneelivalikosta.

 2. Valitse Säädöt-paneelin Leikkaa tasoon -painike . Ota säätö käyttöön kaikissa alapuolella olevissa tasoissa Tasot-paneelissa napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

Säätöjen esimääritysten tallentaminen ja käyttäminen

Ominaisuudet-paneelissa on esimääritysvalikko, joka sisältää Säädöt-paneelista valitun työkalun säätöjen esimääritykset. Lisäksi esimääritykset ovat tallennettavissa ja käytettävissä Tasot-, Käyrät-, Valotus-, Sävy/kylläisyys-, Mustavalkoinen-, Kanavasekoitin- ja Selektiivinen värikorjailu -säätöjä käytettäessä. Kun tallennat esimäärityksen, se lisätään esimääritysten luetteloon.

 • Voit tallentaa säätöasetukset esimääritykseksi valitsemalla Ominaisuudet-paneelivakoista Tallenna esimääritys.
 • Jos haluat käyttää säädön esimääritystä, valitse Ominaisuudet-paneelin Esimääritys-valikosta säädön esimääritys.

Tekstikenttien tai kohdistetun säätötyökalun automaattinen valitseminen

Jos vaihdat säätöjen parametreja usein tekstikenttiä tai kohdistettua säätötyökalua käyttämällä, voit tehostaa työskentelyä valitsemalla kohteet automaattisesti.

 1. Valitse Ominaisuudet-paneelivalikosta Parametrin automaattinen valinta tai Kohdistetun säätötyökalun automaattinen valinta.

  Huomautus:

  Jos haluat mieluummin valita tekstikentät tarvittaessa, paina vaihto-Enter (Windows) tai vaihto-rivinvaihto (Mac OS).

Värinkorjauskomennot

Voit säätää värejä seuraavilla komennoilla:

Tasojen automaattinen säätö

Korjaa nopeasti kuvan väritasapainon. Vaikka Automaattinen väri -komennon nimi viittaa automaattiseen säätämiseen, komennon toimintaa voidaan hienosäätää. Katso kohtaa Värivääristymän poistaminen käyttämällä Automaattinen väri -asetusta.

Tasot-komento

Säätää väritasapainoa asettamalla yksittäisten värikanavien pikselijakaumat. Katso Värien säätäminen Tasot-valintaikkunan avulla.

Käyrät-komento

Mahdollistaa kanavien vaaleiden sävyjen, tummien sävyjen ja keskisävyjen säätämisen 14 säätöpisteen avulla. Katso Käyrien yleiskuvaus.

Valotus-komento

Tämä komento säätää sävyjä suorittamalla laskutoimituksia lineaarisessa väritilassa. Valotusta käytetään enimmäkseen HDR-kuvissa. Katso kohtaa HDR-kuvien valotuksen säätäminen.

Eloisuus-komento

Tämä komento säätää värin kylläisyyttä niin, että leikkautuminen minimoidaan. Katso kohtaa Värikylläisyyden säätäminen käyttämällä Eloisuus-säätöä.

Valokuvasuodin-komento

Säätää värejä niin, että tulos muistuttaa kameran objektiivin eteen sijoitetun Kodak Wratten- tai Fuji-suotimen vaikutusta.

Väritasapaino-komento

Muuttaa kuvan yleistä värisekoitusta. Katso kohtaa Väritasapaino-säädön käyttäminen.

Sävy/kylläisyys-komento

Säätää koko kuvan tai kuvan yksittäisten osien sävyä, kylläisyyttä ja vaaleutta. Katso Sävyn ja kylläisyyden säätäminen.

Sovita väri -komento

Sovittaa kahden valokuvan, kahden tason tai kahden samasta kuvasta tai eri kuvista tehdyn valinnan värit. Tällä komennolla voidaan säätää myös kuvan kirkkautta ja värialuetta sekä neutraloida kuvan värivääristymiä. Katso Eri kuvien värien sovittaminen.

Korvaa väri -komento

Korvaa määritetyt kuvan värit uusilla väriarvoilla. Katso Kuvan kohteiden värien korvaaminen.

Selektiivinen värikorjailu -komento

Säätää yksittäisten värikomponenttien prosessivärien määrää. Katso Selektiivisten värinsäätöjen tekeminen.

Kanavasekoitin-komento

Muokkaa värikanavaa ja tekee värisäätöjä, joita on vaikea toteuttaa muilla värinsäätötyökaluilla. Katso Värikanavien sekoittaminen.

Värinsäädön tekeminen

Kaikki Photoshopin värinsäätötyökalut toimivat periaatteessa samalla tavalla: ne muuntavat nykyisen pikseliarvoalueen uudeksi arvoalueeksi. Työkalujen erona on mahdollisten säätöjen määrä. Värinsäätötyökaluja ja niiden asetuksia käytetään Säädöt-paneelista. Perustietoja värinsäätötyökaluista on kohdassa Värinsäätökomennot.

Kuvan väriä voi muuttaa usealla eri tavalla. Joustavin tapa on käyttää säätötasoa. Kun valitset värinsäätötyökalun Säädöt-paneelissa, Photoshop luo automaattisesti säätötason. Säätötasoa käyttämällä voidaan kokeilla eri väri- ja sävysäätöjä muuttamatta pysyvästi kuvan pikseleitä. Väri- ja sävysäädöt sijaitsevat säätötasolla, joka toimii ikään kuin kalvona, jonka läpi kuvan alla olevat tasot näkyvät.

 1. Jos haluat tehdä säätöjä kuvan osaan, valitse se. Jos et valitse osaa, säätöä käytetään koko kuvassa.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin säätökuvaketta.
  • Kaksoisnapsauta Tasot-paneelissa näkyvää säätötason miniatyyriä.

  Huomautus:

  Voit myös valita Kuva > Säädöt ja valita sitten komennon alivalikosta, jos haluat kohdistaa säädöt suoraan kuvatasoon. Muista, että tätä tapaa käytettäessä kuvatietoja menetetään.

  Uusi säätötaso sisältää tasomaskin, joka on oletusarvon mukaan tyhjä (tai valkoinen), mikä merkitsee sitä, että säädöt kohdistetaan koko kuvaan. (Jos kuvassa on valinta aktiivisena, kun säätötaso lisätään, alkuperäinen tasomaski maskaa valitsemattoman alueen mustaksi.) Sivellintyökalun avulla voit maalata mustaksi niitä maskin alueita, joihin et halua säätöjen vaikuttavan kuvassa. Katso Tasomaskin muokkaaminen.

 3. Voit vaihdella kuvan näkymiä säädöt näyttävän ja säädöt piilottavan näkymän välillä napsauttamalla Ominaisuudet-paneelin Ota tason näkyvyys käyttöön tai poista se käytöstä -kuvaketta .

  Huomautus:

  Voit peruuttaa muutokset napsauttamalla Palauta-painiketta .

Säätöasetusten tallentaminen

Voit tallentaa värinsäätöasetukset ja käyttää niitä muissa kuvissa. Kun asetus on tallennettu, sen voi avata Ominaisuudet-paneelin Esimääritykset-valikosta. Voit valita myös Lataa esimääritys -vaihtoehdon säätövalintaikkunan valikosta. Jos tallennat värinsäätöasetukset Sovita väri -komennolla, katso Eri kuvien värien sovittaminen.

 • Voit tallentaa Esimääritykset-paneelin asetuksen valitsemalla paneelivalikosta Tallenna esimääritys -vaihtoehdon. Tämä asetus on käytettävissä vain Tasot-, Käyrät-, Valotus-, Sävy/kylläisyys-, Mustavalkoinen-, Kanavasekoitin- ja Selektiivinen värikorjailu -säädöissä.
 • Tallenna asetus Varjostukset/korostukset- tai Korvaa väri -kuvansäätövalintaikkunassa napsauttamalla Tallenna. Valitse paneelin valikosta Tallenna esimääritys Tasot-, Käyrät-, Valotus-, Sävy/kylläisyys-, Musta ja valkoinen-, Kanavasekoitin- tai Selektiivinen värikorjailu -kuvansäätövalintaikkunassa. Anna asetukselle nimi ja valitse Tallenna.

Säätöasetusten käyttäminen uudelleen

Kun säätöasetus on tallennettu, se on esimääritys, jota voidaan käyttää uudelleen.

 • Valitse Ominaisuudet-paneelin Esimääritys-valikosta säädön esimääritys.
 • Valitse säätövalintaikkunassa Lataa. Etsi ja avaa tallentamasi säätötiedosto. Käyrät-, Mustavalkoinen-, Valotus-, Sävy/kylläisyys-, Selektiivinen värikorjailu-, Tasot- tai Kanavasekoitin-valintaikkunassa tallennetut esimääritykset näkyvät Esimääritykset-valikossa. Valitse Esimääritys-asetuksen kohdalta Lataa esimääritys, jos haluat ladata Esimääritys-valikosta puuttuvan esimäärityksen toisesta paikasta.

Voit poistaa oletusarvoisia esimäärityksiä siirtymällä seuraaviin kansioihin, siirtämällä esimääritykset pois kansiosta ja käynnistämällä Photoshopin uudelleen.

 • Windows: [käynnistysasema]/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [versionumero]/Presets/[säätötyyppi]/[esimäärityksen nimi]

 • Mac OS: [käynnistysasema]/Applications/Adobe Photoshop [versionumero]/Presets/[säätötyyppi]/[esimäärityksen nimi]

Värien korjaaminen CMYK- ja RGB-tilassa

Vaikka kaikki väri- ja sävykorjaukset voidaan tehdä RGB-tilassa ja useimmat korjaukset myös CMYK-tilassa, tila on valittava harkiten. Tilaa ei kannata vaihtaa usein, koska jokaisessa muunnossa väriarvoja pyöristetään ja niitä häviää. Älä muunna RGB-kuvia CMYK-tilaan, jos kuvat on tarkoitettu näytettäviksi vain näytössä. Älä tee eroteltuihin ja tulostettuihin CMYK-kuviin värikorjauksia RGB-tilassa.

Jos joudut muuntamaan kuvan tilasta toiseen, tee useimmat sävy- ja värikorjaukset RGB-tilassa. Sen jälkeen voit käyttää CMYK-tilaa hienosäätöön. RGB-tilassa toimimisen edut ovat seuraavat:

 • RGB-tilassa on vähemmän kanavia, minkä vuoksi tietokone käyttää vähemmän muistia.

 • RGB-tilassa on laajempi värialue kuin CMYK-tilassa, ja suurempi osa väreistä todennäköisesti säilyy säätöjä tehtäessä.

  Voit käyttää kuvan värien esikatselua, kun haluat tietää, miltä värit näyttävät eri tulostuslaitteissa. Katso kohta Tietoja värien ohjelmallisesta tarkistamisesta.

Huomautus:

Voit muokata kuvaa RGB-tilassa toisessa ikkunassa ja tarkastella samaa kuvaa CMYK-tilassa toisessa ikkunassa. Avaa toinen ikkuna valitsemalla Ikkuna > Järjestä > Uusi ikkuna kohteelle (tiedostonimi). Valitse Vedosasetukset-arvoksi Käytössä oleva CMYK ja ota sitten CMYK-esikatselu käyttöön yhdessä ikkunoista Vedosväri-komennolla.

Toistoalan ulkopuolella olevien värien tunnistaminen

Toistoala on värialue, jonka värijärjestelmä voi näyttää tai tulostaa. RGB-malleissa näytettävä väri voi olla CMYK-asetuksen toistoalan ulkopuolella. Silloin sitä ei voi tulostaa.

RGB-tilassa toistoalan ulkopuolella olevan värin voi tunnistaa seuraavilla tavoilla:

 • Tietopaneelissa näkyvien CMYK-arvojen viereen tulee huutomerkki, kun osoitin siirretään toistoalan ulkopuolella olevan värin päälle.

 • Sekä Värivalitsimessa että Väri-paneelissa näkyy varoituskolmio . Kun valitset toistoalan ulkopuolella olevan värin, näet lähimmän CMYK-vastineen. Valitse CMYK-arvoa vastaava arvo napsauttamalla kolmiota tai väriä.

  Photoshop tuo kaikki värit automaattisesti toistoalaan, kun RGB-kuva muunnetaan CMYK-tilaan. Huomaa, että joitakin kuvatietoja saatetaan menettää. Tämä määräytyy muuntoasetusten mukaan. Haluat ehkä tunnistaa kuvan toistoalan ulkopuolella olevat värit ja korjata ne manuaalisesti ennen CMYK-tilaan muuntamista. Voit korostaa toistoalan ulkopuolella olevat värit Toistoalavaroitus-komennolla.

Toistoalan ulkopuolella olevien värien etsiminen

 1. Valitse Näytä > Vedosasetukset ja valitse sitten vedosprofiili, johon toistoalavaroitus perustuu.
 2. Valitse Näytä > Toistoalavaroitus.

Kaikki nykyisen vedosprofiilitilan toistoalan ulkopuolella olevat pikselit korostetaan harmaalla.

Toistoalavaroituksen värin muuttaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Windows) Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Läpinäkyvyys ja toistoala.
  • (Mac OS) Valitse Photoshop > Oletusasetukset > Läpinäkyvyys ja toistoala.
 2. Tuo Värivalitsin näyttöön valitsemalla väriruutu Toistoalavaroitus-kohdasta. Valitse varoituksen uusi väri ja valitse sitten OK.

  Saat parhaat tulokset käyttämällä väriä, jota ei vielä ole kuvassa.

 3. Kirjoita arvo Peittävyys-ruutuun ja valitse sitten OK.

  Tällä asetuksella voit määrittää, kuinka hyvin alla oleva kuva näkyy varoitusvärin läpi. Arvot voivat olla välillä 1 % ja 100 %.

  Toistoalavaroituksen väri Photoshopissa
  Alkuperäinen kuva ja toistoalan ulkopuolella olevien värien esikatselu, kun varoitusvärinä on sininen

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö