Zjistěte, jak s pomocí tagů div vystředit bloky obsahu, vytvořit efekty sloupců, vytvořit různé barevné oblasti a podobně.

Rozvržení stránek můžete vytvořit tak, že ručně vložíte tagy div a aplikujete na ně styly umístění CSS. Tag div je tag, který definuje logické sekce uvnitř obsahu webové stránky. Pomocí tagů div můžete vystředit bloky obsahu, vytvořit efekty sloupců, vytvořit různé barevné oblasti a podobně.

Pokud neumíte webové stránky tvořit pomocí tagů div a kaskádových stylů (CSS), můžete rozvržení CSS vytvořit pomocí jednoho z předdefinovaných rozvržení dodávaných s aplikací Dreamweaver. Pokud vám nevyhovuje práce s CSS, ale jste obeznámeni s používáním tabulek, můžete zkusit použít tabulky.

Vkládání tagů div

Pomocí tagů div můžete vytvořit bloky rozvržení CSS a umístit je do dokumentu. To je užitečné v případě, že máte k dokumentu připojený existující seznam stylů CSS se styly umístění. Aplikace Dreamweaver umožňuje rychle vložit tag div a aplikovat na něj existující styly.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit tag div.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Div.

  • V kategorii HTML na panelu Vložit klikněte na položku Div.

 3. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Vložit

  Umožňuje vybrat umístění tagu div a název tagu, pokud se nejedná o nový tag.

  Třída

  Zobrazí styl třídy, který je aktuálně použit pro tag. Pokud jste připojili seznam stylů, třídy definované v tomto seznamu stylů se zobrazí v seznamu. Pomocí této rozbalovací nabídky vyberte styl, který chcete použít na tag.

  Identifikátor

  Umožňuje změnit název, který identifikuje tag div. Pokud jste připojili seznam stylů, identifikátory definované v tomto seznamu stylů se zobrazí v seznamu. V seznamu se nezobrazí identifikátory bloků, které už jsou v dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver vás upozorní, pokud zadáte identifikátor, který již má přiřazen jiný tag v dokumentu.

  Nové pravidlo CSS

  Otevře dialogové okno Nové pravidlo CSS.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Tag div se v dokumentu objeví jako rámeček se zástupným textem. Když přesunete ukazatel nad okraj rámečku, aplikace Dreamweaver rámeček zvýrazní.

  Pokud je tag div absolutně polohovaný, stane se AP elementem. (Tagy div, které nejsou absolutně polohované, můžete upravovat.)

Úpravy tagů div

Po vložení můžete s tagem div manipulovat nebo mu přidat obsah.

Poznámka:

Tagy div, které absolutně umístíte, se stanou AP elementy.

Tagy div získají viditelné okraje v případě, že jim přiřadíte okraje nebo jste vybrali volbu Obrysy rozvržení CSS. (Obrysy rozvržení CSS jsou v nabídce Zobrazení > Vizuální pomůcky standardně vybrané.) Když přesunete ukazatel nad tag div, aplikace Dreamweaver tag zvýrazní. Můžete změnit barvu zvýraznění nebo zvýraznění vypnout.

Když vyberete tag div, jeho pravidla můžete zobrazit a upravovat v panelu CSS Designer. Obsah můžete do tagu div jednoduše přidat tak, že do tagu div umístíte textový kurzor a pak přidáte obsah stejným způsobem, jako byste přidávali obsah na stránku.

 1. Tag div vyberte jedním z následujících způsobů:
  • Klikněte na okraj tagu div.

  Poznámka:

  Okraj najdete pomocí zvýraznění.

  • Klikněte uvnitř tagu div a dvakrát stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A (Windows) nebo Cmd+A (Macintosh).

  • Klikněte uvnitř tagu div a pak vyberte tag div v selektoru tagů dole v dolní části okna dokumentu.

 2. Pokud ještě není otevřený panel CSS Designer, otevřete jej tak, že vyberete možnost Okno > CSS Designer.

  V panelu se zobrazí pravidla použitá na tag div.

