Tietoja histogrammeista

Histogrammi ilmaisee, miten kuvan pikselit jakautuvat. Se näyttää pikselien määrän kullakin värin voimakkuustasolla. Histogrammissa näkyvät tummien alueiden yksityiskohdat (histogrammissa vasemmalla), keskisävyjen yksityiskohdat (keskiosassa) ja vaaleiden alueiden yksityiskohdat (oikealla). Histogrammin avulla voit päätellä, onko kuvassa riittävästi yksityiskohtia onnistuneen korjauksen tekemiseen.

Histogrammista näet myös nopeasti kuvan sävyalueen eli kuvan sävytyypin. Tummasävyisessä kuvassa on eniten yksityiskohtia tummilla alueilla, vaaleasävyisessä kuvassa vaaleilla alueilla ja keskisävyisessä kuvassa keskisävyalueilla. Jos kuvalla on täysi sävyalue, sillä on pikseleitä joka alueessa. Kun sävyalue on määritetty, sävyihin on helpompi tehdä oikeat korjaukset.

Esimerkkejä Photoshopin histogrammeista
Kuinka histogrammia tulkitaan

A. Ylivalottunut valokuva B. Oikein valotettu kuva, jossa on täysi sävyalue C. Alivalottunut valokuva 

Histogrammi-paneelin avulla kuvan sävy- ja väritietoja voidaan tarkastella usealla eri tavalla. Histogrammissa näkyy oletusarvon mukaan koko kuvan sävyalue. Kun haluat nähdä kuvan osan histogrammitiedot, valitse ensin kyseinen osa.

Huomautus:

Voit tarkastella kuvan histogrammia Käyrät-valintaikkunassa valitsemalla histogrammivaihtoehdon Käyrän esitysasetukset -kohdasta ja Käyrien ominaisuudet -paneelissa valitsemalla paneelivalikosta ensin Käyrän esitysasetukset ja sitten Histogrammi.  

Histogrammi-paneelin yleiskatsaus

 1. Valitse Ikkuna > Histogrammi tai avaa paneeli valitsemalla Histogrammi-välilehti. Oletuksena Histogrammi-paneeli avautuu tiiviissä näkymässä ilman säätimiä tai tilastotietoja, mutta näkymän säätö on mahdollista.
  Photoshopin Histogrammi-paneeli -- laajennettu näkymä
  Histogrammi-paneeli (Laajennettu näkymä)

  A. Kanavavalikko B. paneelivalikko C. Päivitys puuttuu välimuistista -painike D. Tietoja ei viedä välimuistiin -kuvake E. Tilastotiedot 

Histogrammi-paneelin näkymän muuttaminen

 1. Valitse näkymä Histogrammi-paneelin valikosta.

  Laajennettu näkymä

  Näyttää histogrammin ja tilastotiedot. Lisäksi näytetään säätimet, joilla valitaan histogrammin edustama kanava ja Histogrammi-paneelin näkymäasetukset, histogrammin päivittäminen näyttämään välimuistiin viemättömät tiedot ja valitaan monitasoisen dokumentin tietty taso.

  Tiivis näkymä

  Näyttää histogrammin ilman säätimiä tai tilastotietoja. Histogrammi edustaa koko kuvaa.

  Kaikki kanavat -näkymä

  Näyttää kanavien yksittäiset histogrammit sekä kaikki laajennetun näkymän sisältämät valinnat. Yksittäiset histogrammit eivät sisällä alfakanavia, spottikanavia tai maskeja.

  Kanavien näyttäminen värillisinä Photoshopin Histogrammi-paneelissa
  Histogrammi-paneeli, jossa kaikki kanavat näkyvät väreissä ja tilastotiedot on kätketty

Tietyn kanavan näyttäminen histogrammissa

Jos valitsit Histogrammi-paneelista Laajennettu näkymä -vaihtoehdon tai Kaikki kanavat -näkymä -vaihtoehdon, voit valita asetuksen Kanava-valikosta. Photoshop muistaa kanava-asetuksen, jos vaihdat Laajennettu näkymä­­­ ­-vaihtoehdosta tai Kaikki kanavat -näkymästä takaisin tiiviiseen näkymään.

 • Valitse yksittäinen kanava, jos haluat tuoda näyttöön histogrammin kyseisestä kanavasta. Voit valita värikanavia, alfakanavia ja spottikanavia.
 • Valitse kuvan väritilan mukaan RGB, CMYK tai Yhdistelmä, jos haluat tuoda näyttöön yhdistelmähistogrammin kaikista kanavista.
 • Jos kuva on RGB- tai CMYK-kuva, valitse Kuvan kirkkaus, jos haluat tuoda näyttöön yhdistelmäkanavan kirkkaus- tai voimakkuusarvoja ilmaisevan histogrammin.
 • Jos kuva on RGB- tai CMYK-kuva, valitse Värit, jos haluat tuoda näyttöön yhdistelmähistogrammin värin yksittäisistä värikanavista. Tämä vaihtoehto on RGB- ja CMYK-kuvien oletusnäkymä, kun ensin valitaan Laajennettu näkymä tai Kaikki kanavat -näkymä.

  Kanavat-valikon vaihtoehdon valitseminen vaikuttaa Kaikki kanavat -näkymässä vain paneelin ylimpään histogrammiin.

Kanavien histogrammien näyttäminen värillisenä

 1. Tee Histogrammi-paneelissa jokin seuraavista:
  • Valitse Kaikki kanavat -näkymässä paneelivalikosta Näytä kanavat väreinä.

  • Valitse Laajennettu- tai Kaikki kanavat -näkymässä Kanava-valikosta jokin kanava ja valitse paneelivalikosta Näytä kanavat väreinä. Jos vaihdat tiiviiseen näkymään, kanava näytetään edelleen väreinä.

  • Valitse laajennetussa näkymässä tai Kaikki kanavat -näkymässä Kanava-valikosta Värit, jos haluat nähdä yhdistelmähistogrammin kanavista väreinä. Jos vaihdat Tiivis-näkymään, yhdistelmähistogrammi näkyy edelleen värillisenä.

Histogrammin tilastotietojen näyttäminen

Histogrammi-paneeli näyttää oletuksena laajennetun näkymän tai Kaikki kanavat -näkymän tilastotiedot.

 1. Valitse Histogrammi-paneelin valikosta Näytä tilastotiedot.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat nähdä tietyn pikselin arvotiedot, aseta osoitin histogrammiin.

  • Voit tarkastella jonkin arvoalueen tietoja korostamalla histogrammin alueen vetämällä.

  Paneeli näyttää histogrammin alapuolella seuraavat tilastotiedot:

  Keskiarvo

  Voimakkuuden keskiarvo.

  K.haj. (keskihajonta)

  Ilmaisee, miten paljon voimakkuusarvot vaihtelevat.

  Mediaani

  Ilmaisee voimakkuusarvojen alueen keskimmäisen arvon.

  Pikselit

  Histogrammin laskennassa käytettyjen pikseleiden kokonaismäärä.

  Taso

  Osoittimen alla olevan alueen voimakkuustaso.

  Lukumäärä

  Osoittimen alla olevaa voimakkuusaluetta vastaavien pikseleiden kokonaismäärä.

  Prosenttiarvo

  Osoittimen alla olevan tason ja sen alaisten tasojen pikseleiden määrä yhteensä. Arvo ilmaistaan prosenttiosuutena kuvan kaikista pikseleistä. Vasemmassa reunassa on arvo 0 % ja oikeassa 100 %.

  Välimuistin taso

  Histogrammin luonnissa käytetyn kuvan kuvavälimuisti. Kun välimuistin tasona on suurempi asetus kuin 1, histogrammi näytetään nopeammin. Tässä tapauksessa histogrammi johdetaan kuvasta otetusta pikselinäytteestä (suurennuksen perusteella). Alkuperäisen kuvan välimuistin taso on 1. Kun välimuistin taso on korkeampi kuin 1, yksi pikseliarvo saadaan jokaisella tasolla neljän vierekkäisen pikselin keskiarvon perusteella. Siten jokaisen tason arvo on puolet alemman tason mitta-arvosta (siinä on 1/4 pikselimäärästä). Kun Photoshopin on tehtävä nopea laskutoimitus, se voi käyttää jotakin ylemmistä tasoista. Piirrä histogrammi uudelleen käyttäen todellista kuvatasoa valitsemalla Päivitys puuttuu välimuistista -painike.

Monitasoisen kuvan histogrammin näyttäminen

 1. Valitse Histogrammi-paneelin valikosta Laajennettu näkymä.
 2. Valitse Lähde-valikosta asetus. (Lähde-valikko ei ole käytettävissä, jos dokumentti on yksitasoinen.)

  Koko kuva

  Näyttää koko kuvan histogrammin kaikkine tasoineen.

  Valittu taso

  Näyttää Tasot-paneelista valitun tason histogrammin.

  Säätöyhdistelmä

  Näyttää Tasot-paneelista valitun säätötason histogrammin, jossa ovat mukana kaikki säätötason alapuolella olevat tasot.

Histogrammin säätöjen esikatselu

Tehdyn väri- ja sävysäädön vaikutuksen histogrammiin voi nähdä esikatselussa.

 1. Valitse väri- ja sävysäädön yhteydessä käytettävän valintaikkunan sisältämä esikatselutoiminto.

  Kun Esikatselu on valittu, Histogrammi-paneelissa näkyy säädön vaikutus histogrammiin.

  Huomautus:

  Kun säätöjä tehdään Säädöt-paneelin avulla, muutokset näkyvät automaattisesti Histogrammi-paneelissa.

  Histogrammiin tehdyn säädön esikatselu Photoshopissa
  Esikatselu Histogrammi-paneelissa histogrammiin tehdyn säädön vaikutuksista

  A. Alkuperäinen histogrammi B. Säädetty histogrammi C. Tummat D. Keskisävyt E. Vaaleat 

Histogrammin päivittäminen

Kun histogrammi luetaan välimuistista eikä dokumentin nykyisestä tilasta, Histogrammi-paneeliin tulee näkyviin Tiedot viedään välimuistiin -varoitus . Kuvavälimuistiin perustuvat histogrammit näkyvät nopeammin, ja ne perustuvat kuvasta saatuun edustavaan pikselinäytteeseen. Suorituskyky-asetuksella voidaan määrittää välimuistin enimmäistaso (2–8).

Huomautus:

Suurempi välimuistitasoasetus suurentaa määritysnopeutta suurten, monitasoisten tiedostojen kohdalla, mutta se vaatii tavallista enemmän järjestelmän RAM-muistia. Jos RAM-muistin määrä on rajallinen tai käsittelet enimmäkseen pieniä kuvia, käytä pientä välimuistitasoasetusta.

 1. Päivitä histogrammi niin, että se näyttää kaikki alkuperäisen kuvan pikselit nykyisessä tilassa, tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta missä tahansa histogrammin kohdassa.

  • Napsauta Tiedot välimuistista -varoituskuvaketta .

  • Valitse Päivitys puuttuu välimuistista -painike .

  • Valitse Päivitys puuttuu välimuistista -vaihtoehto Histogrammi-paneelin valikosta.

  Tietoja välimuistin tasosta on kohdassa Histogrammi-paneelin yleiskuvaus.

Kuvan väriarvojen näyttäminen

Tehdessäsi korjauksia voit nähdä pikseleiden väriarvot Tiedot-paneelissa. Kun työskentelet Ominaisuudet-paneelissa, tietopaneelissa näkyy kaksi väriarvojen joukkoa, jotka koskevat osoittimen alla olevia pikseleitä. Vasemmassa sarakkeessa on alkuperäinen väriarvo. Oikeassa sarakkeessa on säädön jälkeinen väriarvo.

