Väriasetusten mukauttaminen

Useimmissa värinhallintaa käyttävissä työnkuluissa on parasta käyttää Adoben testaamaa oletusväriasetusta. Asetuksia kannattaa muuttaa vain, jos on perehtynyt värinhallintaan ja voi olla täysin varma tekemistään muutoksista.

Kun asetukset on mukautettu, ne voi tallentaa oletusarvoksi. Väriasetusten tallennus takaa sen, että asetuksia voi käyttää uudelleen ja jakaa muiden käyttäjien ja sovellusten kanssa.

  • Tallenna väriasetukset oletusarvoksi valitsemalla Väriasetukset-valintaikkunassa Tallenna. Tallenna tiedosto oletussijaintiin, jotta sovellus voi näyttää asetuksen nimen Väriasetukset-valintaikkunassa. Jos tiedosto tallennetaan muuhun sijaintiin, tiedosto on ladattava ennen asetuksen valitsemista.
  • Muuhun kuin oletussijaintiin tallennetun väriasetusten oletusarvon voi ladata valitsemalla Väriasetukset-valintaikkunassa Lataa-vaihtoehdon, ladattavan tiedoston ja lopuksi Avaa-vaihtoehdon.

Huomautus:

Acrobatissa ei voi tallentaa mukautettuja väriasetuksia. Voit jakaa mukautetut väriasetukset käytettäväksi Acrobatissa luomalla tiedoston InDesignissa, Illustratorissa tai Photoshopissa ja tallentamalla sen sitten oletusarvon mukaiseen Asetukset-kansioon. Sitten tiedosto on käytettävissä Oletusarvot-valintaikkunan Värinhallinta-luokassa. Voit myös lisätä asetuksia manuaalisesti oletusarvon mukaiseen Asetukset-kansioon.

Tietoja työskentelyväriavaruuksista

Työtila on väliväritila, jossa Adoben sovellusten värejä määritetään ja muokataan. Jokaiseen värimalliin liitetään työtilaprofiili. Työtilaprofiileja voi valita Väriasetukset-valintaikkunassa.

Työtilaprofiili toimii liitettyä värimallia käyttävien vastaluotujen julkaisujen lähdeprofiilina. Jos RGB-työtilaprofiilina on esimerkiksi Adobe RGB (1998), kaikki uudet luotavat RGB-julkaisut käyttävät Adobe RGB (1998) -toistoalaan kuuluvia värejä. Työtilat myös määrittävät nimiöimättömien julkaisujen värien ulkoasun.

Jos avaat julkaisun, johon on sisällytetty työtilaprofiiliin sopimaton väriprofiili, sovellus määrittää värinhallintasäännön avulla, miten väritietoja käsitellään. Oletussääntönä on useimmiten sisällytetyn profiilin säilyttäminen.

Työtila-asetukset

Voit tarkastella väritila-asetuksia Photoshopissa, Illustratorissa ja InDesignissa valitsemalla Muokkaa > Väriasetukset. Valitse Acrobatissa Oletusarvot-valintaikkunan Värinhallinta-luokka.

Huomautus:

Profiilien kuvauksia voi tarkastella valitsemalla profiilin ja viemällä kohdistimen profiilin nimen päälle. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

RGB Asetus määrittää sovelluksen RGB-väritilan. Yleensä on parasta valita mieluummin Adobe RGB tai SRGB kuin jonkin laitteen profiili, kuten näyttöprofiili.    Väritilaa sRGB kannattaa käyttää, kun kuvia valmistellaan verkkoa varten, koska sRGB määrittää kuvien verkkokatseluun käytettävän vakionäytön väritilan. Lisäksi sRGB on hyvä valinta, kun käsitellään kuluttajatason digitaalikameroiden kuvia, koska useimmat kuluttajakamerat käyttävät sRGB:tä oletusväritilaan.

Adobe RGB:tä kannattaa käyttää, kun julkaisuja valmistellaan tulostusta varten, koska Adobe RGB:n toistoala sisältää tulostettavia värejä (etenkin syaaneja ja sinisiä), joita ei voida näyttää sRGB:n avulla. Adobe RGB on hyvä valinta käsiteltäessä ammattilaisten digitaalikameroiden kuvia, koska useimmissa niistä oletusväriavaruus on Adobe RGB.

CMYK Asetus määrittää sovelluksen CMYK-väritilan. Kaikki CMYK-työtilat ovat laitteesta riippuvaisia, eli ne perustuvat todellisiin musteen ja paperin yhdistelmiin. Adoben toimittamat CMYK-työtilat perustuvat kaupallisen tulostuksen normaaleihin vaatimuksiin.

Harmaa (Photoshop) tai Harmaasävy (Acrobat)    Asetus määrittää sovelluksen harmaasävyväritilan.

Spotti (Photoshop)    Asetus määrittää pisteen kasvun spottivärikanavien ja kaksivärikuvien näyttämistä varten.

Huomautus:

Acrobat-sovelluksessa voit käyttää väritilaa sisällytetyssä tulostusperusteessa asiakirjan väritilan sijaan tarkastelua ja tulostusta varten. Lisätietoja tulostusperusteista on Acrobatin ohjeessa.

Adoben sovelluksissa on vakioväriprofiilit, joiden käyttöä Adobe suosittelee. Profiilit on testattu useimmissa värinhallinnan työnkuluissa. Vain nämä profiilit näkyvät työtilavalikoissa automaattisesti. Muut järjestelmään asennetut väriprofiilit saa esiin valitsemalla Lisäasetukset-vaihtoehdon (Illustrator ja InDesign) tai Lisää asetuksia -vaihtoehdon (Photoshop). Väriprofiili näkyy työskentelyavaruusvalikoissa vain siinä tapauksessa, että se on kaksisuuntainen (eli se sisältää määritykset sekä väriavaruuteen muuntamista että väriavaruudesta muuntamista varten).

Huomautus:

Photoshopissa voi luoda mukautettuja työtilaprofiileja. Adobe kuitenkin suosittaa ennemmin käyttämään vakiotyötilaprofiilia kuin luomaan mukautetun profiilin. Lisätietoja on Photoshopin tukitietokannassa osoitteessa www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

Tietoja puuttuvista ja ristiriitaisista väriprofiileista

Vastaluotujen julkaisujen värityönkulku toimii yleensä saumattomasti. Ellei toisin määritetä, tiedosto käyttää väritilaansa liitettyä työskentelyavaruutta värien luomiseen ja muokkaamiseen.

Jotkin olemassa olevat julkaisut eivät kuitenkaan käytä määritettyä työtilaprofiilia, ja jotkin olemassa olevat julkaisut eivät käytä värinhallintaa. Seuraavat poikkeukset esiintyvät usein värinhallintaa käyttävissä työnkuluissa:

  • Avattavassa julkaisussa tai väritietojen lähteenä (esimerkiksi kopioimalla ja liittämällä tai vetämällä ja pudottamalla) käytettävässä julkaisussa ei ole profiilia. Näin on usein silloin, kun avattava tiedosto on luotu sovelluksella, joka ei tue värinhallintaa tai jonka värinhallinta on poistettu käytöstä.
  • Avattavan julkaisun väriprofiili on erilainen kuin käytettävän työtilan, tai väritietoja tuodaan julkaisusta, jonka väriprofiili on erilainen. Näin voi käydä silloin, kun avattava tiedosto on luotu käyttäen erilaisia värinhallinta-asetuksia tai skannattu ja koodimerkitty käyttäen skanneriprofiilia.

Sovellus määrittää kummassakin tapauksessa värinhallintasäännön avulla, miten julkaisun värejä käsitellään.

Jos profiilia ei ole tai jos se ei vastaa työtilaa, sovellus voi näyttää varoituksen sen mukaan, mitä asetuksia Väriasetukset-valintaikkunassa on määritetty. Profiilivaroitukset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä, mutta ne voi ottaa käyttöön varmistamaan kunkin julkaisun oikea värinhallinta. Varoitukset voivat vaihdella sovelluksittain, mutta yleensä niihin liittyvät seuraavat vaihtoehdot:

  • (Suositus) Älä muuta julkaisua äläkä tuotuja väritietoja. Voit esimerkiksi käyttää mahdollista sisällytettyä profiilia, jättää julkaisun ilman väriprofiilia ja säilyttää liitettyjen väritietojen numerot.
  • Muuta julkaisua tai tuotuja väritietoja. Jos esimerkiksi avattavassa julkaisussa ei ole väriprofiilia, julkaisuun voi liittää nykyisen työtilan profiilin tai muun profiilin. Jos avattavassa julkaisussa on ristiriitainen väriprofiili, voit hylätä profiilin tai muuntaa värit nykyiseen työtilaan. Väritietoja tuotaessa värit voidaan muuntaa nykyiseen työtilaan niiden ulkoasun säilyttämiseksi.

