Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O chráněných stránkách

Webová aplikace může obsahovat chráněnou stránku, kterou mohou otevřít jen autorizovaní uživatelé.

Například pokud uživatel zkusí obejít přihlašovací stránku zadáním adresy URL chráněné stránky do prohlížeče, je přesměrován na jinou stránku. Podobně, pokud nastavíte úroveň oprávnění stránky na hodnotu Administrátor, mohou stránku zobrazit pouze uživatelé s přístupovými právy Administrátora. Pokud přihlášený uživatel zkusí otevřít chráněnou stránku a nemá příslušná přístupová práva, je přesměrován na jinou stránku.

Úrovně oprávnění můžete použít k tomu, abyste novým uživatelům nastavili nižší než plný přístup k webovému místu. Například můžete počkat na příjem platby a až pak uživateli umožnit přístup k členským stránkám webového místa. Chcete-li to tak udělat, můžete chránit členské stránky úrovní oprávnění Člen a nově registrovaným uživatelům udělit jen oprávnění Host. Po příjmu platby od uživatele můžete oprávnění uživatele rozšířit na Člen (v databázové tabulce registrovaných uživatelů).

Pokud se úrovně oprávnění nechystáte používat, můžete jakoukoli stránku webového místa chránit prostým přidáním serverového chování Omezit přístup na stránku. Toto serverové chování přesměruje na jinou stránku každého, kdo není úspěšně přihlášen.

Pokud se chystáte používat úrovně oprávnění, můžete jakoukoli stránku webového místa chránit pomocí následujících bloků:

 • Serverové chování Omezit přístup na stránku, které uživatele bez oprávnění přesměruje na jinou stránku

 • Další sloupec databázové tabulky uživatelů, do kterého budete ukládat přístupová práva uživatelů

  Nezávisle na tom, zda úrovně oprávnění použijete nebo ne, můžete na chráněnou stránku přidat odkaz, který uživateli umožní odhlášení a vymaže případné proměnné relace.

Přesměrování neautorizovaných uživatelů

Pokud chcete uživatelům bez autorizace zabránit v přístupu na stránku, přidejte na ni serverové chování Omezit přístup na stránku. Toto serverové chování přesměruje uživatele na jinou stránku, pokud zkusí obejít přihlašovací stránku zadáním adresy URL chráněné stránky do prohlížeče, nebo pokud je přihlášen, ale nemá k přístupu na chráněnou stránku dostatečná přístupová práva.

Poznámka:

Serverové chování Omezit přístup na stránku dokáže chránit jen stránky HTML. Nechrání další zdroje stránky, například obrazové a audio soubory.

Pokud chcete mnoha stránkám svého webového místa nastavit stejná přístupová práva, můžete přístupová práva kopírovat a vkládat ze stránky na stránku.

Přesměrování uživatelů bez oprávnění na jinou stránku

 1. Otevřete stránku, kterou chcete chránit.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Ověření uživatele > Omezit přístup na stránku.
 3. Vyberte úroveň přístupu na stránku. Pokud chcete zobrazení stránky umožnit jen uživatelům s určitými přístupovými právy, vyberte volbu Jméno uživatele, Heslo a Úroveň přístupu a zadejte úrovně oprávnění k dané stránce.

  Například pokud chcete, aby si stránku mohli zobrazit jen uživatelé s oprávněním Administrátor, nastavte v seznamu úrovní oprávnění Administrátor.

 4. Úrovně oprávnění do seznamu můžete přidat klepnutím na tlačítko Definovat. V seznamu Definice přístupových úrovní, který se objeví, zadejte novou úroveň oprávnění a klepněte na tlačítko plus (+). Nová úroveň oprávnění je uložena a lze ji použít na dalších stránkách.

  Zadaný řetězec úrovně oprávnění se musí přesně shodovat s řetězcem uloženým v databázi uživatelů. Například pokud sloupec autorizace v databázi obsahuje hodnotu „Administrátor“, zadejte do rámečku Jméno hodnotu Administrátor a ne Admin.

 5. Pokud chcete jedné stránce nastavit více úrovní oprávnění, vybírejte ze seznamu klepnutím s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  Například můžete určit, že stránku může zobrazit libovolný uživatel s oprávněním Host, Člen nebo Administrátor.

 6. Zadejte stránku, která se otevře, pokud se uživatel bez oprávnění pokusí stránku otevřít.

  Zkontrolujte, zda zadaná stránka není chráněná.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Kopírování a vkládání přístupových práv ke stránce do jiných stránek webového místa

 1. Otevřete chráněnou stránku a vyberte serverové chování Omezit přístup na stránku v panelu Serverová chování (ne z rozbalovací nabídky vyvolané klepnutím na tlačítko plus (+)).
 2. Klepněte na tlačítko se šipkou v pravém horním rohu panelu a vyberte z rozbalovací nabídky Kopírovat.

  Serverové chování Omezit přístup na stránku je zkopírováno do schránky systému.

 3. Stejným způsobem otevřete další stránku, kterou chcete chránit.
 4. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte šipku v pravém horním rohu panelu a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit.
 5. Kroky 3 a 4 opakujte pro každou stránku, kterou chcete chránit.

Uložení přístupových oprávnění do databáze uživatelů

Tento blok je potřeba, jen pokud chcete, aby měli někteří přihlášení uživatelé odlišná přístupová oprávnění. Pokud vyžadujete jen, aby se uživatelé přihlásili, nemusíte ukládat přístupová oprávnění.

 1. Pokud chcete, aby měli někteří přihlášení uživatelé odlišná přístupová oprávnění, musí databázová tabulka uživatelů obsahovat sloupec, v němž je uvedeno přístupové oprávnění uživatele (Host, Uživatel, Administrátor atd.). Přístupová oprávnění uživatelů do databáze vkládá správce webového místa.

  Ve většině databázových aplikací lze nastavit, aby při vytvoření nového záznamu byla do sloupce vložena standardní hodnota. Standardní hodnotu nastavte na hodnotu, která se ve webovém místě vyskytuje nejčastěji (například Host) a výjimky upravte ručně (například změna Hosta na Administrátora). Uživatel má nyní přístup ke všem stránkám jako administrátor.

 2. Každý uživatel musí mít v databázi jen jedno přístupové právo, například Host nebo Administrátor, ne více práv ve stylu Uživatel, Administrátor. Pokud chcete nastavit více přístupových oprávnění ke stránce (například aby se stránka zobrazila hostům a administrátorům), nastavte toto oprávnění na stránce, ne v databázi.

Odhlášení uživatelů

Při úspěšném přihlášení uživatele je vytvořena proměnná relace, která obsahuje uživatelské jméno. Pokud uživatel opouští webové místo, můžete pomocí serverového chování Odhlásit uživatele vymazat proměnnou relace a přesměrovat uživatele na jinou stránku (obvykle na stránku rozloučení nebo poděkování).

Serverové chování Odhlásit uživatele můžete aktivovat, pokud uživatel klepne na odkaz nebo při načtení konkrétní stránky.

 1. Vyberte na stránce text nebo obraz, který poslouží jako odkaz.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Ověření totožnosti > Odhlásit uživatele.
 3. Určete stránku, která se má otevřít poté, co uživatel klepne na odkaz, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Obvykle jde o stránku rozloučení nebo poděkování.

Odhlášení uživatele při načtení konkrétní stránky

 1. Otevřete stánku, která bude načtena v aplikaci Dreamweaver.

  Obvykle jde o stránku rozloučení nebo poděkování.

 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Ověření totožnosti uživatelů > Odhlásit uživatele.
 3. Vyberte volbu Odhlásit při načtení stránky a klepněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online