כדי להציג את רשת הפרספקטיבה בעלת שתי הנקודות המוגדרת כברירת מחדל במסמך, באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על View‏ ‏> Perspective Grid‏ ‏> Show Grid.

 • הקש Ctrl+Shift+I (ב-Windows) או Cmd+Shift+I (ב-Mac) כדי להציג את Perspective Grid. ניתן להשתמש באותו קיצור מקשים שבו השתמשת כדי להסתיר את הרשת הגלויה.

 • לחץ על הכלי Perspective Grid מהחלונית Tools.

Perspective Grid
Perspective Grid

A. Plane switching widget B. Left Vanishing Point C. Vertical Grid Extent D. Perspective Grid Ruler E. Right Vanishing Point F. Horizon Line G. Horizon Height H. Ground Level I. Horizon Level J. Extent of Grid K. Grid Cell Size L. Ground Level M. Extent of Grid N. Right Grid Plane Control O. Horizontal Grid Plane Control P. Left Grid Plane Control Q. Origin 

קבוצת הכלים של Perspective Grid מורכבת מהכלי Perspective Grid ומהכלי Perspective Selection .

באפשרותך לבחור את הכלי Perspective Grid מהחלונית Tools או להקיש Shift+P. כאשר הכלי Perspective Grid נבחר, הוא מציג:

 • Left and right grid controls to adjust planes

 • Horizon height

 • Left and right vertical plane position

 • Visibility and extent of a grid cell

 • Grid Cell Size

 • Origin

 • Left and right ground level widgets used for grid movement

בנוסף, כאשר אתה בוחר ב-Perspective Grid, גם Plane Switching Widget מופיע. באפשרותך להשתמש בסמל זה לבחירת מישור הרשת הפעיל. ב-Perspective Grid, מישור פעיל הוא המישור שעליו אתה מצייר אובייקט כדי לשקף את נקודת המבט של הצופה על חלק זה של הסצנה.

Plane Switching Widget
Plane Switching Widget

A. Left Grid Plane B. No Active Grid Plane C. Right Grid Plane D. Horizontal Grid Plane 

צפה בסרטון הגדרת רשתות הפרספקטיבה.

באפשרותך להגדיר אפשרויות להצבת הסמל בכל אחת מארבע פינות המסך ולבחור להציג אותו כאשר ה-Perspective Grid גלוי. להגדרת אפשרויות אלה, לחץ פעמיים על הסמל Perspective Grid בחלונית Tools. בתיבת הדו-שיח Perspective Grid Options, באפשרותך לבחור את האפשרויות הבאות:

Show Active Plane Widget

אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל. אם תבטל את הסימון בתיבת סימון זו, הסמל לא יוצג עם Perspective Grid.

Widget Position

באפשרותך לבחור להציג את הסמל בפינה הימנית העליונה, השמאלית העליונה, הימנית התחתונה או השמאלית התחתונה של חלון המסמך.

כאשר אתה בוחר בכלי Perspective Selection, פקדי הרשת הימני, השמאלי והאופקי מוצגים. באפשרותך לעבור לכלי Perspective Selection על-ידי הקשה על Shift+V או בחירה בו מהחלונית Tools. הכלי Perspective Selection מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצבת אובייקטים, טקסטים וסמלים בפרספקטיבה

 • החלפה בין מישורים פעילים באמצעות קיצורי מקשים

 • העברה, שינוי גודל ושכפול של אובייקטים ברווח הפרספקטיבה

 • העברה ושכפול של אובייקטים במאונך למיקומם הנוכחי במישור הפרספקטיבה

בעזרת הכלי Perspective Selection, המישורים הפעילים ברשת הפרספקטיבה מצוינים על-ידי המצביעים הבאים.

מישור פעיל

מצביעים

Left Grid Plane

Right Grid Plane

Horizontal Grid Plane

הכלי Perspective Selection מצמיד את האובייקטים לרשת המישור הפעיל תוך הזזה, שינוי גודל, שכפול והצבת אובייקטים בפרספקטיבה. אובייקטים מוצמדים לקווי הרשת במרחק של רבע מגודל התא.

באפשרותך להפעיל או לבטל הצמדה דרך View‏ ‏> Perspective Grid‏ ‏> Snap to Grid.

אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.