Příručka uživatele Zrušit

Klávesové zkratky

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Seznamte se s výchozími klávesovými zkratkami v aplikaci Dreamweaver a naučte se je přizpůsobit.

Klávesové zkratky aplikace Dreamweaver vám pomáhají pracovat rychleji. Řadu klávesových zkratek najdete u názvů příkazů v nabídkách.

Poznámka:

Následující seznam obsahuje nejužitečnější klávesové zkratky. V aplikaci Dreamweaver si můžete upravit klávesové zkratky. Viz Přizpůsobení klávesových zkratek.

Klávesové zkratky ke stažení

Stáhněte si a vytiskněte přehled těchto klávesových zkratek určený k tisku.

  Windows – část 1

  Windows – část 2

  Mac – klávesové zkratky pro kódování

  Mac – část 2

Zde najdete seznam klávesových zkratek v aplikaci Dreamweaver. Chcete-li si prohlédnout klávesové zkratky pro konkrétní úkon, panel nebo pracovní postup, použijte níže uvedené filtry.

Klávesové zkratky pro kódování

Akce Mac Windows
Rychlá úprava Command + E Ctrl + E
Rychlý dokument Command + K Ctrl+ K
Otevřít / Přidat čáru nad Command + Shift + Enter Ctrl + Shift + Enter
Zobrazit rady k parametrům Ctrl + ,
Ctrl + ,
Sloupec s více kurzory / obdélníkový výběr Opt + kliknutí + přetažení Alt + kliknutí + přetažení
Výběr nesousedících oblastí více kurzory Command + kliknutí Ctrl + kliknutí
Zobrazit rady při psaní kódu

Ctrl + mezerník

Ctrl + mezerník

Výběr podřízené položky 

Command + ]

Ctrl + ]

Jít na řádek

Command + ,

Ctrl + G

Vybrat rodičovský tag

Command + [ Ctrl + [

Sbalit výběr

Command + Shift + C

Ctrl + Shift + C

Sbalit vše vně výběru

Command + Opt + C

Ctrl + Alt + C

Rozbalit výběr

Command + Shift + E

Ctrl + Shift + E

Sbalit celý tag 

Command + Shift + J

Ctrl + Shift + J

Sbalit celý vnější tag

Command + Opt + J

Ctrl + Alt + J

Rozbalit vše

Command + Opt + E

Ctrl + Alt + E

Odsadit kód 

Command + Shift + >

Ctrl + Shift + >

Odsadit kód doleva 

Command + Shift + <

Ctrl + Shift + <

Vyvážit závorky 

Command + '

Ctrl + '

Navigace v kódu

Command + Opt + N

Ctrl + Alt + N

Odstranit slovo vlevo

Command + Delete Ctrl + Backspace

Odstranit slovo vpravo

Command + Fn + Delete

Ctrl + Delete

Vybrat řádek nahoru

Shift + nahoru

Shift + nahoru

Vybrat řádek dolů

Shift + dolů

Shift + dolů

Vybrat znak vlevo

Shift + doleva

Shift + doleva

Vybrat znak vpravo

Shift + doprava

Shift + doprava

Vybrat stránku nahoru

Shift + Fn + PgUp Shift + PgUp

Vybrat stránku dolů

Shift + Fn + PgDn

Shift + PgDn

Přejít o slovo doleva

Opt + doleva

Ctrl + doleva

Přejít o slovo doprava

Opt + doprava

Ctrl + doprava

Přejít na začátek aktuálního řádku

Command + doleva

Alt + doleva

Přejít na konec aktuálního řádku

Command + doprava

Alt + doprava
Přepnout komentář na řádku Command + / Ctrl + /
Přepnout komentář v bloku (pro soubory PHP a JS) Command + Opt + / Ctrl + Shift + /
Výběr duplicitního řádku Command + D Ctrl + D
Odstranit řádek/řádky Command + Shift + D Ctrl + Shift + D
Přejít na definici (soubory JS) Command + J Ctrl + J
Vybrat slovo vpravo Opt + Shift + doprava Ctrl + Shift + doprava
Vybrat slovo vlevo Opt + Shift + doleva Ctrl + Shift + doleva
Přejít na začátek souboru Command + Fn + doleva Ctrl + Home
Přejít na konec souboru Command + Fn + doprava Ctrl + End
Vybrat do začátku souboru Command + Shift + Fn + doleva Ctrl + Shift + Home
Vybrat do konce souboru Command + Shift + Fn + doprava Ctrl + Shift + End
Přejít na zdrojový kód Command + Opt + ` Ctrl + Alt + `
Celá obrazovka Command + Ctrl + F Nelze
Zavřít okno Command + W Ctrl + W
Ukončit aplikaci Command + Q Ctrl + Q
Rychlý editor tagů Command + T Ctrl + T
Jít na následující slovo Command + doprava Ctrl + doprava
Jít na předcházející slovo Command + doleva Ctrl + doleva
Jít na předchozí odstavec (zobrazení návrhu) Command + nahoru Ctrl + nahoru
Jít na následující odstavec (zobrazení návrhu) Command + dolů Ctrl + dolů
Vybrat do dalšího slova Command + Shift + doprava Ctrl + Shift + doprava
Vybrat od předcházejícího slova Command + Shift + doleva Ctrl + Shift + doleva
Vybrat od předcházejícího odstavce Command + Shift + nahoru Ctrl + Shift + nahoru
Vybrat do dalšího odstavce Command + Shift + dolů Ctrl + Shift + dolů
Přejít na další panel vlastností Command + Opt + Fn + dolů Ctrl + Alt + PgDn
Přejít na předchozí panel vlastností Command + Opt + Fn + nahoru Ctrl + Alt + PgUp
Nový ve stejném okně Command + Shift + N Ctrl + Shift + N
Ukončit odstavec Command + Enter Ctrl + Enter
Následující dokument Command + ` Ctrl + Tab
Předcházející dokument Command + Shift + ` Ctrl + Shift + Tab
Ohraničit # Command + Shift + 3 Ctrl + Shift + 3

Refaktorování zkratek

Akce

Mac

Windows

Přejmenovat

Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Extrahovat do proměnné

Command + Alt + V

Ctrl + Alt + V

Extrahovat do funkce

Command + Alt + M

Ctrl + Alt + M

Klávesové zkratky panelu Soubory

Akce

Mac

Windows

Nový soubor

Command + Shift + N

Ctrl + Shift + N

Nová složka

Command + Opt + Shift + N

Ctrl + Alt + Shift + N

Klávesové zkratky pro hledání a nahrazení

Akce

Mac

Windows

Hledat v aktuálním dokumentu

Command + F

Ctrl + F

Hledat a nahradit v souborech

Command + Shift + F

Ctrl + Shift + F

Nahradit v aktuálním dokumentu

Apple+Alt+F

Ctrl + H

Hledat další

Command + G

F3

Najít předchozí

Command + Shift + G

Shift + F3

Najít všechny a označit

Command + Ctrl + G

Ctrl + Shift + F3

Přidat další shodu do výběru

Ctrl + Command + R

Ctrl + R

Přeskočit a přidat další shodu do výběru

Ctrl + Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Klávesové zkratky pro vkládání

Akce

Mac

Windows

Vložit obraz

Command + Opt + I

Ctrl + Alt + I

Vložit video HTML5

Command + Opt + Shift + V

Ctrl + Alt + Shift + V

Vložit sazbu s animací

Command + Opt + Shift + E

Ctrl + Alt + Shift + E

Vložit animaci Flash SWF

Command + Opt + F

Ctrl + Alt + F

Vložit zalomení řádku

Shift + Enter

Shift +Enter

Nerozdělitelná mezera (&nbsp)

Command + Shift + Space

Ctrl + Shift + Space

Klávesové zkratky pro CSS

Akce

Mac

Windows

Kompilovat preprocesory CSS

F9

F9

Přidat selektor nebo vlastnost CSS v závislosti na označeném panelu

Command + Opt + Shift + =

Ctrl + Alt + Shift + =

Přidat selektor CSS

Command + Opt + S

Ctrl + Alt + S

Přidat vlastnost CSS

Command + Opt + P

Ctrl + Alt + P

Klávesové zkratky pro vodítka, mřížky a pravítka (v zobrazení návrhu)

Akce

Mac

Windows

Zobrazovat vodítka

Command + ;

Ctrl + ;

Zamknout vodítka

Command + Opt + ;

Ctrl + Alt + ;

Přitahovat na vodítka

Command + Shift + ;

Ctrl + Shift + ;

Přitahovat vodítka na elementy

Command + Shift + G

Ctrl + Shift + G

Zobrazovat mřížku

Command + Opt + G

Ctrl + Alt + G

Přitahovat na mřížku

Command + Opt + Shift + G

Ctrl + Alt + Shift + G

Zobrazit pravítka

Command + Opt + R

Ctrl + Alt + R

Klávesové zkratky náhledu

Akce

Mac

Windows

Náhled v primárním prohlížeči v reálném čase

Opt + F12

F12

Náhled v sekundárním prohlížeči

Shift + F12

Shift + F12

Klávesové zkratky specifické pro jednotlivá zobrazení

Akce

Mac

Windows

Zmrazit JavaScript (živé zobrazení)

F6

F6

Skrýt živé zobrazení

Ctrl + Command + H

Ctrl + Alt + H

Přepnout zobrazení

Ctrl + `

Ctrl + `

Inspekce (živé zobrazení)

Opt + Shift + 11

Alt + Shift + F11

Skrýt všechny vizuální pomůcky (zobrazení návrhu)

Command + Shift + I

Ctrl + Shift + I

Přepínání mezi zobrazením návrhu a živým zobrazením

Command + Shift + F11

Ctrl + Shift + F11

Klávesové zkratky pro okna

Akce Mac Windows
Předvolby Command + U Ctrl + U
Zobrazit panely F4 F4
Chování Shift + F4 Shift + F4
Inspektor kódu Opt + F10 F10
CSS Designer Command + F11 Shift + F11
DOM Command + F7 Ctrl + F7
Soubory F8 F8
Vložit Command + F2 Ctrl + F2
Vlastnosti Command + F3 Ctrl + F3
Výstup Shift + F6 Shift + F6
Hledání F7 F7
Výstřižky Nelze Shift + F9
Nápověda online k aplikaci Dreamweaver F1 F1

Klávesové zkratky pro text

Akce

Mac

Windows

Odsazení

Command + Opt + ]

Ctrl + Alt + ]

Odsadit doleva

Command + Opt + [

Ctrl + Alt + [

Tučné

Command + B

Ctrl + B

Kurzíva

Command + I

Ctrl + I

Kontrola pravopisu

Shift + F7

Shift + F7

Odstranit odkaz

Command + Shift + L

Ctrl + Shift + L

Klávesové zkratky pro lupu

Akce Mac Windows
Zvětšit zobrazení (zobrazení návrhu a živé zobrazení) Command + = Ctrl + =
Zmenšit zobrazení (zobrazení návrhu a živé zobrazení) Command + – Ctrl + –
100 % Command + 0 Ctrl + 0
50 % Command + Opt + 5 Ctrl + Alt + 5
200 % Command + Opt + 2 Ctrl + Alt + 2
300 % Command + Opt + 3 Ctrl + Alt + 3
Přizpůsobit výběr Command + Opt + 0 Ctrl + Alt + 0
Přizpůsobit vše Command + Shift + 0 Ctrl + Shift + 0
Podle šířky Command + Opt + Shift + 0 Ctrl + Alt + Shift + 0
Zvětšit velikost písma Command + + Ctrl + +
Zmenšit velikost písma Command + – Ctrl + –
Obnovit velikost písma Command + 0 Ctrl + 0

Klávesové zkratky pro tabulku

Akce

Mac

Windows

Vložit tabulku

Command + Opt + T

Ctrl + Alt + T

Sloučit buňky

Command + Opt + M

Ctrl + Alt + M

Rozdělit buňku

Command + Opt + Shift + T

Ctrl + Alt + Shift + T

Vložit řádek

Command + M

Ctrl + M

Vložit sloupec

Command + Shift + A

Ctrl + Shift + A

Odstranit řádek

Command + Shift + M

Ctrl + Shift + M

Odstranit sloupec

Command + Shift + –

Ctrl + Shift + –

Zvětšit rozmezí sloupců

Command + Shift + ]

Ctrl + Shift + ]

Zmenšit rozmezí sloupců

Command + Shift + [

Ctrl + Shift + [

Klávesové zkratky pro správu webu

Akce

Mac

Windows

Získat soubor

Cmd + Shift + B 

Ctrl + Alt + D

Vyhradit si soubor

Opt + Shift + Command + D

Ctrl + Alt + Shift + D

Odeslat soubor

Cmd + Shift + U

Ctrl + Shift + U

Zpřístupnit soubor

Opt + Shift + Command + U

Ctrl + Alt + Shift + U

Zkontrolovat odkazy na celém webu

Command + F8

Ctrl + F8

Zobrazit tituly stránek

Command + Shift + T

Ctrl + Shift + T

Vytvoření referenčního seznamu pro aktuální sadu zkratek

Referenční seznam je záznamem aktuální sady zkratek. Informace se uloží ve formátu tabulky HTML. Referenční seznam můžete zobrazit ve webovém prohlížeči nebo ho můžete vytisknout.

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Dreamweaver > Klávesové zkratky (Macintosh).
 2. Klepněte na tlačítko Exportovat sadu jako HTML, což je třetí tlačítko v sadě čtyř tlačítek nahoře v dialogovém okně.
 3. V dialogovém okně Uložit, které se objeví, zadejte název referenčního seznamu a vyberte umístění pro uložení souboru.

Přizpůsobení klávesových zkratek

Pomocí Editoru klávesových zkratek můžete vytvářet vlastní klávesové zkratky, včetně zkratek pro výstřižky kódu. V Editoru klávesových zkratek můžete také odstranit zkratky, upravit stávající zkratky a vybrat předem nastavenou sadu zkratek.

Vytvoření klávesové zkratky

Vytvoření vlastních klávesových zkratek, úpravy stávajících zkratek nebo výběr předem nastavené sady zkratek.

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Dreamweaver > Klávesové zkratky (Macintosh).
 2. Nastavte libovolné z následujících voleb a klikněte na tlačítko OK:

  Aktuální sada:

  Umožňuje vybrat sadu předem definovaných zkratek, dodávaných s aplikací Dreamweaver, nebo libovolnou vlastní sadu, kterou jste definovali. Předem definované sady jsou uvedeny na začátku nabídky. Pokud například znáte zkratky používané v programech HomeSite nebo BBEdit, můžete používat tyto zkratky, když zvolíte odpovídající předem definovanou sadu.

  Příkazy:

  Umožňuje vybrat kategorii příkazů, které chcete upravit. Můžete například upravit příkazy nabídky, například příkaz Otevřít, nebo příkazy pro úpravy kódu, například Vyvážit závorky.

  Poznámka:

  Chcete-li přidat nebo upravit klávesovou zkratku pro výstřižek kódu, vyberte volbu Výstřižek z rozbalovací nabídky Příkazy.

  Seznam příkazů:

  Zobrazuje příkazy spojené s kategorií, kterou jste vybrali z rozbalovací nabídky Příkazy, spolu s přiřazenými zkratkami. Kategorie Příkazy nabídky zobrazuje tento seznam jako stromové zobrazení, které odpovídá struktuře nabídek. Pro ostatní kategorie se zobrazuje seznam příkazů podle názvů (například Ukončit aplikaci).

  Zkratky:

  Zobrazuje všechny zkratky přiřazené k vybranému příkazu.

  Přidat položku (+):

  Přidá zkratku k aktuálnímu příkazu. Kliknutím na toto tlačítko přidáte prázdný řádek do rámečku Zkratky. Zadejte novou kombinaci kláves a klikněte na tlačítko Změnit, abyste přidali klávesovou zkratku pro tento příkaz. Pro každý příkaz můžete přiřadit dvě různé klávesové zkratky; pokud jsou již k příkazu přiřazeny dvě zkratky, tlačítko Přidat položku neudělá nic.

  Odstranit položku (–):

  Odstraní vybranou zkratku ze seznamu zkratek.

  Stiskněte klávesy:

  Zobrazí kombinaci kláves, kterou zadáte při přidávání nebo změně zkratky.

  Změna:

  Přidá kombinaci kláves zobrazenou v rámečku Stiskněte klávesy do seznamu zkratek nebo změní vybranou zkratku na určenou kombinaci kláves.

  Duplikovat sadu:

  Duplikuje aktuální sadu. Pojmenujte novou sadu; výchozí název je název aktuální sady s přidaným slovem kopie.

  Přejmenovat sadu:

  Přejmenuje aktuální sadu.

  Exportovat jako soubor HTML:

  Uloží aktuální sadu ve formátu tabulky HTML pro snadné zobrazení a tisk. Soubor HTML můžete otevřít v prohlížeči a vytisknout si zkratky pro získání přehledu.

  Odstranit sadu:

  Odstraní sadu. (Aktivní sadu nelze odstranit.)

Odstranění zkratky z příkazu

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Dreamweaver > Klávesové zkratky (Macintosh).
 2. Z rozbalovací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů.
 3. V seznamu Příkazy vyberte příkaz a pak vyberte zkratku.
 4. Klepněte na tlačítko Odstranit položku (–).

Přidání zkratky k příkazu

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Dreamweaver > Klávesové zkratky (Macintosh).
 2. Z rozbalovací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů.
 3. V seznamu Příkazy vyberte příkaz.
  Poznámka:

  Chcete-li přidat klávesovou zkratku pro výstřižek kódu, vyberte volbu Výstřižek z rozbalovací nabídky Příkazy.

  Zkratky přiřazené k příkazu se objeví v rámečku Zkratky.

 4. Připravte se na přidání zkratky jedním z následujících úkonů:
  • Pokud jsou k příkazu přiřazeny méně než dvě zkratky, klepněte na tlačítko Přidat položku (+). V rámečku Zkratky se objeví nový prázdný řádek a textový kurzor se přemístí do pole Stiskněte klávesy.

  • Pokud jsou již k příkazu přiřazené dvě zkratky, vyberte jednu z nich (tato zkratka se nahradí novou zkratkou). Pak klepněte do rámečku Stiskněte klávesy.

 5. Stiskněte kombinaci kláves. Kombinace kláves se objeví v rámečku Stiskněte klávesy.
  Poznámka:

  Pokud se vyskytne problém s kombinací kláves (například pokud tato kombinace kláves je již přiřazena k jinému příkazu), hned pod rámečkem Zkratky se objeví vysvětlující zpráva a nemusí být možné zkratku přidat nebo upravit.

 6. Klepněte na tlačítko Změnit. Nová kombinace kláves se přiřadí k příkazu.

Úprava stávající zkratky

 1. Vyberte položky Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Dreamweaver > Klávesové zkratky (Macintosh).
 2. Z rozbalovací nabídky Příkazy vyberte kategorii příkazů.
 3. V seznamu Příkazy vyberte příkaz a pak vyberte zkratku, kterou chcete změnit.
 4. Klepněte do rámečku Stiskněte klávesy a zadejte novou kombinaci kláves.
 5. Chcete-li zkratku změnit, klikněte na tlačítko Změnit.

  Poznámka:

  Pokud se vyskytne problém s kombinací kláves (například pokud tato kombinace kláves je již přiřazena k jinému příkazu), hned pod polem Zkratky se objeví vysvětlující zpráva a nemusí být možné zkratku přidat nebo upravit.

O klávesových zkratkách a jiných než amerických klávesnicích

Výchozí klávesové zkratky aplikace Dreamweaver fungují primárně na standardní americké klávesnici. Klávesnice pro jiné země (včetně klávesnic vyráběných ve Velké Británii) nemusí poskytovat funkčnost potřebnou pro využití těchto zkratek. Pokud vaše klávesnice nepodporuje určité zkratky pro aplikaci Dreamweaver, aplikace Dreamweaver jejich funkci zablokuje.

Informace o přizpůsobení klávesových zkratek tak, aby fungovaly s neamerickou klávesnicí, viz část „Změna mapování klávesových zkratek“ v příručce Rozšíření aplikace Dreamweaver.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.