Příručka uživatele Zrušit

Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O zahrnutích na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste vložili zahrnutí na straně serveru do vaší stránky, upravili zahrnutí nebo zobrazili náhled stránek obsahujících zahrnutí.

Zahrnutí na straně serveru je soubor, který server zahrne do vašeho dokumentu, když si prohlížeč vyžádá od serveru váš dokument.

Ve chvíli kdy prohlížeč návštěvníka vyžaduje dokument, který obsahuje instrukci zahrnutí, provede server instrukci zahrnutí a vytvoří nový dokument, ve kterém je instrukce pro zahrnutí nahrazena obsahem zahrnutého souboru. Pak server odešle tento nový dokument do prohlížeče návštěvníka. Ale když otevřete lokální dokument přímo v prohlížeči, není žádný server, který by provedl instrukce zahrnutí v takovém dokumentu, takže prohlížeč otevře dokument, aniž by provedl tyto instrukce a soubor, který měl být zahrnut, se v prohlížeči neobjeví. Proto může být obtížné bez použití aplikace Dreamweaver prohlížet lokální soubory a vidět je tak, jak se zobrazí návštěvníkům, když je umístíte na server.

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete zobrazovat náhled dokumentů ve stejné podobě jako po umístění na server, a to jak v zobrazení Návrh, tak i když použijete funkci Náhled v prohlížeči. Chcete-li to provést, ujistěte se, že soubor v náhledu obsahuje zahrnutí ve formě dočasného souboru. (Vyberte volbu Úpravy > Předvolby, vyberte kategorii Náhled v prohlížeči a ujistěte se, že je označena volba Náhled s použitím dočasného souboru.)

Poznámka:

Pokud používáte k vytvoření náhledu souborů na pevném disku testovací server, například Apache nebo Microsoft IIS, nepotřebujete vytvářet náhled s pomocí dočasného souboru, protože server provede zpracování za vás.

Umístění zahrnutí na straně serveru do dokumentu vloží odkaz na externí soubor; nezahrne obsah tohoto konkrétního souboru do aktuálního dokumentu. Obsah konkrétního souboru by měl obsahovat pouze obsah, který chcete zahrnout. To znamená, že začleněný soubor by neměl obsahovat žádné tagy head, body ani html (což znamená, že tag <html>, tagy HTML pro formátování tagů, například tagy p, div a další lze používat). Pokud soubor bude obsahovat tagy, budou tyto tagy v konfliktu s tagy v původním dokumentu a aplikace Dreamweaver stránku nezobrazí správně.

Nelze upravovat zahrnutý soubor přímo v dokumentu. Abyste upravili obsah zahrnutí na straně serveru, musíte upravit přímo soubor, který zahrnujete. Jakékoliv změny externího souboru se automaticky projeví v každém dokumentu, který ho zahrnuje.

Existují dva typy zahrnutí na straně serveru: Virtuální a Souborové. Aplikace Dreamweaver vkládá ve výchozím nastavení zahrnutí Typ souboru, můžete však použít inspektor Vlastnosti a vybrat soubor, který je vhodný pro druh webového serveru, který používáte.

 • Pokud je váš webový server typu Apache, vyberte volbu Virtuální. V prostředí Apache funguje Virtuální ve všech případech, zatímco Souborové funguje pouze v některých případech.
 • Pokud je váš server Microsoft Internet Information Server (IIS), vyberte volbu Souborové. (Virtuální funguje se serverem IIS pouze za určitých okolností.)
Poznámka:

Bohužel server IIS nedovolí zahrnout soubor ze složky, která je výše než aktuální složka v hierarchické struktuře složek, pokud nebyl na server nainstalován speciální software. Pokud musíte zahrnout soubor ze složky, která je výše v hierarchii složek na serveru IIS, zeptejte se správce systému, zda je potřebný software nainstalován.

 • V případě jiných druhů serverů, nebo pokud nevíte, jaký druh serveru používáte, zeptejte se správce systému, jakou volbu máte použít.

  Některé servery jsou nastaveny tak, aby zkoušely, jestli všechny soubory obsahují zahrnutí na straně serveru; ostatní servery jsou nastaveny tak, aby zkoušely pouze soubory s určitými příponami souboru, jako třeba .shtml, .shtm nebo .inc. Pokud zahrnutí na straně serveru nefunguje, zeptejte se správce sytému, zda není třeba ve jménech souborů používat speciální přípony, které zahrnutí používá. (Například pokud se soubor jmenuje kanoe.html, je možné, že ho budete muset přejmenovat na kanoe.shtml.) Pokud chcete u souborů zachovat přípony .html nebo .htm, požádejte správce systému o nakonfigurování serveru tak, aby zkoušel na straně serveru zahrnutí všech souborů (a ne pouze souborů s určitou příponou). Analýza souboru z hlediska zahrnutí na straně serveru zabere trochu času navíc, takže stránky, které server analyzuje, se načítají o trochu déle než stránky jiné; proto někteří správci systémů neumožní analýzu všech souborů.

Vložení zahrnutí na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste do stránky vložili zahrnutí na straně serveru.

Vložení zahrnutí na straně serveru

 1. Vyberte volbu Vložit > Zahrnutí na straně serveru.
 2. V dialogovém okně které se objeví, vyhledejte soubor a vyberte ho.

  Standardně je vložen souborový typ zahrnutí.

 3. Abyste změnili typ zahrnutí, vyberte v okně dokumentu zahrnutí na straně serveru a změňte jeho typ v inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) následujícím způsobem:
  • Pokud je váš webový server typu Apache, vyberte volbu Virtuální. V prostředí Apache funguje Virtuální ve všech případech, zatímco Souborové funguje pouze v některých případech.
  • Pokud je váš server Microsoft Internet Information Server (IIS), vyberte volbu Souborové. (Virtuální pracuje se serverem IIS pouze za určitých specifických okolností.)
  Poznámka:

  Bohužel server IIS nepovolí zahrnout soubor ze složky, která je výše než aktuální složka v hierarchické struktuře složek, pokud ovšem nebyl na server nainstalován speciální software. Pokud potřebujete zahrnout soubor ze složky, která je výše v hierarchii složek na serveru IIS, zeptejte se správce systému, zda je potřebný software nainstalován.

  • V případě jiných druhů serverů, nebo pokud nevíte jaký druh serveru používáte, zeptejte se správce systému, jakou volbu máte použít.

Změny zahrnutého souboru

 1. Vyberte v okně dokumentu zahrnutí na straně serveru.
 2. Otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na ikonu složky a vyhledejte a vyberte nový soubor, který chcete zahrnout.

  • Do pole zadejte cestu a název nového souboru, který chcete zahrnout.

Úpravy obsahu zahrnutí na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste upravili zahrnutí na straně serveru. Chcete-li upravit obsah zahrnutého souboru, musíte soubor otevřít.

 1. Vyberte zahrnutí na straně serveru buď v zobrazení Návrh, nebo v zobrazení Kód a klepněte na tlačítko Upravit v inspektoru Vlastnosti.

  Zahrnutý soubor se otevře v novém okně dokumentu.

 2. Upravte soubor a pak ho uložte.

  Změny se okamžitě projeví v aktuálním dokumentu a ve všech následně otevřených dokumentech, ve kterých je soubor zahrnutý.

 3. Pokud je to nutné, odešlete soubor zahrnutí na vzdálené webové místo.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?