Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přidávání dynamického obsahu

Poté, co definujete jeden nebo více zdrojů dynamického obsahu, můžete tyto zdroje použít k přidání dynamického obsahu na stránku. Zdroje obsahu mohou obsahovat sloupec v sadě záznamů, hodnotu odeslanou formulářem HTML, hodnotu obsaženou v serverovém objektu nebo jiná data.

V aplikaci Dreamweaver můžete umístit dynamický obsah téměř kamkoliv na webovou stránku nebo do jejího zdrojového kódu HTML. Můžete umístit dynamický obsah v místě kurzoru, nahradit textový řetězec nebo ho vložit jako atribut HTML. Dynamický obsah může například definovat atribut src zdroje obrazu nebo atribut value hodnoty pole formuláře.

Dynamický obsah můžete do stránky přidat pomocí výběru zdroje obsahu v panelu Svázání. Aplikace Dreamweaver vloží do kódu stránky skript na straně serveru, který přikáže serveru, aby přenesl data ze zdroje obsahu do kódu HTML stránky, když o stránku požádá prohlížeč.

Často existuje více než jeden způsob, jak změnit daný element stránky na dynamický. Chcete-li například změnit obraz na dynamický, můžete použít panel Svázání, inspektor Vlastnosti nebo příkaz Obraz v nabídce Vložit.

Standardně může stránka HTML zobrazit najednou pouze jeden záznam. Abyste zobrazili další záznamy v sadě záznamů, můžete přidat odkaz k procházení záznamů jeden po druhém nebo můžete vytvořit opakovanou oblast pro zobrazení více než jednoho záznamu na jedné stránce.

O dynamickém textu

Dynamický text převezme jakékoliv formátování textu aplikované na existující text nebo textový kurzor. Pokud je například vybraný text ovlivněný kaskádovým stylem (CSS), dynamický obsah, který ho nahradí, bude tímto stylem také ovlivněný. Můžete přidat nebo změnit textový formát dynamického obsahu pomocí jakéhokoliv nástroje pro formátování textu v aplikaci Dreamweaver.

Také můžete na dynamický text aplikovat formát dat. Pokud se například vaše data skládají z dat, můžete určit konkrétní formát data jako například 04/17/00 pro americké návštěvníky nebo 17/04/00 pro kanadské návštěvníky.

Změna textu na dynamický

Existující text můžete nahradit dynamickým textem nebo můžete dynamický text umístit v zadané poloze textového kurzoru na stránce.

Přidání dynamického textu

 1. V zobrazení Návrh vyberte text na stránce nebo klepněte tam, kam chcete dynamický text přidat.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) vyberte zdroj obsahu ze seznamu. Pokud vyberete sadu záznamů, určete sloupec, který chcete použít.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat prostý text (text ASCII). Prostý text zahrnuje i HTML. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, klepněte na tlačítko plus (+) a definujte nový zdroj obsahu.

 3. (Volitelně) Vyberte formát dat pro text.
 4. Klepněte na tlačítko Vložit nebo přetáhněte zdroj obsahu na stránku.

  Zobrazí se vyhrazené místo dynamického obsahu. (Pokud jste vybrali text na stránce, vyhrazené místo nahradí vybraný text.) Vyhrazené místo pro obsah sady záznamů používá syntaxi {NázevSadyZáznamů.NázevSloupce}, kde NázevSadyZáznamů je název sady záznamů a NázevSloupce je název sloupce, který jste vybrali ze sady záznamů.

  Někdy délka vyhrazených míst pro dynamický text deformuje rozvržení stránky v okně dokumentu. Problém můžete vyřešit tak, že jako vyhrazená místa použijete prázdné složené závorky, jak je popsané v následujícím tématu.

Zobrazení vyhrazených míst pro dynamický text

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby > Neviditelné elementy (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby > Neviditelné elementy (Macintosh).
 2. V rozbalovací nabídce Zobrazit dynamický text jako vyberte { } a klepněte na tlačítko OK.

Změna obrazů na dynamické

Obrazy na stránce můžete změnit na dynamické. Předpokládejme například, že navrhnete stránku k zobrazení položek na prodej na charitativní aukci. Každá stránka by měla obsahovat popisný text a fotografii jedné položky. Celkové rozvržení stránky by mělo pro každou položku zůstat stejné, ale fotografie (a popisný text) by se měla měnit.

 1. Se stránkou otevřenou v zobrazení Návrh (Zobrazení > Návrh) umístěte textový kurzor tam, kde chcete, aby se obraz zobrazil na stránce.
 2. Vyberte volbu Vložit > Obraz.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj obrazu.

 3. Klepněte na volbu Zdroje dat (Windows) nebo na tlačítko Zdroj dat (Macintosh).

  Zobrazí se seznam zdrojů obsahu.

 4. Ze seznamu vyberte zdroj obsahu a klepněte na tlačítko OK.

  Zdroj obsahu by měla být sada záznamů, která obsahuje cesty k obrazovým souborům. V závislosti na struktuře souborů ve vašem webovém místě mohou být cesty absolutní, relativní k dokumentu nebo relativní ke kořenu.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver v současnosti nepodporuje binární obrazy uložené v databázi.

  Pokud se v seznamu nezobrazí sady záznamů nebo pokud sady záznamů, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte novou sadu záznamů.

Změna atributů HTML na dynamické

Vzhled stránky můžete dynamicky změnit svázáním atributů HTML s daty. Můžete například změnit obraz pozadí tabulky svázáním atributu background pozadí tabulky s polem v sadě záznamů.

Atributy HTML můžete svázat pomocí panelu Svázání nebo inspektoru Vlastnosti.

Změna atributů HTML na dynamické pomocí panelu Svázání

 1. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 2. Zkontrolujte, že panel Svázání zobrazuje zdroj dat, který chcete použít.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro atribut HTML, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, klepněte na tlačítko plus (+) a definujte nový zdroj dat.

 3. V zobrazení Návrh vyberte objekt HTML.

  Chcete-li například vybrat tabulku HTML, klepněte dovnitř tabulky a klepněte na tag <table> v selektoru tagů vlevo dole v okně dokumentu.

 4. V panelu Svázání vyberte ze seznamu zdroj obsahu.
 5. V poli Svázat s vyberte z rozbalovací nabídky atribut HTML.
 6. Klepněte na tlačítko Svázat.

  Až se stránka příště na aplikačním serveru spustí, bude hodnota zdroje dat přiřazená k atributu HTML.

Změna atributů HTML na dynamické pomocí inspektoru Vlastnosti

 1. V zobrazení Návrh vyberte objekt HTML a otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).

  Chcete-li například vybrat tabulku HTML, klepněte dovnitř tabulky a klepněte na tag <table> v selektoru tagů vlevo dole v okně dokumentu.

 2. Jak svážete zdroj dynamického obsahu s atributem HTML závisí na tom, kde je umístěný.
  • Pokud atribut, který chcete svázat, má v inspektoru Vlastnosti vedle sebe ikonu složky, klepněte na tuto ikonu složky, abyste otevřeli dialogové okno pro výběr souboru; pak klepněte na volbu Zdroje dat, abyste zobrazili seznam zdrojů dat.

  • Pokud atribut, který chcete svázat, nemá vedle sebe ikonu složky, klepněte na záložku Seznam (nižší ze dvou záložek) na levé straně inspektoru.

   Objeví se zobrazení Seznam v inspektoru Vlastnosti.

  • Pokud atribut, který chcete svázat, není uveden v zobrazení Seznam, klepněte na tlačítko plus (+); pak zadejte název atributu nebo klepněte na tlačítko s malou šipkou a vyberte atribut z rozbalovací nabídky.

 3. Abyste hodnotu atributu změnili na dynamickou, klepněte na atribut; pak klepněte na ikonu s bleskem nebo ikonu složky na konci řádku atributu.

  Pokud klepnete na ikonu s bleskem, zobrazí se seznam zdrojů dat.

  Pokud klepnete na ikonu složky, zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru. Vyberte volbu Zdroje dat, abyste zobrazili seznam zdrojů obsahu.

 4. Ze seznamu zdrojů obsahu vyberte zdroj obsahu a klepněte na tlačítko OK.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro atribut HTML, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte nový zdroj obsahu.

  Až se stránka příště na aplikačním serveru spustí, bude hodnota zdroje dat přiřazená k atributu HTML.

Změna parametrů objektů ActiveX, Flash a dalších na dynamické

Parametry apletů v jazyce Java a zásuvných modulů můžete změnit na dynamické, stejně jako parametry objektů ActiveX, Flash, Shockwave, Director a Generator.

Před tím, než začnete, zkontrolujte, že pole ve vaší sadě záznamů obsahují data, která jsou vhodná pro parametry objektu, který chcete svázat.

 1. V zobrazení Návrh vyberte objekt na stránce a otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).
 2. Klepněte na tlačítko Parametry.
 3. Pokud se požadovaný parametr v seznamu nezobrazí, klepněte na tlačítko plus (+) a ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
 4. Klepněte na sloupec Hodnota pro parametr a pak klepněte na ikonu s bleskem, abyste určili dynamickou hodnotu.

  Zobrazí se seznam zdrojů dat.

 5. Ze seznamu vyberte zdroj dat a klepněte na tlačítko OK.

  Zdroj dat by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro parametr objektu, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje dat nebo pokud zdroje dat, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte nový zdroj dat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online