Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O chráněných stránkách

Webová aplikace může obsahovat chráněnou stránku, kterou mohou otevřít jen autorizovaní uživatelé.

Například pokud uživatel zkusí obejít přihlašovací stránku zadáním adresy URL chráněné stránky do prohlížeče, je přesměrován na jinou stránku. Podobně, pokud nastavíte úroveň oprávnění stránky na hodnotu Administrátor, mohou stránku zobrazit pouze uživatelé s přístupovými právy Administrátora. Pokud přihlášený uživatel zkusí otevřít chráněnou stránku a nemá příslušná přístupová práva, je přesměrován na jinou stránku.

Úrovně oprávnění můžete použít k tomu, abyste novým uživatelům nastavili nižší než plný přístup k webovému místu. Například můžete počkat na příjem platby a až pak uživateli umožnit přístup k členským stránkám webového místa. Chcete-li to tak udělat, můžete chránit členské stránky úrovní oprávnění Člen a nově registrovaným uživatelům udělit jen oprávnění Host. Po příjmu platby od uživatele můžete oprávnění uživatele rozšířit na Člen (v databázové tabulce registrovaných uživatelů).

Pokud se úrovně oprávnění nechystáte používat, můžete jakoukoli stránku webového místa chránit prostým přidáním serverového chování Omezit přístup na stránku. Toto serverové chování přesměruje na jinou stránku každého, kdo není úspěšně přihlášen.

Pokud se chystáte používat úrovně oprávnění, můžete jakoukoli stránku webového místa chránit pomocí následujících bloků:

 • Serverové chování Omezit přístup na stránku, které uživatele bez oprávnění přesměruje na jinou stránku

 • Další sloupec databázové tabulky uživatelů, do kterého budete ukládat přístupová práva uživatelů

  Nezávisle na tom, zda úrovně oprávnění použijete nebo ne, můžete na chráněnou stránku přidat odkaz, který uživateli umožní odhlášení a vymaže případné proměnné relace.

Přesměrování neautorizovaných uživatelů

Pokud chcete uživatelům bez autorizace zabránit v přístupu na stránku, přidejte na ni serverové chování Omezit přístup na stránku. Toto serverové chování přesměruje uživatele na jinou stránku, pokud zkusí obejít přihlašovací stránku zadáním adresy URL chráněné stránky do prohlížeče, nebo pokud je přihlášen, ale nemá k přístupu na chráněnou stránku dostatečná přístupová práva.

Poznámka:

Serverové chování Omezit přístup na stránku dokáže chránit jen stránky HTML. Nechrání další zdroje stránky, například obrazové a audio soubory.

Pokud chcete mnoha stránkám svého webového místa nastavit stejná přístupová práva, můžete přístupová práva kopírovat a vkládat ze stránky na stránku.

Přesměrování uživatelů bez oprávnění na jinou stránku

 1. Otevřete stránku, kterou chcete chránit.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Ověření uživatele > Omezit přístup na stránku.
 3. Vyberte úroveň přístupu na stránku. Pokud chcete zobrazení stránky umožnit jen uživatelům s určitými přístupovými právy, vyberte volbu Jméno uživatele, Heslo a Úroveň přístupu a zadejte úrovně oprávnění k dané stránce.

  Například pokud chcete, aby si stránku mohli zobrazit jen uživatelé s oprávněním Administrátor, nastavte v seznamu úrovní oprávnění Administrátor.

 4. Úrovně oprávnění do seznamu můžete přidat klepnutím na tlačítko Definovat. V seznamu Definice přístupových úrovní, který se objeví, zadejte novou úroveň oprávnění a klepněte na tlačítko plus (+). Nová úroveň oprávnění je uložena a lze ji použít na dalších stránkách.

  Zadaný řetězec úrovně oprávnění se musí přesně shodovat s řetězcem uloženým v databázi uživatelů. Například pokud sloupec autorizace v databázi obsahuje hodnotu „Administrátor“, zadejte do rámečku Jméno hodnotu Administrátor a ne Admin.

 5. Pokud chcete jedné stránce nastavit více úrovní oprávnění, vybírejte ze seznamu klepnutím s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  Například můžete určit, že stránku může zobrazit libovolný uživatel s oprávněním Host, Člen nebo Administrátor.

 6. Zadejte stránku, která se otevře, pokud se uživatel bez oprávnění pokusí stránku otevřít.

  Zkontrolujte, zda zadaná stránka není chráněná.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Kopírování a vkládání přístupových práv ke stránce do jiných stránek webového místa

 1. Otevřete chráněnou stránku a vyberte serverové chování Omezit přístup na stránku v panelu Serverová chování (ne z rozbalovací nabídky vyvolané klepnutím na tlačítko plus (+)).
 2. Klepněte na tlačítko se šipkou v pravém horním rohu panelu a vyberte z rozbalovací nabídky Kopírovat.

  Serverové chování Omezit přístup na stránku je zkopírováno do schránky systému.

 3. Stejným způsobem otevřete další stránku, kterou chcete chránit.
 4. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte šipku v pravém horním rohu panelu a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Vložit.
 5. Kroky 3 a 4 opakujte pro každou stránku, kterou chcete chránit.

Uložení přístupových oprávnění do databáze uživatelů

Tento blok je potřeba, jen pokud chcete, aby měli někteří přihlášení uživatelé odlišná přístupová oprávnění. Pokud vyžadujete jen, aby se uživatelé přihlásili, nemusíte ukládat přístupová oprávnění.

 1. Pokud chcete, aby měli někteří přihlášení uživatelé odlišná přístupová oprávnění, musí databázová tabulka uživatelů obsahovat sloupec, v němž je uvedeno přístupové oprávnění uživatele (Host, Uživatel, Administrátor atd.). Přístupová oprávnění uživatelů do databáze vkládá správce webového místa.

  Ve většině databázových aplikací lze nastavit, aby při vytvoření nového záznamu byla do sloupce vložena standardní hodnota. Standardní hodnotu nastavte na hodnotu, která se ve webovém místě vyskytuje nejčastěji (například Host) a výjimky upravte ručně (například změna Hosta na Administrátora). Uživatel má nyní přístup ke všem stránkám jako administrátor.

 2. Každý uživatel musí mít v databázi jen jedno přístupové právo, například Host nebo Administrátor, ne více práv ve stylu Uživatel, Administrátor. Pokud chcete nastavit více přístupových oprávnění ke stránce (například aby se stránka zobrazila hostům a administrátorům), nastavte toto oprávnění na stránce, ne v databázi.

Odhlášení uživatelů

Při úspěšném přihlášení uživatele je vytvořena proměnná relace, která obsahuje uživatelské jméno. Pokud uživatel opouští webové místo, můžete pomocí serverového chování Odhlásit uživatele vymazat proměnnou relace a přesměrovat uživatele na jinou stránku (obvykle na stránku rozloučení nebo poděkování).

Serverové chování Odhlásit uživatele můžete aktivovat, pokud uživatel klepne na odkaz nebo při načtení konkrétní stránky.

 1. Vyberte na stránce text nebo obraz, který poslouží jako odkaz.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Ověření totožnosti > Odhlásit uživatele.
 3. Určete stránku, která se má otevřít poté, co uživatel klepne na odkaz, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Obvykle jde o stránku rozloučení nebo poděkování.

Odhlášení uživatele při načtení konkrétní stránky

 1. Otevřete stánku, která bude načtena v aplikaci Dreamweaver.

  Obvykle jde o stránku rozloučení nebo poděkování.

 2. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Ověření totožnosti uživatelů > Odhlásit uživatele.
 3. Vyberte volbu Odhlásit při načtení stránky a klepněte na tlačítko OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.