Samouczek wideo: Maskowanie części obrazu

Samouczek wideo: Maskowanie części obrazu
Train Simple

Informacje o maskach i kanałach alfa

Po zaznaczeniu fragmentu obrazu obraz poza zaznaczeniem zostanie zamaskowany (będzie chroniony przed edycją). Mówiąc ogólnie: wszelkiego rodzaju maski zapewniają ochronę wybranych obszarów obrazka przed zmianami wprowadzanymi w innych obszarach (takimi zmianami, jak korekta kolorów czy stosowanie filtrów). Maski mogą być wykorzystywane także przy okazji złożonych czynności edycyjnych, takich jak stopniowe nadawanie koloru lub stosowanie filtra.

Przykłady masek w programie Photoshop
Przykłady masek

A. Maska kryjąca użyta do ochrony tła i edycji obrazka motyla B. Maska kryjąca użyta do ochrony obrazka motyla i pokolorowania tła C. Maska półprzezroczysta wykorzystana do pokolorowania obrazka motyla i części tła 

Maski są przechowywane w kanałach alfa. Zarówno maski, jak i kanały są obrazami w skali szarości, a więc można je edytować tak samo jak każdy inny obraz, używając narzędzi do malowania lub edycji oraz filtrów. Obszary maski pomalowane kolorem czarnym są chronione, natomiast pomalowane na biało mogą być edytowane.

Dla ułatwienia można utworzyć tymczasową maskę z zaznaczenia, korzystając z trybu Szybkiej maski. Szybka maska jest wyświetlana jako kolorowa nakładka z regulowanym kryciem. Można ją edytować przy użyciu dowolnych narzędzi malarskich lub filtru. Po opuszczeniu trybu Szybkiej maski jest ona na obrazie z powrotem przekształcana w zaznaczenie.

Zapis zaznaczenia będzie trwalszy, jeśli przyjmie postać kanału alfa. Zaznaczenie jest przechowywane w panelu Kanały w kanale alfa, jako maska w skali szarości z możliwością edycji. Po zachowaniu zaznaczenia jako kanału alfa można je ponownie wczytać w dowolnym momencie (także na inny obraz).

Panel Kanały w programie Photoshop
Zaznaczenie zapisane jako kanał alfa w panelu Kanały

Uwaga:

Do maskowania lub ukrywania elementów na warstwie służy maska warstwy.

Tworzenie i edytowanie masek kanału alfa

Użytkownik może utworzyć nowy kanał alfa, a następnie dodać do niego maskę, za pomocą narzędzi do malowania, narzędzi do edycji i filtrów do tworzenia masek z kanałów alfa. Istniejące zaznaczenie na obrazie programu Photoshop można zapisać jako kanał alfa wyświetlany w panelu Kanały. Zobacz Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń.

Tworzenie maski kanału alfa przy użyciu bieżących opcji

 1. Kliknij przycisk Nowy kanał u dołu panelu Kanały.
 2. Malując w obrębie nowego kanału zamaskuj wybrane obszary obrazu.

  Uwaga:

  Obszary na obrazie należy zaznaczyć na obrazie przed utworzeniem kanału dla maski. Kontynuuj malowanie aby dopracować maskę.

Tworzenie maski kanału alfa i ustawianie opcji

 1. Kliknij przycisk Nowy kanał u dołu panelu Kanały z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) albo wybierz polecenie Nowy kanał z menu panelu Kanały.
 2. Określ opcje w oknie dialogowym Nowy kanał.
 3. Malując w obrębie nowego kanału zamaskuj wybrane obszary obrazu.

Edytowanie opcji kanału

Aby zmienić opcje dla istniejącego kanału, kliknij dwukrotnie jego miniaturkę w panelu Kanały lub wybierz opcje kanału za pomocą menu panelu Kanały.

Opcje występujące w oknach dialogowych Nowy kanał i Opcje kanału:

Obszary zamaskowane

Obszary zamaskowane są czarne (nieprzezroczyste), a obszary zaznaczone — białe (przezroczyste). Malowanie kolorem czarnym powiększa obszary zamaskowane; malowanie białym powiększa obszary zaznaczone. Gdy opcja ta jest zaznaczona, przycisk Edytuj w trybie szybkiej maski w przyborniku jest wyświetlany w postaci białego okręgu na szarym tle .

Obszary zaznaczone

Obszary zamaskowane są białe (przezroczyste), a obszary zaznaczone — czarne (nieprzezroczyste). Malowanie kolorem białym powiększa obszary zamaskowane; malowanie czarnym powiększa obszary zaznaczone. Gdy opcja ta jest zaznaczona, przycisk Szybka maska jest wyświetlany w przyborniku w postaci szarego okręgu na białym tle .

Kolor dodatkowy

Pozwala przekształcić kanał alfa w kanał koloru dodatkowego. Ta opcja jest dostępna jedynie dla kanałów, które już istnieją.

Kolor

Opcja pozwala ustawić kolor i krycie maski. Aby zmienić kolor, kliknij pole koloru. Ustawienia koloru i krycia dotyczą jedynie wyglądu maski i nie wpływają na stopień ochrony obszarów pod nią umieszczonych. Zmiana tych ustawień może uczynić maskę bardziej widoczną względem kolorów obrazu.

Maskowanie wybranych obszarów przez malowanie w obrębie kanału.

Gdy nowy kanał pojawi się u dołu panelu Kanały, będzie to jedyny kanał widoczny w oknie obrazu. Kliknij ikonę oka dla kanału koloru kompozytowego (RGB, CMYK), aby wyświetlić obraz z nałożeniem koloru przedstawiającym maskę.

 1. Zaznacz narzędzie do malowania lub edycji, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności aby powiększyć lub zmniejszyć maskę utworzoną z kanału alfa:
  • Chcąc usunąć wybrane obszary z kanału pomaluj je na biało.

  • Aby włączyć obszary w zakres nowego kanału, pomaluj je na czarno.

  • Aby dodać lub usunąć obszary z kryciem mniejszym niż 100%, ustaw krycie na pasku opcji rysunku lub narzędzia do rysowania, a następnie rysuj kolorem białym lub czarnym. Stosując do malowania kolor można również uzyskać efekt zmniejszenia krycia.

Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń

Każde zaznaczenie można zapisać w postaci maski w nowym lub istniejącym kanale alfa, skąd w razie potrzeby można je później wczytać.

Zaznaczenie może służyć jako maska warstwy jeśli najpierw uaktywni się je poprzez wczytanie, a następnie doda nową maskę warstwy.

Zapisywanie zaznaczenia w nowym kanale

 1. Zaznacz obszary obrazu, które chcesz odizolować.
 2. Kliknij przycisk Zapisz zaznaczenie u dołu panelu Kanały. Powstanie wtedy nowy kanał o nazwie odpowiadającej jego miejscu pośród innych kanałów.

Zapisywanie zaznaczenia w nowym lub istniejącym kanale

 1. Używając narzędzia do zaznaczania, zaznacz obszary obrazu, które chcesz wyodrębnić.
 2. Wybierz polecenie Zaznacz > Zapisz zaznaczenie.
 3. W oknie dialogowym Zapisz zaznaczenie ustaw poniższe opcje i kliknij przycisk OK:

  Dokument

  Pozwala wybrać obraz docelowy. Domyślnie zaznaczenie jest umieszczane w kanale na obrazie aktywnym, mimo to jednak, użytkownik może zapisać je w nowym lub innym otwartym obrazie o takich samych wymiarach.

  Kanał

  Pozwala wybrać kanał docelowy. Domyślnie zaznaczenie jest zapisywane w nowym kanale, mimo to jednak, użytkownik może zapisać je w dowolnym kanale wybranego obrazu lub na masce warstwy (jeśli obraz zawiera warstwy).

 4. Jeśli zaznaczenie jest zapisywane jako nowy kanał, należy wpisać nazwę kanału w polu Nazwa.
 5. Jeśli zaznaczenie jest zapisywane w istniejącym kanale, należy wybrać sposób łączenia zaznaczeń:

  Zamień kanał

  Ta opcja pozwala zamienić bieżące zaznaczenie w danym kanale.

  Dodaj do kanału

  Ta opcja pozwala dodać zaznaczenie do bieżącej zawartości kanału.

  Odejmij od kanału

  Ta opcja pozwala odjąć zaznaczenie od bieżącej zawartości kanału.

  Przetnij z kanałem

  Ta opcja pozwala zachować obszar przecięcia nowego zaznaczenia z zawartością kanału.

  Aby wyświetlić zapisane zaznaczenie w skali szarości, można zaznaczyć jego kanał w panelu Kanały.

Wczytywanie zapisanego zaznaczenia z panelu Kanały

Zapisane wcześniej zaznaczenie można wykorzystać ponownie, wczytując je do obrazu. Zaznaczenie można również wczytać po zakończeniu modyfikowania kanału alfa.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Kanały:
  • Zaznacz kanał alfa, kliknij przycisk Wczytaj zaznaczenie u dołu panelu i kliknij kanał koloru kompozytowego w górnej części panelu.

  • Przeciągnij kanał zawierający odpowiednie zaznaczenie na przycisk Wczytaj zaznaczenie.

  • Przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), kliknij kanał zawierający wczytywane zaznaczenie.

  • Aby dodać maskę do istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) oraz kliknij kanał.

  • Aby odjąć maskę od istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS) oraz kliknij kanał

  • Aby wczytać przecięcie zapisanego i istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Ctrl+Alt+ Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) i zaznacz kanał.

  Uwaga:

  Zaznaczenie można też przeciągnąć z jednego otwartego w programie Photoshop obrazu do innego.

Wczytywanie zapisanego zaznaczenia

Uwaga:

Chcąc wczytać zapisane zaznaczenie z innego obrazu, należy sprawdzić, czy jest on otwarty i czy obraz docelowy jest aktywny.

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Wczytaj zaznaczenie.
 2. W oknie dialogowym Wczytaj zaznaczenie ustaw następujące opcje źródła danych:

  Dokument

  Wybierz plik źródłowy do wczytania.

  Kanał

  Źródłem danych jest kanał zawierający zaznaczenie.

  Odwróć

  Zaznacza obszary niezaznaczone.

 3. Wybierz opcję Operacja, aby określić sposób łączenia zaznaczenia z istniejącymi zaznaczeniami na obrazie:

  Nowe zaznaczenie

  Wczytane zaznaczenie jest dodawane do obrazu.

  Dodaj do zaznaczenia

  Wczytane zaznaczenie jest dodawane do istniejących zaznaczeń.

  Odejmij od zaznaczenia

  Wczytane zaznaczenie jest odejmowane od istniejących zaznaczeń.

  Przecięcie z zaznaczeniem

  Zapisane zostaje przecięcie wczytanego zaznaczenia i zaznaczeń obecnych na obrazie.

  Uwaga:

  Zaznaczenie można też przeciągnąć z jednego otwartego w programie Photoshop obrazu do innego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online