Tietoja kuvien luomisesta videoita varten

Photoshopilla voidaan tehdä sivusuhteeltaan erilaisia kuvia, jotta ne näyttävät oikeilta videomonitorilla ja muilla laitteilla katseltaessa. Voit valita videoasetuksen (Uusi-valintaikkunassa), jos haluat ottaa skaalautumisen huomioon lisätessäsi videoon lopullista kuvaa.

Turvalliset alueet

Filmi ja video -esimäritys luo myös tiedoston, jonka tulostumattomat viivat osoittavat kuvan kuva-alueen ja tekstialueen rajat. Koko-valikon asetusten avulla voidaan tuottaa eri videojärjestelmille (NTSC, PAL tai HDTV) sopivia kuvia.

Turvallisista alueista on hyötyä, kun kuvaa muokataan televisiolähetyksessä tai videotallenteessa käytettäväksi. Useimmat televisiot käyttävät ylisuureksi pyyhkäisyksi kutsuttua menetelmää, joka rajaa pois osan kuvan reunoista, jotta kuvan keskiosaa voidaan suurentaa. Ylisuuren pyyhkäisyn määrä vaihtelee televisiosta toiseen. Jos haluat varmistaa, että koko kuva sopii useimpien televisioiden näyttämälle alueelle, sijoita teksti tekstialueen rajojen sisään ja kaikki muut tärkeät osat kuva-alueen rajojen sisään.

Tekstialueen ja kuva-alueen rajat Photoshopissa
Esimääritetyn videotiedoston rajat

A. Kuva-alue (ulompi suorakulmio) B. Tekstialue (sisempi suorakulmio) 

Huomautus:

Jos tuotat sisältöä Webissä tai CD-levyllä käytettäväksi, teksti- ja kuva-alueiden rajoilla ei ole väliä, koska nämä välineet näyttävät koko kuvan.

Esikatseluasetukset

Photoshopissa on videoihin tarkoitettujen kuvien luomista varten Pikselisuhteen korjaus -tila, joka näyttää kuvat määritetyn sivusuhteen mukaisina. Photoshopissa on myös Videoesikatselu-komento, jolla voidaan heti esikatsella tarkkaa esikatselukuvaa näyttölaitteesta, esimerkiksi videomonitorista. Tämä toiminto edellyttää sitä, että laite on kytketty tietokoneeseen FireWire-liitännällä (IEEE 1394). Katso myös Tiedoston esikatseleminen videomonitorista. Lisätietoja FireWire-liitännästä (IEEE 1394) on Applen sivustossa.

Muita näkökohtia

Sekä Adobe After Effects että Adobe Premiere Pro tukevat Photoshopissa luotuja PSD-tiedostoja. Jos käytät muita filmi- tai videosovelluksia, ota seuraavat seikat huomioon luodessasi kuvia videoissa käytettäväksi:

 • Jotkin videoeditointiohjelmat pystyvät tuomaan erillisiä tasoja monitasoisesta PSD-tiedostosta.

 • Jos tiedostossa on läpinäkyvyyttä, jotkin videoeditointiohjelmat säilyttävät sen.

 • Jos tiedostossa on tasomaski tai useita tasoja, tasoja ei ehkä tarvitse litistää, mutta PSD-tiedoston litistetty kopio kannattaa sisällyttää PSD-muotoisena taannehtivan yhteensopivuuden parantamiseksi.

Kuvasuhde

Ruutusivusuhde tarkoittaa kuvan leveyden suhdetta korkeuteen. Esimerkiksi DV NTSC -ruudun sivusuhde on 4:3 (leveys 4 ja korkeus 3), kun taas tavanomaisen laajakuvaruudun sivusuhde on 16:9. Jotkin videokamerat pystyvät tallentamaan käyttäen eri kuvasuhteita. Monet kamerat, joissa on laajakuvatila, käyttävät kuvasuhdetta 16:9. Monet elokuvat on kuvattu käyttäen vielä suurempaa kuvasuhdetta.

Kuvasuhde Photoshopissa
Kuvasuhde 4:3 (vasemmalla) ja leveämpi kuvasuhde 16:9 (oikealla)

Pikselisivusuhde tarkoittaa ruudun yhden pikselin leveyden suhdetta korkeuteen. Eri videostandardit käyttävät erilaisia pikselisivusuhteita. Esimerkiksi monet tietokoneiden videostandardit määrittävät sivusuhteen 4:3 mukaisen ruudun leveydeksi 640 ja korkeudeksi 480. Näin pikseleistä tulee neliömäisiä. Tässä esimerkissä tietokoneen näytön pikselisivusuhde on 1:1 (neliömäinen), kun taas DV NTSC -videon pikselisivusuhde on 0.91 (ei neliömäinen). DV-pikselit, jotka ovat aina suorakulmaisia, ovat NTSC-videoita tuottavissa järjestelmissä pystysuoria ja PAL-videoita tuottavissa järjestelmissä vaakasuoria.

Jos suorakulmaisia pikseleitä katsellaan neliömäisiä pikseleitä käyttävässä näytössä muuntamattomina, kuvat näyttävät vääristyneiltä. Esimerkiksi ympyrät leviävät soikioiksi. Jos kuvia katsellaan televisiomonitorista, niiden mittasuhteet näyttävät oikeilta, koska monitori käyttää suorakulmaisia pikseleitä.

Huomautus:

Kun kopioit tai tuot kuvia tiedostoon, jonka pikselit eivät ole neliömäisiä, Photoshop muuntaa ja skaalaa kuvan automaattisesti kohdetiedoston pikselimittasuhteen mukaiseksi. Myös Adobe Illustrator -ohjelmasta tuodut kuvat skaalautuvat oikein.

Esimerkkejä pikselimittasuhteesta ja kuvasuhteesta Photoshopissa
Pikselimittasuhde ja kuvasuhde

A. Neliömäisiä pikseleitä sisältävä 4:3-kuva neliömäisiä pikseleitä sisältävässä (tietokoneen) 4:3-näytössä B. Neliömäisiä pikseleitä sisältävä 4:3-kuva, joka on muunnettu oikein ei-neliömäisiä pikseleitä sisältävää (tietokoneen) 4:3-näyttöä varten C. Neliömäisiä pikseleitä sisältävä 4:3-kuva, joka on muunnettu väärin ei-neliömäisiä pikseleitä sisältävää 4:3-televisiota varten 

Kuvan luominen videossa käytettäväksi

 1. Luo uusi tiedosto.
 2. Valitse Uusi-valintaikkunan Esimääritys-valikosta Filmi ja video -esimääritys.
 3. Valitse sille videojärjestelmälle sopiva koko, jossa kuva on tarkoitus näyttää.
 4. Valitse Lisäasetukset, jos haluat määrittää väriprofiilin ja pikselisivusuhteen.

  Huomautus:

  Ei-neliömäisistä pikseleistä muodostuvaa kuvaa avattaessa Pikselin sivusuhteen korjaus -asetus on normaalisti valittu. Tämä asetus skaalaa kuvan niin, että se näyttää samanlaiselta kuin ei-neliömäisiä pikseleitä käyttävällä laitteella (yleensä videomonitorilla) esitettynä.

 5. Jos haluat nähdä kuvan sellaisena kuin tietokoneen (neliömäisiä pikseleitä sisältävä) näyttö esittää sen, valitse Näytä > Pikselisuhteen korjaus.
  Kuva ympyrästä, kun Photoshopin Pikselisuhteen korjaus on käytössä ja poissa käytöstä
  NTSC DV -tiedoston (720 x 480 pikseliä) sisältämä ympyrä tietokoneen (neliömäisiä pikseleitä käyttävässä) näytössä, kun pikselisivusuhteen korjaus on käytössä (yllä) tai ei ole käytössä (alla)

  Huomautus:

  Voit samanaikaisesti katsella kuvaa, jossa pikselisivusuhde on korjattu, ja toista kuvaa, jossa pikselisivusuhdetta ei ole korjattu. Kun ei-neliömäisistä pikseleistä muodostuva kuva on avoinna ja Pikselisivusuhteen korjaus -asetus valittu, valitse Ikkuna > Järjestä > Uusi ikkuna kohteelle [tiedoston nimi]. Kun uusi ikkuna on aktiivinen, poista korjaus käytöstä komennolla Näytä > Pikselisivusuhteen korjaus.

 6. Jos tietokoneeseen on kytketty videomonitori tai vastaava laite FireWire-kaapelilla, voit esikatsella kuvaa laitteella:
  • Jos haluat määrittää tulostusasetukset ennen kuvan esikatselemista, valitse Tiedosto > Vie > Videoesikatselu.

  • Jos haluat katsella kuvaa määrittämättä tulostusasetuksia, valitse Tiedosto > Vie > Lähetä videoesikatselu laitteelle.

Huomautus:

Kun luot kuvia videota varten, voit ladata joukon (Photoshopiin sisältyviä) videomakroja, jotka automatisoivat tiettyjä tehtäviä, esimerkiksi kuvien skaalaamisen videon pikselimittoihin ja pikselimittasuhteen asettamisen.

Videomakrojen lataaminen

Makrot automatisoivat videokuviin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi rajoittavat kirkkauden ja kylläisyyden tv-lähetysstandardien mukaiseksi, skaalaavat ja muuntavat ei-neliömäisistä pikseleistä muodostuvan kuvan DVD-diaesityksiä varten (NTSC ja PAL, normaali ja laajakuva), luovat kaikista näkyvistä tasoista alfakanavan, säätävät kuvan alueita (varsinkin kapeita viivoja), jotka todennäköisesti aiheuttavat lomitusvälkyntää, ja muodostavat tekstille sopivia peittoja.

 1. Tuo Makrot-paneeli näkyviin valitsemalla Ikkuna > Makrot.
 2. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota ja valitse valikosta Videomakrot.

Pikselimittasuhteen säätäminen

Voit lisätä tiedostoon mukautetun pikselimittasuhteen tai poistaa tiedostoa varten määritettyjä pikselimittasuhteita tai palauttaa ne oletusarvoihinsa.

Tiedoston pikselisivusuhteen määrittäminen

 1. Kun tiedosto on avoinna, valitse Näytä > Pikselisivusuhde ja valitse sitten pikselisivusuhde, joka vastaa Photoshop-tiedoston kanssa käytettävän videomuodon kuvasuhdetta.

Mukautetun pikselisivusuhteen luominen

 1. Kun tiedosto on avoinna, valitse Näytä > Pikselisivusuhde > Mukautettu pikselisivusuhde.
 2. Kirjoita Tallenna pikselisivusuhde -valintaikkunan Kerroin-tekstiruutuun arvo, anna mukautetulle pikselisivusuhteelle nimi ja valitse OK.

  Uusi mukautettu pikselisivusuhde näkyy sekä Uusi-valintaikkunan Pikselisivusuhde-valikossa että Näytä > Pikselisivusuhde -valikossa.

Pikselisivusuhteen poistaminen

 1. Kun tiedosto on avoinna, valitse Näytä > Pikselisivusuhde > Poista pikselisivusuhde.
 2. Valitse Poista pikselisivusuhde -valintaikkunasta vaihtoehto, jonka haluat poistaa Pikselisivusuhde-valikosta, ja valitse Poista.

Pikselisivusuhteiden palauttaminen

 1. Kun tiedosto on avoinna, valitse Näytä > Pikselisivusuhde > Palauta pikselisivusuhteet.
 2. Valitse valintaikkunasta jokin seuraavista:

  Liitä

  Korvaa nykyiset pikselisivusuhteet oletusarvoilla ja mukautetuilla sivusuhteilla. Tästä vaihtoehdosta on hyötyä, jos olet poistanut oletusarvon ja haluat palauttaa sen valikkoon vaikuttamatta mukautettuihin arvoihin.

  OK

  Korvaa nykyiset pikselisivusuhteet oletusarvoilla. Mukautetut pikselisivusuhteet katoavat.

  Peruuta

  Peruuttaa komennon.

Kuvien valmisteleminen After Effectsiä varten

Voit tuoda Photoshop (PSD) -tiedoston suoraan After Effects -projektiin ja säilyttää tasot, tasotyylit, läpinäkyvät alueet ja tasomaskit sekä säätötasot (elementit säilyvät animaatiota varten).

 

Huomautus: Jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä, työskennellessä kannattaa käyttää RGB-tilaa, jota myös After Effects käyttää. After Effects CS3 ja sitä uudemmat versiot voivat muuntaa tiedostoja CMYK-muodosta RGB-muotoon. After Effects 7 ja sitä edeltävät versiot eivät voi suorittaa muunnosta.

Ennen kuin tallennat tasoja sisältävän Photoshop-tiedoston After Effectsiä varten, tee seuraavat toimet. Ne lyhentävät esikatselu- ja kuvanmuodostusaikaa ja vähentävät ongelmia Photoshop-tasoja tuotaessa ja päivitettäessä.

 

 • Järjestä ja nimeä tasot. Jos vaihdat tason nimen tai poistat tason Photoshop-tiedostosta siirrettyäsi tiedoston After Effectsiin, After Effects ei enää löydä tasoa. After Effectsin Project-paneelista näkyy, että kyseinen taso puuttuu. (Voit myös ryhmittää tasoja älykkäiksi objekteiksi. Esimerkki: Jos muodostit edustaobjektin ja taustan kahdesta tasojoukosta, voit ryhmittää kummankin älykkääksi objektiksi ja luoda vaivattomasti animaation, jossa toinen älykäs objekti lentää toisen editse.)
 • Varmista, että kullakin tasolla on yksilöllinen nimi. Toistuvat tasojen nimet voivat aiheuttaa ristiriitoja.
 • Valitse tiedoston käsittelyn oletusarvojen Maksimoi PSD- ja PSB-tiedostojen yhteensopivuus -valikosta Aina.
 • Valitse Uusi dokumentti -valintaikkunasta videolle ja filmille sopiva pikselimittasuhteen esimääritys.
 • Tee tarvittavat värikorjaukset, skaalaukset, rajaukset ja muut muutokset Photoshopissa, jotta After Effectsin ei tarvitse suorittaa ylimääräisiä kuvankäsittelytehtäviä. (Voit myös määrittää kuvalle väriprofiilin, joka vastaa suunniteltua tulostustapaa, esimerkiksi Rec. 601 NTSC tai Rec. 709. After Effects pystyy lukemaan sisällytetyt väriprofiilit ja tulkitsemaan kuvan värit niiden mukaisesti. Lisätietoja väriprofiileista on kohdassa Väriprofiilien käyttö.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö