Použít toto téma pro získání informací o tom, jak vytvořit web Dreamweaver, který obsahuje všechny soubory a datové zdroje pro váš web.

v aplikaci Dreamweaver se termín „webové místo“ používá také pro místo lokálního nebo vzdáleného umístění dokumentů, které patří do webového místa. Webové místo aplikace Dreamweaver umožňuje uspořádat a spravovat všechny vaše webové dokumenty, odeslat webové místo na webový server, sledovat a udržovat odkazy a spravovat a sdílet soubory. Definováním webového místa získáte všechny výhody aplikace Dreamweaver.

Webové místo aplikace Adobe Dreamweaver je kolekce všech souborů a datových zdrojů vašeho webu. Webové stránky můžete vytvářet na svém počítači, poslat je na webový server a udržovat webové místo přenášením aktualizovaných souborů při každém uložení souborů. Můžete také upravovat a spravovat webová místa vytvořená bez aplikace Dreamweaver.

Výhody webu Dreamweaver

v aplikaci Dreamweaver můžete pracovat i bez toho, abyste museli web nastavit (nebo definovat).

Definování webového místa má však řadu výhod:

  • Ochrana před vytvářením nefunkčních odkazů díky automatické aktualizaci souborů na celém webu vždy, když některý soubor přesunete nebo přejmenujete.
  • Možnost vyhledávání a nahrazení v rámci celého webu, které výrazně zvyšuje produktivitu.
  • Snadnější publikování webového místa, stejně jako synchronizace souborů mezi místním pevným diskem a vzdálenými soubory na webu nebo testovacím serveru.

Pokud chcete funkce aplikace Dreamweaver využívat naplno, začněte definováním webového místa. Další informace o definici webového místa naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Součásti webu Dreamweaver

v aplikaci Dreamweaver jsou na webu uspořádány všechny dokumenty z vašeho místního počítače propojené s vaším webovým místem. Mimo to máte možnost sledovat a spravovat odkazy, spravovat soubory a přenášet soubory z webu na webový server.

Web aplikace Dreamweaver může být na základě vašeho vývojového prostředí a typu vyvíjeného webu tvořen až třemi částmi neboli složkami:

  • Lokální složka: Pracovní adresář – obvykle složka na vašem pevném disku. Aplikace Dreamweaver nazývá tuto složku „lokální kořenová složka webového místa“. Tato složka se může nacházet také na síťovém serveru. Další informace naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu
  • Vzdálená složka: Zde jsou uloženy vaše soubory v počítači, na kterém je spuštěn webový server. Webovým serverem je často (ale ne vždy) počítač, díky kterému bude váš web veřejně dostupný na internetu.

Po vytvoření nebo aktualizaci webu můžete svůj web publikovat na vzdáleném serveru na internetu a zachovat pro sebe místní kopii pro případ, že budete chtít aktualizovat soubory.

Další informace naleznete v tématu Připojení k publikačnímu serveru.

  • Testovací složka: Složka, kde aplikace Dreamweaver zpracovává dynamické stránky. Pokud máte dynamické formuláře (obsah PHP), můžete pro svůj web nastavit testovací složku.

Další informace naleznete v tématu Nastavení testovacího serveru.

Poznámka:

Chcete-li definovat webové místo aplikace Dreamweaver, musíte pouze nastavit lokální složku. Chcete-li přenést soubory na webový server nebo vyvíjet webové aplikace, musíte také přidat informace o vzdáleném webovém místě a testovacím serveru.

Pochopení struktury lokální a vzdálené složky

Když chcete použít aplikaci Dreamweaver k připojení ke vzdálené složce, určíte vzdálenou složku v kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu. Určená vzdálená složka (také nazývaná „hostitelský adresář“) by měla odpovídat lokální kořenové složce webového místa aplikace Dreamweaver. (Lokální kořenová složka je složka nejvyšší úrovně ve webovém místě aplikace Dreamweaver.) Podobně jako lokální složky mohou mít i vzdálené složky libovolný titulek, ale poskytovatelé internetových služeb (ISP) pojmenovávají vzdálené složky nejvyšší úrovně pro jednotlivé uživatelské účty jako public_html, pub_html nebo něco podobného. Pokud máte kontrolu nad svým vlastním vzdáleným serverem a můžete pojmenovat vzdálenou složku jakkoliv, je vhodné, aby vaše lokální kořenová složka a vzdálená složka měly stejný název.

V následujícím příkladu je vlevo ukázka lokální kořenové složky a vpravo ukázka vzdálené složky. Lokální kořenová složka na lokálním počítači se mapuje přímo na vzdálenou složku na webovém serveru, ne na některou z podsložek vzdálené složky, ani na sloky, které mohou existovat nad vzdálenou složkou ve struktuře složek.

Lokální kořenová složka a vzdálená složka
Lokální kořenová složka (vlevo) a vzdálená složka (vpravo)

Poznámka:

Příklad nahoře ilustruje jednu lokální kořenovou složku na lokálním počítači a jednu vzdálenou složku nejvyšší úrovně na vzdáleném webovém serveru. Pokud ale na lokálním počítači udržujete více webových míst aplikace Dreamweaver, budete potřebovat stejný počet vzdálených složek na vzdáleném serveru. V takovém případě by příklad nahoře neplatil a místo toho byste vytvořili různé vzdálené složky uvnitř složky public_html a pak je mapovali na odpovídající lokální kořenové složky na lokálním počítači.

Když poprvé navážete spojení se vzdáleným webovým serverem, vzdálená složka na webovém serveru je obvykle prázdná. Když pak použijete aplikaci Dreamweaver k odeslání všech souborů z lokální kořenové složky, vzdálená složka se naplní všemi vašimi webovými soubory. Struktura složek ve vzdálené složce a v lokální kořenové složce by měla být vždy stejná. (To znamená, že by vždy měl být vztah 1:1 mezi soubory a složkami v lokální kořenové složce a soubory a složkami ve vzdálené složce.) Pokud struktura vzdálené složky neodpovídá struktuře lokální kořenové složky, aplikace Dreamweaver odešle soubory na špatné místo, kde nemusí být pro návštěvníky webových stránek viditelné. Když není synchronizovaná struktura složek a souborů, mohou se také snadno přerušit cesty obrazů a odkazů.

Vzdálená složka musí existovat, aby se k ní aplikace Dreamweaver mohla připojit. Pokud na webovém serveru nemáte přiřazenou složku, která bude fungovat jako vzdálená složka, vytvořte tuto složku nebo požádejte správce serveru poskytovatele připojení k Internetu, aby ji vytvořil.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online