Värinhallintasääntöjen asetukset

Värinhallintasäännöt määrittävät, miten sovellus käsittelee väritietoja, kun julkaisu avataan tai kuva tuodaan. RGB- ja CMYK-kuvia varten voi valita eri sääntöjä, ja lisäksi voi määrittää, milloin näytetään varoituksia. Värinhallintasääntöjen asetukset saa näkyviin valitsemalla Muokkaa > Väriasetukset.  

Huomautus:

Säännön kuvausta voi tarkastella valitsemalla säännön ja viemällä kohdistimen asetuksen nimen päälle. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

RGB, CMYK ja harmaa    (Harmaa-vaihtoehto on käytettävissä vain Photoshopissa.) Asetus määrittää säännön, jonka mukaisesti värit tuodaan nykyiseen väritilaan (joko tiedostoja avaamalla tai tuomalla kuvia nykyiseen julkaisuun). Valittavana on seuraavat asetukset:

Säilytä sisällytetyt profiilit Asetus säilyttää aina sisällytetyt profiilit, kun tiedostoja avataan. Asetusta kannattaa käyttää useimmissa työnkuluissa, koska se takaa yhdenmukaisen värinhallinnan. Poikkeuksena on se, että jos haluat säilyttää CMYK-numerot, valitse tämän asetuksen sijasta Säilytä numerot (ohita linkitetyt profiilit).

Muunna työtilaksi Asetus muuntaa värit nykyisen työtilan profiiliin, kun tiedostoja avataan ja kuvia tuodaan. Valitse tämä asetus, jos haluat kaikkien värien käyttävän vain yhtä profiilia eli nykyisen työtilan profiilia.

Säilytä numerot (ohita linkitetyt profiilit)  Tämä asetus on käytettävissä InDesignissa ja Illustratorissa CMYK-värejä varten. Asetus säilyttää värinumerot tiedostoja avattaessa ja kuvia tuotaessa, mutta antaa silti käyttää värinhallintaa värien tarkkaan katseluun Adoben sovelluksissa. Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää turvallista CMYK-työnkulkua. InDesignissa tämä sääntö voidaan ohittaa objektikohtaisesti valitsemalla Objekti > Kuvan väriasetukset.

Ei käytössä        Sisällytettyjä väriprofiileja ei oteta huomioon tiedostoja avattaessa ja kuvia tuotaessa, eikä työtilan profiilia liitetä uusiin julkaisuihin. Valitse tämä asetus, jos haluat hylätä alkuperäisen julkaisun luojan värimetatiedot.

Profiiliristiriidat: Kysy avattaessa    Näyttöön tulee ilmoitus, jos avatussa julkaisussa on väriprofiili, joka ei vastaa nykyistä työtilaa. Käyttäjä voi ohittaa säännön oletustoiminnon. Valitse tämä asetus, jos haluat varmistaa kunkin julkaisun oikean värinhallinnan.

Profiiliristiriidat: Kysy liitettäessä    Asetus näyttää viestin, kun väriprofiili on ristiriidassa tuotaessa värejä julkaisuun liittämällä tai vetämällä ja pudottamalla. Käyttäjä voi ohittaa säännön oletustoiminnon. Valitse tämä asetus, jos haluat varmistaa kunkin liitetyn värin oikean värinhallinnan.

Puuttuvat profiilit: Kysy avattaessa    Näyttöön tulee ilmoitus, kun nimiöimätön julkaisu avataan. Käyttäjä voi ohittaa säännön oletustoiminnon. Valitse tämä asetus, jos haluat varmistaa kunkin julkaisun oikean värinhallinnan.

