Tietoja linssivääristymästä

Tynnyrivääristymä on linssivika, joka saa suorat viivat käyristymään ulospäin kuvan reunoja kohti. Tyynyvääristymä on päinvastainen virhe, jossa suorat viivat käyristyvät sisäänpäin.

Tynnyrivääristymä ja tyynyvääristymä Photoshopissa
Esimerkki tynnyrivääristymästä (vasemmalla) ja tyynyvääristymästä (oikealla).

Vinjetti on virhe, joka saa kuvan kulmat näyttämään tummilta, kun valo heikkenee linssin ympärillä. Kromaattinen poikkeama näkyy kohteiden reunoja ympäröivänä värinkohdistusvirheenä, joka johtuu siitä, että linssi tarkentaa valon eri väreihin eri tasoilla.

Joissakin linsseissä on vikoja, jotka ilmenevät tiettyä polttoväliä, aukkoa tai tarkennusetäisyyttä käytettäessä. Linssikorjaus-suodinta käyttämällä voi itse määrittää kuvan muodostuksen asetukset

Linssivääristymän korjaaminen ja perspektiivin säätö

Linssikorjaus-suodin korjaa yleisiä linssivirheitä, kuten tyyny- ja tynnyrivääristymän, vinjetoinnin ja kromaattisen poikkeaman. Suodin toimii vain RGB- tai harmaasävytilassa olevissa kuvissa, joissa on 8 tai 16 bittiä kanavaa kohden.

Suotimen avulla voi myös kiertää kuvaa tai korjata kameran pysty- tai vaakasuuntaisen kallistuksen kuvaan aiheuttamaa perspektiiviä. Suotimen kuvaruudukon avulla näiden säätöjen tekeminen on helpompaa ja täsmällisempää kuin Muunna-komennolla.

Kuvan perspektiivin ja linssivirheiden korjaaminen automaattisesti

Linssiprofiileja käytettäessä Automaattinen korjaus -toiminto korjaa vääristymät nopeasti ja tarkasti. Kuvan kunnolliseen automaattiseen korjaukseen Photoshop tarvitsee Exif-metatiedot, joista ilmenee kuvattaessa käytetty kamera ja linssi, ja metatietoja vastaavan linssiprofiilin.

 1. Valitse Suodin > Linssikorjaus.
 2. Määritä seuraavat asetukset:

  Korjaus

  Valitse korjattavat virheet. Jos korjaukset laajentavat tai supistavat kuvaa tarpeettomasti alkuperäisiin mittoihin nähden, valitse Skaalaa kuva automaattisesti.

  Reuna-valikosta määritetään, miten tyynyvääristymän, kiertämisen tai perspektiivin korjauksen takia syntyviä tyhjiä alueita käsitellään. Voit jättää tyhjät alueet läpinäkyviksi, täyttää ne värillä tai laajentaa kuvan reunapikseleitä.

  Hakuehdot

  Suodattaa linssiprofiililuettelon. Oletusarvoisesti kuvailmaisimen kokoon perustuvat profiilit näkyvät ensimmäisinä. RAW-profiilit saa näkymään ensimmäisinä napsauttamalla pikavalikkoa  ja valitsemalla Raw-profiilit etusijalla.

  Linssiprofiilit

  Valitse vastaava profiili. Oletusarvoisesti Photoshop näyttää vain profiilit, jotka vastaavat kuvattaessa käytettyä kameraa ja linssiä. (Kameramallin ei tarvitse olla täsmälleen oikea.) Photoshop valitsee automaattisesti myös valittua linssiä vastaavan aliprofiilin polttovälin, aukon ja tarkennusetäisyyden perusteella. Automaattista valintaa voi vaihtaa napsauttamalla nykyistä linssiprofiilia kakkospainikkeella ja valitsemalla uuden linssiprofiilin.

  Jos vastaavaa linssiprofiilia ei löydy, voit etsiä Photoshop-yhteisön luomia lisäprofiileja napsauttamalla Etsi verkosta. Voit tallentaa verkkoprofiileja myöhempää käyttöä varten napsauttamalla pikavalikkoa  ja valitsemalla Tallenna profiili paikallisesti.

  Huomautus:

  Katso linssiprofiilien käyttövinkit ja tuettujen linssien luettelo tukiartikkelista Linssiprofiilien tuki. Voit luoda mukautettuja profiileja Adobe Lens Profile Creatorin avulla.

Kuvan perspektiivin ja linssivirheiden korjaaminen manuaalisesti

Manuaalisia korjauksia voi käyttää sinällään tai niillä voi hienosäätää automaattista linssikorjausta.

 1. Valitse Suodin > Linssikorjaus.
 2. Valitse valintaikkunan oikeasta yläkulmasta Mukautettu-välilehti.
 3. (Valinnainen) Valitse esimääritetty asetusluettelo Asetukset-valikosta. Linssin oletusarvo käyttää kuvan luonnissa aiemmin tallennettuja kamera-, linssi-, polttoväli-, aukko- ja tarkennusetäisyysasetuksia. Edellinen muunnos -asetus käyttää edellisessä linssikorjauksessa käytettyjä asetuksia. Kaikki tallennetut mukautettujen asetusten ryhmät näkyvät valikon lopussa. (Katso Asetusten tallentaminen ja kameran ja linssin oletusarvojen asettaminen.)

 4. Määritä haluamasi seuraavista asetuksista.

  Vääristymän poisto

  Korjaa linssin tynnyri- tai tyynyvääristymän. Suorista liukusäädintä siirtämällä vaaka- ja pystysuuntaiset viivat, jotka taipuvat kuvan keskipistettä kohti tai siitä poispäin. Voit tehdä tämän korjauksen myös vääristymänpoistotyökalulla . Korjaa tynnyrivääristymä vetämällä kuvan keskipistettä kohti. Korjaa tyynyvääristymä vetämällä kuvan reunaa kohti. Jos kuviin tulee tämän seurauksena tyhjiä reunoja, voit kompensoida niitä säätämällä Reuna-asetusta Automaattinen korjaus -välilehdellä.

  Kohdistusvirheiden korjausasetukset

  Kohdistusvirheitä voi korjata säätämällä värikanavan kokoa suhteessa toiseen värikanavaan.
  Huomautus:

  Korjausta tehdessäsi näet värinkohdistusvirheen tarkemmin suurentamalla esikatselukuvaa.

  Vinjetoinnin määrä

  Asettaa kuvan reunojen vaalennuksen tai tummennuksen. Korjaa kuvat, joiden kulmat ovat tummentuneet linssivirheiden tai linssivarjostuksen takia.

  Huomautus:

  Vinjetointia voi käyttää myös tehosteena.

  Vinjetoinnin keskipiste

  Tämä asetus määrittää Määrä-liukusäätimen vaikutusalueen leveyden. Mitä pienempi arvo on, sitä leveämpi vaikutusalue on. Suuri arvo rajaa vaikutuksen kuvan reunoihin.

  Pystyperspektiivi

  Korjaa kameran ylös- tai alaspäin suuntautuvan kallistuksen kuvaan aiheuttaman perspektiivin. Tekee kuvan pystysuorista viivoista samansuuntaisia.

  Vaakaperspektiivi

  Korjaa kuvan perspektiiviä tekemällä kuvan vaakasuorista viivoista samansuuntaisia.

  Kulma

  Voit korjata kameran kallistuksen kiertämällä kuvaa tai tehdä säätöjä perspektiivin korjaamisen jälkeen. Voit tehdä tämän korjauksen myös suoristustyökalulla . Vedä sitä kuvassa olevaa viivaa pitkin, jonka haluat muuttaa pysty- tai vaakasuoraksi.

  Huomautus:

  Kun perspektiiviä ja kulma-asetuksia määritetään, tarpeettoman skaalauksen voi välttää poistamalla valinnan Automaattinen korjaus -välilehden kohdasta Skaalaa kuva automaattisesti.

  Skaala

  Säätää kuvan skaalausta ylös- tai alaspäin. Kuva pikselimitat eivät muutu. Pääasiallinen käyttötarkoitus on tyynyvääristymän, kiertämisen tai perspektiivin korjauksen takia syntyvien tyhjien alueiden poistaminen. Ylöspäin skaalattaessa kuvaa rajataan ja interpoloidaan enintään alkuperäisiin pikselimittoihin asti.

Linssikorjaus-suotimen esikatselun ja ruudukon säätö

Korjaustarpeen arviointi helpottuu, kun esikatselun suurennusta ja ruudukkoa säätää.

 • Voit muuttaa esikatselukuvan suurennusta zoomaustyökalulla tai esikatselukuvan vasemmassa alakulmassa olevien zoomaussäätimien avulla.
 • Voit siirtää esikatseluikkunaa valitsemalla käsityökalun ja vetämällä esikatselukuvassa.
 • Jos haluat käyttää ruudukkoa, valitse valintaikkunan alareunassa Näytä ruudukko. Koko-säätimen avulla voit säätää ruudukon tiheyttä ja Väri-säätimellä ruudukon väriä. Voit siirtää ruudukon kuvan kohdalle ruudukonsiirtotyökalulla .

Asetusten tallennus ja kameran ja linssin oletusarvojen asetus

Voit tallentaa Linssikorjaus-valintaikkunassa määritetyt asetukset käytettäviksi uudelleen muiden samalla kameralla, linssillä ja polttovälillä otettujen kuvien käsittelyssä. Photoshop tallentaa sekä Automaattisen korjauksen asetukset että vääristymien, kromaattisten poikkeamien ja vinjetin mukautetut asetukset. Perspektiivin korjausasetuksia ei tallenneta, sillä ne vaihtelevat yleensä kuvittain.

Asetukset voi tallentaa ja niitä voi käyttää uudelleen kahdella tavalla:

 • Asetusten manuaalinen tallennus ja lataus Määritä asetukset valintaikkunassa ja valitse sitten asetusvalikosta Tallenna asetukset. Tallennetut asetukset voi ottaa käyttöön valitsemalla ne asetusvalikosta. (Jos asetukset tallennetaan muuhun kuin oletuskansioon, ne eivät tule näkyviin valikkoon. Tällöin asetukset haetaan valitsemalla Lataa asetukset.)

 • Aseta linssin oletusarvo. Jos kuva sisältää EXIF-metatiedot kamerasta, linssistä, polttovälistä ja aukkoarvosta, voit tallentaa nykyiset asetukset linssin oletusarvoksi. Tallenna asetukset napsauttamalla Aseta linssin oletusarvo -painiketta. Kun korjaat kuvaa, joka vastaa kamera-, linssi-, polttoväli- ja aukkoarvotietoja, Linssin oletusarvo -vaihtoehto on valittavissa Asetukset-valikossa. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kuva ei sisällä EXIF-metatietoja.

Kuvan kohinan ja JPEG-häiriöiden vähennys

Kuvan kohina näkyy sattumanvaraisina ylimääräisinä pikseleinä, jotka eivät kuulu kuvan yksityiskohtiin. Kohinaa voi syntyä kuvattaessa digitaalikameralla liian korkealla ISO-asetuksella, alivalotuksen takia tai kuvattaessa pimeässä pitkällä suljinajalla. Halvat kuluttajille tarkoitetut kamerat synnyttävät tavallisesti enemmän kohinaa kuin kalliit kamerat. Skannatuissa kuvissa voi olla skannausilmaisimen aiheuttamaa kuvakohinaa. Filmin rakeisuus näkyy skannatuissa kuvissa usein.

Kuvakohinaa on kahta tyyppiä: kirkkauden (harmaasävyjen) kohina, joka saa kuvan näyttämään rakeiselta, sekä värikohina, joka näkyy kuvassa tavallisesti värillisinä kuvahäiriöinä.

Kirkkauden kohina voi olla kuvan yhdellä kanavalla (tavallisesti sinisellä) voimakkaampaa kuin muilla kanavilla. Kohinaa voi säätää kanavakohtaisesti Lisäasetukset-tilassa. Tarkista kuvan kunkin kanavan kohina ennen suotimen avaamista, jotta näet, onko kohina jollakin kanavalla voimakkaampaa kuin muilla. Yhden kanavan korjaaminen säilyttää enemmän yksityiskohtia kuin kaikkien kanavien yhteinen korjaus.

 1. Valitse Suodin > Kohina > Vähennä kohinaa.
 2. Suurenna esikatselukuvaa, niin kuvan kohina näkyy paremmin.
 3. Määritä asetukset:

  Voimakkuus

  Määrää, miten paljon kirkkauden kohinaa vähennetään kuvan kaikissa kanavissa.

  Säilytä yksityiskohdat

  Säilyttää reunat ja kuvan yksityiskohdat, kuten hiukset tai esineiden pintakuviot. Arvo 100 säilyttää yksityiskohtia eniten, mutta vähentää kirkkauden kohinaa vähiten. Hienosäädä kohinan vähennystä tasapainottamalla Voimakkuus- ja Säilytä yksityiskohdat -asetukset.

  Vähennä värikohinaa

  Poistaa sattumanvaraiset väripikselit. Suuri arvo poistaa värikohinaa enemmän kuin pieni.

  Terävöitä yksityiskohdat

  Terävöittää kuvaa. Kohinan vähentäminen pehmentää kuvaa. Voit palauttaa terävyyden käyttämällä valintaikkunan terävöityssäätöä tai myöhemmin jotain Photoshopin terävöityssuodinta.

  Poista JPEG-artefaktit

  Poistaa nelikulmaiset kuvahäiriöt ja kehät, joita syntyy, kun kuva tallennetaan käyttämällä liian matalaa JPEG-laatuasetusta.

 4. Jos kirkkauden kohina on yhdessä tai kahdessa kanavassa voimakkaampaa kuin muissa, napsauta Lisäasetukset-painiketta ja valitse sitten värikanava Kanava-valikosta. Vähennä kyseisen kanavan kohinaa Voimakkuus- ja Säilytä yksityiskohdat -säädöillä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö