Příručka uživatele Zrušit

Přidání dynamického obsahu na stránky

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O přidávání dynamického obsahu

Poté, co definujete jeden nebo více zdrojů dynamického obsahu, můžete tyto zdroje použít k přidání dynamického obsahu na stránku. Zdroje obsahu mohou obsahovat sloupec v sadě záznamů, hodnotu odeslanou formulářem HTML, hodnotu obsaženou v serverovém objektu nebo jiná data.

V aplikaci Dreamweaver můžete umístit dynamický obsah téměř kamkoliv na webovou stránku nebo do jejího zdrojového kódu HTML. Můžete umístit dynamický obsah v místě kurzoru, nahradit textový řetězec nebo ho vložit jako atribut HTML. Dynamický obsah může například definovat atribut src zdroje obrazu nebo atribut value hodnoty pole formuláře.

Dynamický obsah můžete do stránky přidat pomocí výběru zdroje obsahu v panelu Svázání. Aplikace Dreamweaver vloží do kódu stránky skript na straně serveru, který přikáže serveru, aby přenesl data ze zdroje obsahu do kódu HTML stránky, když o stránku požádá prohlížeč.

Často existuje více než jeden způsob, jak změnit daný element stránky na dynamický. Chcete-li například změnit obraz na dynamický, můžete použít panel Svázání, inspektor Vlastnosti nebo příkaz Obraz v nabídce Vložit.

Standardně může stránka HTML zobrazit najednou pouze jeden záznam. Abyste zobrazili další záznamy v sadě záznamů, můžete přidat odkaz k procházení záznamů jeden po druhém nebo můžete vytvořit opakovanou oblast pro zobrazení více než jednoho záznamu na jedné stránce.

O dynamickém textu

Dynamický text převezme jakékoliv formátování textu aplikované na existující text nebo textový kurzor. Pokud je například vybraný text ovlivněný kaskádovým stylem (CSS), dynamický obsah, který ho nahradí, bude tímto stylem také ovlivněný. Můžete přidat nebo změnit textový formát dynamického obsahu pomocí jakéhokoliv nástroje pro formátování textu v aplikaci Dreamweaver.

Také můžete na dynamický text aplikovat formát dat. Pokud se například vaše data skládají z dat, můžete určit konkrétní formát data jako například 04/17/00 pro americké návštěvníky nebo 17/04/00 pro kanadské návštěvníky.

Změna textu na dynamický

Existující text můžete nahradit dynamickým textem nebo můžete dynamický text umístit v zadané poloze textového kurzoru na stránce.

Přidání dynamického textu

 1. V zobrazení Návrh vyberte text na stránce nebo klikněte tam, kam chcete dynamický text přidat.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) vyberte zdroj obsahu ze seznamu. Pokud vyberete sadu záznamů, určete sloupec, který chcete použít.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat prostý text (text ASCII). Prostý text zahrnuje i HTML. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, klikněte na tlačítko plus (+) a definujte nový zdroj obsahu.

 3. (Volitelně) Vyberte formát dat pro text.
 4. Klikněte na tlačítko Vložit nebo přetáhněte zdroj obsahu na stránku.

  Zobrazí se vyhrazené místo dynamického obsahu. (Pokud jste vybrali text na stránce, vyhrazené místo nahradí vybraný text.) Vyhrazené místo pro obsah sady záznamů používá syntaxi {NázevSadyZáznamů.NázevSloupce}, kde NázevSadyZáznamů je název sady záznamů a NázevSloupce je název sloupce, který jste vybrali ze sady záznamů.

  Někdy délka vyhrazených míst pro dynamický text deformuje rozvržení stránky v okně dokumentu. Problém můžete vyřešit tak, že jako vyhrazená místa použijete prázdné složené závorky, jak je popsané v následujícím tématu.

Zobrazení vyhrazených míst pro dynamický text

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby > Neviditelné elementy (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby > Neviditelné elementy (Macintosh).
 2. V rozbalovací nabídce Zobrazit dynamický text jako vyberte { } a klikněte na tlačítko OK.

Změna obrazů na dynamické

Obrazy na stránce můžete změnit na dynamické. Předpokládejme například, že navrhnete stránku k zobrazení položek na prodej na charitativní aukci. Každá stránka by měla obsahovat popisný text a fotografii jedné položky. Celkové rozvržení stránky by mělo pro každou položku zůstat stejné, ale fotografie (a popisný text) by se měla měnit.

 1. Se stránkou otevřenou v zobrazení Návrh (Zobrazení > Návrh) umístěte textový kurzor tam, kde chcete, aby se obraz zobrazil na stránce.
 2. Vyberte volbu Vložit > Obraz.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj obrazu.

 3. Klikněte na volbu Zdroje dat (Windows) nebo na tlačítko Zdroj dat (Macintosh).

  Zobrazí se seznam zdrojů obsahu.

 4. Ze seznamu vyberte zdroj obsahu a klikněte na tlačítko OK.

  Zdroj obsahu by měla být sada záznamů, která obsahuje cesty k obrazovým souborům. V závislosti na struktuře souborů ve vašem webovém místě mohou být cesty absolutní, relativní k dokumentu nebo relativní ke kořenu.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver v současnosti nepodporuje binární obrazy uložené v databázi.

  Pokud se v seznamu nezobrazí sady záznamů nebo pokud sady záznamů, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte novou sadu záznamů.

Změna atributů HTML na dynamické

Vzhled stránky můžete dynamicky změnit svázáním atributů HTML s daty. Můžete například změnit obraz pozadí tabulky svázáním atributu background pozadí tabulky s polem v sadě záznamů.

Atributy HTML můžete svázat pomocí panelu Svázání nebo inspektoru Vlastnosti.

Změna atributů HTML na dynamické pomocí panelu Svázání

 1. Abyste zobrazili panel Svázání, vyberte volbu Okna > Svázání.
 2. Zkontrolujte, že panel Svázání zobrazuje zdroj dat, který chcete použít.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro atribut HTML, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, klikněte na tlačítko plus (+) a definujte nový zdroj dat.

 3. V zobrazení Návrh vyberte objekt HTML.

  Chcete-li například vybrat tabulku HTML, klikněte dovnitř tabulky a klikněte na tag <table> v selektoru tagů vlevo dole v okně dokumentu.

 4. V panelu Svázání vyberte ze seznamu zdroj obsahu.
 5. V poli Svázat s vyberte z rozbalovací nabídky atribut HTML.
 6. Klikněte na tlačítko Svázat.

  Až se stránka příště na aplikačním serveru spustí, bude hodnota zdroje dat přiřazená k atributu HTML.

Změna atributů HTML na dynamické pomocí inspektoru Vlastnosti

 1. V zobrazení Návrh vyberte objekt HTML a otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).

  Chcete-li například vybrat tabulku HTML, klikněte dovnitř tabulky a klikněte na tag <table> v selektoru tagů vlevo dole v okně dokumentu.

 2. Jak svážete zdroj dynamického obsahu s atributem HTML závisí na tom, kde je umístěný.
  • Pokud atribut, který chcete svázat, má v inspektoru Vlastnosti vedle sebe ikonu složky, klikněte na tuto ikonu složky, abyste otevřeli dialogové okno pro výběr souboru; pak klikněte na volbu Zdroje dat, abyste zobrazili seznam zdrojů dat.

  • Pokud atribut, který chcete svázat, nemá vedle sebe ikonu složky, klikněte na záložku Seznam (nižší ze dvou záložek) na levé straně inspektoru.

   Objeví se zobrazení Seznam v inspektoru Vlastnosti.

  • Pokud atribut, který chcete svázat, není uveden v zobrazení Seznam, klikněte na tlačítko plus (+); pak zadejte název atributu nebo klikněte na tlačítko s malou šipkou a vyberte atribut z rozbalovací nabídky.

 3. Abyste hodnotu atributu změnili na dynamickou, klikněte na atribut; pak klikněte na ikonu s bleskem nebo ikonu složky na konci řádku atributu.

  Pokud kliknete na ikonu s bleskem, zobrazí se seznam zdrojů dat.

  Pokud kliknete na ikonu složky, zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru. Vyberte volbu Zdroje dat, abyste zobrazili seznam zdrojů obsahu.

 4. Ze seznamu zdrojů obsahu vyberte zdroj obsahu a klikněte na tlačítko OK.

  Zdroj obsahu by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro atribut HTML, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje obsahu nebo pokud zdroje obsahu, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte nový zdroj obsahu.

  Až se stránka příště na aplikačním serveru spustí, bude hodnota zdroje dat přiřazená k atributu HTML.

Změna parametrů objektů ActiveX, Flash a dalších na dynamické

Parametry apletů v jazyce Java a zásuvných modulů můžete změnit na dynamické, stejně jako parametry objektů ActiveX, Flash, Shockwave, Director a Generator.

Před tím, než začnete, zkontrolujte, že pole ve vaší sadě záznamů obsahují data, která jsou vhodná pro parametry objektu, který chcete svázat.

 1. V zobrazení Návrh vyberte objekt na stránce a otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti).
 2. Klikněte na tlačítko Parametry.
 3. Pokud se požadovaný parametr v seznamu nezobrazí, klikněte na tlačítko plus (+) a ve sloupci Parametr zadejte název parametru.
 4. Klikněte na sloupec Hodnota pro parametr a pak klikněte na ikonu s bleskem, abyste určili dynamickou hodnotu.

  Zobrazí se seznam zdrojů dat.

 5. Ze seznamu vyberte zdroj dat a klikněte na tlačítko OK.

  Zdroj dat by měl obsahovat data, která jsou vhodná pro parametr objektu, který chcete svázat. Pokud se v seznamu nezobrazí žádné zdroje dat nebo pokud zdroje dat, které jsou k dispozici, nesplňují vaše požadavky, definujte nový zdroj dat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?