Vyberte v aplikaci Dreamweaver předvolby nastavující funkce pro přenos souboru, které se zobrazují v panelu Soubory.

Na panelu Soubory můžete nastavit předvolby, které určují, jakým způsobem se soubory přenáší mezi lokálními a vzdálenými webovými místy.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (systém Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Macintosh).
 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte webové místo ze seznamu kategorií na levé straně.
  Dialogové okno Předvolby webového místa
  Dialogové okno Předvolby webového místa

 3. Upravte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

  Vždy zobrazit

  Určuje, které webové místo (vzdálené nebo lokální) se vždy zobrazí, a ve kterém panelu v panelu Soubory (pravém nebo levém) se zobrazí lokální a vzdálené soubory.

  Standardně se lokální webové místo zobrazuje vždy vpravo. Podokno, které není vybráno (ve výchozím nastavení levé podokno), lze měnit: v tomto podokně se mohou zobrazovat soubory na druhé straně (ve výchozím nastavení vzdálený web).

  Závislé soubory

  Zobrazí dotaz na přenos závislých souborů (například obrazů, externích seznamů stylů a dalších souborů připojených k souboru HTML), které prohlížeč načítá, když načítá soubor HTML. Standardně je vybrána volba Dotaz při získání/vyhrazení i volba Dotaz při odeslání/zpřístupnění.

  Obvykle je vhodné stáhnout závislé soubory při vyhrazování nového souboru, ale pokud jsou již poslední verze závislých souborů na lokálním disku, není je nutné znovu stahovat. To platí i pro odesílání a zpřístupňování souborů: není to nutné, pokud jsou aktuální kopie již v cílovém místě.

  Poznámka:

  Pokud odznačíte tyto volby, závislé soubory se nebudou přenášet. Aby se dialogové okno Závislé soubory zobrazilo, přestože nejsou tyto volby vybrány, při volbě příkazů Získat, Odeslat, Vyhradit nebo Zpřístupnit podržte klávesu Alt.

  Připojení FTP

  Určuje, zda bude připojení ke vzdálenému webovému místu ukončeno po určitém počtu minut bez aktivity.

  Časový limit FTP

  Určuje počet sekund pro interval, ve kterém se aplikace Dreamweaver pokusí vytvořit připojení ke vzdálenému serveru.

  Pokud není po daný čas žádná odezva, aplikace Dreamweaver zobrazí výstražné dialogové okno upozorňující na tento fakt.

  Volby přenosu FTP

  Určuje, zda aplikace Dreamweaver vybere výchozí volbu po uplynutí zadaného počtu sekund, když se dialogové okno zobrazí během přenosu souboru a není žádná odezva od uživatele.

  Hostitel proxy

  Určuje adresu serveru proxy, přes kterou se můžete připojit ke vnějším serverům, pokud jste za bránou firewall.

  Pokud nejste za bránou firewall, nechte toto prázdné. Pokud využíváte ochranu brány firewall, vyberte volbu Použít proxy v dialogovém okně Definice webu (Servery > Upravit existující server (ikona tužky) > Více voleb).

  Port proxy

  Určuje port proxy nebo brány firewall, přes který se lze připojit ke vzdáleným serverům. Pokud se připojujete přes jiný port než 21 (standardní pro FTP), zadejte zde číslo.

  Volby odeslání: Uložit soubory před odesláním

  Určuje, že neuložené soubory se před odesláním do vzdáleného webového místa automaticky uloží.

  Volby přesunutí: Upozornit před přesunutím souborů v serveru

  Zobrazí upozornění při pokusu o přesun souborů ve vzdáleném webovém místě.

  Správa webových míst

  Otevře dialogové okno Správa webových míst, kde můžete upravit existující webová místa nebo vytvořit nová.

  Poznámka:

  Změnou v souboru FTPExtensionMap.txt ve složce Dreamweaver/Configuration (pro Macintosh, FTPExtensionMapMac.txt) můžete určit, zda jsou přenášené soubory přenášeny jako ASCII (text) nebo jako binární. Další informace naleznete v tématu Rozšíření aplikace Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online