 3. Proveďte potřebné úpravy.

Změna barvy zvýraznění tagů div

Když v zobrazení návrhu přesunete ukazatel nad tag div, aplikace Dreamweaver zvýrazní okraje tagu. Zvýraznění můžete podle potřeby zapnout a vypnout nebo změnit barvu zvýraznění v dialogovém okně Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Zvýraznění.
 3. Proveďte jednu z následujících úprav a klepněte na tlačítko OK:
  • Chcete-li změnit barvu zvýraznění tagů div, klepněte na pole barvy pro Myš nad a pak vyberte barvu zvýraznění v dialogovém okně pro výběr barvy (nebo zadejte hexadecimální hodnotu barvy zvýraznění v textovém poli).

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout zvýraznění tagů div, zapněte nebo vypněte volbu Zobrazit pro Myš nad.

  Poznámka:

  Tyto volby ovlivní všechny objekty, například tabulky, které aplikace Dreamweaver zvýrazní, když na ně najedete ukazatelem.

Bloky rozvržení CSS

Při práci v zobrazení návrhu si můžete bloky rozvržení CSS vizualizovat. Blok rozvržení CSS je element stránky HTML, který můžete umístit kdekoliv na stránce. Přesněji, blok rozvržení CSS je buď tag div bez display:inline, nebo kterýkoliv jiný element stránky, který obsahuje CSS deklarace display:block, position:absolute, nebo position:relative. Následuje několik příkladů elementů, které jsou v aplikaci Dreamweaver považovány za bloky rozvržení CSS:

 • tag div,

 • obraz s přiřazenou absolutní nebo relativní polohou,

 • tag a s přiřazeným stylem display:block,

 • odstavec s přiřazenou absolutní nebo relativní polohou.

Poznámka:

Pro účely vizuálního vykreslení bloky rozvržení CSS neobsahují inline elementy (elementy, jejichž kód je uvnitř řádku textu) ani jednoduché elementy bloků jako jsou odstavce.

Aplikace Dreamweaver poskytuje množství vizuálních pomůcek pro zobrazení bloků rozvržení CSS. Při návrhu můžete pro bloky rozvržení CSS zapnout například obrysy, pozadí a rámečky. Můžete také zobrazit tipy nástroje, které zobrazí vlastnosti pro vybrané bloky rozvržení CSS, když umístíte ukazatel myši nad blok rozvržení.

Následující seznam vizuálních pomůcek pro blok rozvržení CSS popisuje, co aplikace Dreamweaver vykreslí jako viditelné:

Obrysy rozvržení CSS

Zobrazí obrysy všech bloků rozvržení CSS na stránce.

Pozadí rozvržení CSS

Dočasně zobrazí přiřazené barvy pozadí pro jednotlivé bloky rozvržení CSS a skryje ostatní barvy nebo obrázky pozadí, které by se na stránce normálně zobrazily.

Kdykoliv zobrazíte pozadí bloků rozvržení CSS pomocí vizuální pomůcky, aplikace Dreamweaver automaticky přiřadí každému bloku rozvržení CSS odlišnou barvu pozadí. (Aplikace Dreamweaver vybere barvy pomocí svého algoritmu – nemůžete je tedy přiřadit sami.) Přiřazené barvy jsou vizuálně příjemné a pomohou rozlišovat jednotlivé bloky rozvržení CSS.

Rámečkový model rozvržení CSS

Zobrazí rámečkový model (to je okraj a odsazení) vybraného bloku rozvržení CSS.

Zobrazení bloků rozvržení CSS

Vizuální pomůcky pro blok rozvržení CSS můžete podle potřeby zapínat a vypínat. Chcete-li zobrazit všechny bloky rozvržení CSS, vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky.

Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat Pozadí rozvržení CSS, Rámečkový model rozvržení CSS a Obrysy rozvržení CSS.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online