Příručka uživatele Zrušit

O webech aplikace Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Získejte informace, jak weby pracují v aplikaci Dreamweaver, a zjistěte, proč je vytváření webů v aplikaci Dreamweaver důležité pro vaše pracovní postupy.

V aplikaci Dreamweaver se termín „webové místo“ používá také pro místo lokálního nebo vzdáleného umístění dokumentů, které patří do webového místa. Webové místo aplikace Dreamweaver umožňuje uspořádat a spravovat všechny vaše webové dokumenty, odeslat webové místo na webový server, sledovat a udržovat odkazy a spravovat a sdílet soubory. Definováním webového místa získáte všechny výhody aplikace Dreamweaver.

Webové místo aplikace Adobe Dreamweaver je kolekce všech souborů a datových zdrojů vašeho webu. Webové stránky můžete vytvářet na svém počítači, poslat je na webový server a udržovat webové místo přenášením aktualizovaných souborů při každém uložení souborů. Můžete také upravovat a spravovat webová místa vytvořená bez aplikace Dreamweaver.

Proč je třeba definovat web aplikace Dreamweaver?

V aplikaci Dreamweaver můžete pracovat i bez toho, abyste museli web nastavit (nebo definovat).

Definování webového místa má však řadu výhod:

 • Ochrana před vytvářením nefunkčních odkazů díky automatické aktualizaci souborů na celém webu vždy, když některý soubor přesunete nebo přejmenujete.
 • Možnost vyhledávání a nahrazení v rámci celého webu, které výrazně zvyšuje produktivitu.
 • Snadnější publikování webového místa, stejně jako synchronizace souborů mezi místním pevným diskem a vzdálenými soubory na webu nebo testovacím serveru.

Pokud chcete funkce aplikace Dreamweaver využívat naplno, začněte definováním webového místa. Další informace o definici webového místa naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Součásti webu Dreamweaver

V aplikaci Dreamweaver jsou na webu uspořádány všechny dokumenty z vašeho místního počítače propojené s vaším webovým místem. Mimo to máte možnost sledovat a spravovat odkazy, spravovat soubory a přenášet soubory z webu na webový server.

Web aplikace Dreamweaver může být na základě vašeho vývojového prostředí a typu vyvíjeného webu tvořen až třemi částmi neboli složkami:

 • Lokální složka: Pracovní adresář – obvykle složka na vašem pevném disku. Aplikace Dreamweaver nazývá tuto složku „lokální kořenová složka webového místa“. Tato složka se může nacházet také na síťovém serveru. Další informace naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu
 • Vzdálená složka: Zde jsou uloženy vaše soubory v počítači, na kterém je spuštěn webový server. Webovým serverem je často (ale ne vždy) počítač, díky kterému bude váš web veřejně dostupný na internetu.

Po vytvoření nebo aktualizaci webu můžete svůj web publikovat na vzdáleném serveru na internetu a zachovat pro sebe místní kopii pro případ, že budete chtít aktualizovat soubory.

Další informace naleznete v tématu Připojení k publikačnímu serveru.

 • Testovací složka: Složka, kde aplikace Dreamweaver zpracovává dynamické stránky. Pokud máte dynamické formuláře (obsah PHP), můžete pro svůj web nastavit testovací složku.

Další informace naleznete v tématu Nastavení testovacího serveru.

Poznámka:

Chcete-li definovat webové místo aplikace Dreamweaver, musíte pouze nastavit lokální složku. Chcete-li přenést soubory na webový server nebo vyvíjet webové aplikace, musíte také přidat informace o vzdáleném webovém místě a testovacím serveru.

Pochopení struktury lokální a vzdálené složky

Když chcete použít aplikaci Dreamweaver k připojení ke vzdálené složce, určíte vzdálenou složku v kategorii Servery v dialogovém okně Nastavení webu. Určená vzdálená složka (také nazývaná „hostitelský adresář“) by měla odpovídat lokální kořenové složce webového místa aplikace Dreamweaver. (Lokální kořenová složka je složka nejvyšší úrovně ve webovém místě aplikace Dreamweaver.) Podobně jako lokální složky mohou mít i vzdálené složky libovolný titulek, ale poskytovatelé internetových služeb (ISP) pojmenovávají vzdálené složky nejvyšší úrovně pro jednotlivé uživatelské účty jako public_html, pub_html nebo něco podobného. Pokud máte kontrolu nad svým vlastním vzdáleným serverem a můžete pojmenovat vzdálenou složku jakkoliv, je vhodné, aby vaše lokální kořenová složka a vzdálená složka měly stejný název.

V následujícím příkladu je vlevo ukázka lokální kořenové složky a vpravo ukázka vzdálené složky. Lokální kořenová složka na lokálním počítači se mapuje přímo na vzdálenou složku na webovém serveru, ne na některou z podsložek vzdálené složky, ani na složky, které mohou existovat nad vzdálenou složkou ve struktuře složek.

Lokální kořenová složka (vlevo) a vzdálená složka (vpravo)

Poznámka:

Příklad nahoře ilustruje jednu lokální kořenovou složku na lokálním počítači a jednu vzdálenou složku nejvyšší úrovně na vzdáleném webovém serveru. Pokud ale na lokálním počítači udržujete více webových míst aplikace Dreamweaver, budete potřebovat stejný počet vzdálených složek na vzdáleném serveru. V takovém případě by příklad nahoře neplatil a místo toho byste vytvořili různé vzdálené složky uvnitř složky public_html a pak je mapovali na odpovídající lokální kořenové složky na lokálním počítači.

Když poprvé navážete spojení se vzdáleným webovým serverem, vzdálená složka na webovém serveru je obvykle prázdná. Když pak použijete aplikaci Dreamweaver k odeslání všech souborů z lokální kořenové složky, vzdálená složka se naplní všemi vašimi webovými soubory. Struktura složek ve vzdálené složce a v lokální kořenové složce by měla být vždy stejná. (To znamená, že by vždy měl být vztah 1 : 1 mezi soubory a složkami v lokální kořenové složce a soubory a složkami ve vzdálené složce.) Pokud struktura vzdálené složky neodpovídá struktuře lokální kořenové složky, aplikace Dreamweaver odešle soubory na špatné místo, kde nemusí být pro návštěvníky webových stránek viditelné. Když není synchronizovaná struktura složek a souborů, mohou se také snadno přerušit cesty obrazů a odkazů.

Vzdálená složka musí existovat, aby se k ní aplikace Dreamweaver mohla připojit. Pokud na webovém serveru nemáte přiřazenou složku, která bude fungovat jako vzdálená složka, vytvořte tuto složku nebo požádejte správce serveru poskytovatele připojení k Internetu, aby ji vytvořil.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?