Värimuunnosasetukset

Värimuunnosasetusten avulla voi määrittää, miten sovellus käsittelee julkaisun värejä, kun se siirtyy yhdestä väritilasta toiseen. Asetuksia kannattaa muuttaa vain, jos on perehtynyt värinhallintaan ja voi olla täysin varma tekemistään muutoksista. Voit näyttää muunnosasetukset valitsemalla Muokkaa > Väriasetukset ja valitsemalla Lisäasetukset-vaihtoehdon (Illustrator ja InDesign) tai Lisää asetuksia -vaihtoehdon (Photoshop). Valitse Acrobatissa Oletusarvot-valintaikkunan Värinhallinta-luokka.

Moduuli Asetus määrittää värinhallintamoduulin (CMM), jota käytetään yhden väritilan toistoalan kohdistamiseen toisen väritilan toistoalaan. Adoben oletusmoduuli (ACE) riittää useimpien käyttäjien muuntotarpeisiin.  

Huomautus:

Moduulin ja perusteasetuksen kuvausta voi tarkastella valitsemalla asetuksen ja viemällä kohdistimen asetuksen nimen päälle. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

Peruste (Photoshop, Illustrator, InDesign) Asetus määrittää, mitä muodostusperustetta käytetään jonkin väritilan kääntämiseen toiseen väritilaan. Muodostusperusteiden väliset erot ovat havaittavissa vain silloin, kun julkaisua tulostetaan tai muunnetaan toiseen työtilaan.

Käytä mustan pisteen kompensoimista Toiminto varmistaa jäljittelemällä tulostuslaitteen koko dynaamista aluetta sen, että kuvan varjostus säilytetään. Valitse tämä vaihtoehto, jos aiot käyttää mustan pisteen korvausta tulostuksessa, mikä on useimmiten suositeltavaa.

Käytä rasterointia (Photoshop) Asetus määrittää, käytetäänkö värien rasterointia, kun väritilasta toiseen muunnetaan kuvia, joissa on 8 bittiä kanavaa kohti. Kun Käytä rasterointia -asetus on valittuna, Photoshop sekoittaa värit kohdeväritilaan, minkä tarkoituksena on jäljitellä puuttuvaa väriä, joka oli lähdeväritilassa. Vaikka rasteroinnilla voi vähentää kuvan lohkomaisia tai juovamaisia piirteitä, se voi suurentaa tiedostojen kokoa, kun kuvia pakataan verkkokäyttöä varten.

Näkymää varten muodostettujen profiilien korjaaminen (Photoshop) Vertaa kuvan kontrastia, kun muunnetaan näkymästä tulostusprofiileihin. Tämä vaihtoehto vastaa After Effectsin oletusarvoista värinhallintaa.

Lisäsäädöt Photoshopissa

Photoshopissa voit tarkastella värinhallinnan lisäasetuksia valitsemalla Muokkaa > Väriasetukset ja valitsemalla sitten Lisää asetuksia.

Näytön värien haalistus Asetus vähentää värien kylläisyyttä määritetyn määrän, kun värit näytetään näytössä. Käyttämällä asetusta voi hahmottaa sellaisten väritilojen koko alueen, joiden toistoalat ovat näyttöjen toistoaloja suurempia. Tämä aiheuttaa kuitenkin näytön ja tulosteen välisen ristiriidan. Kun asetus ei ole valittuna, kuvan eri värit voivat näkyä yhtenä värinä.

Sekoita RGB-värit käyttäen gammaa Asetus määrittää, miten RGB-värit sekoitetaan yhdistelmätietojen luomiseksi (esimerkiksi silloin, kun normaalitilassa sekoitetaan tai maalataan tasoja). Kun asetus on valittuna, RGB-värit sekoitetaan määritettyä gamma-arvoa vastaavaan väritilaan. Gamma-arvoa 1.00 pidetään kolorimetrisesti oikeana, ja sen avulla saadaan vähiten reunavirheitä. Kun asetus ei ole valittuna, RGB-värit sekoitetaan suoraan julkaisun väritilaan.  

Huomautus:

Kun asetus Sekoita värit käyttäen gammaa on valittuna, tasoja sisältävät julkaisut näyttävät muissa sovelluksissa erilaisilta kuin Photoshopissa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö