Tietoja bittikarttakuvista

Bittikarttakuvissa, tekniseltä nimeltään rasterikuvissa, käytetään kuvapisteiden (pikseleiden) suorakulmaista ristikkoa kuvien muodostamiseen. Jokaisella pikselillä on tietty paikka ja väriarvo. Bittikarttakuvissa elementtien ja muotojen sijaan muokataan pikseleitä. Koska bittikarttakuvissa voidaan esittää vähäisiäkin varjojen ja värien vaihteluita tehokkaasti, niitä käytetään yleensä sävykuvien, kuten valokuvien tai piirto-ohjelmissa luotujen kuvien, sähköiseen esittämiseen.

Bittikarttakuvat ovat resoluutiosta riippuvaisia, eli niiden pikselimäärä on vakio. Siksi niiden yksityiskohtaisuus voi kärsiä ja ne voivat näyttää rosoisilta, jos niitä suurennetaan näytössä tai jos ne tulostetaan alkuperäistä pienemmällä resoluutiolla.

Bittikarttakuva eri suurennuksilla Photoshopissa
Esimerkki bittikarttakuvasta eri suurennuksia käytettäessä

Bittikarttakuvat saattavat vaatia paljon tallennustilaa. Kun niitä käytetään tietyissä Creative Suite -sovelluksissa, ne pitää usein pakata tiedostokoon pienentämiseksi. Kuvatiedosto pakataan esimerkiksi silloin, kun se aiotaan siirtää lähdesovelluksesta taittopohjaan.

Huomautus:

Adobe Illustratorissa voidaan lisätä kuvaan bittikarttatehosteita käyttämällä tehosteita ja grafiikkatyylejä.

Tietoja vektorigrafiikasta

Vektorigrafiikka (sanotaan toisinaan vektorikuvioiksi tai vektoriobjekteiksi) koostuu suorista ja käyristä. Ne on määritelty matemaattisina, vektoreiksi kutsuttuina objekteina, jotka kuvaavat piirroksen geometrisiä ominaisuuksia.

Vektorigrafiikkaa voidaan vapaasti siirrellä tai muokata vaikuttamatta yksityiskohtiin tai tarkkuuteen, koska se on resoluutiosta riippumatonta; reunat pysyvät terävinä, kun kuvan kokoa muutetaan tai kun kuva tulostetaan PostScript-tulostimella, tallennetaan PDF-tiedostoon tai tuodaan vektorigrafiikkaohjelmaan. Tämän vuoksi vektorigrafiikka on paras valinta logoihin ja muihin kuviin, joita käytetään erikokoisina ja tulostetaan eri muodoissa.

Adobe Creative Suiten piirto- ja kuviotyökaluilla muodostetut vektoriobjektit ovat esimerkkejä vektorigrafiikasta. Vektorigrafiikkaa voidaan kopioida Creative Suite -sovelluksesta toiseen Kopioi- ja Liitä-komennoilla.

Vektorigrafiikan ja bittikarttakuvien yhdistäminen

Kun tiedostoon yhdistetään vektorigrafiikkaa ja bittikarttakuvia, on tärkeä muistaa, että kuva ei ole näytössä aina samanlainen kuin lopullisessa muodossaan (kirjapainossa tai pöytätulostimella tulostettuna tai Webissä nähtynä). Seuraavat tekijät vaikuttavat lopullisen kuvan laatuun:

Läpinäkyvyys

Monet tehosteet lisäävät kuvaan osittain läpinäkyviä pikseleitä. Kun kuva sisältää läpinäkyvyyttä, Photoshop suorittaa kaikkien tasojen yhdistämiseksi kutsutun prosessin ennen kuvan tulostamista tai viemistä. Useimmiten tavanomainen yhdistämisprosessi tuottaa hyviä tuloksia. Jos kuvassa on monimutkaisia limittäisiä alueita ja teet hyvin tarkan tulosteen, sinun kannattaa todennäköisesti esikatsella yhdistämisen vaikutusta.

Kuvan resoluutio

Pikselien määrä tuumalla (ppi) bittikarttakuvassa. Jos tulostetussa kuvassa käytetään liian pientä resoluutiota, siinä näkyy pikselöitymistä – suuria karkeannäköisiä pikseleitä. Jos käytetään liian suurta resoluutiota (pikselit ovat pienempiä kuin tulostin pystyy muodostamaan), tulosteen laatu ei parane, mutta tiedosto kasvaa ja sen tulostaminen hidastuu.

Tulostimen resoluutio ja rasteritiheys

Tuumalle tulostettujen väripisteiden määrä (dpi) ja rasterin linjatiheys tuumalla (lpi). Kuvan resoluution, tulostimen resoluution ja rasteritiheyden välinen suhde vaikuttaa tulostetun kuvan yksityiskohtien laatuun.

Värikanavat

Jokaisessa Photoshop-kuvassa on vähintään yksi kanava, joista jokainen sisältää tietoja kuvan värielementeistä. Kuvan oletusvärikanavien määrä määräytyy sen väritilan mukaan. Bittikartta-, harmaasävy-, kaksisävy- ja indeksivärikuvissa on normaalisti yksi kanava, RGB- ja Lab-kuvissa kolme kanavaa ja CMYK-kuvissa neljä kanavaa. Voit lisätä kanavia kaikentyyppisiin kuviin bittikarttakuvia lukuun ottamatta. Lisätietoja on kohdassa Väritilat.

Värikuvien kanavat ovat oikeastaan harmaasävykuvia, jotka edustavat kuvan kutakin värikomponenttia. Esimerkiksi RGB-kuvassa on erillinen kanava punaisia, vihreitä ja sinisiä väriarvoja varten.

Kuvaan voidaan lisätä värikanavien lisäksi alfakanaviksikutsuttuja kanavia, joiden avulla valintoja tallennetaan ja muokataan maskeina. Spottivärikanavaa taas käytetään spottivärilevyjen lisäämiseen painoprosessiin. Lisätietoja on kohdassa Kanavien perusteet.

Bittisyvyys

Bittisyvyys tarkoittaa sitä, kuinka paljon väritietoja kuvassa on jokaista pikseliä kohti. Mitä enemmän bittejä pikseli sisältää, sitä enemmän värejä on käytettävissä ja sitä tarkemmin värit voidaan esittää. Esimerkiksi kuvassa, jonka bittisyvyys on 1, pikseleillä on kaksi mahdollista arvoa: musta ja valkoinen. Kuvassa, jonka bittisyvyys on 8, pikselillä on 28 eli 256 mahdollista arvoa. Harmaasävykuvissa, joiden bittisyvyys on 8, on mahdollista muodostaa 256 harmaa-arvoa.

RGB-kuvat muodostuvat kolmesta värikanavasta. 8 bittiä pikseliä kohti sisältävässä RGB-kuvassa on 256 mahdollista arvoa kutakin kanavaa varten. Niistä voidaan yhdistää yli 16 miljoonaa eri väriarvoa. 8 bittiä kanavaa kohti sisältäviä RGB-kuvia sanotaan toisinaan 24-bittisiksi kuviksi (8 bittiä x 3 kanavaa = 24 bittiä pikseliä kohti).

8 bittiä kanavaa kohti sisältävien kuvien lisäksi Photoshopilla voidaan käsitellä kuvia, jotka sisältävät 16 tai 32 väriä kanavaa kohti. 32 bittiä kanavaa kohti sisältäviä kuvia kutsutaan myös HDR (High Dynamic Range) -kuviksi.

Photoshopin tuki 16 bittiä/kanava -kuville

Photoshop tukee 16 bittiä/kanava -kuvien käsittelemistä seuraavin tavoin:

 • Työskentely harmaasävy-, RGB-väri, CMYK-väri-, Lab-väri- ja monikanavatiloissa.

 • Kaikkia työkalupaletin työkaluja taidehistoriasivellintä lukuun ottamatta voidaan käyttää 16 bittiä/kanava -kuvissa.

 • Värien ja sävyjen säätökomennot ovat käytettävissä.

 • 16 bittiä/kanava -kuvissa voit käsitellä tasoja, myös säätötasoja.

 • Monia Photoshop-suotimia voidaan käyttää 16 bittiä/kanava -kuvissa.

  Jotta suotimia ja muita Photoshopin toimintoja voitaisiin hyödyntää, 16 bittiä/kanava -kuva voidaan muuntaa 8 bittiä/kanava -kuvaksi. Valitse Tallenna nimellä -komento ja muunna kuvatiedoston kopio, jolloin kaikki 16 bittiä/kanava -kuvan tiedot säilyvät alkuperäisessä tiedostossa.

Muuntaminen bittisyvyydestä toiseen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuntaa 8 bittiä kanavaa kohti sisältävän kuvan 16 bittiä sisältäväksi tai päinvastoin, valitse Kuva > Tila > 16 bittiä/kanava tai 8 bittiä/kanava.

  • Jos haluat muuntaa 8 tai 16 bittiä kanavaa kohti sisältävän kuvan 32 bittiä sisältäväksi, valitse Kuva > Tila > 32 bittiä/kanava.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö