Tietoja kaksisävykuvista

Photoshopissa kaksisävy viittaa kaksisävykuvien lisäksi yksi-, kolmi- ja nelisävykuviin. Yksisävykuvat ovat harmaasävykuvia, jotka tulostetaan yhdellä väriaineella, joka ei ole musta. Kaksi-, kolmi- ja nelisävykuvat ovat harmaasävykuvia, jotka tulostetaan kahdella, kolmella tai neljällä väriaineella. Näissä kuvissa käytetään harmaasävyjen tuottamiseen väriaineita eri harmaasävyjen sijasta.

Kaksisävyvärit laajentavat harmaasävykuvan sävyalaa. Vaikka harmaasävykuvissa voi olla jopa 256 harmaasävyä, painokone pystyy tuottamaan vain noin 50 harmaasävyä kullakin värillä. Jos siis harmaasävykuva tulostetaan vain mustalla värillä, se voi näyttää huomattavasti karkeammalta kuin sama kuva tulostettuna kahdella, kolmella tai neljällä värillä, joista jokainen tuottaa jopa 50 harmaasävyä.

Toisinaan kaksisävykuvat tulostetaan käyttäen mustaa ja harmaata väriainetta – mustaa varjoihin ja harmaata keskisävyihin ja huippuvalokohtiin. Yleisimmin kaksisävykuvissa käytetään kuitenkin värjättyä mustetta huippuvalokohdissa. Tällä menetelmällä saadaan kuva, jossa on hienoinen yleissävy ja jossa dynamiikka-alue on selvästi suurempi. Kaksisävykuvat ovat ihanteellinen ratkaisu kaksivärisiin tulostustöihin, joissa käytetään korostuksiin spottiväriä (esimerkiksi PANTONE-väriä).

Koska kaksisävykuvissa käytetään värejä eri harmaasävyjen tuottamiseen, Photoshop käsittelee niitä yksikanavaisina 8-bittisinä harmaasävykuvina. Kaksisävytilassa kuvan kanavat eivät ole käytettävissä erikseen (toisin kuin RGB-, CMYK- ja Lab-tiloissa). Sen sijaan kanavia käsitellään Duotone-asetukset-valintaikkunan käyrien avulla.

Kuvan muuntaminen kaksisävykuvaksi

 1. Muunna kuva harmaasävykuvaksi valitsemalla Kuva > Tila > Harmaasävyt. Vain 8-bittisiä harmaasävykuvia voidaan muuntaa kaksisävykuviksi.
 2. Valitse Kuva > Tila > Duotone.
 3. Valitse Duotone-asetukset-valintaikkunasta Esikatselu, jotta näet esikatselukuvan.
 4. Valitse Tyyppi-asetukseksi Yksisävy, Kaksisävy, Kolmisävy tai Nelisävy.
 5. Avaa värivalitsin napsauttamalla väriruutua (värillä täytettyä neliötä), napsauta Värikirjastot-painiketta ja valitse valintaikkunasta värikirja ja väri.

  Huomautus:

  Jotta väreistä tulisi täysin kylläisiä, varmista, että määrität väriaineet laskevassa järjestyksessä: tummin ylhäällä ja vaalein alhaalla.

 6. Napsauta väriruudun vieressä olevaa käyräruutua ja säädä kunkin värin kaksisävykäyrä.
 7. Määritä päällepainettavat värit tarvittaessa.
 8. Valitse OK.

  Huomautus:

  Jos haluat muuntaa vain osan kuvasta kaksisävytilaan, muunna kaksisävykuva monikanavakuvaksi. Silloin kaksisävykäyrät muuttuvat spottivärikanaviksi. Tämän jälkeen voit poistaa osan spottivärikanavasta niiltä alueilta, jotka tulostetaan normaaleina harmaasävyinä.

Tietyn väriaineen kaksisävykäyrän muokkaaminen

Kaksisävykuvassa kullakin väriaineella on erillinen käyrä, joka määrää, miten väri jakautuu varjoissa ja huippuvalokohdissa. Tämän käyrän perusteella muunnetaan alkuperäisen kuvan kukin harmaasävyarvo väriprosentiksi.

 1. Jos haluat esikatsella muutoksia, valitse Kaksisävyasetukset-valintaikkunasta Esikatselu-asetus.
 2. Napsauta väriruudun vieressä olevaa käyräruutua.

  Oletuskäyrä, suora lävistäjäviiva, tarkoittaa sitä, että alkuperäisen kuvan harmaasävyarvot muunnetaan samansuuruisiksi väriprosenteiksi. Tällä asetuksella 50  %:n keskisävypikseli tulostuu 50 %:n väripisteenä, 100 %:n varjo tulostuu 100 %:n väripisteenä ja niin edelleen.

 3. Säädä kunkin värin kaksisävykäyrää vetämällä kaaviossa olevaa pistettä tai kirjoittamalla arvot väriprosentteina.
  • Käyräkuvaajan vaaka-akseli etenee huippuvaloista (vasemmalta) varjoihin (oikealle). Värin tiheys kasvaa siirryttäessä pystyakselilla ylöspäin. Käyrälle voidaan asettaa jopa 13 pistettä. Kun käyrälle määritetään kaksi arvoa, Adobe Photoshop laskee väliin jäävät arvot. Kun käyrää säädetään, prosenttiruutuihin tulee automaattisesti uudet arvot.

  • Tekstiruutuun kirjoittamasi arvo ilmaisee prosentteina, kuinka paljon väriainetta käytetään alkuperäisen kuvan harmaasävyarvon esittämiseen. Jos esimerkiksi kirjoitat 100 % -tekstiruutuun 70, kuvan 100 %:n varjoalueiden tulostamiseen käytetään väriaineen 70-prosenttista sävyä.

 4. Tallenna Duotone-käyrä-valintaikkunassa luodut käyrät valitsemalla Tallenna.
 5. Voit ladata nämä käyrät tai Käyrät-valintaikkunassa luodut käyrät, mukaan lukien Satunnainen-asetuksella luodut käyrät, valitsemalla Lataa.

  Kaksisävykuvia käsiteltäessä voidaan käyttää Tiedot-paneelia, joka näyttää väriprosentit. Valitse tilaksi Todelliset värit, niin näet kuvaa tulostettaessa käytettävät väriprosentit. Nämä arvot vastaavat Duotone-käyrä-valintaikkunassa tehtyjä muutoksia.

Päällepainettavien värien määrittäminen

Päällepainettavilla väreillä tarkoitetaan kahta rasteroimatonta väriä, jotka tulostetaan toistensa päälle. Kun esimerkiksi tulostetaan syaania keltaisen päälle, tulos on vihreä päällepainettu väri. Värien painojärjestyksellä sekä värien ja paperien eroilla voi olla suuri vaikutus lopputulokseen.

Voit ennakoida painettujen värien ulkoasua säätämällä näytön asetukset päällepainetuilla väreillä tulostetun näytteen perusteella. Kannattaa pitää mielessä, että tämä säätö koskee värien esittämistä näytössä eikä lopullisessa painotyössä. Muista kalibroida näyttö ennen näiden värien säätämistä.

Päällepainettavien värien näytön säätäminen

 1. Valitse Kuva > Tila > Duotone.
 2. Valitse Värien päällepainaminen -painike. Värien päällepainaminen -valintaikkunasta näkyy, miltä yhdistetyt värit näyttävät tulostettuina.
 3. Napsauta säädettävän väriyhdistelmän väriruutua.
 4. Valitse haluamasi väri värinvalitsimella ja valitse sitten OK.
 5. Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes yhdistelmä näyttää hyvältä. Valitse sitten OK.

Kaksisävyasetusten tallentaminen ja lataaminen

Tallenna-painikkeella voidaan tallentaa Duotone-asetukset-valintaikkunassa määritetyt kaksisävykäyrät, väriasetukset ja päällepainettavat värit. Lataa-painikkeella voidaan ladata valikoima kaksisävykäyriä, väriasetuksia ja päällepainettavia värejä. Näin asetuksia on mahdollista käyttää muissakin harmaasävykuvissa.

Photoshopissa on useita kaksi-, kolmi- ja nelisävykäyrien mallivalikoimia. Näihin valikoimiin sisältyy joitakin usein käytettyjä käyriä ja värejä. Käytä näitä valikoimia lähtökohtana, kun luot omia yhdistelmiä.

Kaksisävykuvan värien tarkasteleminen

Koska kaksisävykuvat ovat yksikanavaisia kuvia, yksittäisten painovärien säädöt näkyvät osana lopullista yhdistelmäkuvaa. Toisinaan on tarpeen tarkastella ”painolevyjä” erikseen, jotta nähdään, miten värit erottuvat painettaessa (samalla tavoin kuin CMYK-kuvissa).

 1. Valitse painovärien määrittämisen jälkeen Kuva > Tila > Monikanava.

  Photoshop muuntaa kuvan monikanavakuvaksi, jossa kukin kanava on spottivärikanava. Kunkin spottivärikanavan sisältö vastaa tarkasti kaksisävyasetuksia, mutta yhdistetty esikatselu ei ehkä ole yhtä tarkka kuin kaksisävytilassa tehty esikatselu.

  Huomautus:

  Jos kuvaan tehdään muutoksia monikanavatilassa, alkuperäiseen kaksisävytilaan ei voi palata (ellei siihen päästä Historia-paneelin avulla). Värin jakautumista voidaan säätää ja sen vaikutusta yksittäisiin painolevyihin tarkastella tekemällä muutokset Duotone-käyrät-valintaikkunaan ennen muuntamista monikanavatilaan.

 2. Valitse tarkasteltava kanava Kanavat-paneelista.
 3. Voit palata kaksisävytilaan valitsemalla Muokkaa > Kumoa Monikanava.

Kaksisävykuvien tulostaminen

Kaksisävykuvia tehtäessä on muistettava, että sekä värien painojärjestys että rasterikulmat voivat vaikuttaa lopulliseen painotuotteeseen merkittävästi. (Vaihda tarvittaessa rasterikulmia tulostimen rasterikuvien käsittelyssä.)

Kaksisävykuvia ei tarvitse muuntaa CMYK-muotoon värierottelujen tulostamiseksi. Riittää, kun valitaan (tulostusasetusten määrittämiseen käytettävän) Tulosta-valintaikkunan Värinhallinta-osan Profiili-valikosta Värierottelut. Kun kuva muunnetaan CMYK-tilaan, kaikki mukautetut värit muuttuvat CMYK-vastineikseen.

Kaksisävykuvien vieminen toisiin sovelluksiin

Jos haluat viedä kaksisävykuvan julkaisuohjelmaan, sinun on ensin tallennettava se EPS- tai PDF-muodossa. (Jos kuvassa on spottivärikanavia, muunna se monikanavakuvaksi ja tallenna se DCS 2.0 -muodossa.) Muista lisätä mukautettujen värien nimiin sopiva liite, jotta kohdesovellus tunnistaa ne. Muuten sovellus ei ehkä tulosta värejä oikein tai se ei tulosta kuvaa lainkaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö