Värien haalistaminen

Haalista-komento muuttaa värikuvan saman värimallin harmaasävykuvaksi. Sillä voidaan esimerkiksi määrittää RGB-kuvan jokaiselle pikselille samat punaisen, vihreän ja sinisen arvot. Pikseleiden vaaleusarvot eivät muutu.

Muista, että Haalista-komento muuttaa pysyvästi taustatason alkuperäiset kuvatiedot. Tällä komennolla saadaan aikaan sama tulos kuin asettamalla Sävy/kylläisyys-säätöikkunassa kylläisyyden arvoksi -100. Jos haluat käyttää tiedot säilyttävää muokkausta, käytä Sävy/kylläisyys-säätötasoa.

Huomautus:

Jos käsittelet monitasoista kuvaa, Haalista-komento muuttaa vain valitun tason.

 1. Valitse Kuva > Säädöt > Haalista.

Värien muuntaminen käänteisiksi

Negatiivi-säätö tekee kuvasta negatiivin. Negatiivi-komentoa käytetään esimerkiksi ääriviivamaskin tekemiseen, kun kuvasta valittuja alueita halutaan terävöittää tai säätää jollakin muulla tavoin.

Huomautus:

Koska värifilmin perustassa on oranssi maski, Negatiivi-säädöllä ei voi tehdä negatiiveja ja positiiveja skannatusta värinegatiivista. Tarkista, että käytät oikeita värinegatiiviasetuksia, kun skannaat filmiä.

Kun kuva muunnetaan käänteiseksi, jokaisen pikselin kirkkausarvo muuttuu vastakkaiseksi arvoksi 256-portaisella väriarvoasteikolla. Esimerkiksi positiivinen pikseli, jonka arvo on 255, saa arvon 0. Vastaavasti pikseli, jonka arvo on 5, saa arvon 250.

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Napsauta Säädöt-paneelin Negatiivi-kuvaketta .
 • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Negatiivi. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

Huomautus:

Voit valita myös Kuva > Säädöt > Negatiivi. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä tekee säädöt suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.  

Kaksiarvoisen mustavalkokuvan luominen

Kynnys-säädöllä muunnetaan harmaasävy- tai värikuvia suurikontrastisiksi mustavalkokuviksi. Voit määrittää kynnykseksi tietyn tason. Kaikki kynnystä vaaleammat pikselit muunnetaan valkoisiksi ja kaikki kynnystä tummemmat pikselit mustiksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Kynnys-kuvaketta .

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Kynnys. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Ominaisuudet-paneelissa on nykyisen valinnan pikseleiden valoisuustasojen histogrammi.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Säädöt > Kynnys. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä tekee säädöt suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. Vedä Ominaisuudet-paneelissa histogrammin alapuolella olevaa liukusäädintä, kunnes haluamasi kynnystaso tulee näkyviin. Kuva muuttuu uuden kynnysarvon mukaan, kun vedät liukusäädintä.

Kuvan porrastaminen

Porrasta-säädöllä voidaan määrittää sävytasojen (eli kirkkausarvojen) lukumäärä kuvan jokaiselle kanavalle ja siirtää pikselit lähimpään sopivaan tasoon. Esimerkiksi kun RGB-kuvasta valitaan kaksi sävytasoa, tuloksena saadaan kuusi väriä: kaksi punaisesta, kaksi vihreästä ja kaksi sinisestä.

Tämä säätö on erityisen hyödyllinen luotaessa erikoistehosteita. Sen vaikutukset näkyvät selkeimmin, kun harmaasävykuvan harmaan tasojen määrää pienennetään. Sillä voidaan myös tehdä mielenkiintoisia tehosteita värikuviin.

Huomautus:

Jos haluat kuvaan tietyn määrän värejä, muunna kuva harmaasävykuvaksi ja määritä haluamiesi tasojen lukumäärä. Muunna sitten kuva takaisin edelliseen värimalliin ja korvaa eri harmaasävyt haluamillasi väreillä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Porrasta-kuvaketta .

  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Porrasta.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Säädöt > Porrasta. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä tekee säädöt suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. Siirrä Tasot-liukusäädintä tai syötä haluamasi sävytasojen määrä Ominaisuudet-paneelissa.

Liukuvärikartan käyttäminen kuvassa

Liukuvärikartta-säädöllä muutetaan kuvan vastaava harmaasävyalue määritetyn liukuväritäytön väreiksi. Jos määrität esimerkiksi kaksivärisen liukuväritäytön, kuvan tummat sävyt muuttuvat yhdeksi liukuväritäytön lopetuspisteen väriksi ja vaaleat sävyt toisen lopetuspisteen väriksi. Keskisävyt muuttuvat lopetuspisteiden välissä oleviksi väreiksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Liukuvärikartta-kuvaketta .

  • Valitse taso > Uusi säätötaso > Liukuvärikartta. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Voit valita myös Kuva > Säädöt > Liukuvärikartta. Muista kuitenkin, että tämä menetelmä käyttää säätöä suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. Määritä Ominaisuudet-paneelissa käytettävä liukuväritäyttö:

  • Valitse liukuväritäyttö luettelosta napsauttamalla liukuväritäytön oikealla puolella olevaa kolmiota. Napsauta haluamaasi liukuväritäyttöä ja poista luettelo näytöstä napsauttamalla Ominaisuudet-paneelin tyhjää aluetta. Lisätietoja liukuväritäyttöluettelon mukauttamisesta on kohdassa Esimääritysten hallinnan käyttäminen.

  • Jos haluat muokata näkyvissä olevaa liukuväritäyttöä, napsauta liukuväritäyttöä ja muokkaa sitten aiemmin määritettyä liukuväritäyttöä tai luo liukuväritäyttö Liukuvärin muokkaimessa. (Katso Tasaisen liukuvärin luominen.)

  Oletusarvon mukaan kuvan tummat sävyt, keskisävyt ja vaaleat sävyt muutetaan liukuväritäytön aloitusvärin (vasemmalla), keskipisteen ja lopetusvärin (oikealla) mukaan.

 3. Valitse joko molemmat liukuväriasetukset tai jätä molemmat valitsematta:

  Rasterointi

  Tasoittaa liukuväritäyttöä ja peittää saumakohtia lisäämällä satunnaista kohinaa.

  Käännä

  Vaihtaa liukuväritäytön suunnan ja kääntää liukuvärikartan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö