יצירת הנפשות

אודות גרפיקה של Flash

תבנית קובץ Flash‏ (SWF) היא תבנית קובץ וקטורית לגרפיקה דחוסה וניתנת למדרוג לאינטרנט. מכיוון שתבנית הקובץ וקטורית, הגרפיקה שומרת על איכות התמונה בכל רזולוציה, והיא אידיאלית ליצירת מסגרות הנפשה. ב-Illustrator ניתן ליצור מסגרות הנפשה בודדות בשכבות, ולאחר מכן לייצא את שכבות התמונה למסגרות בודדות לשימוש באתר אינטרנט. ניתן גם להגדיר סמלים בקובץ Illustrator להפחתת נפח ההנפשה. בעת ייצוא, כל סמל מוגדר פעם אחת בלבד בקובץ SWF.

ניתן לשמור גרפיקה כקובץ SWF על-ידי שימוש בפקודות Export או Save For Web & Devices. היתרונות של כל אחת משיטות אלה הם:

הפקודה Export (‏SWF‏)

מספקת את רמת השליטה הגבוהה ביותר על דחיסת Bitmap והנפשה.

הפקודה Save For Web & Devices

מספקת רמת שליטה גבוהה יותר על עירוב של תבניות SWF ו-Bitmap בפריסה המחולקת לפרוסות. פקודה זו מציעה פחות אפשרויות תמונה מאשר הפקודה ‏Export (SWF)‎ , אך משתמשת בהגדרות האחרונות של הפקודה Export שבהן התבצע שימוש.

זכרו את המידע הבא בעת הכנת גרפיקה לשמירה כקובץ SWF:

 • לשמירת קובץ קטן ככל האפשר בעת שימוש בסמלים, החל אפקטים על הסמל בחלונית Symbols ולא על מופעי הסמלים בגרפיקה.

 • שימוש בכלי הוספת גוון לסמלים ובכלי סגנון סמלים גורם ליצירת קובצי SWF גדולים יותר, מכיוון ש-Illustrator חייבת ליצור עותק של כל מופע סמל כדי לשמור על מראה הסמלים.

 • לאובייקטי רשת שינוי ולמעברי צבע עם יותר משמונה נקודות עצירה נוסף רסטר, והם יופיעו כצורות bitmap. מעברי צבע עם פחות משמונה נקודו עצירה מיוצאים כמעברי צבע.

 • לדוגמאות מילוי נוסף רסטר, והן הופכות לתמונות קטנות מסודרות באריחים בגודל דוגמת המילוי, הממלאות את הגרפיקה.

 • עם אובייקט bitmap מתרחב מעבר לגבולות הפרוסה, כל האובייקט נכלל בקובץ המיוצא.

 • SWF תומך בכיפות מעוגלות ובחיבורים בלבד. כיפות וחיבורים משופעים או מרובעים הופכים למעוגלים בעת ייצוא ל-SWF.

 • טקסט הממולא בדוגמת מילוי ומשיחות הממולאות בדוגמת מילוי מומרים לנתיבים וממולאים בדוגמת המילוי.

 • למרות שטקסט שומר על תכונות רבות בעת ייצוא ל-SWF, מידע מסוים נשמט. בעת ייבוא קובץ SWF ל-Flash, ריווח שורות, ריווח טקסט וצימוד אותיות אינם נשמרים. במקומם, הטקסט מחולק לרשומות נפרדות להדמיית המראה של ריווח השורות. כשקובץ SWF מופעל לאחר מכן ב-Flash Player, מראה ריווח השורות, ריווח הטקסט וצימוד האותיות בקובץ נשמר. אם ברצונך לייצא טקסט כנתיבים, בחר Text As Outlines בתיבת הדו-שיח SWF Options, או המר את הטקסט לקווי מתאר לפני ייצוא אל SWF על-ידי בחירה בפקודה Create Outlines.

יצירת הנפשות של Flash

קיימות דרכים רבות ליצירת הנפשות של Flash ב-Illustrator. אחת הדרכים הקלות ביותר היא להציב כל מסגרת הנפשה בשכבה נפרדת של Illustrator ולבחור באפשרות AI Layers To SWF Frames בעת ייצוא הגרפיקה.

 1. צרו את הגרפיקה שברצונך להפוך להנפשה. השתמש בסמלים כדי להקטין את קובץ ההנפשה ולפשט את העבודה.
 2. צרו שכבה נפרדת לכל אחת מהמסגרות בהנפשה.

  ניתן לעשות זאת באמצעות הדבקת גרפיקת הבסיס בשכבה חדשה ועריכת הגרפיקה. לחלופין, ניתן להשתמש בפקודה Release To Layers ליצירה אוטומטית של שכבות, הכוללות אובייקטים מצטברים.

 3. ודאו שהשכבות מסודרות בסדר שברצונך להציגן כמסגרות הנפשה.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File‏ ‍‏> Export, בחר תבנית Flash‏ (SWF), ולחץ על Export. בתיבת הדו-שיח SWF Options, בחר AI Layers To SWF Frames עבור Export As. הגדר אפשרויות הנפשה נוספות, ולחץ על OK.

  • בחר File‏ ‍‏> Save For Web & Devices. בחר SWF מהתפריט Optimized File Format. מהתפריט Type Of Export, בחר AI Layers To SWF Frames. הגדר אפשרויות נוספות ולחץ על הלחצן Save.

עבודה עם Illustrator ו-Flash

ניתן להעביר גרפיקה של Illustrator לסביבת העריכה של Flash או ישירות לנגן Flash. ניתן להעתיק ולהדביק גרפיקה, לשמור קבצים בתבנית SWF, או לייצא גרפיקה ישירות ל-Flash. בנוסף, Illustrator מספק תמיכה בטקסט דינמי ובסמלי סרטונים של Flash.

ניתן גם להשתמש ב-Device Central כדי לראות כיצד גרפיקה של Illustrator תופיע בנגן Flash בהתקני כף-יד שונים.

הדבקת גרפיקה של Illustrator

ניתן ליצור גרפיקה מרשימה ב-Illustrator ולאחר מכן להעתיק ולהדביק אותה בקלות, במהירות ובאופן חלק ב-Flash.

כשמדביקים גרפיקה של Illustrator ב-Flash, התכונות הבאות נשמרות:

 • נתיבים וצורות

 • יכולת שינוי גודל

 • עובי קווים

 • הגדרות של מעברי צבע

 • טקסט (כולל גופני OpenType)

 • תמונות מקושרות

 • סמלים

 • מצבי מיזוג

בנוסף, Illustrator ו-Flash תומכים בגרפיקה שהודבקה בדרכים הבאות:

 • כשבוחרים שכבות שלמות ברמה העליונה בגרפיקה של Illustrator ומדביקים אותן ב-Flash, השכבות נשמרות יחד עם התכונות שלהן (יכולת תצוגה ונעילה).

 • צבעים שאינם צבעי RGB ב-Illustrator ‏(CMYK, גווני אפור וצבעים מותאמים אישית) מומרים לצבעי RGB ב-Flash. צבעי RGB מודבקים כצפוי.

 • כשמייבאים או מדביקים גרפיקה של Illustrator, ניתן להשתמש באפשרויות שונות כדי לשמור על אפקטים (כגון הצללה של טקסט) כמסננים של Flash.

 • Flash שומר על מסיכות של Illustrator.

ייצוא קובצי SWF מ-Illustrator

ניתן לייצא קובצי SWF מ-Illustrator התואמים לאיכות ולדחיסה של קובצי SWF שיוצאו מ-Flash.

בעת הייצוא, ניתן לבחור מתוך מבחר של קביעות מוגדרות מראש כדי להבטיח פלט ממוטב, וניתן לציין כיצד לטפל במשטחי יצירה מרובים, בסמלים, בשכבות, בטקסט ובמסיכות. לדוגמה, ניתן לציין אם לייצא סמלים של Illustrator כסרטונים או כגרפיקה, או לבחור ליצור סמלי SWF משכבות של Illustrator.

ייבוא קבצים של Illustrator ל-Flash

כשברצונך ליצור פריסות מלאות ב-Illustrator ולאחר מכן לייבא אותן ל-Flash בצעד אחד, ניתן לשמור את הגרפיקה בתבנית המקורית של Illustrator‏ (AI) ולייבא אותה עם נאמנות גבוהה ל-Flash בעזרת הפקודות File ‏‍‏> Import To Stage או File‏ ‍‏> Import To Library ב-Flash.

אם הקובץ של Illustrator כולל משטחי יצירה מרובים, יש לבחור במשטח היצירה הרצוי לייבוא מתיבת הדו-שיח Import ב-Flash, ולציין הגדרות לכל שכבה במשטח היצירה. יתבצע ייבוא של כל האובייקטים במשטח היצירה שנבחר כשכבה אחת ב-Flash. אם תייבא משטח יצירה אחר מאותו קובץ AI, יתבצע ייבוא של האובייקטים ממשטח יצירה זה כשכבה חדשה ב-Flash.

כשמייבאים גרפיקה של Illustrator כקובץ AI‏, EPS או PDF‏, Flash שומר על אותן תכונות כמו בגרפיקה של Illustrator שהודבקה. בנוסף, כשקובץ מיובא של Illustrator כולל שכבות, ניתן לייבא אותן בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • המרת שכבות של Illustrator לשכבות של Flash

 • המרת שכבות של Illustrator למסגרות של Flash

 • המרת כל השכבות של Illustrator לשכבה אחת של Flash

תהליך עבודה עם סמלים

תהליך עבודה עם סמלים ב-Illustrator דומה לתהליך עבודה עם סמלים ב-Flash.

יצירת סמלים

כשיוצרים סמל ב-Illustrator, תיבת הדו-שיח Symbol Options מאפשרת לתת שם לסמל ולהגדיר אפשרויות מיוחדות ל-Flash: סוג סמל סרטון (שהוא ברירת המחדל של סמלים ב-Flash), מיקום רשת התאמה של Flash, וסרגלי קנה מידה של 9 פרוסות. בנוסף ניתן להשתמש באותם קיצורי מקשים לסמלים ב-Illustrator וב-Flash (כגון F8 ליצירת סמל).

מצב בידוד לעריכת סמלים

ב-Illustrator, לחץ פעמיים על סמל כדי לפתוח אותו במצב בידוד כדי להקל על העריכה. במצב בידוד, רק מופע הסמל ניתן לעריכה – כל שאר האובייקטים במשטח היצירה מוצגים באפור ואינם זמינים. לאחר יציאה ממצב בידוד, הסמל בחלונית Symbols וכל המופעים שלו מתעדכנים בהתאם. ב-Flash, מצב עריכת סמל והחלונית Library פועלים באופן דומה.

תכונות וקישורים של סמלים

בעזרת החלונית Symbols והחלונית Control ניתן להקצות בקלות שמות למופעי סמלים, לנתק קישורים בין מופעים לסמלים, להחליף מופע סמל בסמל אחר, או ליצור עותק של הסמל. ב-Flash, תכונות העריכה והחלונית Library פועלות באופן דומה.

אובייקטי טקסט סטטיים ודינמיים ואובייקטים של הזנות טקסט

בעת ייבוא טקסט סטטי מ-Illustrator ל-Flash‏, Flash ממיר את הטקסט לקווי מתאר. בנוסף, ניתן להגדיר את הטקסט ב-Illustrator כטקסט דינמי. טקסט דינמי מאפשר לערוך תוכן טקסט בעזרת תכנות ב-Flash, ולנהל בקלות אובייקטים הדורשים לוקליזציה בשפות רבות.

ב-Illustrator, ניתן לציין אובייקטי טקסט בודדים כסטטיים, דינמיים או כהזנות טקסט. אובייקטי טקסט דינמיים ב-Illustrator וב-Flash הם בעלי תכונות דומות. לדוגמה, שניהם משתמשים בצימוד אותיות המשפיע על כל התווים בגוש טקסט ולא רק על תווים בודדים, שניהם מבצעים החלקת טקסט באותה דרך, ושניהם יכולים לבצע קישור לקובץ XML חיצוני הכולל טקסט.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון