Perustietoja muodoista ja reiteistä

Adobe Photoshop -ohjelmassa piirtäminen tarkoittaa vektorikuvioiden ja reittien luomista. Photoshopissa on mahdollista piirtää muototyökaluilla, kynätyökalulla ja vapaasti piirtävällä kynätyökalulla. Kunkin työkalun asetukset valitaan asetusriviltä.

Ennen piirtämisen aloittamista pitää valita piirtämistila asetusriviltä. Valittu tila määrää, luodaanko vektorikuvio omalle tasolleen, työreitti olemassa olevalle tasolle vai rasteroitu kuvio olemassa olevalle tasolle.

Vektorimuodot ovat viivoja ja käyriä, joita piirretään käyttämällä muoto- tai kynätyökaluja. (Katso Muotojen piirtäminen ja Kynä-työkalulla piirtäminen.) Vektorimuodot ovat resoluutiosta riippumattomia, eli niiden reunat pysyvät terävinä, kun niiden kokoa muutetaan, kun niitä tulostetaan PostScript-tulostimella, kun niitä tallennetaan PDF-tiedostoon tai kun niitä siirretään vektoripohjaiseen grafiikkasovellukseen. Voit luoda mukautettuja kuviokirjastoja ja muokata kuvion ääriviivaa (reittiä) ja määritteitä (kuten piirtoa, täyttöväriä ja tyyliä).

Reitit ovat ääriviivoja, joita voidaan muuntaa valinnoiksi tai täyttää tai piirtää piirtovärillä. Voit muuttaa reitin muotoa muokkaamalla sen tukipisteitä.

Työreitti on tilapäinen reitti, joka näkyy Reitit-paneelissa ja määrittää kuvion ääriviivan.

Voit käyttää reittejä usealla tavalla:

Piirtämistilat

Kun valitset muoto- tai kynätyökalun, voit käyttää piirtäessäsi kolmea erilaista tilaa. Voit valita tilan valitsemalla haluamasi kuvakkeen asetusriviltä, kun muoto- tai kynätyökalu on valittuna.

Muototasot

Luo muodon erilliseen tasoon. Voit luoda muototasoja muoto- tai kynätyökalujen avulla. Koska muototasojen siirtäminen, koon muuttaminen, tasaaminen ja jakaminen on helppoa, muototasot soveltuvat erinomaisesti verkkosivuille tarkoitetun grafiikan luomiseen. Voit piirtää yhdelle tasolle useita kuvioita. Muototaso koostuu täyttötasosta, joka määrittää muodon värin, ja linkitetystä vektorimaskista, joka määrittää muodon ääriviivan. Muodon ääriviiva on reitti, joka näkyy Reitit-paneelissa.

Reitit

Piirtää nykyiseen tasoon työreitin, jonka avulla voit tehdä valinnan, luoda vektorimaskin tai luoda rasterigrafiikkaa täyttö- tai piirtovärejä käyttämällä (melko samalla tavalla kuin maalaustyökalua käyttäessäsi). Työreitti on tilapäinen reitti, ellet tallenna sitä. Reitit näkyvät Reitit-paneelissa.

Täyttöpikselit

Maalaa suoraan tasolle samankaltaisesti kuin maalaustyökalu. Kun piirrät tässä tilassa, luot rasterikuvia vektorigrafiikan sijasta. Käsittelet maalaamiasi kuvioita samalla tavalla kuin rasterikuvia. Vain muototyökalut toimivat tässä tilassa.

Photoshopin piirtämisvaihtoehdot
Piirtämisvaihtoehdot

A. Muototasot B. Reitit C. Täyttöpikselit 

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö