Příručka uživatele Zrušit

Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver
 19. Odstraňování problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

 

Vyberte v aplikaci Dreamweaver předvolby a režimy přenosu ovládající funkce pro přenosy souborů dostupné na panelu Soubory.

Předvolby FTP

Na panelu Soubory můžete nastavit předvolby, které určují, jakým způsobem se soubory přenášejí mezi lokálními a vzdálenými weby.

 1. Vyberte postupně možnosti Úpravy > Předvolby (Windows), resp. Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. V dialogovém okně Předvolby vyberte webové místo ze seznamu kategorií na levé straně.
  Dialogové okno Předvolby webového místa
  Dialogové okno Předvolby webového místa

 3. Upravte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

  Vždy zobrazit

  Určuje, které webové místo (vzdálené nebo lokální) se vždy zobrazí, a ve kterém panelu v panelu Soubory (pravém nebo levém) se zobrazí lokální a vzdálené soubory.

  Standardně se lokální webové místo zobrazuje vždy vpravo. Podokno, které není vybráno (ve výchozím nastavení levé podokno), lze měnit: v tomto podokně se mohou zobrazovat soubory na druhé straně (ve výchozím nastavení vzdálený web).

  Závislé soubory

  Zobrazí dotaz na přenos závislých souborů (například obrazů, externích seznamů stylů a dalších souborů připojených k souboru HTML), které prohlížeč načítá, když načítá soubor HTML. Standardně je vybrána volba Dotaz při získání/vyhrazení i volba Dotaz při odeslání/zpřístupnění.

  Obvykle je vhodné stáhnout závislé soubory při vyhrazování nového souboru, ale pokud jsou již poslední verze závislých souborů na lokálním disku, není je nutné znovu stahovat. To platí i pro odesílání a zpřístupňování souborů: není to nutné, pokud jsou aktuální kopie již v cílovém místě.

  Poznámka:

  Pokud odznačíte tyto volby, závislé soubory se nebudou přenášet. Aby se dialogové okno Závislé soubory zobrazilo, přestože nejsou tyto volby vybrány, při volbě příkazů Získat, Odeslat, Vyhradit nebo Zpřístupnit podržte klávesu Alt.

  Připojení FTP

  Určuje, zda bude připojení ke vzdálenému webovému místu ukončeno po určitém počtu minut bez aktivity.

  Časový limit FTP

  Určuje počet sekund pro interval, ve kterém se aplikace Dreamweaver pokusí vytvořit připojení ke vzdálenému serveru.

  Pokud není po daný čas žádná odezva, aplikace Dreamweaver zobrazí výstražné dialogové okno upozorňující na tento fakt.

  Volby přenosu FTP

  Určuje, zda aplikace Dreamweaver vybere výchozí volbu po uplynutí zadaného počtu sekund, když se dialogové okno zobrazí během přenosu souboru a není žádná odezva od uživatele.

  Hostitel proxy

  Určuje adresu serveru proxy, přes kterou se můžete připojit ke vnějším serverům, pokud jste za bránou firewall.

  Pokud nejste za bránou firewall, nechte toto prázdné. Pokud využíváte ochranu brány firewall, vyberte volbu Použít proxy v dialogovém okně Definice webu (Servery > Upravit existující server (ikona tužky) > Více voleb).

  Port proxy

  Určuje port proxy nebo brány firewall, přes který se lze připojit ke vzdáleným serverům. Pokud se připojujete přes jiný port než 21 (standardní pro FTP), zadejte zde číslo.

  Volby odeslání: Uložit soubory před odesláním

  Určuje, že neuložené soubory se před odesláním do vzdáleného webového místa automaticky uloží.

  Volby přesunutí: Upozornit před přesunutím souborů v serveru

  Zobrazí upozornění při pokusu o přesun souborů ve vzdáleném webovém místě.

  Správa webových míst

  Otevře dialogové okno Správa webových míst, kde můžete upravit existující webová místa nebo vytvořit nová.

  Poznámka:

  Změnou v souboru FTPExtensionMap.txt ve složce Dreamweaver/Configuration (pro Macintosh, FTPExtensionMapMac.txt) můžete určit, zda jsou přenášené soubory přenášeny jako ASCII (text) nebo jako binární. Další informace najdete v části Rozšíření aplikace Dreamweaver.

Režimy přenosu souborů

Protokol FTP (nepoužitelný pro SFTP) se používá k přenosu souborů s níže uvedenými režimy přenosu:

Binární režim / režim bitové kopie

Používá se pro netextové/binární soubory. V tomto režimu se soubor přenáší bajt po bajtu a v systému příjemce se vytváří kopie přenášeného souboru.

Režim ASCII

Převede znaky konců řádků v souboru ze systému odesílatele do souboru v systému příjemce. Používá se pro textové soubory.

Dreamweaver identifikuje a vybírá režim přenosu při iniciaci spojení přes FTP. Při aktivaci příkazu Get nebo Put určí aplikace Dreamweaver režim přenosu podle přípon souborů uvedených v souborech FTPExtensionMapMac.txtFTPExtensionMap.txt.
Pokud není přípona souboru v konfiguračním souboru k dispozici, aplikace Dreamweaver přenese soubor v režimu přenosu nakonfigurovaném na serveru.

Výše uvedené mapovací soubory přípon souborů a režimů přenosu FTP jsou k dispozici v těchto složkách:

Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <verze>\cs_CZ\Configuration

macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <verze>/cs_CZ/Configuration

Výchozí přípony souboru a příslušné režimy přenosu jsou uvedeny níže:

Typ souboru Výchozí režim přenosu

AIF

BINARY

AIFF

BINARY

AIFC

BINARY

AS

ASCII

ASCX

ASCII

ASMX

ASCII

ASP

ASCII

ASPX

ASCII

BIN

BINARY

BMP

BINARY

CFM

ASCII

CFML

ASCII

CGI

ASCII

CS

ASCII

CSS

ASCII

DCR

BINARY

DIR

BINARY

DMG

BINARY

DOC

BINARY

DWT

ASCII

DXR

BINARY

EXE

BINARY

FLA

BINARY

GIF

BINARY

HTM

ASCII

HTML

ASCII

INC

ASCII

JPG

BINARY

JPEG

BINARY

JS

ASCII

LBI

ASCII

MNO

BINARY

MOV

BINARY

MPEG

BINARY

MPG

BINARY

MXML

ASCII

PDF

BINARY

PHP

ASCII

PHP3

ASCII

PHP4

ASCII

PHP5

ASCII

PIC

BINARY

PICT

BINARY

PL

ASCII

PNG

BINARY

PSD

BINARY

QT

BINARY

RA

BINARY

RAM

BINARY

README

BINARY

RM

BINARY

RTF

BINARY

SEA

BINARY

SHTM

ASCII

SHTML

ASCII

SIT

BINARY

SND

BINARY

SWF

BINARY

TEXT

ASCII

TIF

BINARY

TIFF

BINARY

TPL

BINARY

TXT

ASCII

VB

ASCII

WAV

BINARY

XHTM

ASCII

XHTML

ASCII

ZIP

BINARY

Režim přenosu libovolného typu souboru můžete změnit.

 1. Ukončete aplikaci Dreamweaver. Otevřete v textovém editoru soubor FTPExtensionMapMac.txt (pro MacOS) nebo FTPExtensionMap.txt (pro Windows) z následující složky:

  Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <verze>\cs_CZ\Configuration

  macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver <verze>/cs_CZ/Configuration

 2. Změňte v konfiguračním souboru výchozí hodnotu na požadovaný typ přenosu. Pokud typ souboru není k dispozici, zadejte příponu souboru následovanou mezerou a typem přenosu, například PHTML ASCII.

 3. Uložte a zavřete soubor.

Poznámka:
 • Binární soubor (například JPG nebo MPEG) přenesený přes FTP v režimu ASCII může být poškozen. Všechny typy souborů, jejichž obsah není v kódování ASCII, musí být přenášeny v binárním režimu.
 • Textový soubor (HTML, PHP apod.) přenesený přes FTP v binárním režimu si zachová znaky konců řádků z původního systému. Textové soubory přenesené přes FTP do systému s jinými znaky konců řádků budou buď dvojnásobné velikosti, stěsnané do jednoho řádku nebo poškozené. Takové soubory je nutno přenášet v režimu ASCII. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?