Vaaleiden ja tummien alueiden kohdearvojen määrittäminen

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden arvojen määrittäminen on tarpeen, koska useimmat tulostuslaitteet (erityisesti painotaloissa) eivät pysty tulostamaan kaikkein tummimpia arvoja (lähellä tasoa 0) tai kaikkein vaaleimpia arvoja (lähellä tasoa 255) vastaavia yksityiskohtia. Kun määritetään pienin mahdollinen tummuusaste ja suurin mahdollinen vaaleusaste, tärkeät vaaleat ja tummat kohdat saadaan tulostuslaitteen toistoalalle.

Jos kuva tulostetaan tavallisella työpöytätulostimella ja järjestelmä käyttää värinhallintaa, älä määritä kohdearvoja. Photoshopin värinhallintajärjestelmä säätää näytössä näkyvän kuvan automaattisesti niin, että se tulostuu oikein työpöytätulostimella, jolla on profiili.

Vaaleiden ja tummien yksityiskohtien säilyttäminen tulostusta varten Tasot-komennon avulla

Tulostasot-liukusäätimillä asetetaan tummat ja vaaleat tasot, jotta kuvan sävyalueesta tulee suppeampi kuin 0–255. Käytä tätä säätöä, jos haluat säilyttää tummien ja vaaleiden alueiden yksityiskohdat tulostaessasi kuvan painokoneella, jonka ominaisuudet tiedät. Kuvassa voi esimerkiksi olla tärkeitä vaaleita kohtia, joiden arvo on 245, mutta painotalon tulostuslaite ei tue alle 5 %:n pisteitä. Voit siirtää vaaleiden sävyjen liukusäätimen tasoon 242 (mikä vastaa painotalon 5 %:n pistettä), jolloin vaalean alueen yksityiskohtien tarkkuus siirtyy tasosta 245 tasoon 242. Tällöin vaalean alueen yksityiskohdat voivat tulostua painotalossa oikein.

Yleensä ei ole suositeltavaa säätää paperivalkoisia vaaleita alueita sisältävien kuvien kohdearvoja Tasot jälkeen -liukusäätimillä. Paperivalkoiset vaaleat alueet näkyvät puhtaan valkoisen asemesta hieman harmaina. Käsittele paperivalkoisia vaaleita alueita sisältävät kuvat vaaleiden alueiden pipettityökalulla.

Tummien ja vaaleiden alueiden kohdearvojen määrittäminen Tasot jälkeen -liukusäätimillä Photoshopissa
Tummien ja vaaleiden alueiden kohdearvojen määrittäminen Tasot jälkeen -liukusäätimillä

Kohdearvojen määrittäminen pipettityökaluilla

 1. Valitse työkalupaletista pipettityökalu . Valitse pipettityökalujen asetusten Näytteen koko -valikosta 3 x 3 keskiarvo. Näin kuvan alueesta saadaan edustava näyte yhden näyttöpikselin arvon asemesta.
 2. Napsauta Säädöt-paneelin Tasot- tai Käyrät-kuvaketta .

  Kun valitset Tasot- tai Käyrät-valintaikkunan, pipettityökalu  on edelleen käytössä Ominaisuudet-paneelin ulkopuolella. Voit edelleen käyttää vieritystä sekä käsi- ja suurennuslasityökalua  pikanäppäimillä.

 3. Etsi kuvasta säilytettävät vaaleat ja tummat alueet tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:
  • Liikuta osoitinta kuvassa ja etsi tietopaneelia käyttäen säilytettävät vaaleimmat ja tummimmat alueet (joita ei ole leikattu täysin mustiksi tai valkoisiksi). (Katso Kuvan väriarvojen näyttäminen.)

  • Vedä osoitinta kuvassa ja etsi Ominaisuudet-paneelin Käyrät-valintaikkunan avulla vaaleimmat ja tummimmat pisteet, jotka haluat säilyttää. Tämä ei toimi, jos Käyrät-säädöksi on määritetty CMYK-yhdistelmäkanava.

  Kun määrität vaaleimmat alueet, joille haluat antaa tulostettavat (pienimmät) arvot, älä sisällytä paperivalkoisia vaaleita alueita. Paperivalkoiset alueet, kuten kimmeltävä kohta korussa tai häikäisykohta, ovat kuvan kirkkaimmat kohdat. Paperivalkoisten alueiden pikselit kannattaa leikata (puhtaan valkoiset kohdat, joissa ei ole yksityiskohtia), jotta niihin ei käytetä väriainetta.

  Huomautus:

  Voit tunnistaa edustavat vaaleat ja tummat alueet myös Kynnys-komennolla, ennen kuin menet Tasot- tai Käyrät-valintaikkunaan. (Katso Kaksiarvoisen mustavalkokuvan luominen.)

 4. Voit määrittää kuvan vaaleimman alueen arvot kaksoisnapsauttamalla Tasot- tai Käyrät-säätöikkunan Aseta valkoinen piste -pipettityökalua , jolloin näyttöön tulee Värivalitsin. Määritä kuvan vaaleimman alueen arvot ja valitse OK. Napsauta sitten vaiheessa 3 määrittämääsi vaaleaa aluetta.

  Huomautus:

  Jos napsautat vahingossa väärää vaaleaa aluetta, napsauta Säädöt-paneelin Palauta-painiketta .

  Tulostuslaitteen mukaan ja tulostettaessa valkoiselle paperille hyvänlaatuisen vaaleusarvon saa keskisävyisessä kuvassa CMYK-arvoilla 5, 3, 3 ja 0. Likimääräinen RGB-vastine tälle on 244, 244, 244, ja likimääräinen harmaasävyvastine on 4 %:n piste. Nämä kohdearvot saadaan nopeasti, kun Värivalitsimen HSB-osan alla olevan Kirkkaus-ruudun arvoksi määritetään 96.

  Huomautus:

  Tummasävyisessä kuvassa kannattaa asettaa vaalealle alueelle pienehkö arvo, jotta kontrastista ei tule liian suuri. Kokeile kirkkausarvoja 96:sta 80:een.

  Pikseliarvot määräytyvät koko kuvassa suhteessa uusiin vaaleusarvoihin. Kaikki napsauttamaasi väriä vaaleammat värit leikataan (tasoksi määritetään 255 eli puhdas valkoinen). Tietopaneelissa näkyvät säätöjä edeltäneet sekä säätöjen jälkeiset arvot.

  Vaaleiden alueiden arvojen määrittäminen Photoshopissa
  Kohdearvon määrittäminen Aseta valkoinen piste -pipettityökalulle ja sitten vaalealle kohdalle napsauttamalla kohtaa

 5. Voit määrittää kuvan tummimman säilytettävän alueen arvot kaksoisnapsauttamalla Ominaisuudet-paneelin Aseta musta piste -pipettityökalua , jolloin näyttöön tulee Värivalitsin. Kirjoita kuvan tummimman alueen arvot ja valitse OK. Napsauta sitten vaiheessa 3 määrittämääsi tummaa aluetta.

  Tulostettaessa valkoiselle paperille hyvänlaatuisen tummuusarvon saa keskisävyisessä kuvassa CMYK-arvoilla 65, 53, 51 ja 95. Likimääräinen RGB-vastine tälle on 10, 10, 10, ja likimääräinen harmaasävyvastine on 96 %:n piste. Nämä kohdearvot saadaan nopeasti, kun Värivalitsimen HSB-osan alla olevan Kirkkaus-ruudun arvoksi määritetään 4.

  Huomautus:

  Vaaleasävyisessä kuvassa kannattaa asettaa tummalle alueelle suurehko arvo, jotta vaaleiden alueiden yksityiskohdat säilyvät. Kokeile kirkkausarvoja 4:stä 20:een.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö