Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O zahrnutích na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste vložili zahrnutí na straně serveru do vaší stránky, upravili zahrnutí nebo zobrazili náhled stránek obsahujících zahrnutí.

Zahrnutí na straně serveru je soubor, který server zahrne do vašeho dokumentu, když si prohlížeč vyžádá od serveru váš dokument.

Ve chvíli kdy prohlížeč návštěvníka vyžaduje dokument, který obsahuje instrukci zahrnutí, provede server instrukci zahrnutí a vytvoří nový dokument, ve kterém je instrukce pro zahrnutí nahrazena obsahem zahrnutého souboru. Pak server odešle tento nový dokument do prohlížeče návštěvníka. Ale když otevřete lokální dokument přímo v prohlížeči, není žádný server, který by provedl instrukce zahrnutí v takovém dokumentu, takže prohlížeč otevře dokument, aniž by provedl tyto instrukce a soubor, který měl být zahrnut, se v prohlížeči neobjeví. Proto může být obtížné bez použití aplikace Dreamweaver prohlížet lokální soubory a vidět je tak, jak se zobrazí návštěvníkům, když je umístíte na server.

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete zobrazovat náhled dokumentů ve stejné podobě jako po umístění na server, a to jak v zobrazení Návrh, tak i když použijete funkci Náhled v prohlížeči. Chcete-li to provést, ujistěte se, že soubor v náhledu obsahuje zahrnutí ve formě dočasného souboru. (Vyberte volbu Úpravy > Předvolby, vyberte kategorii Náhled v prohlížeči a ujistěte se, že je označena volba Náhled s použitím dočasného souboru.)

Poznámka:

Pokud používáte k vytvoření náhledu souborů na pevném disku testovací server, například Apache nebo Microsoft IIS, nepotřebujete vytvářet náhled s pomocí dočasného souboru, protože server provede zpracování za vás.

Umístění zahrnutí na straně serveru do dokumentu vloží odkaz na externí soubor; nezahrne obsah tohoto konkrétního souboru do aktuálního dokumentu. Obsah konkrétního souboru by měl obsahovat pouze obsah, který chcete zahrnout. To znamená, že začleněný soubor by neměl obsahovat žádné tagy head, body ani html (což znamená, že tag <html>, tagy HTML pro formátování tagů, například tagy p, div a další lze používat). Pokud soubor bude obsahovat tagy, budou tyto tagy v konfliktu s tagy v původním dokumentu a aplikace Dreamweaver stránku nezobrazí správně.

Nelze upravovat zahrnutý soubor přímo v dokumentu. Abyste upravili obsah zahrnutí na straně serveru, musíte upravit přímo soubor, který zahrnujete. Jakékoliv změny externího souboru se automaticky projeví v každém dokumentu, který ho zahrnuje.

Existují dva typy zahrnutí na straně serveru: Virtuální a Souborové. Aplikace Dreamweaver vkládá ve výchozím nastavení zahrnutí Typ souboru, můžete však použít inspektor Vlastnosti a vybrat soubor, který je vhodný pro druh webového serveru, který používáte.

 • Pokud je váš webový server typu Apache, vyberte volbu Virtuální. V prostředí Apache funguje Virtuální ve všech případech, zatímco Souborové funguje pouze v některých případech.
 • Pokud je váš server Microsoft Internet Information Server (IIS), vyberte volbu Souborové. (Virtuální funguje se serverem IIS pouze za určitých okolností.)

Poznámka:

Bohužel server IIS nedovolí zahrnout soubor ze složky, která je výše než aktuální složka v hierarchické struktuře složek, pokud nebyl na server nainstalován speciální software. Pokud musíte zahrnout soubor ze složky, která je výše v hierarchii složek na serveru IIS, zeptejte se správce systému, zda je potřebný software nainstalován.

 • V případě jiných druhů serverů, nebo pokud nevíte, jaký druh serveru používáte, zeptejte se správce systému, jakou volbu máte použít.

  Některé servery jsou nastaveny tak, aby zkoušely, jestli všechny soubory obsahují zahrnutí na straně serveru; ostatní servery jsou nastaveny tak, aby zkoušely pouze soubory s určitými příponami souboru, jako třeba .shtml, .shtm nebo .inc. Pokud zahrnutí na straně serveru nefunguje, zeptejte se správce sytému, zda není třeba ve jménech souborů používat speciální přípony, které zahrnutí používá. (Například pokud se soubor jmenuje kanoe.html, je možné, že ho budete muset přejmenovat na kanoe.shtml.) Pokud chcete u souborů zachovat přípony .html nebo .htm, požádejte správce systému o nakonfigurování serveru tak, aby zkoušel na straně serveru zahrnutí všech souborů (a ne pouze souborů s určitou příponou). Analýza souboru z hlediska zahrnutí na straně serveru zabere trochu času navíc, takže stránky, které server analyzuje, se načítají o trochu déle než stránky jiné; proto někteří správci systémů neumožní analýzu všech souborů.

Vložení zahrnutí na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste do stránky vložili zahrnutí na straně serveru.

Vložení zahrnutí na straně serveru

 1. Vyberte volbu Vložit > Zahrnutí na straně serveru.
 2. V dialogovém okně které se objeví, vyhledejte soubor a vyberte ho.

  Standardně je vložen souborový typ zahrnutí.

 3. Abyste změnili typ zahrnutí, vyberte v okně dokumentu zahrnutí na straně serveru a změňte jeho typ v inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) následujícím způsobem:
  • Pokud je váš webový server typu Apache, vyberte volbu Virtuální. V prostředí Apache funguje Virtuální ve všech případech, zatímco Souborové funguje pouze v některých případech.
  • Pokud je váš server Microsoft Internet Information Server (IIS), vyberte volbu Souborové. (Virtuální pracuje se serverem IIS pouze za určitých specifických okolností.)

  Poznámka:

  Bohužel server IIS nepovolí zahrnout soubor ze složky, která je výše než aktuální složka v hierarchické struktuře složek, pokud ovšem nebyl na server nainstalován speciální software. Pokud potřebujete zahrnout soubor ze složky, která je výše v hierarchii složek na serveru IIS, zeptejte se správce systému, zda je potřebný software nainstalován.

  • V případě jiných druhů serverů, nebo pokud nevíte jaký druh serveru používáte, zeptejte se správce systému, jakou volbu máte použít.

Změny zahrnutého souboru

 1. Vyberte v okně dokumentu zahrnutí na straně serveru.
 2. Otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte na ikonu složky a vyhledejte a vyberte nový soubor, který chcete zahrnout.

  • Do pole zadejte cestu a název nového souboru, který chcete zahrnout.

Úpravy obsahu zahrnutí na straně serveru

Můžete použít aplikaci Dreamweaver, abyste upravili zahrnutí na straně serveru. Chcete-li upravit obsah zahrnutého souboru, musíte soubor otevřít.

 1. Vyberte zahrnutí na straně serveru buď v zobrazení Návrh, nebo v zobrazení Kód a klepněte na tlačítko Upravit v inspektoru Vlastnosti.

  Zahrnutý soubor se otevře v novém okně dokumentu.

 2. Upravte soubor a pak ho uložte.

  Změny se okamžitě projeví v aktuálním dokumentu a ve všech následně otevřených dokumentech, ve kterých je soubor zahrnutý.

 3. Pokud je to nutné, odešlete soubor zahrnutí na vzdálené webové místo.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online