Naučte se vkládat úplný obsah dokumentu aplikace Microsoft Word nebo Excel do nové nebo existující webové stránky v aplikaci Dreamweaver.

Do nové nebo existující webové stránky můžete vložit úplný obsah dokumentu aplikace Microsoft Word nebo Excel. Při přetažení dokumentu aplikace Word nebo Excel na stránku získá aplikace Dreamweaver převedený HTML a vloží ho do webové stránky. Velikost souboru po obdržení převedeného HTML aplikací Dreamweaver musí být menší než 300 kB.

Místo přetažení souboru lze také vkládat části dokumentu aplikace Word a zachovat formátování.

Poznámka:

Informace uvedené v tomto článku se vztahují pouze na aplikaci Dreamweaver CC 2015 a její starší verze. 

Pokud používáte sadu Microsoft Office 97, nemůžete obsah dokumentu aplikace Word nebo Excel importovat, ale musíte vložit odkaz na dokument.

 1. Otevřete webovou stránku, do které chcete dokument aplikace Word nebo Excel vložit.
 2. V zobrazení návrhu přetáhněte soubor z aktuálního umístění na stránku, kde se má obsah zobrazit.

  Poznámka:

  V aplikaci Dreamweaver verze 2015.x a dřívější můžete vybrat možnost Soubor > Import > Dokument Word nebo Soubor > Import > Dokument Excel.

 3. V dialogovém okně Vložit dokument vyberte jednu z možností formátování:

  Přetáhněte dokument Word nebo Excel do aplikace Dreamweaver
  Přetáhněte dokument Word nebo Excel do aplikace Dreamweaver
  • Pouze text: Vloží neformátovaný text. Pokud je původní text formátovaný, veškeré formátování bude odstraněno.
  • Text se strukturou: Vloží text, který si zachová strukturu, ale ne základní formátování. Můžete například vložit text a zachovat strukturu odstavců, seznamů a tabulek, aniž by se zachovalo tučné písmo nebo kurzíva a jiné formátování.
  • Text se strukturou se základním formátováním: Vloží text se strukturou a základním formátováním HTML. Například odstavce a tabulky a také text formátovaný pomocí tagů „bold“, „italic“, „underlined“.
  • Text se strukturou s úplným formátováním: Vloží text, který si zachová celou strukturu, formátování HTML a styly CSS.
  • Vymazat mezery odstavců z aplikace Word: Pokud jste vybrali možnost Text se strukturou nebo Základní formátování, tato volba při vložení textu odstraní nadbytečné mezery mezi odstavci.

  Obsah dokumentu aplikace Word nebo Excel se objeví na stránce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online