Näiden ohjeiden avulla voit siirtää esimääritykset, makrot, oletusarvot ja asetukset, kun päivität uuteen Photoshop-versioon tai asennat Photoshopin toiseen tietokoneeseen.

Esimääritykset, asetukset ja makrot

Esimääritykset ovat kohteiden ja arvojen kokoelmia, joita voidaan käyttää teoksiin Photoshopissa. Voit tallentaa ja ladata esimäärityksiä tai korvata ne mukautetuilla arvoilla milloin tahansa. Esimerkiksi makrot, siveltimet ja pikanäppäimet ovat esimäärityksiä. Photoshop sisältää esimäärityksiä, mutta niitä voi luoda myös itse.

Asetukset ovat todellisia arvoja, jotka on ladattu Photoshopiin. Niillä hallitaan sovelluksen elementtejä ja työkaluja, kuten nykyistä sivellintä ja sen arvoja.

Makrot ovat yhdelle tiedostolle tai usean tiedoston muodostamalle ryhmälle joukkona suoritettavia tehtäviä, kuten komentoja, paneelin vaihtoehtoja ja työkalun toimintoja. Makrolla voit esimerkiksi yhdellä kertaa muuttaa kuvan kokoa, tuottaa siihen tietynlaisen tehosteen ja tallentaa sitten tiedoston halutussa muodossa.

Esimääritysten siirto

Mukautettuja esimäärityskokoelmia ja joitakin Photoshopin esimäärityksiä voi siirtää yhdestä Photoshop-versiosta toiseen samassa tietokoneessa. Voit siirtää esimerkiksi seuraavat esimääritykset:

 • Makrot
 • Siveltimet
 • Mustavalkoinen (säätö)
 • Kanavasekoitin (säätö)
 • Värialue
 • Värimallit
 • Kirkkausrajat
 • Käyrät (säätö)
 • Mukautetut muodot
 • Kaksisävy (yksi, kaksi, kolme, neljä)
 • Valotus (säätö)
 • Liukuvärit
 • HDR-sävytys (säätö)
 • Sävy ja kylläisyys (säätö)
 • Pikanäppäimet
 • Tasot (säätö)
 • Valaistus-tehosteet
 • Valot (3D)
 • Materiaalit (3D)
 • Valikkojen mukautus
 • Kuviot
 • Muodostusasetukset (3D)
 • Repoussé (3D)
 • Selektiivinen väri (säätö)
 • Tyylit
 • Työkalut
 • Tilavuudet (3D)

Esimääritysten siirto Photoshopin päivityksen yhteydessä

Kun päivität Photoshopin uusimpaan versioon Creative Cloud -tietokonesovelluksen avulla, esimääritykset, asetukset ja oletusarvot siirretään oletusarvoisesti Photoshopin aiemmasta versiosta. Lisäksi kun käynnistät Photoshopin ensimmäistä kertaa, voit siirtää kaikki saatavana olevat esimääritykset tietokoneeseesi asennettuun uusimpaan Photoshop-versioon näyttöön tulevan kehotteen avulla. 

Esimääritykset voi siirtää uusimmasta ennen Photoshopia asennetusta versiosta Photoshop CS3 -versioon saakka. Jos haluat siirtää esimääritykset useasta Photoshop-versiosta, siirrä ne järjestyksessä yhdestä Photoshop-versiosta kerrallaan.

Huomautus:

Jos kuitenkaan et halua siirtää niitä, poista kohdan Lisäasetukset > Tuo edellisen version asetukset ja oletusasetukset valinta, joka tulee näkyviin, kun napsautat Päivitä‑painiketta Creative Cloud -tietokonesovelluksessa.

update_v1
Creative Cloud -tietokonesovellus
advanced-options
Lisävalinnat, jotka tulevat näkyviin, kun valitset päivityksen Creative Cloud -tietokonesovelluksessa

Esimääritysten siirto Photoshopin asennuksen/päivityksen jälkeen

Jos et siirtänyt esimäärityksiä Photoshopin päivityksen yhteydessä tai jos niiden siirrossa oli ongelmia, voit siirtää esimääritykset, asetukset ja oletusarvot myöhemmin valitsemalla Photoshopissa Muokkaa > Esimääritykset > Siirrä esimääritykset. Photoshop etsii aiempia samaan järjestelmään asennettuja Photoshop-versioita ja näyttää kehotteen esimääritysten siirrosta.

Esimääritysten vienti ja tuonti

Voit siirtää esimääritykset tietokoneesta toiseen tai offline-tietokoneeseen viemällä ja tuomalla ne manuaalisesti. Voit käyttää esimääritysten vienti- ja tuontitoimintoja myös tietokoneissa, joiden Photoshop-asennus ei sisälly Creative Cloudiin.

LÄHDETIETOKONE: Tee seuraavat vaiheet tietokoneessa, jonka esimääritykset haluat siirtää:

 1. Avaa Photoshop.
 2. Valitse Muokkaa > Esimääritykset > Vie/tuo esimääritykset.
 3. Valitse Vie esimääritykset.
 4. Valitse haluamasi esimääritykset ja siirrä ne Vietävät esimääritykset -sarakkeeseen.
 5. Valitse Vie esimääritykset.
 6. Valitse kansio, johon esimääritykset viedään. Valitse kansio, jonka avulla voit siirtää tiedostot USB-aseman, verkon tai verkon jakopalvelun kautta.
 7. Valitse OK.

KOHDETIETOKONE: Tee seuraavat vaiheet tietokoneessa, johon haluat tuoda esimääritykset:

 1. Valitse Muokkaa > Esimääritykset > Vie/tuo esimääritykset.
 2. Valitse Tuo esimääritykset.
 3. Valitse tuotavat esimääritykset tai valitse Lisää kaikki.
 4. Jos tallensit esimääritykset muuhun kuin oletuskansioon, valitse Valitse tuontikansio ja valitse asianmukainen kansio.
 5. Valitse Tuo esimääritykset.

Esimääritysten tallennus ja lataaminen

Voit siirtää makroja ja esimäärityksiä samaan tietokoneeseen tai eri tietokoneisiin asennettujen eri Photoshop-versioiden välillä tallentamalla ne ja lataamalla ne kohdesovellukseen.

LÄHDETIETOKONE: Tee seuraavat vaiheet tietokoneessa, jonka esimääritykset haluat siirtää:

 1. Avaa Photoshop.
 2. Valitse Muokkaa > Esimääritykset > Esimääritysten hallinta.
 3. Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta Esimäär.tyyppi-valikosta. Valitse esimerkiksi Siveltimet.
 4. Valitse haluamasi esimääritykset. Valitse esimerkiksi siveltimet, jotka haluat siirtää.
 5. Valitse Tallenna ryhmä ja sitten Tallenna. Photoshop luo sivellinryhmästäa.ABR-tiedoston oletusarvoisesti seuraavaan sijaintiin:
 • (Windows) C:\Käyttäjät\<käyttäjänimi>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versio>\Presets\Brushes
 • (macOS) Ohjelmat\Adobe Photoshop <versio>\Presets\Brushes

KOHDETIETOKONE: Tee seuraavat vaiheet tietokoneessa, johon haluat tuoda esimääritykset:

 1. Valitse Muokkaa > Esimääritykset > Esimääritysten hallinta.
 2. Valitse esimääritysten hallinnassa Lataa.
 3. Valitse tallennettu ryhmä, jonka haluat ladata.
 4. Napsauta Lataa-painiketta.

Makrojen siirto

Lisätietoja on kohdassa Makrojen siirto.

Asetusten kopiointi manuaalisesti

Photoshopissa on useita asetustiedostoja, jotka voit kopioida manuaalisesti asennuksesta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Jos haluat siirtää nämä asetukset uuteen asennukseen, kopioi haluamasi tiedostot seuraavasta lähdeversion asennuspolusta kohdeversion vastaavaan sijaintiin:

 • Mac: <Käyttäjänimi>/Kirjasto/Preferences/Adobe Photoshop <versio> Settings
 • Windows: C:\Käyttäjät\<käyttäjänimi>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versio>\Adobe Photoshop <versio> Settings

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö