Illustrator מספק מבחר כלים ליצירת גרפיקה ולטיפול בגרפיקה. גלריות אלה מספקות סקירה חזותית מהירה על כל כלי.

Illustrator כולל את כלי הבחירה הבאים:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool
3_Group Selection Tool
4_Magic Wand toolהכלי Selection‏ (V) בוחר אובייקטים שלמים. ראה בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Selection
.הכלי Direct Selection‏ (A) בוחר נקודות או מקטעי נתיבים בתוך אובייקטים. ראה בחירת נתיבים, מקטעים ונקודות עיגון
.הכלי Group Selection בוחר אובייקטים וקבוצות בתוך קבוצות. ראה בחירת אובייקטים וקבוצות באמצעות הכלי Group Selection
.הכלי Magic Wand‏ (Y) בוחר אובייקטים בעלי תכונות דומות. ראה בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Magic Wand
.הכלי Lasso‏ (Q) בוחר נקודות או מקטעי נתיבים בתוך אובייקטים. ראה בחירת אובייקטים באמצעות הכלי Lasso
.הכלי Artboard יוצר משטחי יצירה נפרדים להדפסה ולייצוא. ראה יצירת משטח יצירה
.

Illustrator מספק את כלי הציור הבאים:הכלי Pen‏ (P) מצייר קווים ישרים ועקומים ליצירת אובייקטים. ראה ציור באמצעות הכלי Pen
.הכלי Add Anchor Point (+) מוסיף נקודות עיגון לנתיבים. ראה הוספה ומחיקה של נקודות עיגון
.הכלי Delete Anchor Point (-) מוחק נקודות עיגון מנתיבים. ראה הוספה ומחיקה של נקודות עיגון
.הכלי Convert Anchor Point‏ (Shift+C‏‏) הופך נקודות החלקה לנקודות פינה ולהיפך. ראה המרה בין נקודות החלקה לנקודות פינה
.הכלי Line Segment (\) מצייר מקטעי קו ישר נפרדים. ראה ציור קווים ישרים בעזרת הכלי Line Segment
.הכלי Arc מצייר מקטעי עקומה קעורים או קמורים. ראה ציור קשתות
.הכלי Spiral מצייר ספירלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. ראה ציור ספירלות
.הכלי Rectangular Grid מצייר רשתות מלבניות. ראה ציור רשתות מלבניות
.הכלי Polar Grid מצייר רשתות תרשים מעגליות. ראה ציור רשתות מעגליות (קוטביות)
.הכלי Rectangle‏ (M) מצייר ריבועים ומלבנים. ראה ציור מלבנים וריבועים
.הכלי Rounded Rectangle מצייר ריבועים ומלבנים עם פינות מעוגלות. ראה ציור מלבנים וריבועים
.הכלי Ellipse‏ (L) מצייר עיגולים ואליפסות. ראה ציור אליפסות
.הכלי Polygon מצייר צורות רגילות עם כמה צלעות. ראה ציור מצולעים
.הכלי Star מצייר כוכבים. ראה ציור כוכבים
.הכלי Flare יוצר אפקטים הדומים להבזק בעדשה או לקרני שמש. ראה ציור קרני אור
.הכלי Pencil‏ (N) מצייר ועורך קווים חופשיים. ראה ציור באמצעות הכלי Pencil
.הכלי Smooth מחליק נתיבי עקומות. ראה החלקת נתיבים
.הכלי Path Eraser מוחק נתיבים ונקודות עיגון מהאובייקט. ראה מחיקת גרפיקה
.הכלי Perspective Grid מאפשר ליצור ולרנדר גרפיקה בפרספקטיבה. ראה אודות Perspective Grid
.הכלי Perspective Selection מאפשר לך להעביר אובייקטים, טקסט וסמלים לפרספקטיבה, להזיז אובייקטים בפרספקטיבה ולהזיז אובייקטים בצורה אנכית לכיוון הנוכחי שלהם. ראה אודות Perspective Grid
.

.

Illustrator מספק את כלי הטקסט הבאים:הכלי Type‏ (T) יוצר טקסט ומכלי טקסט נפרדים, ומאפשר להזין ולערוך טקסט. ראה הזנת טקסט בתוך אזור
.הכלי Area Type הופך נתיבים סגורים למכלי טקסט, ומאפשר להזין ולערוך בהם טקסט. ראה הזנת טקסט בתוך אזור
.הכלי Type On A Path הופך נתיבים לנתיבי טקסט, ומאפשר להזין ולערוך עליהם טקסט. ראה יצירת טקסט על נתיב
.הכלי Vertical Type יוצר טקסט אנכי ומכלי טקסט אנכי, ומאפשר להזין ולערוך טקסט אנכי. ראה הזנת טקסט בתוך אזור
.הכלי Vertical Area Type הופך נתיבים סגורים למכלי טקסט אנכי, ומאפשר להזין ולערוך בהם טקסט. ראה הזנת טקסט בתוך אזור
.הכלי Vertical Type On A Path הופך נתיבים לנתיבי טקסט אנכי, ומאפשר להזין ולערוך בהם טקסט. ראה יצירת טקסט על נתיב
.

Illustrator מספק את כלי הצביעה הבאים:הכלי Paintbrush‏ (B) מצייר קווים חופשיים וקווי קליגרפיה, וכן משיחות של מברשת אמנותית, מברשת דוגמת מילוי ומברשת זיפים בנתיבים. ראה ציור נתיבים והחלת משיחות מברשת בו-זמנית
.הכלי Mesh‏ (U) יוצר ועורך רשתות שינוי ומעטפות של רשתות שינוי. ראה יצירת אובייקטים עם רשת שינוי
.הכלי Gradient‏ (G) מתאים את נקודות ההתחלה והקצה ואת הזווית של מעברי צבע באובייקטים, או מחיל מעבר צבע על אובייקטים. ראה החלת מעבר צבע על אובייקט
.הכלי Eyedropper‏ (I) דוגם ומחיל תכונות צבע, טקסט ומראה, כולל אפקטים, מתוך אובייקטים. ראה העתקת תכונות מראה באמצעות הכלי Eyedropper
.הכלי Live Paint Bucket‏ (K) צובע משטחים וקצוות של קבוצות Live Paint באמצעות תכונות הצביעה הנוכחיות. ראה צביעה באמצעות הכלי Live Paint Bucket
.הכלי Live Paint Selection‏ (Shift-L) בוחר משטחים וקצוות בקבוצות Live Paint. ראה בחירת פריטים בקבוצות Live Paint
.הכלי Measure מודד את המרחק בין שתי נקודות. ראה מדידת מרחק בין אובייקטים
.הכלי Blob Brush‏ (Shift-B) מצייר נתיבים המתפשטים או מתמזגים אוטומטית עם נתיבי מברשת קליגרפיה סמוכים בסדר הערימה ובעלי צבע זהה. ראה ציור ומיזוג נתיבים עם הכלי Blob Brush
.

Illustrator מספק את הכלים הבאים לשינוי צורה של אובייקטים:


הכלי Rotate‏ (R) מסובב אובייקטים סביב נקודה קבועה. ראה סיבוב אובייקטים.


הכלי Reflect‏ (O) הופך אובייקטים על ציר קבוע. ראה שיקוף או היפוך של אובייקטים.


הכלי Scale‏ (S) משנה גודל של אובייקטים סביב נקודה קבועה. ראה שינוי גודל של אובייקטים.


הכלי Shear מטה אובייקטים סביב נקודה קבועה. ראה הטיית אובייקטים בעזרת הכלי Shearאו.


הכלי Reshape מתאים את נקודות העיגון שנבחר מבלי לשנות את פרטי הנתיב הכוללים. ראה מתיחת חלקים מנתיב מבלי לעוות את צורתו הכללית.


הכלי Free Transform ‏(E) משנה קנה מידה,מסובב,ויכול להטות את הפרטים שבחרת.


הכלי Blend‏ (W) יוצר סדרה של אובייקטים שממוזגים לפי הצבע והצורה של אובייקטים שונים. ראה יצירת מיזוגים.


הכלי Width‏ (Shift+W) מאפשר למשוך את המברשת ברוחב משתנה. ראה שימוש בכלי Width.


הכלי Warp‏ (Shift+R) מעצב אובייקטים עם תנועת הסמן (כמו עיצוב חימר, למשל). ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Twirl יוצר עיוותי מערבולת של אובייקט. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Pucker מכווץ אובייקט על-ידי הזזה של נקודות בקרה לעבר הסמן. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Bloat מנפח אובייקט על ידי הזזה של נקודות בקרה הרחק מהסמן. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Scallop מוסיף פרטים מגולפים אקראיים לקווי המתאר של אובייקט. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Crystallize מוסיף פרטים מחודדים אקראיים לקווי המתאר של אובייקט. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Wrinkle מוסיף פרטים דמויי קמטים לקווי המתאר של אובייקט. ראה עיוות אובייקטים בעזרת כלי נזילות.


הכלי Shape Builder ממזג צורות פשוטות ויוצר צורות מותאמות אישית ומורכבות. ראה בניית צורות חדשות באמצעות הכלי Shape Builder.

הכלי Puppet Warp מאפשר להוסיף, להזיז ולסובב סיכות כדי לשנות בצורה חלקה את הגרפיקה לתנוחות ועמידות שונות. ראה הכלי Puppet Warp.      

גלריית כלי פריסה וגזירה

Illustrator מספק את הכלים הבאים לפריסה ולגזירה של עצמים:הכלי Slice מחלק גרפיקה לתמונות אינטרנט נפרדות.יצירת פרוסותהכלי Slice Selection‏ (Shift-K) בוחר פרוסות של דף אינטרנט. ראה בחירת פרוסות
.הכלי Eraser‏ (Shift-E) מוחק כל אזור באובייקט שמעליו אתה גורר. ראה מחיקת עצמים באמצעות הכלי Eraserהכלי Scissors‏ (C) גוזר נתיבים בנקודות שצוינו. ראה פיצול נתיבהכלי Knife גוזר אובייקטים ונתיבים. ראה גזירת עצמים בעזרת הכלי Knife
.

כלי הסמלים מאפשרים ליצור ולשנות ערכות של מופעי סמלים. ניתן ליצור ערכת סמלים באמצעות הכלי Symbol Sprayer. ניתן להשתמש בכלי הסמלים האחרים כדי לשנות את הצפיפות, הצבע, המיקום, הגודל, הסיבוב, השקיפות והסגנון של המופעים בערכה.הכלי Symbol Sprayer‏ (Shift+S) ממקם מופעי סמלים מרובים כערכה במשטח היצירה. ראה יצירת ערכות סמלים
.הכלי Symbol Shifter מזיז מופעי סמלים ומשנה את סדר הערימה. ראה שינוי סדר הערימה של מופעי סמלים בערכה מסוימת
.הכלי Symbol Scruncher מקרב או מרחיק מופעי סמלים זה מזה. ראה קיבוץ או פיזור של מופעי סמלים
.הכלי Symbol Sizer משנה את הגודל של מופעי סמלים. ראה שינוי גודל של מופעי סמלים
.הכלי Symbol Spinner מסובב מופעי סמלים. ראה סיבוב מופעי סמלים
.הכלי Symbol Stainer צובע מופעי סמלים. ראה הוספת גוון למופעי סמלים
.הכלי Symbol Screener משנה את האטימות של מופעי סמלים. ראה התאמת שקיפות של מופעי סמלים
.הכלי Symbol Styler מחיל את הסגנון שנבחר על מופעי סמלים. ראה החלה של סגנון גרפי על מופעי סמלים
.

Illustrator מספק תשעה כלי תרשימים, כל אחד מהם יוצר סוג אחר של תרשים. סוג התרשים שתבחר תלוי במידע שברצונך להציג. ראה יצירת תרשים.הכלי Column Graph‏ (J) יוצר תרשימים שמשווים ערכים באמצעות עמודות אנכיות.הכלי Stacked Column Graph יוצר תרשימים דומים לתרשימי עמודות, אולם הוא עורם את העמודות זו על גבי זו במקום זו לצד זו. תרשים מסוג זה מיועד להצגת היחס בין חלקים לשלם.הכלי Bar Graph יוצר תרשימים זהים לתרשימי עמודות, אך מציב את העמודות בצורה אופקית ולא אנכית.הכלי Stacked Bar Graph יוצר תרשימים זהים לתרשימי עמודות מוערמות, אך עורם את העמודות בצורה אופקית ולא אנכית.הכלי Line Graph יוצר תרשימים שמשתמשים בנקודות כדי לייצג קבוצת ערכים אחת או יותר, עם קו המחבר את הנקודות בכל קבוצה. תרשימים מסוג זה משמשים בדרך כלל כדי להציג מגמה של נושא אחד או יותר לאורך זמן.הכלי Area Graph יוצר תרשימים דומים לתרשימים קוויים, אך הוא מדגיש גם סכומים ושינויים בערכים.הכלי Scatter Graph יוצר תרשימים המתווים נקודות נתונים כזוגות של קבוצות קואורדינטות לאורך ציר x וציר y. הכלי Scatter Graph שימושי לזיהוי תבניות או מגמות של נתונים. הוא גם יכול לציין אם משתנים משפיעים זה על זה.הכלי Pie Graph יוצר תרשימים מעגליים, שהפרוסות שלהם מייצגות את האחוזים היחסיים של הערכים המושווים.הכלי Radar Graph יוצר תרשימים שמשווים קבוצות ערכים בנקודות נתונות בזמן או בקטגוריות מסוימות, והוא מוצג בתבנית מעגלית. תרשים מסוג זה נקרא גם תרשים רשת.

Illustrator מספק את הכלים הבאים לתנועה בתצוגת משטח היצירה ולשליטה בתנועה זו:הכלי Hand‏ (H) מזיז את משטח היצירה של Illustrator בחלון האיור.הכלי Print Tiling מתאים את רשת העמוד כדי לשלוט במיקום הופעת הגרפיקה בעמוד המודפס.הכלי Zoom‏ (Z) מגדיל ומקטין את התצוגה בחלון האיור.