Příručka uživatele Zrušit

Práce s tagy div

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Zjistěte, jak s pomocí tagů div vystředit bloky obsahu, vytvořit efekty sloupců, vytvořit různé barevné oblasti a podobně.

Rozvržení stránek můžete vytvořit tak, že ručně vložíte tagy div a aplikujete na ně styly umístění CSS. Tag div je tag, který definuje logické sekce uvnitř obsahu webové stránky. Pomocí tagů div můžete vystředit bloky obsahu, vytvořit efekty sloupců, vytvořit různé barevné oblasti a podobně.

Pokud neumíte webové stránky tvořit pomocí tagů div a kaskádových stylů (CSS), můžete rozvržení CSS vytvořit pomocí jednoho z předdefinovaných rozvržení dodávaných s aplikací Dreamweaver. Pokud vám nevyhovuje práce s CSS, ale jste obeznámeni s používáním tabulek, můžete zkusit použít tabulky.

Vkládání tagů div

Pomocí tagů div můžete vytvořit bloky rozvržení CSS a umístit je do dokumentu. To je užitečné v případě, že máte k dokumentu připojený existující seznam stylů CSS se styly umístění. Aplikace Dreamweaver umožňuje rychle vložit tag div a aplikovat na něj existující styly.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit tag div.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Div.

  • V kategorii HTML na panelu Vložit klikněte na položku Div.

 3. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Vložit

  Umožňuje vybrat umístění tagu div a název tagu, pokud se nejedná o nový tag.

  Třída

  Zobrazí styl třídy, který je aktuálně použit pro tag. Pokud jste připojili seznam stylů, třídy definované v tomto seznamu stylů se zobrazí v seznamu. Pomocí této rozbalovací nabídky vyberte styl, který chcete použít na tag.

  Identifikátor

  Umožňuje změnit název, který identifikuje tag div. Pokud jste připojili seznam stylů, identifikátory definované v tomto seznamu stylů se zobrazí v seznamu. V seznamu se nezobrazí identifikátory bloků, které už jsou v dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver vás upozorní, pokud zadáte identifikátor, který již má přiřazen jiný tag v dokumentu.

  Nové pravidlo CSS

  Otevře dialogové okno Nové pravidlo CSS.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Tag div se v dokumentu objeví jako rámeček se zástupným textem. Když přesunete ukazatel nad okraj rámečku, aplikace Dreamweaver rámeček zvýrazní.

  Pokud je tag div absolutně polohovaný, stane se AP elementem. (Tagy div, které nejsou absolutně polohované, můžete upravovat.)

Úpravy tagů div

Po vložení můžete s tagem div manipulovat nebo mu přidat obsah.

Poznámka:

Tagy div, které absolutně umístíte, se stanou AP elementy.

Tagy div získají viditelné okraje v případě, že jim přiřadíte okraje nebo jste vybrali volbu Obrysy rozvržení CSS. (Obrysy rozvržení CSS jsou v nabídce Zobrazení > Vizuální pomůcky standardně vybrané.) Když přesunete ukazatel nad tag div, aplikace Dreamweaver tag zvýrazní. Můžete změnit barvu zvýraznění nebo zvýraznění vypnout.

Když vyberete tag div, jeho pravidla můžete zobrazit a upravovat v panelu CSS Designer. Obsah můžete do tagu div jednoduše přidat tak, že do tagu div umístíte textový kurzor a pak přidáte obsah stejným způsobem, jako byste přidávali obsah na stránku.

 1. Tag div vyberte jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na okraj tagu div.
  Poznámka:

  Okraj najdete pomocí zvýraznění.

  • Klikněte uvnitř tagu div a dvakrát stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (Windows) nebo Cmd+A (Macintosh).

  • Klikněte uvnitř tagu div a pak vyberte tag div v selektoru tagů dole v dolní části okna dokumentu.

 2. Pokud ještě není otevřený panel CSS Designer, otevřete jej tak, že vyberete možnost Okno > CSS Designer.

  V panelu se zobrazí pravidla použitá na tag div.

 3. Proveďte potřebné úpravy.

Změna barvy zvýraznění tagů div

Když v zobrazení návrhu přesunete ukazatel nad tag div, aplikace Dreamweaver zvýrazní okraje tagu. Zvýraznění můžete podle potřeby zapnout a vypnout nebo změnit barvu zvýraznění v dialogovém okně Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Zvýraznění.
 3. Proveďte jednu z následujících úprav a klepněte na tlačítko OK:
  • Chcete-li změnit barvu zvýraznění tagů div, klepněte na pole barvy pro Myš nad a pak vyberte barvu zvýraznění v dialogovém okně pro výběr barvy (nebo zadejte hexadecimální hodnotu barvy zvýraznění v textovém poli).

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout zvýraznění tagů div, zapněte nebo vypněte volbu Zobrazit pro Myš nad.

  Poznámka:

  Tyto volby ovlivní všechny objekty, například tabulky, které aplikace Dreamweaver zvýrazní, když na ně najedete ukazatelem.

Bloky rozvržení CSS

Při práci v zobrazení návrhu si můžete bloky rozvržení CSS vizualizovat. Blok rozvržení CSS je element stránky HTML, který můžete umístit kdekoliv na stránce. Přesněji, blok rozvržení CSS je buď tag div bez display:inline, nebo kterýkoliv jiný element stránky, který obsahuje CSS deklarace display:block, position:absolute, nebo position:relative. Následuje několik příkladů elementů, které jsou v aplikaci Dreamweaver považovány za bloky rozvržení CSS:

 • tag div,

 • obraz s přiřazenou absolutní nebo relativní polohou,

 • tag a s přiřazeným stylem display:block,

 • odstavec s přiřazenou absolutní nebo relativní polohou.

Poznámka:

Pro účely vizuálního vykreslení bloky rozvržení CSS neobsahují inline elementy (elementy, jejichž kód je uvnitř řádku textu) ani jednoduché elementy bloků jako jsou odstavce.

Aplikace Dreamweaver poskytuje množství vizuálních pomůcek pro zobrazení bloků rozvržení CSS. Při návrhu můžete pro bloky rozvržení CSS zapnout například obrysy, pozadí a rámečky. Můžete také zobrazit tipy nástroje, které zobrazí vlastnosti pro vybrané bloky rozvržení CSS, když umístíte ukazatel myši nad blok rozvržení.

Následující seznam vizuálních pomůcek pro blok rozvržení CSS popisuje, co aplikace Dreamweaver vykreslí jako viditelné:

Obrysy rozvržení CSS

Zobrazí obrysy všech bloků rozvržení CSS na stránce.

Pozadí rozvržení CSS

Dočasně zobrazí přiřazené barvy pozadí pro jednotlivé bloky rozvržení CSS a skryje ostatní barvy nebo obrázky pozadí, které by se na stránce normálně zobrazily.

Kdykoliv zobrazíte pozadí bloků rozvržení CSS pomocí vizuální pomůcky, aplikace Dreamweaver automaticky přiřadí každému bloku rozvržení CSS odlišnou barvu pozadí. (Aplikace Dreamweaver vybere barvy pomocí svého algoritmu – nemůžete je tedy přiřadit sami.) Přiřazené barvy jsou vizuálně příjemné a pomohou rozlišovat jednotlivé bloky rozvržení CSS.

Rámečkový model rozvržení CSS

Zobrazí rámečkový model (to je okraj a odsazení) vybraného bloku rozvržení CSS.

Zobrazení bloků rozvržení CSS

Vizuální pomůcky pro blok rozvržení CSS můžete podle potřeby zapínat a vypínat. Chcete-li zobrazit všechny bloky rozvržení CSS, vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky.

Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat Pozadí rozvržení CSS, Rámečkový model rozvržení CSS a Obrysy rozvržení CSS.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online