Kuvan väriarvot Photoshopissa
Kuvan sävyn neutraloiminen Tasot-paneelin ja tietopaneelin avulla

Voit tarkastella yhden tietyn kohdan väriä käyttämällä pipettityökalua . Yhden tai usean kuvan kohdan väritietoja voit tarkastella käyttämällä enintään neljää Värinäytteet-työkalua . Koska näytteet tallennetaan kuvaan, voit katsella niitä tarvittaessa työskentelyn aikana, vaikka sulkisitkin kuvan välillä.

Värinäytteet ja tietopaneeli Photoshopissa
Värinäytteet ja tietopaneeli

 1. Avaa tietopaneeli valitsemalla Ikkuna > Tietoja.
 2. Valitse (ja vaihto-napsauta) pipettityökalua  tai värinäytetyökalua  ja valitse tarvittaessa näytekoko asetusriviltä. Pistenäyte-asetus lukee yhden pikselin arvon, kun taas muut asetukset laskevat pikselialueen keskiarvon.
 3. Jos valitsit värinäytetyökalun , lisää kuvaan enintään neljä värinäytettä. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä näytteen.

Väritietojen näyttäminen väriä säädettäessä

Voit tarkastella kuvan tiettyjä pikseleitä koskevia väritietoja säätäessäsi väriä Ominaisuudet-paneelissa.

 1. Lisää säätö käyttämällä Säädöt-paneelia.
 2. Säätöjen tekeminen Ominaisuudet-paneelissa. Tehdessäsi säätöjä voit tarkastella edellisiä ja uusia väriarvoja tietopaneelissa. Kun haluat nähdä osoittimen ilmaiseman kohdan väriarvot, siirrä osoitinta kuvassa.

  Huomautus:

  Jos valitset Kuva > Säädöt ja käytät valikon komentoa, pipettityökalu aktivoituu (ja muut työkalut poistuvat tilapäisesti käytöstä), kun siirrät osoitinta kuvassa. Voit edelleen käyttää selausohjaimia sekä käsi- ja suurennuslasityökalua  pikanäppäimillä.

 3. Jos olet asettanut kuvaan värinäytteitä, värinäytteiden arvot tulevat näkyviin tietopaneelin alaosaan. Jos haluat lisätä uusia värinäytteitä, valitse Värinäyte-työkalu ja napsauta kuvaa tai valitse pipettityökalu ja napsauta kuvaa vaihtonäppäin painettuna.

Värinäytteiden säätäminen

Kun olet lisännyt värinäytteen, voit siirtää sitä, poistaa tai piilottaa sen tai muuttaa tietopaneelissa näkyviä värinäytteen tietoja.

Värinäytteen siirtäminen tai poistaminen

 1. Valitse värinäytetyökalu .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Siirrä värinäyte vetämällä se uuteen paikkaan.

  • Poista värinäyte vetämällä se dokumentti-ikkunan ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna, kunnes osoitin muuttuu saksikuvakkeeksi, ja napsauta näytettä.

  • Poista kaikki värinäytteet valitsemalla asetusriviltä Pyyhi.

  • Kun säätövalintaikkuna on avoinna, voit poistaa värinäytteen pitämällä Alt- ja vaihtonäppäintä (Windows) tai optio- ja vaihtonäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla värinäytettä.

Kuvan värinäytteiden näyttäminen ja piilottaminen

 1. Valitse Näyttö > Ylimääräiset. Valintamerkki ilmaisee, että värinäytteet näytetään.

Värinäytetietojen näyttäminen ja piilottaminen Tiedot-paneelissa

 • Voit näyttää tai piilottaa tietopaneelin värinäytetiedot valitsemalla paneelivalikosta Värinäytteet. Valintamerkki ilmaisee, että värinäytetiedot näytetään.
 • Voit muuttaa väritilan, jossa värinäyte näyttää arvot, siirtämällä osoittimen värinäytekuvakkeen päälle tietopaneelissa. Pidä sitten hiiren painiketta painettuna ja valitse valikosta jokin muu väritila.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö