Kanavien monistaminen

Voit kopioida kanavan ja käyttää sitä nykyisessä kuvassa tai toisessa kuvassa.

Voit esimerkiksi käyttää Monista kanava -toimintoa, jos haluat luoda kanavamaskin tai tallentaa kanavasta kopion ennen sen muokkausta.

Kanavan monistaminen

Kun kopioit alfakanavia kuvasta toiseen, kanavien pikselimittojen on oltava täsmälleen samat. Et voi kopioida kanavaa bittikarttatilassa olevaan kuvaan.

 1. Valitse kopioitava kanava Kanavat-paneelista.
 2. Valitse Kanavat-paneelin valikosta Monista kanava.
 3. Kirjoita kopioidulle kanavalle nimi.
 4. Valitse Dokumentti-ryhmästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Valitse kohde. Käytettävissä ovat vain ne kuvat, joiden pikselimitat tarkoin vastaavat nykyisen kuvan mittoja. Jos haluat kopioida kanavan samaan tiedostoon, valitse kanavan nykyinen tiedosto.

  • Valitse Uusi, jotta ohjelma kopioi kanavan uuteen kuvaan ja luo monikanavakuvan, jossa on vain yksi kanava. Kirjoita uudelle kuvalle nimi.

 5. Jos haluat muuttaa kopioidun kanavan valitut ja maskatut alueet käänteisiksi, valitse Käännä.

Kanavan monistaminen samassa kuvassa

 1. Valitse kopioitava kanava Kanavat-paneelista.
 2. Vedä kanava paneelin alaosassa olevaan Luo uusi kanava -painikkeeseen .

Kanavan monistaminen toiseen kuvaan

 1. Valitse kopioitava kanava Kanavat-paneelista.
 2. Varmista, että kohdekuva on avattu.

  Huomautus:

  Kohdekuvan pikselimittojen ei tarvitse olla samat kuin lähdekanavan pikselimitat.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä kanava Kanavat-paneelista kohdekuvaikkunaan. Kopioitu kanava näkyy Kanavat-paneelin alaosassa.

  • Valitse Valitse > Kaikki ja sitten Muokkaa > Kopioi. Valitse kanava kohdekuvasta ja valitse Muokkaa > Liitä. Liitetty kanava korvaa entisen kanavan.

Kanavien jakaminen erillisiksi kuviksi

Vain yksitasoisten kuvien kanavia voidaan jakaa. Kanavien jakamisesta on hyötyä, kun kanavien tiedot halutaan säilyttää tiedostossa, joka ei tue kanavia.

 1. Voit jakaa kanavat erillisiksi kuviksi valitsemalla Kanavat-paneelin valikosta Jaa kanavat.

  Alkuperäinen tiedosto sulkeutuu, ja kanavat näkyvät erillisissä harmaasävyisissä kuvaikkunoissa. Uusien ikkunoiden otsikoissa näkyy alkuperäisen tiedoston nimi ja kanava. Uusia kuvia muokataan ja kuvat tallennetaan yksitellen.

Kanavien yhdistäminen

Useita harmaasävykuvia voidaan yhdistää yhden kuvan kanaviksi. Yhdistettävien kuvatiedostojen täytyy olla avoimina, harmaasävytilassa, litistettyjä (ilman tasoja) ja pikselimitoiltaan samoja. Avoimien harmaasävykuvien määrä vaikuttaa siihen, mitkä väritilat voidaan valita kanavia yhdistettäessä. Esimerkiksi jos avoimia kuvia on kolme, voit yhdistää ne RGB-kuvaksi, mutta jos avoimia kuvia on neljä, voit yhdistää ne CMYK-kuvaksi.

Huomautus:

Jos käsittelet DCS-tiedostoja, joiden linkit ovat vahingossa kadonneet (joten tiedostoja ei voi avata, sijoittaa eikä tulostaa), avaa kanavatiedostot ja yhdistä ne CMYK-kuvaksi. Tallenna tiedosto sitten uudelleen DCS EPS -muodossa.

 1. Avaa yhdistettäviä kanavia sisältävät harmaasävykuvat ja valitse yksi niistä aktiiviseksi.

  Sinun täytyy avata vähintään kaksi kuvaa, jotta Yhdistä kanavat -komento olisi käytettävissä.

 2. Valitse Kanavat-paneelin valikosta Yhdistä kanavat.
 3. Valitse Tila-valikosta kohdeväritila. Valitussa väritilassa tarvittavien kanavien määrä ilmenee Kanavat-tekstiruudusta.
 4. Voit tarvittaessa kirjoittaa numeron Kanavat-tekstiruutuun.

  Jos kirjoitat luvun, joka ei vastaa valittua väritilaa, ohjelma valitsee automaattisesti Monikanava-tilan. Näin saadaan monikanavakuva, jossa on vähintään kaksi kanavaa.

 5. Valitse OK.
 6. Varmista jokaisen kanavan kohdalla, että tarvitsemasi kuva on avoinna. Jos muutit mieltäsi ja haluat vaihtaa kuvatyypin, palaa Yhdistä kanavat -valintaikkunaan valitsemalla Tila.
 7. Jos yhdistät kanavia monikanavakuvaksi, valitse Seuraava ja valitse sitten muut kanavat.

  Huomautus:

  Monikanavakuvan kaikki kanavat ovat alfa- tai spottivärikanavia.

 8. Kun olet valinnut kaikki kanavat, valitse OK.

  Ohjelma yhdistää valitut kanavat uudeksi, valituntyyppiseksi kuvaksi ja sulkee alkuperäiset kuvat tekemättä muutoksia. Uusi kuva näkyy nimettömässä ikkunassa.

  Huomautus:

  Et voi jakaa etkä yhdistää kuvaa, jossa on spottivärikanavia. Spottivärikanava lisätään alfakanavana.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö