Naučte se vkládat video HTML5 na své webové stránky a zobrazit náhled videa v prohlížeči.

Aplikace Dreamweaver umožňuje na webové stránky vkládat video HTML 5.

Prvek videa HTML 5 představuje standardní postup implementace videa na webových stránkách.

Další informace o prvcích videa HTML 5 naleznete v rámci článku na téma video HTML 5 na adrese W3schools.com.

Vložení videa HTML 5

 1. Ujistěte se, zda se kurzor nachází v oblasti, do níž chcete video vložit.

 2. Vyberte možnost Vložit > HTML > Video HTML5. Prvek videa HTML 5 se vloží do vybraného umístění.

 3. Na panelu Vlastnosti zadejte hodnoty k odpovídajícím volbám.

  Zdroj / Alternativní zdroj 1 / Alternativní zdroj 2: Do pole Zdroj zadejte umístění videosouboru. Případně můžete kliknout na ikonu složky a vyhledat videosoubor v počítači. Podpora formátů videa se liší v závislosti na daném prohlížeči. Jestliže není formát videa uvedený v poli Zdroj prohlížečem podporován, bude použit formát videa uvedený v poli Alternativní zdroj 1 nebo Alternativní zdroj 2. Prohlížeč vybere k přehrání videa první formát, který identifikuje.

  Výběr vlastností pro video HTML5
  Výběr vlastností pro video HTML5

  Poznámka:

  Chcete-li rychle přidat videa do tří polí, použijte vícenásobný výběr. Pokud ve složce vyberete tři formáty stejného videa, první formát v seznamu se použije jako Zdroj. Další formáty v seznamu automaticky vyplní položky Alternativní zdroj 1Alternativní zdroj 2.

  Další informace o prohlížeči a podporovaném formátu videa naleznete v tabulce uvedené níže. Nejnovější informace naleznete na stránce HTML 5 – podpora prohlížečů.

  Prohlížeč MP4 WebM Ogg
  Internet Explorer 9 ANO NE NE
  Firefox 4.0 NE ANO ANO
  Google Chrome 6 ANO ANO ANO
  Apple Safari 5 ANO NE NE
  Opera 10.6 NE ANO ANO
  • Název: Zadejte název videa.
  • Šířka (Š): Zadejte šířku videa v pixelech.
  • Výška (V): Zadejte výšku videa v pixelech.
  • Ovládací prvky: Určete, zda chcete na stránce HTML zobrazit ovládací prvky videa, jako např. tlačítko Přehrát, Pozastavit a Ztlumit.
  • Automaticky spustit: Určete, zda chcete video spustit ihned po načtení webové stránky.
  • Poster: Zadejte umístění obrazu, který se má zobrazovat, dokud se nedokončí stahování videa nebo dokud uživatel neklikne na volbu Spustit. Hodnoty Šířka a Výška se automaticky vyplní při vložení obrazu.
  • Opakovat: Tuto volbu použijte, chcete-li opakovaně přehrávat video, dokud je uživatel nezastaví.
  • Ztlumeno: Tuto volbu použijte, chcete-li ztlumit zvuk videa.
  • Video Flash: Vyberte soubor SWF pro prohlížeče, které video HTML 5 nepodporují.
  • Text záložního procesu: Zadejte text, který se zobrazí v prohlížečích, jež nepodporují formát HTML 5.
  • Načíst předem: Zadejte předvolby načtení videa po načtení stránky. Výběrem volby Automaticky se po stažení stránky načte celý soubor videa. Výběrem volby Metadata stáhnete po dokončení stahování stránky pouze metadata.

Náhled videa v prohlížeči

 1. Uložení webové stránky

 2. Vyberte možnost Soubor > Náhled v reálném čase. Vyberte prohlížeč, ve kterém chcete náhled videa zobrazit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online