Tietoja kanavista

Kanavat ovat harmaasävykuvia, joihin on tallennettu erityyppisiä tietoja:

 • Väritietokanavat luodaan automaattisesti, kun uusi kuva avataan. Kuvan väritila vaikuttaa luotavien värikanavien määrään. Esimerkiksi RGB-kuvalla on kanava kutakin väriä (punaista, vihreää ja sinistä) kohden sekä yhdistelmäkanava kuvan muokkaamista varten.

 • Alfakanavat tallentavat valinnat harmaasävykuvina. Alfakanavia lisäämällä voidaan luoda ja tallentaa maskeja, joilla käsitellään tai suojataan kuvan tietyt osat. (Katso Tietoja maskeista ja alfakanavista.)

 • Spottivärikanavien avulla voidaan määrittää painolevyjä spottivärien käyttämistä varten. (Katso kohta Tietoja spottiväreistä.)

  Kuvassa voi olla jopa 56 kanavaa. Jokaisen uuden kanavan mitat ja pikselien määrä ovat samat kuin alkuperäisessä kuvassa.

  Kanavan vaikutus tiedoston kokoon määräytyy kanavan pikselitietojen mukaan. Eräissä tiedostomuodoissa, esimerkiksi TIFF- ja Photoshop-muodoissa, kanavatiedot pakataan tilan säästämiseksi. Pakkaamattoman tiedoston koko alfakanavat ja tasot mukaan lukien näkyy ikkunan alaosassa olevan tilarivin oikeanpuolimmaisessa ruudussa, kun sen valikosta on valittu Dokumentin koko.

 

Huomautus:

Värikanavat säilyvät, jos tiedosto tallennetaan muodossa, joka tukee kuvan väritilaa. Alfakanavat säilyvät vain silloin, kun tiedosto tallennetaan Photoshop-, PDF-, TIFF-, PSB- tai Raw-muodossa. Vain DCS 2.0 -muoto säilyttää spottivärikanavat. Jos valitset jonkin toisen muodon, kanavatiedot saattavat kadota.

Kanavat-paneelin yleiskuvaus

Kanavat-paneelissa on lueteltu kuvan kaikki kanavat; yhdistelmäkanava ensin (RGB-, CMYK- ja Lab-kuvissa). Kanavan sisällön miniatyyri näkyy kanavan nimen vasemmalla puolella. Miniatyyri muuttuu automaattisesti, kun kanavaa muokataan.

Photoshopin kanavatyypit
Kanavatyypit

A. Värikanavat B. Spottikanavat C. Alfakanavat 

Kanavat-paneelin avaaminen

 1. Valitse Ikkuna > Kanavat.

Kanavien miniatyyrien piilottaminen ja niiden koon muuttaminen

 1. Valitse Kanavat-paneelin valikosta Paneelin asetukset. Valitse miniatyyrien koko tai piilota miniatyyrit valitsemalla Ei mitään.

  Miniatyyreja tarkastelemalla voi kätevästi seurata kanavien sisältöä. Suorituskyky saattaa kuitenkin parantua, kun miniatyyrit poistetaan käytöstä.

Kanavan näyttäminen tai piilottaminen

Kanavat-paneelin avulla voidaan katsella mitä tahansa kanavien yhdistelmää dokumentti-ikkunassa. Voit katsella esimerkiksi alfakanavaa ja yhdistelmäkanavaa samanaikaisesti, jotta näet, miten alfakanavaan tehdyt muutokset vaikuttavat koko kuvaan.

 1. Näytä tai piilota kanava napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa silmäsaraketta. (Napsauta yhdistelmäkanavaa, niin näet kaikki oletusvärikanavat. Yhdistelmäkanava näkyy, kun kaikki värikanavat ovat näkyvissä.)

  Huomautus:

  Jos haluat näyttää tai piilottaa useita kanavia, vedä osoitinta Kanavat-paneelin silmäsarakkeessa.

Värikanavien näyttäminen värillisinä

Yksittäiset kanavat näkyvät harmaasävyisinä. RGB-, CMYK- ja Lab-kuvissa on mahdollista katsella kanavia värillisinä. (Lab-kuvissa vain a- ja b-kanavat näkyvät värillisinä.) Jos aktiivisia kanavia on vähintään kaksi, ne näkyvät aina värillisinä.

Voit muuttaa oletusarvoa, jos haluat, että yksittäiset värikanavat näkyvät värillisinä. Kun kanava näkyy kuvassa, paneelissa on kanavan nimen vasemmalla puolella silmäkuvake .

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Windowsissa Muokkaa > Oletusarvot > Käyttöliittymä.

  • Valitse Mac OS:ssä Photoshop > Oletusarvot > Käyttöliittymä.

 2. Valitse Näytä värikanavat värillisinä ja valitse OK.

Kanavien valitseminen ja muokkaaminen

Voit valita Kanavat-paneelista yhden kanavan tai useita kanavia. Kaikkien valittujen eli aktiivisten kanavien nimet ovat korostettuja.

Useiden kanavien valitseminen Photoshopissa
Useiden kanavien valitseminen

A. Ei näkyvissä tai muokattavissa B. Näkyvissä mutta ei valittu muokattavaksi C. Valittu katseltavaksi ja muokattavaksi D. Valittu muokattavaksi mutta ei katseltavaksi 
 • Voit valita kanavan napsauttamalla sen nimeä. Voit valita useita kanavia (tai poistaa niiden valinnan) napsauttamalla niitä pitäen vaihtonäppäintä painettuna.
 • Voit muokata kanavaa valitsemalla sen ja sitten maalaamalla kuvaan maalaus- tai muokkaustyökalulla. Voit maalata vain yhteen kanavaan kerralla. Valkoisella maalaaminen lisää valitun kanavan värin 100 %:n voimakkuudella. Harmaasävyllä maalaaminen lisää kanavan värin pienemmällä voimakkuudella. Mustalla maalaaminen poistaa kanavan värin kokonaan.

Alfa- ja spottivärikanavien järjestäminen ja nimeäminen

Voit siirtää alfa- tai spottivärikanavia oletusvärikanavien yläpuolelle vain, jos kuva on Monikanava-tilassa (Kuva > Tila > Monikanava). Tietoja tilan rajoituksista: Monikanavatila

 • Voit muuttaa alfa- tai spottikanavien järjestystä vetämällä kanavia ylös- tai alaspäin Kanavat-paneelissa. Kun viiva näkyy haluamassasi kohdassa, vapauta hiiren painike.

Huomautus:

Spottivärit painetaan päällekkäin siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät Kanavat-paneelissa (ylhäältä alaspäin).

 • Voit nimetä alfa- tai spottikanavan uudelleen kaksoisnapsauttamalla kanavan nimeä Kanavat-paneelissa ja kirjoittamalla uuden nimen.

Saat lisätietoa kohdasta Spottivärikanavan luominen.

Kanavan poistaminen

Sinun kannattaa poistaa tarpeettomat alfa- tai spottivärikanavat, ennen kuin tallennat kuvan. Monimutkaiset alfakanavat voivat suurentaa kuvatiedostoa huomattavasti.

 1. Valitse kanava Photoshopin Kanavat-paneelista ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) Poista-kuvaketta .

  • Vedä kanavan paneelissa nimi Poista-kuvakkeeseen.

  • Valitse Kanavat-paneelin valikosta Poista kanava.

  • Napsauta paneelin alareunassa olevaa Poista-kuvaketta ja valitse Kyllä.

  Huomautus:

  Kun poistat tasoja sisältävästä tiedostosta värikanavan, näkyvät tasot yhdistetään ja piilotetut tasot poistetaan. Tämä johtuu siitä, että värikanavan poistamisen jälkeen kuva muuttuu monikanavakuvaksi, joka ei tue tasoja. Kuvan tasoja ei yhdistetä, jos poistetaan alfakanava, spottivärikanava tai pikamaski.