Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Co potřebujete k vytváření webových aplikací

K vytváření webových aplikací v aplikaci Adobe Dreamweaver potřebujete následující software:

 • webový server,
 • aplikační server, který pracuje s vaším webovým serverem.

Poznámka:

V souvislosti s webovými aplikacemi se termíny webový server a aplikační server označuje software, ne hardware.  

 • Pokud chcete ve své aplikaci používat databázi, potřebujete následující dodatečný software:

 • databázový systém,

 • databázový ovladač, který podporuje vaši databázi.

  Několik webhostingových společností nabízí balíčky služeb, které vám umožní používat k testování a nasazování webových aplikací jejich software. V některých případech můžete pro účely vývoje nainstalovat potřebný software na stejný počítač jako aplikaci Dreamweaver. Také můžete software nainstalovat do počítače v síti (typicky počítač se systémem Windows 2000 nebo XP), aby na projektu mohli pracovat ostatní vývojáři z vašeho týmu.

  Pokud chcete ve své webové aplikaci používat databázi, musíte se k ní napřed připojit.

Základy webových serverů

Chcete-li vyvíjet a testovat dynamické webové stránky, potřebujete fungující webový server. Webový server je software, který odesílá webové stránky na základě požadavků od webových prohlížečů. Webový server se někdy nazývá HTTP server. Webový server můžete nainstalovat a používat na svém lokálním počítači.

Používáte-li systém Macintosh, můžete použít webový server Apache, který je v systému Macintosh již nainstalovaný.

Poznámka:

Adobe neposkytuje technickou podporu pro software třetích stran, jako je Microsoft Internet Information Server. Pokud potřebujete pomoc s produktem Microsoftu, kontaktujte technickou podporu Microsoftu.

Pokud k vývoji webových aplikací používáte server IIS (Internet Information Server), výchozím názvem vašeho webového serveru je název vašeho počítače. Název serveru můžete změnit tak, že změníte název svého počítače. Pokud váš počítač nemá žádný název, použije server slovo localhost.

Název serveru odpovídá kořenové složce serveru, což je (na počítači s Windows) s největší pravděpodobností C:\Inetpub\wwwroot. Jakoukoliv webovou stránku uloženou v kořenové složce můžete otevřít tak, že zadáte následující adresu URL do prohlížeče spuštěného na vašem počítači:

http://název_vašeho_serveru/název_vašeho_souboru

Pokud například název serveru je mer_noire a webová stránka s názvem soleil.html je uložena v C:\Inetpub\wwwroot\, můžete stránku otevřít tak, že zadáte následující adresu URL do prohlížeče spuštěného na vašem počítači:

http://mer_noire/soleil.html

Poznámka:

Nezapomeňte v adrese URL používat lomítka, ne zpětná lomítka.

Také můžete otevřít jakoukoliv webovou stránku uloženou v libovolné podsložce kořenové složky, když v URL uvedete podsložku. Například předpokládejme, že soubor soleil.html je uložen v podsložce nazvané gamelan, tedy takto:

C:\Inetpub\wwwroot\gamelan\soleil.html

Tuto stránku můžete otevřít tak, že zadáte následující adresu URL do prohlížeče spuštěného na vašem počítači:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

Když webový server běží na vašem počítači, můžete místo názvu serveru psát localhost. Například následující adresy URL otevírají v prohlížeči stejnou stránku:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

http://localhost/gamelan/soleil.html

Poznámka:

.Další výraz, který můžete použít místo názvu serveru nebo odkazu localhost, je 127.0.0.1 (například http://127.0.0.1/gamelan/soleil.html).

Volba webového serveru

Chcete-li vyvíjet a testovat webové aplikace, můžete si vybrat z řady běžných webových serverů, včetně Microsoft IIS (Internet Information Server) a Apache HTTP Server.

Pokud nepoužíváte službu webhostingu, vyberte si webový server a nainstalujte ho do místního počítače pro účely vývoje. Uživatelé systémů Windows a Macintosh, kteří chtějí vyvíjet webové aplikace v systému ColdFusion, mohou použít webový server, který je součástí vývojářské verze aplikačního serveru ColdFusion 8, který si můžete nainstalovat a používat zdarma.

Ostatní uživatelé systému Windows mohou spustit webový server na svém lokálním počítači tak, že si nainstalují server IIS. Tento webový server je možná na vašem systému již nainstalovaný. Zkontrolujte strukturu svých složek a podívejte se, zda obsahuje složku C:\Inetpub nebo D:\Inetpub. Server IIS vytváří tuto složku během instalace.

Uživatelé systému Mac OS mohou využívat místní webový server Apache instalovaný v operačním systému.

Informace o instalaci a konfigurování jiných webových serverů získáte z dokumentace dodavatele serveru nebo od správce svého systému.

Výběr aplikačního serveru

Aplikační server je software, který pomáhá webovému serveru zpracovávat dynamické stránky. Při výběru aplikačního serveru byste měli zvážit několik faktorů, včetně svého rozpočtu, serverové technologie, kterou chcete použít (ColdFusion, ASP nebo PHP), a typu webového serveru.

Rozpočet

Někteří dodavatelé prodávají špičkové aplikační servery, které mají velké pořizovací náklady a náklady na správu. Další dodavatelé poskytují jednodušší méně nákladná řešení (příkladem je ColdFusion). Některé aplikační servery jsou zabudovány do webových serverů (například Microsoft IIS), jiné lze zdarma stáhnout z Internetu (například PHP).

Serverová technologie

Aplikační servery používají různé technologie. Aplikace Dreamweaver podporuje tři serverové technologie: ColdFusion, ASP a PHP. Následující tabulka ukazuje běžné aplikační servery dostupné serverové technologie, které aplikace Dreamweaver podporuje:

Serverová technologie

Aplikační server

ColdFusion

Adobe ColdFusion 8

ASP

Microsoft IIS

PHP

PHP server

Chcete-li se dozvědět více o ColdFusion, vyberte volbu Nápověda ColdFusion z nabídky Nápověda.

Chcete-li se dozvědět více o jazyce ASP, podívejte se na web společnosti Microsoft na adrese http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/aa286483.aspx.

Chcete-li se dozvědět více o jazyce PHP, podívejte se na web jazyka PHP na adrese www.php.net/.

Volba databáze

Existuje mnoho různých podob databází, podle požadovaného množství a složitosti dat, které do nich chcete uložit. Při výběru databáze byste měli vzít v úvahu několik faktorů včetně rozpočtu a počtu uživatelů, kteří budou dle vašich předpokladů přistupovat do databáze.

Rozpočet

Někteří dodavatelé vyrábějí špičkové aplikační databázové servery, které mají velké pořizovací náklady a náklady na správu. Jiní poskytují snazší a méně nákladná řešení, například program Microsoft Access nebo databáze otevřených zdrojů MySQL.

Uživatelé

Pokud však očekáváte velký počet uživatelů webové stránky, vyberte databázi, která zvládne předpokládaný počet přístupů. Webové stránky vyžadující zvýšenou flexibilitu modelování dat a schopnost podpory velkých počtů současně přihlášených uživatelů většinou využívají serverové relační databáze (obvykle označované RDBMS), například Microsoft SQL Server a Oracle.

Nastavení vývojového prostředí ColdFusion

Podrobné informace o nastavení vývojového prostředí ColdFusion pro aplikaci Dreamweaver v počítači se systémem Windows nebo Mac získáte na webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_cf.html.

Uživatelé počítačů se systémem Windows i počítačů Macintosh si mohou zdarma stáhnout a nainstalovat plně funkční vývojářskou verzi aplikačního serveru ColdFusion z webových stránek společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/go/coldfusion_cz/.

Poznámka:

Vývojářská verze (Developer Edition) je určena pro nekomerční použití ve vývoji a testování webových aplikací. Není licencována pro nasazení. Podporuje požadavky z lokálního hostitele (localhost) a dvou vzdálených IP adres. Můžete ji používat k vývoji a testování svých webových aplikací tak dlouho, jak budete chtít; softwaru nevyprší platnost. Více informací najdete v nápovědě ColdFusion (Nápověda > Nápověda ColdFusion).

Během instalace můžete server ColdFusion nakonfigurovat tak, aby používal webový server, který je součástí systému ColdFusion, nebo jiný webový server nainstalovaný na vašem systému. Obecně je nejvýhodnější, aby se vaše vývojové a produkční prostředí sobě co nejvíce podobala. Máte-li tedy na svém počítači určeném pro vývoj stávající webový server, například Microsoft IIS, možná ho budete používat raději než webový server vestavěný do systému ColdFusion.

Nastavení vývojového prostředí PHP

Podrobné informace o nastavení vývojového prostředí PHP pro aplikaci Dreamweaver v počítači se systémem Windows nebo Mac získáte na webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_php.html.

Existují verze tohoto aplikačního serveru pro systémy Windows, Linux, UNIX, HP-UX, Solaris a Mac OS X. Více informací o aplikačním serveru naleznete v dokumentaci k PHP, kterou si můžete také stáhnout z webových stránek PHP na adrese www.php.net/download-docs.php.

Nastavení vývojového prostředí ASP

Podrobné informace o nastavení vývojového prostředí ASP pro aplikaci Dreamweaver v počítači se systémem Windows nebo Mac získáte na webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_asp.html.

Chcete-li spouštět stránky ASP, potřebujete aplikační server, který podporuje systém Microsoft Active Server Pages 2.0., například Microsoft IIS (Internet Information Services) dodávaný se systémem Windows 2000 a Windows XP Professional. Uživatelé systému Windows XP Professional si mohou nainstalovat a spustit server IIS na svém lokálním počítači. Uživatelé počítačů Macintosh mohou použít službu webhostingu, která nabízí ASP, nebo nainstalovat server IIS na vzdálený počítač.

Vytvoření kořenové složky pro aplikaci

Poté, co si objednáte službu webhostingu nebo si sami nainstalujete serverový software, vytvořte kořenovou složku pro svou webovou aplikaci v počítači, na kterém běží webový server. Kořenová složka může být lokální nebo vzdálená podle toho, kde běží váš webový server.

Webový server může na základě požadavku HTTP poslat webovému prohlížeči libovolný soubor v této složce nebo v jejích podsložkách. Například z počítače, na kterém běží aplikace ColdFusion 8, se může webovému prohlížeči poslat libovolný soubor ve složce \ColdFusion8\wwwroot nebo v kterékoliv její podsložce.

Toto jsou standardní kořenové složky vybraných webových serverů:

Webový server

Standardní kořenová složka

ColdFusion 8

\ColdFusion8\wwwroot

IIS

\Inetpub\wwwroot

Apache (Windows)

\apache\htdocs

Apache (Macintosh)

Users:MojeUživatelskéJméno:Sites

Chcete-li webový server vyzkoušet, umístěte testovací stránku HTML do standardní kořenové složky a pokuste se ji otevřít tak, že do prohlížeče zadáte její adresu URL. Adresa URL se skládá z názvu domény a názvu souboru stránky HTML, například: www.example.com/testpage.htm.

Pokud webový server běží na vašem lokálním počítači, můžete místo názvu domény použít localhost. Zadejte jednu z následujících adres URL používající odkaz localhost podle svého webového serveru:

Webový server

Adresa URL používající odkaz localhost

ColdFusion 8

http://localhost:8500/testpage.htm

IIS

http://localhost/testpage.htm

Apache (Windows)

http://localhost:80/testpage.htm

Apache (Macintosh)

http://localhost/~MojeUživatelskéJméno/testpage.htm (kde MojeUživatelskéJméno je vaše uživatelské jméno v systému Macintosh)

Poznámka:

Webový server ColdFusion standardně běží na portu 8500 a webový server Apache pro systém Windows na portu 80.

Pokud se stránka neotevře podle očekávání, zkontrolujte, zda se nevyskytly následující chyby:

 • Webový server není spuštěn. Prostudujte pokyny pro spuštění v dokumentaci k webovému serveru.

 • Soubor nemá příponu .htm nebo .html.

 • Do textového pole adresy v prohlížeči jste zadali cestu k souboru se stránkou (například c:\ColdFusion8\wwwroot\testpage.htm), ne adresu URL stránky (například http://localhost:8500/testpage.htm).

 • Adresa URL obsahuje překlep. Opravte případné chyby a zkontrolujte, zda za názvem souboru není lomítko, například http://localhost:8080/testpage.htm/.

  Po vytvoření kořenové složky pro svou aplikaci nadefinujte webové místo aplikace Dreamweaver, abyste mohli spravovat své soubory.

Popis definování webového místa aplikace Dreamweaver

Po nakonfigurování svého systému pro vývoj webových aplikací nadefinujte webové místo aplikace Dreamweaver, abyste mohli spravovat své soubory.

Než začnete, zkontrolujte, zda splňujete následující požadavky:

 • Máte přístup k webovému serveru. Webový server může být spuštěný na vašem lokálním počítači, na vzdáleném počítači (například na vývojovém serveru), nebo na serveru, který spravuje webhostingová společnost.

 • Na systému, na kterém běží váš webový server, je nainstalovaný a spuštěný aplikační server.

 • Na systému, na kterém běží váš webový server, jste vytvořili kořenovou složku pro svou webovou aplikaci.

Definování webového místa aplikace Dreamweaver pro vaše webové aplikace se skládá ze tří kroků:

1. Definování lokální složky

Lokální složka je složka, kterou použijete k ukládání pracovních kopií souborů webového místa na váš pevný disk. Můžete definovat lokální složku pro každou novou webovou aplikaci, kterou vytvoříte. Definování lokální složky vám také umožní snadno spravovat své soubory a přenášet soubory z vašeho webového serveru a na něj.

2. Definování vzdálené složky

Nadefinujte složku umístěnou v počítači, na kterém běží váš webový server, jako vzdálenou složku aplikace Dreamweaver. Vzdálená složka je složka, kterou jste vytvořili pro svou webovou aplikaci na webovém serveru.

3. Definování testovací složky

Aplikace Dreamweaver používá tuto složku pro generování a zobrazování dynamického obsahu a pro připojování k databázím, když pracujete. Testovací server může být váš lokální počítač, vývojový server, přípravný server nebo produkční server. Dokud je schopen zpracovat takové dynamické stránky, které plánujete vyvíjet, na volbě nezáleží.

Po nadefinování webového místa aplikace Dreamweaver můžete začít vytvářet své webové aplikace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online